ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1201 :  สพป.นนทบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 230025 12010001 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
2 230028 12010002 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
3 230011 12010003 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
4 230012 12010004 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
5 230014 12010005 ทานสัมฤทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 230029 12010006 ประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
7 230020 12010008 ชุมชนวัดไทรม้า
ยังไม่ยืนยัน
8 230009 12010010 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
9 230010 12010011 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
10 230015 12010012 อนุราชประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
11 230001 12010013 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
ยังไม่ยืนยัน
12 230003 12010015 วัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
13 230007 12010017 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ยังไม่ยืนยัน
14 230027 12010019 วัดฝาง
ยังไม่ยืนยัน
15 230026 12010020 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
16 230018 12010021 วัดโชติการาม
ยังไม่ยืนยัน
17 230006 12010024 ป่าไม้อุทิศ 9
ยังไม่ยืนยัน
18 230017 12010025 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
ยังไม่ยืนยัน
19 230016 12010026 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
20 230023 12010027 อนุบาลนนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
21 230024 12010028 กลาโหมอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
22 230021 12010029 วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
ยังไม่ยืนยัน
23 230052 12010030 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
24 230054 12010032 วัดเชิงกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
25 230055 12010033 วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26 230059 12010037 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
27 230060 12010038 ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
28 230061 12010039 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
29 230070 12010048 อนุบาลบางกรวย
ยังไม่ยืนยัน
30 230067 12010049 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
31 230071 12010053 วัดใหม่ผดุงเขต
ยังไม่ยืนยัน
32 230072 12010054 นุ่มประสงค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน