ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1101 :  สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 570020 11010001 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
2 570021 11010002 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
3 570027 11010003 บ้านคลองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
4 570011 11010004 คลองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
5 570005 11010005 วัดบางด้วน
ยังไม่ยืนยัน
6 570003 11010006 วัดบางนางเกรง
ยังไม่ยืนยัน
7 570004 11010007 วัดสุขกร
ยังไม่ยืนยัน
8 570025 11010008 คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
9 570023 11010009 คลองบางปู
ยังไม่ยืนยัน
10 570024 11010010 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
11 570022 11010011 พิบูลประชาบาล
ยังไม่ยืนยัน
12 570026 11010012 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
ยังไม่ยืนยัน
13 570028 11010013 เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
ยังไม่ยืนยัน
14 570006 11010014 นิลรัตน์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
15 570007 11010015 วัดบางโปรง
ยังไม่ยืนยัน
16 570014 11010016 คลองมหาวงก์
ยังไม่ยืนยัน
17 570019 11010017 คลองบางปิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
18 570013 11010018 วัดไตรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
19 570012 11010019 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
20 570001 11010020 พร้านีลวัชระ
ยังไม่ยืนยัน
21 570002 11010021 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
22 570015 11010022 วัดแพรกษา
ยังไม่ยืนยัน
23 570016 11010023 นาคดีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
24 570017 11010024 คลองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
25 570018 11010025 วัดคลองเก้า
ยังไม่ยืนยัน
26 570008 11010026 วัดด่านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
27 570009 11010027 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
28 570010 11010028 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
29 570037 11010029 วัดคันลัด
ยังไม่ยืนยัน
30 570039 11010030 วัดป่าเกด
ยังไม่ยืนยัน
31 570055 11010031 วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
32 570056 11010032 วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
33 570053 11010033 วัดราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
34 570043 11010034 พลอยจาตุรจินดา
ยังไม่ยืนยัน
35 570047 11010035 วัดครุนอก
ยังไม่ยืนยัน
36 570048 11010036 วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
37 570046 11010038 อนุบาลสุขสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
38 570044 11010039 วัดชมนิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
39 570045 11010040 บ้านบางจาก
ยังไม่ยืนยัน
40 570057 11010041 วัดบางน้ำผึ้งใน
ยังไม่ยืนยัน
41 570058 11010042 วัดบางน้ำผึ้งนอก
ยังไม่ยืนยัน
42 570050 11010043 วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
43 570051 11010044 วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
44 570052 11010045 วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
45 570054 11010046 วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว)
ยังไม่ยืนยัน
46 570038 11010047 วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
47 570030 11010048 วัดบางหญ้าแพรก
ยังไม่ยืนยัน
48 570040 11010049 วัดท้องคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
49 570041 11010050 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50 570042 11010051 วัดแหลม
ยังไม่ยืนยัน
51 570036 11010052 วัดบางฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
52 570035 11010053 วัดบางหัวเสือ
ยังไม่ยืนยัน
53 570034 11010054 วัดโยธินประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
54 570029 11010055 วัดมหาวงษ์
ยังไม่ยืนยัน
55 570032 11010056 วัดสำโรงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
56 570033 11010057 วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
57 570031 11010058 วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
58 570119 11010059 ชุมชนวัดสาขลา
ยังไม่ยืนยัน
59 570120 11010060 วัดศรีคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
60 570125 11010061 บ้านขุนสมุทรไทย
ยังไม่ยืนยัน
61 570127 11010062 วัดคู่สร้าง
ยังไม่ยืนยัน
62 570128 11010063 คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
63 570129 11010064 วัดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
64 570130 11010065 วัดแค
ยังไม่ยืนยัน
65 570122 11010066 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
66 570124 11010067 วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
67 570134 11010068 คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
68 570133 11010069 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
69 570131 11010071 วัดไตรมิตรวราราม
ยังไม่ยืนยัน
70 570132 11010072 ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
71 570126 11010073 วัดแหลมฟ้าผ่า
ยังไม่ยืนยัน
72 570123 11010075 บ้านขุนสมุทร
ยังไม่ยืนยัน