ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1102 :  สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 570117 11020001 สุเหร่าคลองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
2 570118 11020002 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
3 570105 11020003 วัดมงคลโคธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
4 570107 11020004 วัดสร่างโศก
ยังไม่ยืนยัน
5 570108 11020005 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
6 570109 11020006 วัดสีล้ง
ยังไม่ยืนยัน
7 570110 11020007 ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)
ยังไม่ยืนยัน
8 570101 11020008 วัดปานประสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
9 570115 11020009 บ้านท้องคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
10 570084 11020010 วัดนิยมยาตรา
ยังไม่ยืนยัน
11 570087 11020011 ตลาดคลองสวน
ยังไม่ยืนยัน
12 570086 11020012 คลองกระแชงเตย
ยังไม่ยืนยัน
13 570088 11020013 คลองพระยานาคราช
ยังไม่ยืนยัน
14 570090 11020014 วัดสุคันธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
15 570091 11020015 วัดคอลาด
ยังไม่ยืนยัน
16 570092 11020016 คลองหลุมลึก
ยังไม่ยืนยัน
17 570096 11020017 คลองสะบัดจาก
ยังไม่ยืนยัน
18 570097 11020018 ปากคลองชวดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
19 570112 11020019 วัดบางบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
20 570114 11020020 อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
21 570116 11020021 คลองกันยา
ยังไม่ยืนยัน
22 570099 11020022 วัดบางพลีน้อย
ยังไม่ยืนยัน
23 570104 11020023 วัดเกาะแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
24 570085 11020024 วัดนาคราช
ยังไม่ยืนยัน
25 570089 11020025 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
26 570113 11020026 วัดโคธาราม
ยังไม่ยืนยัน
27 570111 11020027 วัดลาดหวาย
ยังไม่ยืนยัน
28 570106 11020028 วัดบางเพรียง
ยังไม่ยืนยัน
29 570102 11020029 ตลาดบางพลีน้อย
ยังไม่ยืนยัน
30 570103 11020030 คลองบ้านระกาศ
ยังไม่ยืนยัน
31 570100 11020031 วัดบางนางเพ็ง
ยังไม่ยืนยัน
32 570098 11020032 ชุมชนวัดบ้านระกาศ
ยังไม่ยืนยัน
33 570094 11020033 ตลาดปากคลองเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
34 570093 11020035 วัดกาหลง
ยังไม่ยืนยัน
35 570083 11020036 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
36 570064 11020037 คลองปลัดเปรียง
ยังไม่ยืนยัน
37 570066 11020038 วัดสลุด
ยังไม่ยืนยัน
38 570061 11020039 วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )
ยังไม่ยืนยัน
39 570081 11020040 วัดบางโฉลงนอก
ยังไม่ยืนยัน
40 570069 11020041 วัดบางโฉลงใน
ยังไม่ยืนยัน
41 570074 11020042 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
42 570075 11020043 คลองบางน้ำจืด
ยังไม่ยืนยัน
43 570076 11020044 วัดราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
44 570077 11020045 คลองบางกะอี่
ยังไม่ยืนยัน
45 570078 11020046 คลองบางกะสี
ยังไม่ยืนยัน
46 570082 11020047 สุเหร่าบางปลา
ยังไม่ยืนยัน
47 570079 11020048 สุเหร่าบางกะสี
ยังไม่ยืนยัน
48 570080 11020049 วัดราษฎร์นิยมธรรม
ยังไม่ยืนยัน
49 570062 11020050 คลองบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
50 570063 11020051 คลองบางกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
51 570065 11020052 ธนสิทธิ์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
52 570067 11020053 เตรียมปริญญานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
53 570059 11020054 วัดบางพลีใหญ่กลาง
ยังไม่ยืนยัน
54 570060 11020055 วัดบางพลีใหญ่ใน
ยังไม่ยืนยัน
55 570068 11020056 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
56 570070 11020057 คลองลาดกระบัง
ยังไม่ยืนยัน
57 570071 11020058 เทวะคลองตรง
ยังไม่ยืนยัน
58 570072 11020059 พรหมพิกุลทอง
ยังไม่ยืนยัน
59 570136 11020061 ละมูลรอดศิริ
ยังไม่ยืนยัน
60 570137 11020062 วัดบัวโรย
ยังไม่ยืนยัน
61 570138 11020063 วัดเสาธงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
62 570143 11020064 วัดเสาธงนอก
ยังไม่ยืนยัน
63 570144 11020065 วัดมงคลนิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
64 570145 11020066 สุเหร่าบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
65 570146 11020067 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
ยังไม่ยืนยัน
66 570147 11020068 รัตนโกสินทร์ ๙
ยังไม่ยืนยัน
67 570148 11020069 คลองเจริญราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
68 570142 11020070 วัดหัวคู้
ยังไม่ยืนยัน
69 570140 11020071 ปากคลองมอญ
ยังไม่ยืนยัน
70 570139 11020072 วัดจรเข้ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
71 570141 11020073 วัดศรีวารีน้อย
ยังไม่ยืนยัน