ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1201 :  สพป.นนทบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 230025 12010001 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2 230028 12010002 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
3 230011 12010003 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
4 230012 12010004 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
5 230014 12010005 ทานสัมฤทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
6 230029 12010006 ประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
7 230020 12010008 ชุมชนวัดไทรม้า
ยืนยันแล้ว
8 230009 12010010 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
9 230010 12010011 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
10 230015 12010012 อนุราชประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
11 230001 12010013 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
ยืนยันแล้ว
12 230003 12010015 วัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)
ยืนยันแล้ว
13 230007 12010017 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ยืนยันแล้ว
14 230027 12010019 วัดฝาง
ยืนยันแล้ว
15 230026 12010020 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
16 230018 12010021 วัดโชติการาม
ยืนยันแล้ว
17 230006 12010024 ป่าไม้อุทิศ 9
ยืนยันแล้ว
18 230017 12010025 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
ยืนยันแล้ว
19 230016 12010026 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
ยืนยันแล้ว
20 230023 12010027 อนุบาลนนทบุรี
ยืนยันแล้ว
21 230024 12010028 กลาโหมอุทิศ
ยืนยันแล้ว
22 230021 12010029 วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
ยืนยันแล้ว
23 230052 12010030 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
24 230054 12010032 วัดเชิงกระบือ
ยืนยันแล้ว
25 230055 12010033 วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
26 230059 12010037 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
27 230060 12010038 ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
28 230061 12010039 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
29 230070 12010048 อนุบาลบางกรวย
ยืนยันแล้ว
30 230067 12010049 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
31 230071 12010053 วัดใหม่ผดุงเขต
ยืนยันแล้ว
32 230072 12010054 นุ่มประสงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว