ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1101 :  สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 570020 11010001 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2 570021 11010002 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ยืนยันแล้ว
3 570027 11010003 บ้านคลองหลวง
ยืนยันแล้ว
4 570011 11010004 คลองสำโรง
ยืนยันแล้ว
5 570005 11010005 วัดบางด้วน
ยืนยันแล้ว
6 570003 11010006 วัดบางนางเกรง
ยืนยันแล้ว
7 570004 11010007 วัดสุขกร
ยืนยันแล้ว
8 570025 11010008 คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
9 570023 11010009 คลองบางปู
ยืนยันแล้ว
10 570024 11010010 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
11 570022 11010011 พิบูลประชาบาล
ยืนยันแล้ว
12 570026 11010012 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
ยืนยันแล้ว
13 570028 11010013 เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
ยืนยันแล้ว
14 570006 11010014 นิลรัตน์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
15 570007 11010015 วัดบางโปรง
ยืนยันแล้ว
16 570014 11010016 คลองมหาวงก์
ยืนยันแล้ว
17 570019 11010017 คลองบางปิ้ง
ยืนยันแล้ว
18 570013 11010018 วัดไตรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
19 570012 11010019 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
20 570001 11010020 พร้านีลวัชระ
ยืนยันแล้ว
21 570002 11010021 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
ยืนยันแล้ว
22 570015 11010022 วัดแพรกษา
ยืนยันแล้ว
23 570016 11010023 นาคดีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
24 570017 11010024 คลองใหม่
ยืนยันแล้ว
25 570018 11010025 วัดคลองเก้า
ยืนยันแล้ว
26 570008 11010026 วัดด่านสำโรง
ยืนยันแล้ว
27 570009 11010027 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
28 570010 11010028 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
29 570037 11010029 วัดคันลัด
ยืนยันแล้ว
30 570039 11010030 วัดป่าเกด
ยืนยันแล้ว
31 570055 11010031 วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
32 570056 11010032 วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
33 570053 11010033 วัดราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
34 570043 11010034 พลอยจาตุรจินดา
ยืนยันแล้ว
35 570047 11010035 วัดครุนอก
ยืนยันแล้ว
36 570048 11010036 วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา)
ยืนยันแล้ว
37 570046 11010038 อนุบาลสุขสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
38 570044 11010039 วัดชมนิมิตร
ยืนยันแล้ว
39 570045 11010040 บ้านบางจาก
ยืนยันแล้ว
40 570057 11010041 วัดบางน้ำผึ้งใน
ยืนยันแล้ว
41 570058 11010042 วัดบางน้ำผึ้งนอก
ยืนยันแล้ว
42 570050 11010043 วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
43 570051 11010044 วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
44 570052 11010045 วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
45 570054 11010046 วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว)
ยืนยันแล้ว
46 570038 11010047 วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
47 570030 11010048 วัดบางหญ้าแพรก
ยืนยันแล้ว
48 570040 11010049 วัดท้องคุ้ง
ยืนยันแล้ว
49 570041 11010050 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา
ยืนยันแล้ว
50 570042 11010051 วัดแหลม
ยืนยันแล้ว
51 570036 11010052 วัดบางฝ้าย
ยืนยันแล้ว
52 570035 11010053 วัดบางหัวเสือ
ยืนยันแล้ว
53 570034 11010054 วัดโยธินประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
54 570029 11010055 วัดมหาวงษ์
ยืนยันแล้ว
55 570032 11010056 วัดสำโรงเหนือ
ยืนยันแล้ว
56 570033 11010057 วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
57 570031 11010058 วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล)
ยืนยันแล้ว
58 570119 11010059 ชุมชนวัดสาขลา
ยืนยันแล้ว
59 570120 11010060 วัดศรีคงคาราม
ยืนยันแล้ว
60 570125 11010061 บ้านขุนสมุทรไทย
ยืนยันแล้ว
61 570127 11010062 วัดคู่สร้าง
ยืนยันแล้ว
62 570128 11010063 คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
63 570129 11010064 วัดใหญ่
ยืนยันแล้ว
64 570130 11010065 วัดแค
ยืนยันแล้ว
65 570122 11010066 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
66 570124 11010067 วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
67 570134 11010068 คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
68 570133 11010069 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ยืนยันแล้ว
69 570131 11010071 วัดไตรมิตรวราราม
ยืนยันแล้ว
70 570132 11010072 ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ยืนยันแล้ว
71 570126 11010073 วัดแหลมฟ้าผ่า
ยืนยันแล้ว
72 570123 11010075 บ้านขุนสมุทร
ยืนยันแล้ว