ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1601 :  สพป.ลพบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 490027 16010002 วัดดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
2 490048 16010005 วัดบ้านดาบ
ยังไม่ยืนยัน
3 490049 16010006 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
4 490001 16010007 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
5 490003 16010009 วัดทุ่งสิงห์โต
ยังไม่ยืนยัน
6 490004 16010010 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
7 490017 16010012 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
8 490018 16010013 วัดสระมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
9 490019 16010014 วัดดงสวอง
ยังไม่ยืนยัน
10 490020 16010015 วัดหนองบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
11 490005 16010016 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
12 490006 16010017 วัดคอกกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
13 490007 16010018 วัดหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
14 490081 16010019 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
15 490083 16010020 บ้านห้วยส้ม
ยังไม่ยืนยัน
16 490085 16010022 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
17 490086 16010023 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
18 490067 16010024 บ้านโคกตูม
ยังไม่ยืนยัน
19 490025 16010026 โคกลำพานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 490051 16010027 วัดธรรมเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
21 490054 16010029 วัดชีแวะ
ยังไม่ยืนยัน
22 490044 16010031 วัดดอนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
23 490045 16010032 วัดใดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
24 490046 16010033 วัดใดยาว
ยังไม่ยืนยัน
25 490039 16010035 วัดโคกโพธิกุญชร
ยังไม่ยืนยัน
26 490040 16010036 วัดยาง ณ รังสี
ยังไม่ยืนยัน
27 490041 16010037 วัดตะลุง
ยังไม่ยืนยัน
28 490010 16010039 วัดถนนแค
ยังไม่ยืนยัน
29 490012 16010041 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ยังไม่ยืนยัน
30 490013 16010042 อนุบาลลพบุรี
ยังไม่ยืนยัน
31 490022 16010043 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
32 490037 16010044 วัดตองปุ
ยังไม่ยืนยัน
33 490014 16010045 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
34 490015 16010046 วัดท่าแค
ยังไม่ยืนยัน
35 490016 16010047 วัดป่ากล้วย
ยังไม่ยืนยัน
36 490074 16010049 วัดหลวงท้ายตลาด
ยังไม่ยืนยัน
37 490075 16010050 วัดตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
38 490076 16010051 วัดท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
39 490065 16010052 วัดเขาหนีบ
ยังไม่ยืนยัน
40 490066 16010053 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
ยังไม่ยืนยัน
41 490071 16010054 บ้านหนองถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
42 490072 16010055 วัดซับเสือแมบ
ยังไม่ยืนยัน
43 490061 16010056 พิบูลสงเคราะห์๑
ยังไม่ยืนยัน
44 490062 16010057 วัดนิคมสามัคคีชัย
ยังไม่ยืนยัน
45 490063 16010058 วัดใหม่จำปาทอง
ยังไม่ยืนยัน
46 490082 16010060 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
47 490009 16010062 วัดหนองแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
48 490030 16010063 วัดโพธิ์ระหัต
ยังไม่ยืนยัน
49 490031 16010064 วัดสิงห์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
50 490032 16010065 วัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
51 490033 16010066 วัดทองแท่งนิสยาราม
ยังไม่ยืนยัน
52 490077 16010067 วัดข่อยกลาง
ยังไม่ยืนยัน
53 490078 16010068 วัดข่อยใต้
ยังไม่ยืนยัน
54 490023 16010069 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
ยังไม่ยืนยัน
55 490035 16010071 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
ยังไม่ยืนยัน
56 490055 16010073 วัดโพธิ์เก้าต้น
ยังไม่ยืนยัน
57 490056 16010074 วัดบ่อเงิน
ยังไม่ยืนยัน
58 490058 16010076 วัดสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
59 490060 16010078 วัดโคกหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
60 490079 16010079 วัดไผ่แตร
ยังไม่ยืนยัน
61 490104 16010081 วัดวังหัวแหวน
ยังไม่ยืนยัน
62 490125 16010085 บ้านคลองเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
63 490126 16010086 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
64 490127 16010087 บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
65 490128 16010088 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
66 490129 16010089 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
67 490124 16010090 วัดหนองพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
68 490122 16010091 โคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
69 490123 16010092 วัดรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
70 490092 16010093 บ้านเนินจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
71 490093 16010094 บ้านดงมะรุม
ยังไม่ยืนยัน
72 490094 16010095 บ้านวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
73 490095 16010096 บ้านตะกุดหว้า
ยังไม่ยืนยัน
74 490131 16010097 บ้านถลุงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
75 490101 16010099 อนุบาลบ้านเพนียด
ยังไม่ยืนยัน
76 490102 16010100 บ้านนกเขาเปล้า
ยังไม่ยืนยัน
77 490121 16010101 บ้านวังขอนขว้าง
ยังไม่ยืนยัน
78 490132 16010103 บ้านวังจั่น
ยังไม่ยืนยัน
79 490091 16010104 บ้านโป่งยอ
ยังไม่ยืนยัน
80 490087 16010105 บ้านวังเพลิง
ยังไม่ยืนยัน
81 490088 16010106 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น
ยังไม่ยืนยัน
82 490089 16010107 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
ยังไม่ยืนยัน
83 490090 16010108 บ้านพุม่วง
ยังไม่ยืนยัน
84 490096 16010109 บ้านทุ่งทอง
ยังไม่ยืนยัน
85 490097 16010110 วัดสะพานคง
ยังไม่ยืนยัน
86 490098 16010111 วัดสะแกราบ
ยังไม่ยืนยัน
87 490099 16010112 บ้านหนองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
88 490109 16010116 บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
89 490120 16010118 บ้านหลุมข้าว
ยังไม่ยืนยัน
90 490119 16010119 บ้านพรมทิน
ยังไม่ยืนยัน
91 490118 16010120 วัดหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
92 490113 16010121 บ้านเขาสะพานนาค
ยังไม่ยืนยัน
93 490114 16010122 บ้านเขาทับควาย
ยังไม่ยืนยัน
94 490115 16010123 วัดห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
95 490112 16010125 วัดหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
96 490185 16010126 สมอคอนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
97 490186 16010127 วัดถ้ำตะโก
ยังไม่ยืนยัน
98 490188 16010129 วัดคลองเม่า
ยังไม่ยืนยัน
99 490194 16010131 วัดเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
100 490204 16010133 วัดปากคลองบางคู้
ยังไม่ยืนยัน
101 490205 16010134 อนุบาลท่าวุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
102 490192 16010135 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
103 490190 16010136 วัดหนองมน
ยังไม่ยืนยัน
104 490191 16010137 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
105 490196 16010138 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
106 490197 16010139 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
107 490198 16010140 วัดหนองปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
108 490199 16010141 วัดหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
109 490207 16010142 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
ยังไม่ยืนยัน
110 490208 16010143 วัดโพธิ์ตรุ
ยังไม่ยืนยัน
111 490210 16010144 วัดเกาะวิมุตตาราม
ยังไม่ยืนยัน
112 490211 16010145 วัดบ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
113 490203 16010146 วัดสนามไชย
ยังไม่ยืนยัน
114 490189 16010148 วัดมุจลินท์
ยังไม่ยืนยัน
115 490209 16010150 วัดยวด
ยังไม่ยืนยัน
116 490212 16010151 วัดหัวสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
117 490213 16010152 วัดมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
118 490200 16010153 วัดคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
119 490206 16010154 วัดโพธิ์เกษตร
ยังไม่ยืนยัน
120 490255 16010155 บ้านดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
121 490239 16010156 อนุบาลบ้านหมี่
ยังไม่ยืนยัน
122 490252 16010157 วัดดงพลับ
ยังไม่ยืนยัน
123 490249 16010158 วัดโป่งแค
ยังไม่ยืนยัน
124 490253 16010160 บ้านดอนดึง
ยังไม่ยืนยัน
125 490251 16010161 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
126 490231 16010163 วัดเทพอำไพ
ยังไม่ยืนยัน
127 490230 16010164 วัดธรรมิการาม
ยังไม่ยืนยัน
128 490234 16010165 วัดคุ้งท่าเลา
ยังไม่ยืนยัน
129 490243 16010166 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
130 490229 16010168 วัดท้องคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
131 490226 16010169 บ้านเกริ่นกฐิน
ยังไม่ยืนยัน
132 490244 16010171 วัดบ้านทราย
ยังไม่ยืนยัน
133 490268 16010172 บ้านหนองนางาม
ยังไม่ยืนยัน
134 490269 16010173 บ้านหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
135 490219 16010175 วัดหนองน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
136 490242 16010177 วัดบ้านหมี่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
137 490232 16010179 วัดมหาสอน
ยังไม่ยืนยัน
138 490233 16010180 วัดบางพึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
139 490235 16010181 วัดห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
140 490238 16010182 พิบูลปัทมาคม
ยังไม่ยืนยัน
141 490237 16010184 วัดเขาวงกฎ
ยังไม่ยืนยัน
142 490265 16010187 วัดหนองกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
143 490267 16010188 บ้านไผ่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
144 490260 16010189 วัดหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
145 490262 16010191 วัดหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
146 490263 16010192 วัดหนองกระเบียน
ยังไม่ยืนยัน
147 490222 16010193 วัดพานิชธรรมิการาม
ยังไม่ยืนยัน
148 490225 16010196 วัดสระกระเบี้อง
ยังไม่ยืนยัน
149 490215 16010197 บ้านสระเตย
ยังไม่ยืนยัน
150 490257 16010202 บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
151 490258 16010203 วัดหนองเมือง
ยังไม่ยืนยัน
152 490245 16010205 ชุมชนตำบลหินปัก
ยังไม่ยืนยัน