ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1501 :  สพป.อ่างทอง

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 670022 15010001 วัดโพธิวงษ์
ยืนยันแล้ว
2 670023 15010002 วัดโคศุภราช
ยืนยันแล้ว
3 670019 15010003 วัดจำปาหล่อ
ยืนยันแล้ว
4 670020 15010004 วัดโพทูล
ยืนยันแล้ว
5 670014 15010006 วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
ยืนยันแล้ว
6 670006 15010007 อนุบาลวัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
7 670015 15010008 กระทุ่มราย
ยืนยันแล้ว
8 670016 15010009 วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
9 670021 15010010 วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 )
ยืนยันแล้ว
10 670017 15010011 บ้านน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
11 670018 15010012 วัดบ้านอิฐ
ยืนยันแล้ว
12 670001 15010013 วัดอรัญญิกาวาส
ยืนยันแล้ว
13 670011 15010014 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
ยืนยันแล้ว
14 670002 15010015 วัดราชปักษี
ยืนยันแล้ว
15 670003 15010016 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
ยืนยันแล้ว
16 670012 15010017 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
17 670024 15010018 วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
ยืนยันแล้ว
18 670007 15010019 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
19 670008 15010020 วัดจันทร์นิรมิตร
ยืนยันแล้ว
20 670010 15010022 วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
21 670005 15010024 วัดเซิงหวาย
ยืนยันแล้ว
22 670031 15010025 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
23 670032 15010026 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
24 670038 15010027 วัดชัยสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
25 670039 15010028 วัดนางเล่ว
ยืนยันแล้ว
26 670027 15010030 วัดมหานาม
ยืนยันแล้ว
27 670028 15010031 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
28 670025 15010032 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
29 670029 15010034 วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)
ยืนยันแล้ว
30 670030 15010035 วัดละมุด
ยืนยันแล้ว
31 670033 15010036 วัดบ้านป่า
ยืนยันแล้ว
32 670044 15010038 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
33 670042 15010039 วัดเจ้าบุญเกิด
ยืนยันแล้ว
34 670043 15010040 วัดเยื้องคงคาราม
ยืนยันแล้ว
35 670035 15010042 วัดวงษ์ภาศน์
ยืนยันแล้ว
36 670034 15010044 วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
37 670054 15010045 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
38 670055 15010046 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
ยืนยันแล้ว
39 670049 15010047 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
40 670050 15010048 วัดท่า
ยืนยันแล้ว
41 670051 15010049 วัดถนน
ยืนยันแล้ว
42 670052 15010050 วัดพิจารณ์โสภณ
ยืนยันแล้ว
43 670048 15010051 วัดศรีมหาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
44 670047 15010052 ชุมชนวัดพายทอง
ยืนยันแล้ว
45 670046 15010054 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
ยืนยันแล้ว
46 670053 15010055 วัดเอกราช
ยืนยันแล้ว
47 670083 15010056 วัดคำหยาด
ยืนยันแล้ว
48 670089 15010057 วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
49 670084 15010058 วัดโคกพุทรา
ยืนยันแล้ว
50 670085 15010059 วัดจันทราราม
ยืนยันแล้ว
51 670087 15010060 วัดไตรรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
52 670088 15010061 วัดทางพระ
ยืนยันแล้ว
53 670090 15010062 วัดท่าโขลง
ยืนยันแล้ว
54 670076 15010063 วัดยางทอง
ยืนยันแล้ว
55 670057 15010064 วัดโพธิ์ราษฎร์
ยืนยันแล้ว
56 670058 15010065 วัดบ้านสร้าง
ยืนยันแล้ว
57 670063 15010066 อนุบาลโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
58 670064 15010067 วัดท่าอิฐ
ยืนยันแล้ว
59 670059 15010068 วัดสามประชุม(วันครู2504)
ยืนยันแล้ว
60 670075 15010069 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
61 670067 15010070 วัดข่อย
ยืนยันแล้ว
62 670068 15010071 วัดบุญเกิด
ยืนยันแล้ว
63 670080 15010072 วัดศรีกุญชร
ยืนยันแล้ว
64 670081 15010073 วัดยางช้าย
ยืนยันแล้ว
65 670082 15010074 วัดงิ้วราย
ยืนยันแล้ว
66 670079 15010075 วัดลั่นทม
ยืนยันแล้ว
67 670077 15010076 วัดม่วงคัน
ยืนยันแล้ว
68 670078 15010077 วัดโพธิ์เอน
ยืนยันแล้ว
69 670065 15010078 วัดโพธิ์เกรียบ
ยืนยันแล้ว
70 670066 15010079 วัดสว่าง
ยืนยันแล้ว
71 670086 15010080 วัดสนธิธรรม
ยืนยันแล้ว
72 670072 15010083 วัดสุวรรณราชหงษ์
ยืนยันแล้ว
