ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101736 :  สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 320291 56012001 พะเยาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 320292 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
3 320293 56012003 พะเยาประสาธน์วิทย์
ยืนยันแล้ว
4 320300 56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
5 320301 56012005 ถ้ำปินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 320302 56012006 งำเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 320306 56012007 แม่ใจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 320308 56012008 ดงเจนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 320309 56012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
10 320294 56022001 จุนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 320295 56022002 พญาลอวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 320297 56022004 เชียงคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
13 320298 56022005 ฝายกวางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 320299 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 320303 56022007 ปงรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
16 320304 56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 320305 56022009 ขุนควรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 320307 56022010 ภูซางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 120694 57012001 สามัคคีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 120695 57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
21 120696 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 120697 57012004 ห้วยสักวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 120698 57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ยืนยันแล้ว
24 120699 57012006 ดอนชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 120700 57012007 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ยืนยันแล้ว
26 120701 57012008 สามัคคีวิทยาคม 2
ยืนยันแล้ว
27 120704 57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 120703 57012010 เวียงชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 120735 57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 120710 57022001 พานพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 120711 57022002 พานพิเศษพิทยา
ยืนยันแล้ว
32 120712 57022003 นครวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 120713 57022004 แม่อ้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 120714 57022005 ดอยงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 120715 57022006 ป่าแดดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 120723 57022007 แม่สรวยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 120724 57022008 วาวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 120726 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 120725 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 120734 57022011 แม่ลาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 120717 57032001 จันจว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 120716 57032003 แม่จันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 120719 57032004 เชียงแสนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
44 120720 57032005 บ้านแซววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
45 120721 57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ยืนยันแล้ว
46 120722 57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
47 120733 57032008 สันติคีรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 120736 57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
49 120705 57042001 เชียงของวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 120706 57042002 บุญเรืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
51 120707 57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
52 120708 57042004 เทิงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 120709 57042005 ปล้องวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
54 120727 57042006 พญาเม็งราย
ยืนยันแล้ว
55 120729 57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
56 120728 57042008 ไม้ยาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
57 120730 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
58 120731 57042010 ขุนตาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
59 120732 57042011 ยางฮอมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว