ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101732 :  สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260846 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 260847 31012002 ภัทรบพิตร
ยังไม่ยืนยัน
3 260848 31012003 บัวหลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4 260849 31012004 พระครูพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
5 260850 31012005 สองห้องพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 260851 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 260852 31012007 สวายจีกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 260853 31012008 หนองตาดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 260854 31012009 กลันทาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 260885 31012010 ธารทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 260886 31012011 ลำปลายมาศ
ยังไม่ยืนยัน
12 260887 31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 260888 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 260889 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 260890 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 260907 31012016 ชำนิพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 260910 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
18 260859 31022001 กระสังพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 260860 31022002 ลำดวนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 260862 31022003 ชุมแสงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 260861 31022004 สูงเนินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 260877 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 260878 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
24 260879 31022007 ไพศาลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 260880 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
26 260881 31022009 แสลงโทนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 260882 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28 260883 31022011 โนนเจริญพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 260903 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 260904 31022013 ห้วยราชพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 260863 31032001 นางรอง
ยังไม่ยืนยัน
32 260864 31032002 สิงหวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 260865 31032003 นางรองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 260866 31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 260867 31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
36 260868 31032006 เหลืองพนาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 260869 31032007 ถนนหักพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 260871 31032010 หนองกี่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 260872 31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 260874 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 260875 31032013 ละหานทรายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 260876 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
43 260873 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
44 260897 31032016 ไทยเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 260898 31032017 ปะคำพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 260901 31032018 หนองหงส์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47 260902 31032019 ห้วยหินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 260905 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
49 260906 31032021 สามัคคีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 260909 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
51 260913 31032023 พนมรุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
52 260855 31042001 คูเมืองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 260856 31042002 ตูมใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 260857 31042003 มัธยมพรสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
55 260884 31042005 พุทไธสง
ยังไม่ยืนยัน
56 260892 31042006 เมืองแกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
57 260893 31042007 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
58 260894 31042008 สะแกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59 260896 31042009 สมเสม็ดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 260895 31042010 ร่อนทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
61 260891 31042011 สตึก
ยังไม่ยืนยัน
62 260899 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
63 260900 31042013 อุดมอักษรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64 260908 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
65 260911 31042015 แคนดงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
66 260912 31042016 ดงพลองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน