ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1601 :  สพป.ลพบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 490027 16010002 วัดดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2 490048 16010005 วัดบ้านดาบ
ยืนยันแล้ว
3 490049 16010006 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
4 490001 16010007 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
5 490003 16010009 วัดทุ่งสิงห์โต
ยืนยันแล้ว
6 490004 16010010 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
7 490017 16010012 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
8 490018 16010013 วัดสระมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
9 490019 16010014 วัดดงสวอง
ยืนยันแล้ว
10 490020 16010015 วัดหนองบัวขาว
ยืนยันแล้ว
11 490005 16010016 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
ยืนยันแล้ว
12 490006 16010017 วัดคอกกระบือ
ยืนยันแล้ว
13 490007 16010018 วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
14 490081 16010019 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
15 490083 16010020 บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
16 490085 16010022 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
17 490086 16010023 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
18 490067 16010024 บ้านโคกตูม
ยืนยันแล้ว
19 490025 16010026 โคกลำพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 490051 16010027 วัดธรรมเจดีย์
ยืนยันแล้ว
21 490054 16010029 วัดชีแวะ
ยืนยันแล้ว
22 490044 16010031 วัดดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
23 490045 16010032 วัดใดใหญ่
ยืนยันแล้ว
24 490046 16010033 วัดใดยาว
ยืนยันแล้ว
25 490039 16010035 วัดโคกโพธิกุญชร
ยืนยันแล้ว
26 490040 16010036 วัดยาง ณ รังสี
ยืนยันแล้ว
27 490041 16010037 วัดตะลุง
ยืนยันแล้ว
28 490010 16010039 วัดถนนแค
ยืนยันแล้ว
29 490012 16010041 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ยืนยันแล้ว
30 490013 16010042 อนุบาลลพบุรี
ยืนยันแล้ว
31 490022 16010043 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
32 490037 16010044 วัดตองปุ
ยืนยันแล้ว
33 490014 16010045 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
34 490015 16010046 วัดท่าแค
ยืนยันแล้ว
35 490016 16010047 วัดป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
36 490074 16010049 วัดหลวงท้ายตลาด
ยืนยันแล้ว
37 490075 16010050 วัดตะเคียน
ยืนยันแล้ว
38 490076 16010051 วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
39 490065 16010052 วัดเขาหนีบ
ยืนยันแล้ว
40 490066 16010053 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
ยืนยันแล้ว
41 490071 16010054 บ้านหนองถ้ำ
ยืนยันแล้ว
42 490072 16010055 วัดซับเสือแมบ
ยืนยันแล้ว
43 490061 16010056 พิบูลสงเคราะห์๑
ยืนยันแล้ว
44 490062 16010057 วัดนิคมสามัคคีชัย
ยืนยันแล้ว
45 490063 16010058 วัดใหม่จำปาทอง
ยืนยันแล้ว
46 490082 16010060 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
47 490009 16010062 วัดหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
48 490030 16010063 วัดโพธิ์ระหัต
ยืนยันแล้ว
49 490031 16010064 วัดสิงห์ทอง
ยืนยันแล้ว
50 490032 16010065 วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
51 490033 16010066 วัดทองแท่งนิสยาราม
ยืนยันแล้ว
52 490077 16010067 วัดข่อยกลาง
ยืนยันแล้ว
53 490078 16010068 วัดข่อยใต้
ยืนยันแล้ว
54 490023 16010069 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
ยืนยันแล้ว
55 490035 16010071 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
ยืนยันแล้ว
56 490055 16010073 วัดโพธิ์เก้าต้น
ยืนยันแล้ว
57 490056 16010074 วัดบ่อเงิน
ยืนยันแล้ว
58 490058 16010076 วัดสำราญ
ยืนยันแล้ว
59 490060 16010078 วัดโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
60 490079 16010079 วัดไผ่แตร
ยืนยันแล้ว
61 490104 16010081 วัดวังหัวแหวน
ยืนยันแล้ว
62 490125 16010085 บ้านคลองเกตุ
ยืนยันแล้ว
63 490126 16010086 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
64 490127 16010087 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
65 490128 16010088 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
66 490129 16010089 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
67 490124 16010090 วัดหนองพิมาน
ยืนยันแล้ว
68 490122 16010091 โคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
69 490123 16010092 วัดรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
70 490092 16010093 บ้านเนินจันทร์
ยืนยันแล้ว
71 490093 16010094 บ้านดงมะรุม
ยืนยันแล้ว
72 490094 16010095 บ้านวังไผ่
ยืนยันแล้ว
73 490095 16010096 บ้านตะกุดหว้า
ยืนยันแล้ว
74 490131 16010097 บ้านถลุงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
75 490101 16010099 อนุบาลบ้านเพนียด
ยืนยันแล้ว
76 490102 16010100 บ้านนกเขาเปล้า
ยืนยันแล้ว
77 490121 16010101 บ้านวังขอนขว้าง
ยืนยันแล้ว
78 490132 16010103 บ้านวังจั่น
ยืนยันแล้ว
79 490091 16010104 บ้านโป่งยอ
ยืนยันแล้ว
80 490087 16010105 บ้านวังเพลิง
ยืนยันแล้ว
81 490088 16010106 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น
ยืนยันแล้ว
82 490089 16010107 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
ยืนยันแล้ว
83 490090 16010108 บ้านพุม่วง
ยืนยันแล้ว
84 490096 16010109 บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
85 490097 16010110 วัดสะพานคง
ยืนยันแล้ว
86 490098 16010111 วัดสะแกราบ
ยืนยันแล้ว
87 490099 16010112 บ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
88 490109 16010116 บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
89 490120 16010118 บ้านหลุมข้าว
ยืนยันแล้ว
90 490119 16010119 บ้านพรมทิน
ยืนยันแล้ว
91 490118 16010120 วัดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
92 490113 16010121 บ้านเขาสะพานนาค
ยืนยันแล้ว
93 490114 16010122 บ้านเขาทับควาย
ยืนยันแล้ว
94 490115 16010123 วัดห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
95 490112 16010125 วัดหนองคู
ยืนยันแล้ว
96 490185 16010126 สมอคอนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
97 490186 16010127 วัดถ้ำตะโก
ยืนยันแล้ว
98 490188 16010129 วัดคลองเม่า
ยืนยันแล้ว
99 490194 16010131 วัดเกตุ
ยืนยันแล้ว
100 490204 16010133 วัดปากคลองบางคู้
ยืนยันแล้ว
101 490205 16010134 อนุบาลท่าวุ้ง
ยืนยันแล้ว
102 490192 16010135 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
103 490190 16010136 วัดหนองมน
ยืนยันแล้ว
104 490191 16010137 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
105 490196 16010138 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
106 490197 16010139 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
107 490198 16010140 วัดหนองปลาดุก
ยืนยันแล้ว
108 490199 16010141 วัดหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
109 490207 16010142 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
ยืนยันแล้ว
110 490208 16010143 วัดโพธิ์ตรุ
ยืนยันแล้ว
111 490210 16010144 วัดเกาะวิมุตตาราม
ยืนยันแล้ว
112 490211 16010145 วัดบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
113 490203 16010146 วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
114 490189 16010148 วัดมุจลินท์
ยืนยันแล้ว
115 490209 16010150 วัดยวด
ยืนยันแล้ว
116 490212 16010151 วัดหัวสำโรง
ยืนยันแล้ว
117 490213 16010152 วัดมะค่า
ยืนยันแล้ว
118 490200 16010153 วัดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
119 490206 16010154 วัดโพธิ์เกษตร
ยืนยันแล้ว
120 490255 16010155 บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
121 490239 16010156 อนุบาลบ้านหมี่
ยืนยันแล้ว
122 490252 16010157 วัดดงพลับ
ยืนยันแล้ว
123 490249 16010158 วัดโป่งแค
ยืนยันแล้ว
124 490253 16010160 บ้านดอนดึง
ยืนยันแล้ว
125 490251 16010161 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
ยืนยันแล้ว
126 490231 16010163 วัดเทพอำไพ
ยืนยันแล้ว
127 490230 16010164 วัดธรรมิการาม
ยืนยันแล้ว
128 490234 16010165 วัดคุ้งท่าเลา
ยืนยันแล้ว
129 490243 16010166 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
130 490229 16010168 วัดท้องคุ้ง
ยืนยันแล้ว
131 490226 16010169 บ้านเกริ่นกฐิน
ยืนยันแล้ว
132 490244 16010171 วัดบ้านทราย
ยืนยันแล้ว
133 490268 16010172 บ้านหนองนางาม
ยืนยันแล้ว
134 490269 16010173 บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
135 490219 16010175 วัดหนองน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
136 490242 16010177 วัดบ้านหมี่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
137 490232 16010179 วัดมหาสอน
ยืนยันแล้ว
138 490233 16010180 วัดบางพึ่ง
ยืนยันแล้ว
139 490235 16010181 วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
140 490238 16010182 พิบูลปัทมาคม
ยืนยันแล้ว
141 490237 16010184 วัดเขาวงกฎ
ยืนยันแล้ว
142 490265 16010187 วัดหนองกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
143 490267 16010188 บ้านไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
144 490260 16010189 วัดหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
145 490262 16010191 วัดหนองคู
ยืนยันแล้ว
146 490263 16010192 วัดหนองกระเบียน
ยืนยันแล้ว
147 490222 16010193 วัดพานิชธรรมิการาม
ยืนยันแล้ว
148 490225 16010196 วัดสระกระเบี้อง
ยืนยันแล้ว
149 490215 16010197 บ้านสระเตย
ยืนยันแล้ว
150 490257 16010202 บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
151 490258 16010203 วัดหนองเมือง
ยืนยันแล้ว
152 490245 16010205 ชุมชนตำบลหินปัก
ยืนยันแล้ว