ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1301 :  สพป.ปทุมธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 270024 13010001 วัดบางกุฎีทอง
ยืนยันแล้ว
2 270025 13010002 ชุมชนวัดบางกะดี
ยืนยันแล้ว
3 270001 13010003 วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
ยืนยันแล้ว
4 270002 13010004 อนุบาลวัดบางนางบุญ
ยืนยันแล้ว
5 270003 13010005 วัดบางคูวัด
ยืนยันแล้ว
6 270005 13010007 วัดบางเดื่อ
ยืนยันแล้ว
7 270014 13010008 วัดไพร่ฟ้า
ยืนยันแล้ว
8 270019 13010009 อนุบาลปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
9 270016 13010010 วัดฉาง
ยืนยันแล้ว
10 270017 13010011 วัดโคก
ยืนยันแล้ว
11 270018 13010012 วัดหงส์ปทุมาวาส
ยืนยันแล้ว
12 270010 13010013 วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
13 270023 13010014 วัดบางพูน
ยืนยันแล้ว
14 270009 13010015 วัดดาวเรือง
ยืนยันแล้ว
15 270013 13010016 วัดเปรมประชากร
ยืนยันแล้ว
16 270015 13010017 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา
ยืนยันแล้ว
17 270011 13010018 วัดโพธิ์เลื่อน
ยืนยันแล้ว
18 270007 13010019 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
19 270008 13010020 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
20 270026 13010021 ขจรทรัพย์อํารุง
ยืนยันแล้ว
21 270006 13010022 วัดเทียนถวาย
ยืนยันแล้ว
22 270012 13010023 ชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
23 270020 13010024 วัดรังสิต
ยืนยันแล้ว
24 270021 13010025 สุลักขณะ
ยืนยันแล้ว
25 270022 13010026 วัดนาวง
ยืนยันแล้ว
26 270059 13010027 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
27 270060 13010028 วัดอู่ข้าว
ยืนยันแล้ว
28 270045 13010029 ปากคลองสอง
ยืนยันแล้ว
29 270046 13010030 ลําสนุ่น
ยืนยันแล้ว
30 270047 13010031 สังข์อํ่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 270048 13010032 คลองสอง
ยืนยันแล้ว
32 270049 13010033 วัดกล้าชอุ่ม
ยืนยันแล้ว
33 270050 13010034 สามัคคีราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
34 270051 13010035 วัดเกิดการอุดม
ยืนยันแล้ว
35 270052 13010036 วัดกลางคลองสาม
ยืนยันแล้ว
36 270053 13010037 บ้านบึง
ยืนยันแล้ว
37 270044 13010038 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
ยืนยันแล้ว
38 270035 13010039 วัดสว่างภพ
ยืนยันแล้ว
39 270036 13010040 วัดมงคลพุการาม
ยืนยันแล้ว
40 270037 13010041 วัดตะวันเรือง
ยืนยันแล้ว
41 270038 13010042 บึงเขาย้อน
ยืนยันแล้ว
42 270039 13010043 วัดเพิ่มทาน
ยืนยันแล้ว
43 270054 13010044 วัดมูลเหล็ก
ยืนยันแล้ว
44 270055 13010045 เจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 270058 13010046 วัดหว่านบุญ
ยืนยันแล้ว
46 270056 13010047 วัดผลาหาร
ยืนยันแล้ว
47 270057 13010048 ลิ้นจี่อุทิศ
ยืนยันแล้ว
48 270034 13010049 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ยืนยันแล้ว
49 270032 13010050 บุญคุ้มราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
50 270033 13010051 จารุศรบํารุง
ยืนยันแล้ว
51 270027 13010052 วัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
52 270028 13010053 วัดคุณหญิงส้มจีน
ยืนยันแล้ว
53 270029 13010054 วันครู 2502
ยืนยันแล้ว
54 270030 13010055 ชุมชนวัดบางขัน
ยืนยันแล้ว
55 270031 13010056 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
ยืนยันแล้ว
56 270040 13010057 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)
ยืนยันแล้ว
57 270041 13010058 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
ยืนยันแล้ว
58 270042 13010059 บางชวดอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
59 270043 13010060 วัดศิริจันทาราม
ยืนยันแล้ว
60 270076 13010062 บ้านคลองเจ้าเมือง
ยืนยันแล้ว
61 270077 13010063 คลองพระอุดม
ยืนยันแล้ว
62 270088 13010064 วัดสุวรรณจินดาราม
ยืนยันแล้ว
63 270093 13010065 วัดบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
64 270089 13010066 วัดจันทาราม
ยืนยันแล้ว
65 270090 13010067 บางโพธิ์ใหม่
ยืนยันแล้ว
66 270091 13010068 คลองบางโพธิ์
ยืนยันแล้ว
67 270087 13010069 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
68 270092 13010070 วัดบ่อเงิน
ยืนยันแล้ว
69 270094 13010071 สังฆรักษ์บํารุง
ยืนยันแล้ว
70 270072 13010072 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
ยืนยันแล้ว
71 270073 13010073 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
72 270074 13010074 วัดลาดหลุมแก้ว
ยืนยันแล้ว
73 270078 13010075 บ้านคลองขวางบน
ยืนยันแล้ว
74 270079 13010076 วัดบัวขวัญ
ยืนยันแล้ว
75 270086 13010077 วัดสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
76 270080 13010078 ชุมชนวัดหน้าไม้
ยืนยันแล้ว
77 270081 13010079 คลองลาดช้าง
ยืนยันแล้ว
78 270082 13010080 วัดเนกขัมมาราม
ยืนยันแล้ว
79 270083 13010081 สว่างราษฏร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
80 270084 13010082 คลองลากค้อน
ยืนยันแล้ว
81 270085 13010083 สามวาวิทยา
ยืนยันแล้ว
82 270143 13010084 วัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
83 270144 13010085 ชุมชนวัดไก่เตี้ย
ยืนยันแล้ว
84 270133 13010086 วัดสามัคคิยาราม
ยืนยันแล้ว
85 270139 13010087 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
ยืนยันแล้ว
86 270140 13010088 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
87 270127 13010089 ศาลาพัน
ยืนยันแล้ว
88 270128 13010090 วัดเมตารางค์
ยืนยันแล้ว
89 270150 13010091 วัดบัวหลวง
ยืนยันแล้ว
90 270149 13010092 วัดบ้านพร้าวใน
ยืนยันแล้ว
91 270131 13010093 วัดท้ายเกาะ
ยืนยันแล้ว
92 270132 13010094 วัดเชิงท่า
ยืนยันแล้ว
93 270135 13010096 สี่แยกบางเตย
ยืนยันแล้ว
94 270141 13010097 สุเหร่าใหม่เจริญ
ยืนยันแล้ว
95 270142 13010098 บางโพธิ์เหนือ
ยืนยันแล้ว
96 270129 13010099 วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
97 270146 13010101 วัดปทุมทอง
ยืนยันแล้ว
98 270147 13010102 วัดถั่วทอง
ยืนยันแล้ว
99 270148 13010103 คลองบ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
100 270138 13010104 วัดบางเตยใน
ยืนยันแล้ว
101 270136 13010105 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
ยืนยันแล้ว
102 270137 13010106 วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
103 270145 13010107 วัดสะแก
ยืนยันแล้ว