ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1402 :  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 310104 14020002 วัดกระแชง
ยืนยันแล้ว
2 310105 14020005 วัดอนุกุญชราราม
ยืนยันแล้ว
3 310097 14020006 วัดศิริสุขาราม
ยืนยันแล้ว
4 310098 14020007 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
ยืนยันแล้ว
5 310118 14020008 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
ยืนยันแล้ว
6 310120 14020009 บ้านเชียงรากน้อย
ยืนยันแล้ว
7 310109 14020010 ศรีบางไทร
ยืนยันแล้ว
8 310110 14020011 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
ยืนยันแล้ว
9 310116 14020013 วัดสง่างาม
ยืนยันแล้ว
10 310114 14020014 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
11 310096 14020016 สินสังวาลย์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
12 310102 14020017 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
ยืนยันแล้ว
13 310101 14020018 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
14 310121 14020020 วัดทางยาว
ยืนยันแล้ว
15 310112 14020021 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
ยืนยันแล้ว
16 310119 14020022 วัดโพธิ์แตงใต้
ยืนยันแล้ว
17 310122 14020023 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
18 310123 14020024 วัดไม้ตราสมาชิการาม
ยืนยันแล้ว
19 310124 14020025 วัดเชิงเลน
ยืนยันแล้ว
20 310125 14020026 วัดโบสถ์สมพรชัย
ยืนยันแล้ว
21 310107 14020027 วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
22 310108 14020028 บางไทร
ยืนยันแล้ว
23 310095 14020029 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
24 310100 14020030 วัดสุนทราราม
ยืนยันแล้ว
25 310148 14020032 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
26 310135 14020033 วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
27 310145 14020034 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
28 310132 14020035 วัดปราสาททอง
ยืนยันแล้ว
29 310130 14020036 วัดบุญกันนาวาส
ยืนยันแล้ว
30 310131 14020037 วัดไทรน้อย
ยืนยันแล้ว
31 310139 14020038 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
32 310140 14020039 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
ยืนยันแล้ว
33 310127 14020041 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
34 310128 14020042 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
35 310129 14020043 วัดบางบาล
ยืนยันแล้ว
36 310147 14020044 ประชากรรังสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
37 310150 14020045 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
38 310149 14020046 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
39 310126 14020047 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
40 310142 14020049 วัดขวิด
ยืนยันแล้ว
41 310144 14020050 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
42 310136 14020051 วัดแจ้ง
ยืนยันแล้ว
43 310138 14020053 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
44 310146 14020054 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
ยืนยันแล้ว
45 310133 14020055 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
46 310134 14020056 วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
47 310191 14020057 วัดเชิงท่า
ยืนยันแล้ว
48 310196 14020058 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
ยืนยันแล้ว
49 310200 14020061 ราษฎร์นิรมิตร
ยืนยันแล้ว
50 310208 14020062 เชียงรากน้อย
ยืนยันแล้ว
51 310209 14020063 วัดธรรมนาวา
ยืนยันแล้ว
52 310210 14020064 วัดเปรมปรีชา
ยืนยันแล้ว
53 310183 14020065 วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
54 310201 14020066 ราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
55 310211 14020067 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
56 310212 14020068 บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
57 310213 14020069 วัดบางเคียน
ยืนยันแล้ว
58 310184 14020070 วัดบ้านกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
59 310186 14020072 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
60 310202 14020073 วัดขนอนบ้านกรด
ยืนยันแล้ว
61 310203 14020074 วัดสุทธิรุจิราราม
ยืนยันแล้ว
62 310189 14020075 เจ้าฟ้าสร้าง
ยืนยันแล้ว
63 310190 14020076 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
ยืนยันแล้ว
64 310195 14020077 วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
65 310194 14020078 ปราสาททองวิทยา
ยืนยันแล้ว
66 310192 14020079 วัดชุมพลนิกายาราม
ยืนยันแล้ว
67 310193 14020080 ชุมชนวัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
68 310197 14020081 วัดบ้านสร้าง
ยืนยันแล้ว
69 310198 14020082 วัดทำใหม่
ยืนยันแล้ว
70 310204 14020083 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ยืนยันแล้ว
71 310188 14020085 วัดลาดระโหง
ยืนยันแล้ว
72 310187 14020086 วัดยม
ยืนยันแล้ว
73 310199 14020087 วัดสามเรือน
ยืนยันแล้ว
74 310235 14020088 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
75 310236 14020089 วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
76 310224 14020091 วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
77 310226 14020092 วัดตาลานเหนือ
ยืนยันแล้ว
78 310241 14020093 วัดท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
79 310223 14020094 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
80 310228 14020095 วัดบ้านแค
ยืนยันแล้ว
81 310237 14020096 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
ยืนยันแล้ว
82 310238 14020097 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
ยืนยันแล้ว
83 310239 14020098 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
84 310227 14020099 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
85 310240 14020100 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
86 310231 14020101 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
87 310232 14020102 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
88 310225 14020103 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
89 310222 14020104 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
90 310230 14020105 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
ยืนยันแล้ว
91 310233 14020106 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
92 310297 14020108 รอซีดี
ยืนยันแล้ว
93 310298 14020109 มาลาอีสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
94 310284 14020110 วัดราษฎร์ปุณณาราม
ยืนยันแล้ว
95 310286 14020111 ประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
96 310287 14020112 สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
97 310293 14020113 วัดโสภณเจติการาม
ยืนยันแล้ว
98 310294 14020114 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
99 310291 14020115 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
100 310292 14020116 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
101 310288 14020117 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
102 310289 14020118 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
103 310290 14020119 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
104 310295 14020120 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
ยืนยันแล้ว
105 310296 14020121 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
106 310300 14020122 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
107 310301 14020123 วัดสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
108 310305 14020124 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
109 310306 14020125 วัดตรีพาราสีมาเขต
ยืนยันแล้ว
110 310307 14020126 สัตตปทุมบำรุง
ยืนยันแล้ว
111 310299 14020127 วิทยานนท์
ยืนยันแล้ว
112 310285 14020128 วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
113 310283 14020129 หงสประภาสประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
114 310302 14020130 วัดลาดประทุมคงคาราม
ยืนยันแล้ว
115 310303 14020131 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
116 310304 14020132 วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
ยืนยันแล้ว
117 310342 14020133 วัดเจ้าเจ็ดใน
ยืนยันแล้ว
118 310348 14020135 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
119 310363 14020137 วัดไชยภูมิ
ยืนยันแล้ว
120 310364 14020138 วัดแก้วสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
121 310366 14020139 วัดปิ่นแก้ว
ยืนยันแล้ว
122 310365 14020140 วัดจรเข้ไล่
ยืนยันแล้ว
123 310356 14020144 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
124 310347 14020145 บ้านแถววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
125 310357 14020147 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
ยืนยันแล้ว
126 310358 14020148 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
127 310349 14020150 วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
128 310350 14020151 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
129 310351 14020152 วัดรางจระเข้
ยืนยันแล้ว
130 310340 14020153 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
ยืนยันแล้ว
131 310341 14020154 จุฬาราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
132 310367 14020155 วัดอู่ตะเภา
ยืนยันแล้ว
133 310368 14020156 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
ยืนยันแล้ว
134 310352 14020157 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
ยืนยันแล้ว
135 310354 14020159 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
136 310335 14020161 วัดบ้านแพน
ยืนยันแล้ว
137 310338 14020162 วัดสามตุ่ม
ยืนยันแล้ว
138 310339 14020163 วัดคู้สลอด
ยืนยันแล้ว
139 310359 14020164 วัดหัวเวียง
ยืนยันแล้ว
140 310360 14020165 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
141 310361 14020166 วัดบันไดช้าง
ยืนยันแล้ว
142 310362 14020167 วัดประดู่โลกเชษฐ์
ยืนยันแล้ว
143 310093 14020169 วัดบางซ้ายใน
ยืนยันแล้ว
144 310090 14020170 โคกตาพรหม
ยืนยันแล้ว
145 310091 14020171 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
ยืนยันแล้ว
146 310078 14020172 วัดมฤคทายวัน
ยืนยันแล้ว
147 310079 14020173 วัดสุคนธาราม
ยืนยันแล้ว
148 310080 14020174 วัดเทพมงคล
ยืนยันแล้ว
149 310094 14020175 วัดฤกษ์บุญมี
ยืนยันแล้ว
150 310082 14020176 วัดวังชะโด
ยืนยันแล้ว
151 310085 14020177 คอตัน
ยืนยันแล้ว
152 310086 14020178 วัดเศวตศิลาราม
ยืนยันแล้ว
153 310087 14020179 วัดใหม่ต้านทาน
ยืนยันแล้ว
154 310088 14020180 วัดสามเพลง
ยืนยันแล้ว
155 310089 14020181 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
156 310081 14020182 วัดดอนพัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
157 310083 14020183 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
ยืนยันแล้ว
158 310084 14020184 คชเวกวิทยา
ยืนยันแล้ว