73 670073 15010084 วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
74 670074 15010085 วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
75 670056 15010086 ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
76 670069 15010087 วัดน้ำอาบ
ยืนยันแล้ว
77 670060 15010088 วัดบุญศิริวิทยาราม
ยืนยันแล้ว
78 670061 15010089 วัดป่ามุนี
ยืนยันแล้ว
79 670062 15010090 วัดท่าตลาด
ยืนยันแล้ว
80 670139 15010091 วัดหัวสะแกตก
ยืนยันแล้ว
81 670140 15010092 วัดรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
82 670143 15010093 ชุมชนวัดริ้วหว้า
ยืนยันแล้ว
83 670144 15010094 บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
84 670153 15010095 วัดวังน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
85 670154 15010096 วัดหมื่นเกลา
ยืนยันแล้ว
86 670155 15010097 วัดหนองยาง
ยืนยันแล้ว
87 670156 15010098 วัดรางฉนวน
ยืนยันแล้ว
88 670145 15010099 วัดจันทร์มณี
ยืนยันแล้ว
89 670142 15010100 วัดบ้านแก
ยืนยันแล้ว
90 670141 15010101 วัดบ้านพราน
ยืนยันแล้ว
91 670159 15010102 บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
92 670157 15010103 วัดสีบัวทอง
ยืนยันแล้ว
93 670158 15010104 วัดแก้วกระจ่าง
ยืนยันแล้ว
94 670146 15010105 อนุบาลแสวงหา
ยืนยันแล้ว
95 670147 15010106 พวงทองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
96 670148 15010107 วัดบ้านเพชร
ยืนยันแล้ว
97 670149 15010108 วัดทองเลื่อน
ยืนยันแล้ว
98 670150 15010109 วัดยาง
ยืนยันแล้ว
99 670151 15010110 ประสิทธิวิทยาฯ
ยืนยันแล้ว
100 670106 15010112 วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
101 670107 15010113 วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
102 670114 15010114 วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
103 670111 15010115 วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
104 670103 15010116 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
105 670112 15010117 วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
106 670108 15010118 วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
107 670092 15010119 วัดขุมทอง
ยืนยันแล้ว
108 670093 15010120 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
109 670097 15010121 วัดวันอุทิศ
ยืนยันแล้ว
110 670124 15010122 วัดไผ่วง
ยืนยันแล้ว
111 670125 15010123 วัดต้นทอง
ยืนยันแล้ว
112 670104 15010124 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
113 670105 15010125 วัดศาลาดิน
ยืนยันแล้ว
114 670116 15010126 วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
115 670117 15010127 วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
116 670118 15010128 บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
ยืนยันแล้ว
117 670100 15010130 วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
118 670101 15010131 บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
119 670102 15010132 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
ยืนยันแล้ว
120 670098 15010133 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
121 670091 15010134 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ยืนยันแล้ว
122 670119 15010135 บ้านห้วยคล้า
ยืนยันแล้ว
123 670126 15010136 วัดสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
124 670109 15010137 ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
125 670110 15010138 วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)
ยืนยันแล้ว
126 670096 15010139 วัดทำนบ
ยืนยันแล้ว
127 670120 15010140 วัดหลักแก้ว
ยืนยันแล้ว
128 670121 15010141 วัดลานช้าง
ยืนยันแล้ว
129 670122 15010142 วัดคลองสำโรง
ยืนยันแล้ว
130 670123 15010143 วัดใหม่ทางข้าม
ยืนยันแล้ว
131 670115 15010144 วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
ยืนยันแล้ว
132 670113 15010145 วัดห้วยคันแหลน
ยืนยันแล้ว
133 670095 15010146 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
134 670094 15010147 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)
ยืนยันแล้ว
135 670133 15010148 วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
136 670134 15010149 วัดท่าชุมนุม
ยืนยันแล้ว
137 670132 15010150 บ้านหนองถ้ำ
ยืนยันแล้ว
138 670131 15010151 วัดมงคลธรรมนิมิต
ยืนยันแล้ว
139 670135 15010152 วัดหนองกร่าง
ยืนยันแล้ว
140 670130 15010154 วัดเกษทอง
ยืนยันแล้ว
141 670128 15010155 วัดสามโก้
ยืนยันแล้ว
142 670129 15010156 อนุบาลบ้านลำสนุ่น
ยืนยันแล้ว
143 670137 15010157 บ้านดอนตาวง
ยืนยันแล้ว
144 670138 15010158 วัดสามขาว
ยืนยันแล้ว