ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1301 :  สพป.ปทุมธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 270024 13010001 วัดบางกุฎีทอง
ยังไม่ยืนยัน
2 270025 13010002 ชุมชนวัดบางกะดี
ยังไม่ยืนยัน
3 270001 13010003 วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
ยังไม่ยืนยัน
4 270002 13010004 อนุบาลวัดบางนางบุญ
ยังไม่ยืนยัน
5 270003 13010005 วัดบางคูวัด
ยังไม่ยืนยัน
6 270005 13010007 วัดบางเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
7 270014 13010008 วัดไพร่ฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
8 270019 13010009 อนุบาลปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
9 270016 13010010 วัดฉาง
ยังไม่ยืนยัน
10 270017 13010011 วัดโคก
ยังไม่ยืนยัน
11 270018 13010012 วัดหงส์ปทุมาวาส
ยังไม่ยืนยัน
12 270010 13010013 วัดเวฬุวัน
ยังไม่ยืนยัน
13 270023 13010014 วัดบางพูน
ยังไม่ยืนยัน
14 270009 13010015 วัดดาวเรือง
ยังไม่ยืนยัน
15 270013 13010016 วัดเปรมประชากร
ยังไม่ยืนยัน
16 270015 13010017 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา
ยังไม่ยืนยัน
17 270011 13010018 วัดโพธิ์เลื่อน
ยังไม่ยืนยัน
18 270007 13010019 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
19 270008 13010020 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
20 270026 13010021 ขจรทรัพย์อํารุง
ยังไม่ยืนยัน
21 270006 13010022 วัดเทียนถวาย
ยังไม่ยืนยัน
22 270012 13010023 ชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)
ยังไม่ยืนยัน
23 270020 13010024 วัดรังสิต
ยังไม่ยืนยัน
24 270021 13010025 สุลักขณะ
ยังไม่ยืนยัน
25 270022 13010026 วัดนาวง
ยังไม่ยืนยัน
26 270059 13010027 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
27 270060 13010028 วัดอู่ข้าว
ยังไม่ยืนยัน
28 270045 13010029 ปากคลองสอง
ยังไม่ยืนยัน
29 270046 13010030 ลําสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
30 270047 13010031 สังข์อํ่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 270048 13010032 คลองสอง
ยังไม่ยืนยัน
32 270049 13010033 วัดกล้าชอุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
33 270050 13010034 สามัคคีราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
34 270051 13010035 วัดเกิดการอุดม
ยังไม่ยืนยัน
35 270052 13010036 วัดกลางคลองสาม
ยังไม่ยืนยัน
36 270053 13010037 บ้านบึง
ยังไม่ยืนยัน
37 270044 13010038 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
ยังไม่ยืนยัน
38 270035 13010039 วัดสว่างภพ
ยังไม่ยืนยัน
39 270036 13010040 วัดมงคลพุการาม
ยังไม่ยืนยัน
40 270037 13010041 วัดตะวันเรือง
ยังไม่ยืนยัน
41 270038 13010042 บึงเขาย้อน
ยังไม่ยืนยัน
42 270039 13010043 วัดเพิ่มทาน
ยังไม่ยืนยัน
43 270054 13010044 วัดมูลเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
44 270055 13010045 เจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 270058 13010046 วัดหว่านบุญ
ยังไม่ยืนยัน
46 270056 13010047 วัดผลาหาร
ยังไม่ยืนยัน
47 270057 13010048 ลิ้นจี่อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
48 270034 13010049 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
49 270032 13010050 บุญคุ้มราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
50 270033 13010051 จารุศรบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
51 270027 13010052 วัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
52 270028 13010053 วัดคุณหญิงส้มจีน
ยังไม่ยืนยัน
53 270029 13010054 วันครู 2502
ยังไม่ยืนยัน
54 270030 13010055 ชุมชนวัดบางขัน
ยังไม่ยืนยัน
55 270031 13010056 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
ยังไม่ยืนยัน
56 270040 13010057 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)
ยังไม่ยืนยัน
57 270041 13010058 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
ยังไม่ยืนยัน
58 270042 13010059 บางชวดอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
59 270043 13010060 วัดศิริจันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
60 270076 13010062 บ้านคลองเจ้าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
61 270077 13010063 คลองพระอุดม
ยังไม่ยืนยัน
62 270088 13010064 วัดสุวรรณจินดาราม
ยังไม่ยืนยัน
63 270093 13010065 วัดบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
64 270089 13010066 วัดจันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
65 270090 13010067 บางโพธิ์ใหม่
ยังไม่ยืนยัน
66 270091 13010068 คลองบางโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
67 270087 13010069 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
68 270092 13010070 วัดบ่อเงิน
ยังไม่ยืนยัน
69 270094 13010071 สังฆรักษ์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
70 270072 13010072 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
71 270073 13010073 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
72 270074 13010074 วัดลาดหลุมแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
73 270078 13010075 บ้านคลองขวางบน
ยังไม่ยืนยัน
74 270079 13010076 วัดบัวขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
75 270086 13010077 วัดสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
76 270080 13010078 ชุมชนวัดหน้าไม้
ยังไม่ยืนยัน
77 270081 13010079 คลองลาดช้าง
ยังไม่ยืนยัน
78 270082 13010080 วัดเนกขัมมาราม
ยังไม่ยืนยัน
79 270083 13010081 สว่างราษฏร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
80 270084 13010082 คลองลากค้อน
ยังไม่ยืนยัน
81 270085 13010083 สามวาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
82 270143 13010084 วัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
83 270144 13010085 ชุมชนวัดไก่เตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
84 270133 13010086 วัดสามัคคิยาราม
ยังไม่ยืนยัน
85 270139 13010087 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
ยังไม่ยืนยัน
86 270140 13010088 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
87 270127 13010089 ศาลาพัน
ยังไม่ยืนยัน
88 270128 13010090 วัดเมตารางค์
ยังไม่ยืนยัน
89 270150 13010091 วัดบัวหลวง
ยังไม่ยืนยัน
90 270149 13010092 วัดบ้านพร้าวใน
ยังไม่ยืนยัน
91 270131 13010093 วัดท้ายเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
92 270132 13010094 วัดเชิงท่า
ยังไม่ยืนยัน
93 270135 13010096 สี่แยกบางเตย
ยังไม่ยืนยัน
94 270141 13010097 สุเหร่าใหม่เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
95 270142 13010098 บางโพธิ์เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
96 270129 13010099 วัดสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
97 270146 13010101 วัดปทุมทอง
ยังไม่ยืนยัน
98 270147 13010102 วัดถั่วทอง
ยังไม่ยืนยัน
99 270148 13010103 คลองบ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
100 270138 13010104 วัดบางเตยใน
ยังไม่ยืนยัน
101 270136 13010105 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
102 270137 13010106 วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
103 270145 13010107 วัดสะแก
ยังไม่ยืนยัน