ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101740 :  สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 380579 67012001 เพชรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 380580 67012002 วิทยานุกูลนารี
ยังไม่ยืนยัน
3 380582 67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
4 380583 67012005 เนินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
5 380584 67012006 เพชรบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 380585 67012007 พัชรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 380588 67012010 ชนแดนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 380589 67012011 ดงขุยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 380617 67012012 วังโป่งพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 380618 67012013 วังโป่งศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
11 380590 67022001 หล่มสักวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 380591 67022002 ติ้ววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 380592 67022003 ผาเมืองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 380593 67022004 เมืองกลางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 380594 67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
16 380595 67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
17 380596 67022007 ผาแดงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 380597 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 380598 67022009 เมืองราดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 380616 67022010 น้ำหนาววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 380619 67022011 แคมป์สนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 380620 67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
23 380599 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
24 380600 67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
25 380601 67032003 น้ำร้อนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 380602 67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 380603 67032005 โคกปรงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 380604 67032006 วังใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 380605 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
30 380606 67032008 เมืองศรีเทพ
ยังไม่ยืนยัน
31 380607 67032009 นาสนุ่นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 380608 67032010 หนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
33 380609 67032011 เพชรละครวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 380610 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 380611 67032013 ท่าด้วงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 380612 67032014 บึงสามพันวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 380613 67032015 วังพิกุลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 380614 67032016 ซับบอนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 380615 67032017 ศรีมงคลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน