ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101736 :  สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 320291 56012001 พะเยาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 320292 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3 320293 56012003 พะเยาประสาธน์วิทย์
ยังไม่ยืนยัน
4 320300 56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
5 320301 56012005 ถ้ำปินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 320302 56012006 งำเมืองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 320306 56012007 แม่ใจวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 320308 56012008 ดงเจนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 320309 56012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังไม่ยืนยัน
10 320294 56022001 จุนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 320295 56022002 พญาลอวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 320297 56022004 เชียงคำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 320298 56022005 ฝายกวางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 320299 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 320303 56022007 ปงรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
16 320304 56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 320305 56022009 ขุนควรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 320307 56022010 ภูซางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 120694 57012001 สามัคคีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 120695 57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
21 120696 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 120697 57012004 ห้วยสักวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 120698 57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ยังไม่ยืนยัน
24 120699 57012006 ดอนชัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 120700 57012007 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ยังไม่ยืนยัน
26 120701 57012008 สามัคคีวิทยาคม 2
ยังไม่ยืนยัน
27 120704 57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 120703 57012010 เวียงชัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 120735 57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 120710 57022001 พานพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 120711 57022002 พานพิเศษพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 120712 57022003 นครวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 120713 57022004 แม่อ้อวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 120714 57022005 ดอยงามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 120715 57022006 ป่าแดดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 120723 57022007 แม่สรวยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 120724 57022008 วาวีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 120726 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 120725 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 120734 57022011 แม่ลาววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 120717 57032001 จันจว้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 120716 57032003 แม่จันวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 120719 57032004 เชียงแสนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44 120720 57032005 บ้านแซววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 120721 57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
46 120722 57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47 120733 57032008 สันติคีรีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 120736 57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
49 120705 57042001 เชียงของวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 120706 57042002 บุญเรืองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
51 120707 57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
52 120708 57042004 เทิงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 120709 57042005 ปล้องวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
54 120727 57042006 พญาเม็งราย
ยังไม่ยืนยัน
55 120729 57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
56 120728 57042008 ไม้ยาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
57 120730 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 120731 57042010 ขุนตาลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59 120732 57042011 ยางฮอมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน