ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101740 :  สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 380579 67012001 เพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2 380580 67012002 วิทยานุกูลนารี
ยืนยันแล้ว
3 380582 67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
4 380583 67012005 เนินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
5 380584 67012006 เพชรบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
6 380585 67012007 พัชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 380588 67012010 ชนแดนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 380589 67012011 ดงขุยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 380617 67012012 วังโป่งพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 380618 67012013 วังโป่งศึกษา
ยืนยันแล้ว
11 380590 67022001 หล่มสักวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 380591 67022002 ติ้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
13 380592 67022003 ผาเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 380593 67022004 เมืองกลางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 380594 67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
16 380595 67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
17 380596 67022007 ผาแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 380597 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 380598 67022009 เมืองราดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 380616 67022010 น้ำหนาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 380619 67022011 แคมป์สนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 380620 67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
23 380599 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
24 380600 67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
25 380601 67032003 น้ำร้อนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
26 380602 67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 380603 67032005 โคกปรงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 380604 67032006 วังใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 380605 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
30 380606 67032008 เมืองศรีเทพ
ยืนยันแล้ว
31 380607 67032009 นาสนุ่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 380608 67032010 หนองไผ่
ยืนยันแล้ว
33 380609 67032011 เพชรละครวิทยา
ยืนยันแล้ว
34 380610 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 380611 67032013 ท่าด้วงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 380612 67032014 บึงสามพันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 380613 67032015 วังพิกุลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 380614 67032016 ซับบอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 380615 67032017 ศรีมงคลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว