ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1701 :  สพป.สิงห์บุรี

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 610010 17010001 วัดจักรสีห์
ยืนยันแล้ว
2 610011 17010002 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
ยืนยันแล้ว
3 610014 17010005 วัดศรีสาคร
ยืนยันแล้ว
4 610016 17010008 วัดประโชติการาม
ยืนยันแล้ว
5 610018 17010010 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
6 610019 17010011 อนุบาลสิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
7 610009 17010012 วัดพรหมสาคร
ยืนยันแล้ว
8 610027 17010013 วัดโคกพระ
ยืนยันแล้ว
9 610002 17010015 วัดราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
10 610006 17010016 วัดสังฆราชาวาส
ยืนยันแล้ว
11 610003 17010020 วัดตึกราชา
ยืนยันแล้ว
12 610004 17010021 วัดพระปรางค์มุนี
ยืนยันแล้ว
13 610005 17010022 วัดศรัทธาภิรม
ยืนยันแล้ว
14 610021 17010023 วัดข่อย
ยืนยันแล้ว
15 610023 17010025 วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
16 610024 17010026 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
17 610054 17010027 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
ยืนยันแล้ว
18 610056 17010029 วัดโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
19 610069 17010031 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
20 610071 17010033 วัดกลางชูศรีเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
21 610072 17010034 วัดชะอมสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
22 610073 17010035 บ้านทุ่งกลับ
ยืนยันแล้ว
23 610057 17010036 วัดห้วยเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
24 610058 17010037 วัดน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
25 610053 17010038 วัดวังขรณ์
ยืนยันแล้ว
26 610052 17010039 วัดชันสูตร
ยืนยันแล้ว
27 610063 17010041 วัดแหลมคาง
ยืนยันแล้ว
28 610067 17010043 เรืองเดชประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
29 610065 17010044 วัดตลาดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
30 610066 17010045 อนุบาลบางระจัน
ยืนยันแล้ว
31 610074 17010046 วัดคีม
ยืนยันแล้ว
32 610075 17010047 วัดดอนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
33 610076 17010048 บ้านทุ่งว้า
ยืนยันแล้ว
34 610077 17010049 วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
35 610061 17010050 วัดประสิทธิ์คุณากร
ยืนยันแล้ว
36 610060 17010052 ชุมชนบ้านไม้ดัด
ยืนยันแล้ว
37 610032 17010053 วัดตะโกรวม
ยืนยันแล้ว
38 610033 17010054 วัดวังกะจับ
ยืนยันแล้ว
39 610038 17010055 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
40 610039 17010056 วัดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
41 610040 17010057 วัดสาธุการาม
ยืนยันแล้ว
42 610029 17010059 ค่ายบางระจัน
ยืนยันแล้ว
43 610030 17010060 วัดประดับ
ยืนยันแล้ว
44 610031 17010061 อนุบาลค่ายบางระจัน
ยืนยันแล้ว
45 610037 17010062 บ้านหนองลีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 610034 17010063 วัดบ้านกลับ
ยืนยันแล้ว
47 610035 17010064 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
ยืนยันแล้ว
48 610041 17010065 วัดโพธิ์สังฆาราม
ยืนยันแล้ว
49 610042 17010066 ชุมชนวัดม่วง
ยืนยันแล้ว
50 610043 17010067 วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
51 610036 17010068 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
ยืนยันแล้ว
52 610078 17010069 อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
ยืนยันแล้ว
53 610080 17010071 วัดโภคาภิวัฒน์
ยืนยันแล้ว
54 610081 17010072 วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
55 610086 17010073 วัดกลางธนรินทร์
ยืนยันแล้ว
56 610085 17010076 บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
57 610082 17010077 วัดเก้าชั่ง
ยืนยันแล้ว
58 610083 17010078 วัดโคปูน
ยืนยันแล้ว
59 610084 17010079 ชุมชนวัดตราชู
ยืนยันแล้ว
60 610092 17010081 วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
61 610094 17010083 วัดเตย
ยืนยันแล้ว
62 610095 17010084 วัดประสาท
ยืนยันแล้ว
63 610097 17010086 ชุมชนวัดเทพมงคล
ยืนยันแล้ว
64 610090 17010088 วัดพรหมเทพาวาส
ยืนยันแล้ว
65 610044 17010089 วัดถอนสมอ
ยืนยันแล้ว
66 610045 17010090 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
67 610046 17010091 อนุบาลท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
68 610050 17010092 วัดพิกุลทอง
ยืนยันแล้ว
69 610049 17010093 ชุมชนวัดเสาธงหิน
ยืนยันแล้ว
70 610047 17010094 วัดโสภา
ยืนยันแล้ว
71 610051 17010095 วัดวิหารขาว
ยืนยันแล้ว
72 610099 17010097 วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
ยืนยันแล้ว
73 610100 17010098 วัดเพิ่มประสิทธิผล
ยืนยันแล้ว
74 610131 17010100 วัดน้อย
ยืนยันแล้ว
75 610109 17010101 วัดบางปูน
ยืนยันแล้ว
76 610110 17010102 วัดระนาม
ยืนยันแล้ว
77 610112 17010104 วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
78 610113 17010105 วัดคลองโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
79 610114 17010106 วัดเชียงราก
ยืนยันแล้ว
80 610115 17010107 วัดเซ่าสิงห์
ยืนยันแล้ว
81 610116 17010108 ชุมชนวัดดงยาง
ยืนยันแล้ว
82 610117 17010109 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
ยืนยันแล้ว
83 610118 17010110 วัดล่องกะเบา
ยืนยันแล้ว
84 610138 17010112 วัดยาง
ยืนยันแล้ว
85 610108 17010115 วัดท่าอิฐ
ยืนยันแล้ว
86 610107 17010118 วัดตุ้มหู
ยืนยันแล้ว
87 610126 17010119 วัดโฆสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
88 610127 17010120 วัดทอง
ยืนยันแล้ว
89 610120 17010123 วัดปลาไหล
ยืนยันแล้ว
90 610121 17010124 วัดเสือข้าม
ยืนยันแล้ว
91 610122 17010125 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
92 610102 17010126 วัดกระทุ่มปี่
ยืนยันแล้ว
93 610103 17010127 วัดบ้านลำ
ยืนยันแล้ว
94 610124 17010129 บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
95 610125 17010130 วัดหนองสุ่ม
ยืนยันแล้ว
96 610133 17010131 วัดการ้อง
ยืนยันแล้ว
97 610130 17010134 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
ยืนยันแล้ว
98 610123 17010135 วัดประศุก
ยืนยันแล้ว
99 610134 17010136 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว