ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1602 :  สพป.ลพบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 490271 16020001 วัดโคกสลุง
ยืนยันแล้ว
2 490272 16020002 วัดหนองตามิ่ง
ยืนยันแล้ว
3 490274 16020003 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐(บ้านคันนาหิน)
ยืนยันแล้ว
4 490275 16020004 บ้านเขาขวาง
ยืนยันแล้ว
5 490288 16020005 บ้านห้วยสะอาด
ยืนยันแล้ว
6 490290 16020007 วัดดำรงบุล
ยืนยันแล้ว
7 490291 16020008 วัดมณีศรีโสภณ
ยืนยันแล้ว
8 490292 16020009 ช่องสาริกา
ยืนยันแล้ว
9 490293 16020010 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
10 490281 16020012 ซอย 19 สาย 2 ขวา
ยืนยันแล้ว
11 490276 16020013 บ้านดีลัง
ยืนยันแล้ว
12 490286 16020014 พรหมรังษี
ยืนยันแล้ว
13 490287 16020015 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
14 490294 16020016 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
15 490295 16020017 บ้านคลองสาริกา
ยืนยันแล้ว
16 490284 16020019 วัดหนองนา
ยืนยันแล้ว
17 490282 16020021 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
18 490283 16020022 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
19 490277 16020023 อนุบาลพัฒนานิคม
ยืนยันแล้ว
20 490273 16020024 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
21 490297 16020025 บ้านมะนาวหวาน
ยืนยันแล้ว
22 490278 16020027 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
23 490279 16020028 บ้านสหพันธ์อ่างทอง
ยืนยันแล้ว
24 490299 16020029 บ้านสวนมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
25 490300 16020030 บ้านซับโศก
ยืนยันแล้ว
26 490301 16020031 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
27 490302 16020032 บ้านคลองกลุ่ม
ยืนยันแล้ว
28 490303 16020033 บ้านหนองปีกนก
ยืนยันแล้ว
29 490146 16020034 บ้านเกาะรัง
ยืนยันแล้ว
30 490147 16020035 บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
31 490148 16020036 บ้านลังกาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
32 490149 16020037 บ้านหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
33 490143 16020038 บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
34 490141 16020040 บ้านเขายายกะตา
ยืนยันแล้ว
35 490181 16020041 บ้านโกรกรกฟ้า
ยืนยันแล้ว
36 490180 16020042 วัดศิริบรรพต
ยืนยันแล้ว
37 490134 16020043 ชุมชนบ้านชัยบาดาล
ยืนยันแล้ว
38 490135 16020044 บ้านลำโกฎิทอง
ยืนยันแล้ว
39 490136 16020045 บ้านท่ามะกอก
ยืนยันแล้ว
40 490172 16020047 บ้านหนองโกวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 490164 16020048 บ้านเขาตะแคง
ยืนยันแล้ว
42 490156 16020050 บ้านท่าดินดำ
ยืนยันแล้ว
43 490157 16020051 บ้านวังก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
44 490158 16020052 บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
45 490154 16020053 บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
46 490155 16020054 บ้านสันตะลุง
ยืนยันแล้ว
47 490168 16020055 บ้านนาโสม
ยืนยันแล้ว
48 490169 16020056 บ้านซับงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
49 490170 16020057 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
50 490182 16020058 นิคมลำนารายณ์
ยืนยันแล้ว
51 490151 16020059 บ้านไร่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
52 490150 16020060 บ้านโค้งรถไฟ
ยืนยันแล้ว
53 490159 16020061 บ้านบัวชุม
ยืนยันแล้ว
54 490160 16020062 บ้านเขาสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
55 490161 16020063 บ้านซับเค้าแมว
ยืนยันแล้ว
56 490163 16020065 บ้านธงชัยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
57 490184 16020066 บ้านซับหินขวาง
ยืนยันแล้ว
58 490183 16020067 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
59 490138 16020068 บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
60 490139 16020069 บ้านม่วงค่อม
ยืนยันแล้ว
61 490140 16020070 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
62 490137 16020071 บ้านมะกอกหวาน
ยืนยันแล้ว
63 490153 16020072 อนุบาลลำนารายณ์
ยืนยันแล้ว
64 490173 16020075 วัดสุนทรเทพคีรี
ยืนยันแล้ว
65 490175 16020076 บ้านซับไทร
ยืนยันแล้ว
66 490176 16020077 บ้านซับผาสุก
ยืนยันแล้ว
67 490177 16020078 บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
68 490166 16020080 วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
69 490152 16020081 บ้านบ่อน้ำ
ยืนยันแล้ว
70 490145 16020082 บ้านทุ่งตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
71 490142 16020083 บ้านห้วยดีเลิศ
ยืนยันแล้ว
72 490307 16020084 บ้านท่ากรวด
ยืนยันแล้ว
73 490308 16020085 บ้านเนินทอง
ยืนยันแล้ว
74 490316 16020086 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
ยืนยันแล้ว
75 490317 16020087 บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
76 490320 16020088 บ้านซับจำปา
ยืนยันแล้ว
77 490322 16020089 บ้านทะเลวังวัด
ยืนยันแล้ว
78 490309 16020090 บ้านบ่อคู่
ยืนยันแล้ว
79 490304 16020091 บ้านท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
80 490305 16020092 บ้านท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
81 490306 16020093 อนุบาลท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
82 490310 16020094 บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
83 490311 16020095 บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
84 490315 16020099 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
85 490321 16020100 บ้านทุ่งดินแดง
ยืนยันแล้ว
86 490318 16020101 บ้านหัวลำ
ยืนยันแล้ว
87 490319 16020102 บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
88 490334 16020104 บ้านทุ่งท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
89 490331 16020106 บ้านด่านจันทร์
ยืนยันแล้ว
90 490336 16020108 บ้านเขาหมูมัน
ยืนยันแล้ว
91 490337 16020109 บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
ยืนยันแล้ว
92 490329 16020110 บ้านห้วยเขว้า
ยืนยันแล้ว
93 490330 16020111 บ้านวังแขม
ยืนยันแล้ว
94 490328 16020112 บ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
95 490327 16020113 บ้านมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
96 490326 16020114 อนุบาลสระโบสถ์
ยืนยันแล้ว
97 490335 16020116 บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
98 490346 16020117 อนุบาลโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
99 490347 16020118 บ้านทะเลทอง
ยืนยันแล้ว
100 490354 16020120 บ้านโคกแสมสาร
ยืนยันแล้ว
101 490345 16020121 บ้านเขาราบ
ยืนยันแล้ว
102 490341 16020122 บ้านวังตาอินทร์
ยืนยันแล้ว
103 490342 16020123 บ้านสระเพลง
ยืนยันแล้ว
104 490339 16020125 บ้านยางราก
ยืนยันแล้ว
105 490353 16020127 บ้านพุกะชัด
ยืนยันแล้ว
106 490349 16020128 บ้านห้วยสาราม
ยืนยันแล้ว
107 490351 16020129 บ้านลำโป่งเพชร
ยืนยันแล้ว
108 490343 16020131 บ้านแหลมชนแดน
ยืนยันแล้ว
109 490340 16020132 บ้านหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
110 490361 16020133 บ้านกุดตาเพชร
ยืนยันแล้ว
111 490362 16020134 บ้านราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
112 490363 16020135 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
ยืนยันแล้ว
113 490368 16020136 บ้านเหวตาบัว
ยืนยันแล้ว
114 490369 16020137 บ้านปรางค์น้อย
ยืนยันแล้ว
115 490359 16020138 บ้านเขารวก
ยืนยันแล้ว
116 490360 16020139 บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
117 490366 16020140 บ้านศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
118 490367 16020141 บ้านด่านไทยล้อม
ยืนยันแล้ว
119 490358 16020143 บ้านท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
120 490364 16020144 บ้านลำสนธิ
ยืนยันแล้ว
121 490357 16020145 บ้านหนองเกตุ
ยืนยันแล้ว
122 490355 16020146 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
ยืนยันแล้ว
123 490356 16020147 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
ยืนยันแล้ว
124 490370 16020148 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
125 490372 16020150 บ้านชอนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
126 490376 16020151 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
127 490389 16020153 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
ยืนยันแล้ว
128 490381 16020156 บ้านป่าเขว้า
ยืนยันแล้ว
129 490382 16020157 บ้านหนองสำราญ
ยืนยันแล้ว
130 490383 16020158 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
131 490379 16020159 บ้านบ่อดินสอพอง
ยืนยันแล้ว
132 490380 16020160 บ้านดงดินแดง
ยืนยันแล้ว
133 490388 16020161 บ้านหนองเสมา
ยืนยันแล้ว
134 490385 16020163 บ้านใหม่โสพิมพ์
ยืนยันแล้ว
135 490387 16020164 บ้านหนองไก่ห้าว
ยืนยันแล้ว
136 490375 16020165 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
137 490373 16020166 บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
138 490374 16020167 บ้านยางโทน
ยืนยันแล้ว
139 490392 16020168 อนุบาลวัดหนองม่วง
ยืนยันแล้ว