ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1701 :  สพป.สิงห์บุรี

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 610010 17010001 วัดจักรสีห์
ยังไม่ยืนยัน
2 610011 17010002 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
ยังไม่ยืนยัน
3 610014 17010005 วัดศรีสาคร
ยังไม่ยืนยัน
4 610016 17010008 วัดประโชติการาม
ยังไม่ยืนยัน
5 610018 17010010 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
6 610019 17010011 อนุบาลสิงห์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
7 610009 17010012 วัดพรหมสาคร
ยังไม่ยืนยัน
8 610027 17010013 วัดโคกพระ
ยังไม่ยืนยัน
9 610002 17010015 วัดราษฎร์ประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
10 610006 17010016 วัดสังฆราชาวาส
ยังไม่ยืนยัน
11 610003 17010020 วัดตึกราชา
ยังไม่ยืนยัน
12 610004 17010021 วัดพระปรางค์มุนี
ยังไม่ยืนยัน
13 610005 17010022 วัดศรัทธาภิรม
ยังไม่ยืนยัน
14 610021 17010023 วัดข่อย
ยังไม่ยืนยัน
15 610023 17010025 วัดโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
16 610024 17010026 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
17 610054 17010027 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 610056 17010029 วัดโพธิ์หอม
ยังไม่ยืนยัน
19 610069 17010031 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
20 610071 17010033 วัดกลางชูศรีเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
21 610072 17010034 วัดชะอมสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
22 610073 17010035 บ้านทุ่งกลับ
ยังไม่ยืนยัน
23 610057 17010036 วัดห้วยเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
24 610058 17010037 วัดน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
25 610053 17010038 วัดวังขรณ์
ยังไม่ยืนยัน
26 610052 17010039 วัดชันสูตร
ยังไม่ยืนยัน
27 610063 17010041 วัดแหลมคาง
ยังไม่ยืนยัน
28 610067 17010043 เรืองเดชประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
29 610065 17010044 วัดตลาดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
30 610066 17010045 อนุบาลบางระจัน
ยังไม่ยืนยัน
31 610074 17010046 วัดคีม
ยังไม่ยืนยัน
32 610075 17010047 วัดดอนเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
33 610076 17010048 บ้านทุ่งว้า
ยังไม่ยืนยัน
34 610077 17010049 วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
35 610061 17010050 วัดประสิทธิ์คุณากร
ยังไม่ยืนยัน
36 610060 17010052 ชุมชนบ้านไม้ดัด
ยังไม่ยืนยัน
37 610032 17010053 วัดตะโกรวม
ยังไม่ยืนยัน
38 610033 17010054 วัดวังกะจับ
ยังไม่ยืนยัน
39 610038 17010055 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
40 610039 17010056 วัดโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
41 610040 17010057 วัดสาธุการาม
ยังไม่ยืนยัน
42 610029 17010059 ค่ายบางระจัน
ยังไม่ยืนยัน
43 610030 17010060 วัดประดับ
ยังไม่ยืนยัน
44 610031 17010061 อนุบาลค่ายบางระจัน
ยังไม่ยืนยัน
45 610037 17010062 บ้านหนองลีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 610034 17010063 วัดบ้านกลับ
ยังไม่ยืนยัน
47 610035 17010064 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
48 610041 17010065 วัดโพธิ์สังฆาราม
ยังไม่ยืนยัน
49 610042 17010066 ชุมชนวัดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
50 610043 17010067 วัดสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
51 610036 17010068 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
ยังไม่ยืนยัน
52 610078 17010069 อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
ยังไม่ยืนยัน
53 610080 17010071 วัดโภคาภิวัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
54 610081 17010072 วัดหลวง
ยังไม่ยืนยัน
55 610086 17010073 วัดกลางธนรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
56 610085 17010076 บ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
57 610082 17010077 วัดเก้าชั่ง
ยังไม่ยืนยัน
58 610083 17010078 วัดโคปูน
ยังไม่ยืนยัน
59 610084 17010079 ชุมชนวัดตราชู
ยังไม่ยืนยัน
60 610092 17010081 วัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
61 610094 17010083 วัดเตย
ยังไม่ยืนยัน
62 610095 17010084 วัดประสาท
ยังไม่ยืนยัน
63 610097 17010086 ชุมชนวัดเทพมงคล
ยังไม่ยืนยัน
64 610090 17010088 วัดพรหมเทพาวาส
ยังไม่ยืนยัน
65 610044 17010089 วัดถอนสมอ
ยังไม่ยืนยัน
66 610045 17010090 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
67 610046 17010091 อนุบาลท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
68 610050 17010092 วัดพิกุลทอง
ยังไม่ยืนยัน
69 610049 17010093 ชุมชนวัดเสาธงหิน
ยังไม่ยืนยัน
70 610047 17010094 วัดโสภา
ยังไม่ยืนยัน
71 610051 17010095 วัดวิหารขาว
ยังไม่ยืนยัน
72 610099 17010097 วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
ยังไม่ยืนยัน
73 610100 17010098 วัดเพิ่มประสิทธิผล
ยังไม่ยืนยัน
74 610131 17010100 วัดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
75 610109 17010101 วัดบางปูน
ยังไม่ยืนยัน
76 610110 17010102 วัดระนาม
ยังไม่ยืนยัน
77 610112 17010104 วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
78 610113 17010105 วัดคลองโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
79 610114 17010106 วัดเชียงราก
ยังไม่ยืนยัน
80 610115 17010107 วัดเซ่าสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
81 610116 17010108 ชุมชนวัดดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
82 610117 17010109 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
ยังไม่ยืนยัน
83 610118 17010110 วัดล่องกะเบา
ยังไม่ยืนยัน
84 610138 17010112 วัดยาง
ยังไม่ยืนยัน
85 610108 17010115 วัดท่าอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
86 610107 17010118 วัดตุ้มหู
ยังไม่ยืนยัน
87 610126 17010119 วัดโฆสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
88 610127 17010120 วัดทอง
ยังไม่ยืนยัน
89 610120 17010123 วัดปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
90 610121 17010124 วัดเสือข้าม
ยังไม่ยืนยัน
91 610122 17010125 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
92 610102 17010126 วัดกระทุ่มปี่
ยังไม่ยืนยัน
93 610103 17010127 วัดบ้านลำ
ยังไม่ยืนยัน
94 610124 17010129 บ้านคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
95 610125 17010130 วัดหนองสุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
96 610133 17010131 วัดการ้อง
ยังไม่ยืนยัน
97 610130 17010134 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
ยังไม่ยืนยัน
98 610123 17010135 วัดประศุก
ยังไม่ยืนยัน
99 610134 17010136 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน