ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1402 :  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 310104 14020002 วัดกระแชง
ยังไม่ยืนยัน
2 310105 14020005 วัดอนุกุญชราราม
ยังไม่ยืนยัน
3 310097 14020006 วัดศิริสุขาราม
ยังไม่ยืนยัน
4 310098 14020007 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
ยังไม่ยืนยัน
5 310118 14020008 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
ยังไม่ยืนยัน
6 310120 14020009 บ้านเชียงรากน้อย
ยังไม่ยืนยัน
7 310109 14020010 ศรีบางไทร
ยังไม่ยืนยัน
8 310110 14020011 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
ยังไม่ยืนยัน
9 310116 14020013 วัดสง่างาม
ยังไม่ยืนยัน
10 310114 14020014 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
11 310096 14020016 สินสังวาลย์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
12 310102 14020017 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
13 310101 14020018 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
14 310121 14020020 วัดทางยาว
ยังไม่ยืนยัน
15 310112 14020021 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
ยังไม่ยืนยัน
16 310119 14020022 วัดโพธิ์แตงใต้
ยังไม่ยืนยัน
17 310122 14020023 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
18 310123 14020024 วัดไม้ตราสมาชิการาม
ยังไม่ยืนยัน
19 310124 14020025 วัดเชิงเลน
ยังไม่ยืนยัน
20 310125 14020026 วัดโบสถ์สมพรชัย
ยังไม่ยืนยัน
21 310107 14020027 วัดสนามไชย
ยังไม่ยืนยัน
22 310108 14020028 บางไทร
ยังไม่ยืนยัน
23 310095 14020029 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
24 310100 14020030 วัดสุนทราราม
ยังไม่ยืนยัน
25 310148 14020032 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
26 310135 14020033 วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
27 310145 14020034 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
28 310132 14020035 วัดปราสาททอง
ยังไม่ยืนยัน
29 310130 14020036 วัดบุญกันนาวาส
ยังไม่ยืนยัน
30 310131 14020037 วัดไทรน้อย
ยังไม่ยืนยัน
31 310139 14020038 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
32 310140 14020039 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
ยังไม่ยืนยัน
33 310127 14020041 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
ยังไม่ยืนยัน
34 310128 14020042 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
35 310129 14020043 วัดบางบาล
ยังไม่ยืนยัน
36 310147 14020044 ประชากรรังสฤษฏ์
ยังไม่ยืนยัน
37 310150 14020045 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
38 310149 14020046 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
39 310126 14020047 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
40 310142 14020049 วัดขวิด
ยังไม่ยืนยัน
41 310144 14020050 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
42 310136 14020051 วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
43 310138 14020053 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
44 310146 14020054 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
ยังไม่ยืนยัน
45 310133 14020055 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
46 310134 14020056 วัดไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
47 310191 14020057 วัดเชิงท่า
ยังไม่ยืนยัน
48 310196 14020058 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
ยังไม่ยืนยัน
49 310200 14020061 ราษฎร์นิรมิตร
ยังไม่ยืนยัน
50 310208 14020062 เชียงรากน้อย
ยังไม่ยืนยัน
51 310209 14020063 วัดธรรมนาวา
ยังไม่ยืนยัน
52 310210 14020064 วัดเปรมปรีชา
ยังไม่ยืนยัน
53 310183 14020065 วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
54 310201 14020066 ราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
55 310211 14020067 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
56 310212 14020068 บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
57 310213 14020069 วัดบางเคียน
ยังไม่ยืนยัน
58 310184 14020070 วัดบ้านกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
59 310186 14020072 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
60 310202 14020073 วัดขนอนบ้านกรด
ยังไม่ยืนยัน
61 310203 14020074 วัดสุทธิรุจิราราม
ยังไม่ยืนยัน
62 310189 14020075 เจ้าฟ้าสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
63 310190 14020076 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
ยังไม่ยืนยัน
64 310195 14020077 วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
65 310194 14020078 ปราสาททองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
66 310192 14020079 วัดชุมพลนิกายาราม
ยังไม่ยืนยัน
67 310193 14020080 ชุมชนวัดกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
68 310197 14020081 วัดบ้านสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
69 310198 14020082 วัดทำใหม่
ยังไม่ยืนยัน
70 310204 14020083 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
71 310188 14020085 วัดลาดระโหง
ยังไม่ยืนยัน
72 310187 14020086 วัดยม
ยังไม่ยืนยัน
73 310199 14020087 วัดสามเรือน
ยังไม่ยืนยัน
74 310235 14020088 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
75 310236 14020089 วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
76 310224 14020091 วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
77 310226 14020092 วัดตาลานเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
78 310241 14020093 วัดท่าดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
79 310223 14020094 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
80 310228 14020095 วัดบ้านแค
ยังไม่ยืนยัน
81 310237 14020096 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
ยังไม่ยืนยัน
82 310238 14020097 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
83 310239 14020098 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
84 310227 14020099 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
85 310240 14020100 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
86 310231 14020101 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
87 310232 14020102 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
88 310225 14020103 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
89 310222 14020104 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
90 310230 14020105 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
91 310233 14020106 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
92 310297 14020108 รอซีดี
ยังไม่ยืนยัน
93 310298 14020109 มาลาอีสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
94 310284 14020110 วัดราษฎร์ปุณณาราม
ยังไม่ยืนยัน
95 310286 14020111 ประสิทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
96 310287 14020112 สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
97 310293 14020113 วัดโสภณเจติการาม
ยังไม่ยืนยัน
98 310294 14020114 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
99 310291 14020115 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
100 310292 14020116 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
101 310288 14020117 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
ยังไม่ยืนยัน
102 310289 14020118 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
103 310290 14020119 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
104 310295 14020120 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
ยังไม่ยืนยัน
105 310296 14020121 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
106 310300 14020122 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
107 310301 14020123 วัดสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
108 310305 14020124 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
109 310306 14020125 วัดตรีพาราสีมาเขต
ยังไม่ยืนยัน
110 310307 14020126 สัตตปทุมบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
111 310299 14020127 วิทยานนท์
ยังไม่ยืนยัน
112 310285 14020128 วัดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
113 310283 14020129 หงสประภาสประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
114 310302 14020130 วัดลาดประทุมคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
115 310303 14020131 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
116 310304 14020132 วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
ยังไม่ยืนยัน
117 310342 14020133 วัดเจ้าเจ็ดใน
ยังไม่ยืนยัน
118 310348 14020135 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
119 310363 14020137 วัดไชยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
120 310364 14020138 วัดแก้วสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
121 310366 14020139 วัดปิ่นแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
122 310365 14020140 วัดจรเข้ไล่
ยังไม่ยืนยัน
123 310356 14020144 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
124 310347 14020145 บ้านแถววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
125 310357 14020147 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
ยังไม่ยืนยัน
126 310358 14020148 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
127 310349 14020150 วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
128 310350 14020151 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
129 310351 14020152 วัดรางจระเข้
ยังไม่ยืนยัน
130 310340 14020153 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
ยังไม่ยืนยัน
131 310341 14020154 จุฬาราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
132 310367 14020155 วัดอู่ตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
133 310368 14020156 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
ยังไม่ยืนยัน
134 310352 14020157 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
ยังไม่ยืนยัน
135 310354 14020159 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
136 310335 14020161 วัดบ้านแพน
ยังไม่ยืนยัน
137 310338 14020162 วัดสามตุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
138 310339 14020163 วัดคู้สลอด
ยังไม่ยืนยัน
139 310359 14020164 วัดหัวเวียง
ยังไม่ยืนยัน
140 310360 14020165 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
141 310361 14020166 วัดบันไดช้าง
ยังไม่ยืนยัน
142 310362 14020167 วัดประดู่โลกเชษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
143 310093 14020169 วัดบางซ้ายใน
ยังไม่ยืนยัน
144 310090 14020170 โคกตาพรหม
ยังไม่ยืนยัน
145 310091 14020171 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
ยังไม่ยืนยัน
146 310078 14020172 วัดมฤคทายวัน
ยังไม่ยืนยัน
147 310079 14020173 วัดสุคนธาราม
ยังไม่ยืนยัน
148 310080 14020174 วัดเทพมงคล
ยังไม่ยืนยัน
149 310094 14020175 วัดฤกษ์บุญมี
ยังไม่ยืนยัน
150 310082 14020176 วัดวังชะโด
ยังไม่ยืนยัน
151 310085 14020177 คอตัน
ยังไม่ยืนยัน
152 310086 14020178 วัดเศวตศิลาราม
ยังไม่ยืนยัน
153 310087 14020179 วัดใหม่ต้านทาน
ยังไม่ยืนยัน
154 310088 14020180 วัดสามเพลง
ยังไม่ยืนยัน
155 310089 14020181 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
156 310081 14020182 วัดดอนพัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
157 310083 14020183 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
ยังไม่ยืนยัน
158 310084 14020184 คชเวกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน