ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1102 :  สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 570117 11020001 สุเหร่าคลองใหม่
ยืนยันแล้ว
2 570118 11020002 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
3 570105 11020003 วัดมงคลโคธาวาส
ยืนยันแล้ว
4 570107 11020004 วัดสร่างโศก
ยืนยันแล้ว
5 570108 11020005 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
6 570109 11020006 วัดสีล้ง
ยืนยันแล้ว
7 570110 11020007 ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)
ยืนยันแล้ว
8 570101 11020008 วัดปานประสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
9 570115 11020009 บ้านท้องคุ้ง
ยืนยันแล้ว
10 570084 11020010 วัดนิยมยาตรา
ยืนยันแล้ว
11 570087 11020011 ตลาดคลองสวน
ยืนยันแล้ว
12 570086 11020012 คลองกระแชงเตย
ยืนยันแล้ว
13 570088 11020013 คลองพระยานาคราช
ยืนยันแล้ว
14 570090 11020014 วัดสุคันธาวาส
ยืนยันแล้ว
15 570091 11020015 วัดคอลาด
ยืนยันแล้ว
16 570092 11020016 คลองหลุมลึก
ยืนยันแล้ว
17 570096 11020017 คลองสะบัดจาก
ยืนยันแล้ว
18 570097 11020018 ปากคลองชวดใหญ่
ยืนยันแล้ว
19 570112 11020019 วัดบางบ่อ
ยืนยันแล้ว
20 570114 11020020 อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
21 570116 11020021 คลองกันยา
ยืนยันแล้ว
22 570099 11020022 วัดบางพลีน้อย
ยืนยันแล้ว
23 570104 11020023 วัดเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
24 570085 11020024 วัดนาคราช
ยืนยันแล้ว
25 570089 11020025 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
26 570113 11020026 วัดโคธาราม
ยืนยันแล้ว
27 570111 11020027 วัดลาดหวาย
ยืนยันแล้ว
28 570106 11020028 วัดบางเพรียง
ยืนยันแล้ว
29 570102 11020029 ตลาดบางพลีน้อย
ยืนยันแล้ว
30 570103 11020030 คลองบ้านระกาศ
ยืนยันแล้ว
31 570100 11020031 วัดบางนางเพ็ง
ยืนยันแล้ว
32 570098 11020032 ชุมชนวัดบ้านระกาศ
ยืนยันแล้ว
33 570094 11020033 ตลาดปากคลองเจ้า
ยืนยันแล้ว
34 570093 11020035 วัดกาหลง
ยืนยันแล้ว
35 570083 11020036 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
36 570064 11020037 คลองปลัดเปรียง
ยืนยันแล้ว
37 570066 11020038 วัดสลุด
ยืนยันแล้ว
38 570061 11020039 วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )
ยืนยันแล้ว
39 570081 11020040 วัดบางโฉลงนอก
ยืนยันแล้ว
40 570069 11020041 วัดบางโฉลงใน
ยืนยันแล้ว
41 570074 11020042 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
42 570075 11020043 คลองบางน้ำจืด
ยืนยันแล้ว
43 570076 11020044 วัดราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
44 570077 11020045 คลองบางกะอี่
ยืนยันแล้ว
45 570078 11020046 คลองบางกะสี
ยืนยันแล้ว
46 570082 11020047 สุเหร่าบางปลา
ยืนยันแล้ว
47 570079 11020048 สุเหร่าบางกะสี
ยืนยันแล้ว
48 570080 11020049 วัดราษฎร์นิยมธรรม
ยืนยันแล้ว
49 570062 11020050 คลองบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
50 570063 11020051 คลองบางกระบือ
ยืนยันแล้ว
51 570065 11020052 ธนสิทธิ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
52 570067 11020053 เตรียมปริญญานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
53 570059 11020054 วัดบางพลีใหญ่กลาง
ยืนยันแล้ว
54 570060 11020055 วัดบางพลีใหญ่ใน
ยืนยันแล้ว
55 570068 11020056 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
ยืนยันแล้ว
56 570070 11020057 คลองลาดกระบัง
ยืนยันแล้ว
57 570071 11020058 เทวะคลองตรง
ยืนยันแล้ว
58 570072 11020059 พรหมพิกุลทอง
ยืนยันแล้ว
59 570136 11020061 ละมูลรอดศิริ
ยืนยันแล้ว
60 570137 11020062 วัดบัวโรย
ยืนยันแล้ว
61 570138 11020063 วัดเสาธงกลาง
ยืนยันแล้ว
62 570143 11020064 วัดเสาธงนอก
ยืนยันแล้ว
63 570144 11020065 วัดมงคลนิมิตร
ยืนยันแล้ว
64 570145 11020066 สุเหร่าบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
65 570146 11020067 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
ยืนยันแล้ว
66 570147 11020068 รัตนโกสินทร์ ๙
ยืนยันแล้ว
67 570148 11020069 คลองเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
68 570142 11020070 วัดหัวคู้
ยืนยันแล้ว
69 570140 11020071 ปากคลองมอญ
ยืนยันแล้ว
70 570139 11020072 วัดจรเข้ใหญ่
ยืนยันแล้ว
71 570141 11020073 วัดศรีวารีน้อย
ยืนยันแล้ว