ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1501 :  สพป.อ่างทอง

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 670022 15010001 วัดโพธิวงษ์
ยังไม่ยืนยัน
2 670023 15010002 วัดโคศุภราช
ยังไม่ยืนยัน
3 670019 15010003 วัดจำปาหล่อ
ยังไม่ยืนยัน
4 670020 15010004 วัดโพทูล
ยังไม่ยืนยัน
5 670014 15010006 วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
ยังไม่ยืนยัน
6 670006 15010007 อนุบาลวัดอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
7 670015 15010008 กระทุ่มราย
ยังไม่ยืนยัน
8 670016 15010009 วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
9 670021 15010010 วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 )
ยังไม่ยืนยัน
10 670017 15010011 บ้านน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
11 670018 15010012 วัดบ้านอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
12 670001 15010013 วัดอรัญญิกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
13 670011 15010014 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
14 670002 15010015 วัดราชปักษี
ยังไม่ยืนยัน
15 670003 15010016 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
ยังไม่ยืนยัน
16 670012 15010017 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
17 670024 15010018 วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
ยังไม่ยืนยัน
18 670007 15010019 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
19 670008 15010020 วัดจันทร์นิรมิตร
ยังไม่ยืนยัน
20 670010 15010022 วัดไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
21 670005 15010024 วัดเซิงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
22 670031 15010025 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
23 670032 15010026 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
24 670038 15010027 วัดชัยสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
25 670039 15010028 วัดนางเล่ว
ยังไม่ยืนยัน
26 670027 15010030 วัดมหานาม
ยังไม่ยืนยัน
27 670028 15010031 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
28 670025 15010032 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
29 670029 15010034 วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)
ยังไม่ยืนยัน
30 670030 15010035 วัดละมุด
ยังไม่ยืนยัน
31 670033 15010036 วัดบ้านป่า
ยังไม่ยืนยัน
32 670044 15010038 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
33 670042 15010039 วัดเจ้าบุญเกิด
ยังไม่ยืนยัน
34 670043 15010040 วัดเยื้องคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
35 670035 15010042 วัดวงษ์ภาศน์
ยังไม่ยืนยัน
36 670034 15010044 วัดกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
37 670054 15010045 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
38 670055 15010046 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
39 670049 15010047 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
40 670050 15010048 วัดท่า
ยังไม่ยืนยัน
41 670051 15010049 วัดถนน
ยังไม่ยืนยัน
42 670052 15010050 วัดพิจารณ์โสภณ
ยังไม่ยืนยัน
43 670048 15010051 วัดศรีมหาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
44 670047 15010052 ชุมชนวัดพายทอง
ยังไม่ยืนยัน
45 670046 15010054 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
ยังไม่ยืนยัน
46 670053 15010055 วัดเอกราช
ยังไม่ยืนยัน
47 670083 15010056 วัดคำหยาด
ยังไม่ยืนยัน
48 670089 15010057 วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
49 670084 15010058 วัดโคกพุทรา
ยังไม่ยืนยัน
50 670085 15010059 วัดจันทราราม
ยังไม่ยืนยัน
51 670087 15010060 วัดไตรรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
52 670088 15010061 วัดทางพระ
ยังไม่ยืนยัน
53 670090 15010062 วัดท่าโขลง
ยังไม่ยืนยัน
54 670076 15010063 วัดยางทอง
ยังไม่ยืนยัน
55 670057 15010064 วัดโพธิ์ราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
56 670058 15010065 วัดบ้านสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
57 670063 15010066 อนุบาลโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
58 670064 15010067 วัดท่าอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
59 670059 15010068 วัดสามประชุม(วันครู2504)
ยังไม่ยืนยัน
60 670075 15010069 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
61 670067 15010070 วัดข่อย
ยังไม่ยืนยัน
62 670068 15010071 วัดบุญเกิด
ยังไม่ยืนยัน
63 670080 15010072 วัดศรีกุญชร
ยังไม่ยืนยัน
64 670081 15010073 วัดยางช้าย
ยังไม่ยืนยัน
65 670082 15010074 วัดงิ้วราย
ยังไม่ยืนยัน
66 670079 15010075 วัดลั่นทม
ยังไม่ยืนยัน
67 670077 15010076 วัดม่วงคัน
ยังไม่ยืนยัน
68 670078 15010077 วัดโพธิ์เอน
ยังไม่ยืนยัน
69 670065 15010078 วัดโพธิ์เกรียบ
ยังไม่ยืนยัน
70 670066 15010079 วัดสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
71 670086 15010080 วัดสนธิธรรม
ยังไม่ยืนยัน
72 670072 15010083 วัดสุวรรณราชหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
73 670073 15010084 วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
74 670074 15010085 วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
75 670056 15010086 ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
76 670069 15010087 วัดน้ำอาบ
ยังไม่ยืนยัน
77 670060 15010088 วัดบุญศิริวิทยาราม
ยังไม่ยืนยัน
78 670061 15010089 วัดป่ามุนี
ยังไม่ยืนยัน
79 670062 15010090 วัดท่าตลาด
ยังไม่ยืนยัน
80 670139 15010091 วัดหัวสะแกตก
ยังไม่ยืนยัน
81 670140 15010092 วัดรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
82 670143 15010093 ชุมชนวัดริ้วหว้า
ยังไม่ยืนยัน
83 670144 15010094 บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
84 670153 15010095 วัดวังน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
85 670154 15010096 วัดหมื่นเกลา
ยังไม่ยืนยัน
86 670155 15010097 วัดหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
87 670156 15010098 วัดรางฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
88 670145 15010099 วัดจันทร์มณี
ยังไม่ยืนยัน
89 670142 15010100 วัดบ้านแก
ยังไม่ยืนยัน
90 670141 15010101 วัดบ้านพราน
ยังไม่ยืนยัน
91 670159 15010102 บ้านหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
92 670157 15010103 วัดสีบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
93 670158 15010104 วัดแก้วกระจ่าง
ยังไม่ยืนยัน
94 670146 15010105 อนุบาลแสวงหา
ยังไม่ยืนยัน
95 670147 15010106 พวงทองอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
96 670148 15010107 วัดบ้านเพชร
ยังไม่ยืนยัน
97 670149 15010108 วัดทองเลื่อน
ยังไม่ยืนยัน
98 670150 15010109 วัดยาง
ยังไม่ยืนยัน
99 670151 15010110 ประสิทธิวิทยาฯ
ยังไม่ยืนยัน
100 670106 15010112 วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
101 670107 15010113 วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
102 670114 15010114 วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
103 670111 15010115 วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
104 670103 15010116 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
105 670112 15010117 วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
106 670108 15010118 วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
107 670092 15010119 วัดขุมทอง
ยังไม่ยืนยัน
108 670093 15010120 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
109 670097 15010121 วัดวันอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
110 670124 15010122 วัดไผ่วง
ยังไม่ยืนยัน
111 670125 15010123 วัดต้นทอง
ยังไม่ยืนยัน
112 670104 15010124 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
113 670105 15010125 วัดศาลาดิน
ยังไม่ยืนยัน
114 670116 15010126 วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
115 670117 15010127 วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
116 670118 15010128 บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
117 670100 15010130 วัดหลวง
ยังไม่ยืนยัน
118 670101 15010131 บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
119 670102 15010132 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
120 670098 15010133 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
121 670091 15010134 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ยังไม่ยืนยัน
122 670119 15010135 บ้านห้วยคล้า
ยังไม่ยืนยัน
123 670126 15010136 วัดสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
124 670109 15010137 ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
125 670110 15010138 วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
126 670096 15010139 วัดทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
127 670120 15010140 วัดหลักแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
128 670121 15010141 วัดลานช้าง
ยังไม่ยืนยัน
129 670122 15010142 วัดคลองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
130 670123 15010143 วัดใหม่ทางข้าม
ยังไม่ยืนยัน
131 670115 15010144 วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
ยังไม่ยืนยัน
132 670113 15010145 วัดห้วยคันแหลน
ยังไม่ยืนยัน
133 670095 15010146 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
134 670094 15010147 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)
ยังไม่ยืนยัน
135 670133 15010148 วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
136 670134 15010149 วัดท่าชุมนุม
ยังไม่ยืนยัน
137 670132 15010150 บ้านหนองถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
138 670131 15010151 วัดมงคลธรรมนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
139 670135 15010152 วัดหนองกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
140 670130 15010154 วัดเกษทอง
ยังไม่ยืนยัน
141 670128 15010155 วัดสามโก้
ยังไม่ยืนยัน
142 670129 15010156 อนุบาลบ้านลำสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
143 670137 15010157 บ้านดอนตาวง
ยังไม่ยืนยัน
144 670138 15010158 วัดสามขาว
ยังไม่ยืนยัน