ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1801 :  สพป.ชัยนาท

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 090013 18010002 วัดหลวงพ่อขาว
ยังไม่ยืนยัน
2 090015 18010004 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
3 090016 18010005 วัดฝาง
ยังไม่ยืนยัน
4 090017 18010006 วัดไผ่โพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
5 090019 18010008 วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
ยังไม่ยืนยัน
6 090002 18010010 บ้านท่าไม้
ยังไม่ยืนยัน
7 090029 18010012 วัดธรรมามูล
ยังไม่ยืนยัน
8 090030 18010013 ชุมชนวัดดักคะนน
ยังไม่ยืนยัน
9 090032 18010015 วัดสระเนินพระราม
ยังไม่ยืนยัน
10 090009 18010016 บ้านหนองแค
ยังไม่ยืนยัน
11 090006 18010017 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
12 090007 18010018 ชุมชนวัดวังเคียน
ยังไม่ยืนยัน
13 090008 18010019 วัดนางลือ
ยังไม่ยืนยัน
14 090001 18010020 วัดศรีวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
15 090003 18010021 พระยาตาก
ยังไม่ยืนยัน
16 090004 18010022 อนุบาลชัยนาท
ยังไม่ยืนยัน
17 090005 18010023 ลัดดาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
18 090021 18010024 อนุบาลเมืองชัยนาท
ยังไม่ยืนยัน
19 090026 18010025 วัดโรงวัว
ยังไม่ยืนยัน
20 090027 18010026 วัดหนองเต่าดำ
ยังไม่ยืนยัน
21 090022 18010027 วัดแหลมหว้า
ยังไม่ยืนยัน
22 090023 18010028 วัดดอนรังนก
ยังไม่ยืนยัน
23 090024 18010029 วัดหนองพังนาค
ยังไม่ยืนยัน
24 090025 18010030 วัดเนินถ่าน
ยังไม่ยืนยัน
25 090010 18010031 รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
26 090036 18010033 วัดพิกุลงาม
ยังไม่ยืนยัน
27 090037 18010034 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
28 090038 18010035 อนุบาลมโนรมย์
ยังไม่ยืนยัน
29 090043 18010038 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
30 090044 18010039 ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
ยังไม่ยืนยัน
31 090045 18010040 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
32 090056 18010043 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
33 090057 18010044 บ้านเขาแหลม
ยังไม่ยืนยัน
34 090058 18010045 บ้านหัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
35 090060 18010047 วัดหัวหว้า
ยังไม่ยืนยัน
36 090055 18010048 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
37 090039 18010049 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
ยังไม่ยืนยัน
38 090034 18010050 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
39 090040 18010052 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
40 090048 18010053 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
ยังไม่ยืนยัน
41 090052 18010055 บ้านดอนแตง
ยังไม่ยืนยัน
42 090053 18010056 คงรักษ์ประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
43 090049 18010058 วัดหนองตาตน
ยังไม่ยืนยัน
44 090074 18010060 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
45 090076 18010061 วัดหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
46 090067 18010063 วัดคลองบุญ
ยังไม่ยืนยัน
47 090068 18010064 วัดหนองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
48 090069 18010065 อนุบาลวัดสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
49 090063 18010067 สำราญราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
50 090064 18010068 วัดวังหมัน
ยังไม่ยืนยัน
51 090066 18010069 บ้านท่าข้ามวังน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
52 090075 18010071 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
ยังไม่ยืนยัน
53 090078 18010072 บ้านทุ่งกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
54 090065 18010074 วัดโคกสุก
ยังไม่ยืนยัน
55 090061 18010075 วัดดอนตาล
ยังไม่ยืนยัน
56 090073 18010076 วัดดอนตูมกมลาวาส
ยังไม่ยืนยัน
57 090077 18010077 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
58 090132 18010078 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
ยังไม่ยืนยัน
59 090133 18010079 วัดเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
60 090125 18010081 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
61 090126 18010082 วัดบ้านหนอง
ยังไม่ยืนยัน
62 090127 18010083 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
63 090124 18010084 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
ยังไม่ยืนยัน
64 090115 18010085 เขื่อนเจ้าพระยา
ยังไม่ยืนยัน
65 090118 18010087 วัดกรุณา
ยังไม่ยืนยัน
66 090136 18010088 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
67 090137 18010089 วัดโคกจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
68 090138 18010090 บ้านคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
69 090139 18010091 วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
70 090140 18010092 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
71 090128 18010093 วัดมะปราง
ยังไม่ยืนยัน
72 090130 18010095 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
73 090116 18010097 วัดดอนตะไล้
ยังไม่ยืนยัน
74 090119 18010098 อนุบาลสรรพยา
ยังไม่ยืนยัน
75 090120 18010099 วัดโพธิมงคล
ยังไม่ยืนยัน
76 090141 18010100 วัดกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
77 090142 18010101 วัดหลวงสิริบูรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
78 090123 18010102 วัดยางศรีเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
79 090121 18010103 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
80 090122 18010104 วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
81 090135 18010105 วัดหาดอาษา
ยังไม่ยืนยัน
82 090101 18010106 บ้านทุ่งกระถิน
ยังไม่ยืนยัน
83 090102 18010107 ชุมชนวัดโคกดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
84 090103 18010108 วัดเทพรัตนวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
85 090105 18010110 เทพรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
86 090106 18010111 วัดอารีทวีวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
87 090107 18010112 วัดหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
88 090083 18010113 วัดโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
89 090084 18010114 วัดสนามชัย
ยังไม่ยืนยัน
90 090093 18010115 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
91 090094 18010116 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
ยังไม่ยืนยัน
92 090092 18010117 วัดท่ากระแส
ยังไม่ยืนยัน
93 090089 18010118 วัดโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
94 090085 18010119 วัดหัวเด่น
ยังไม่ยืนยัน
95 090086 18010120 วัดโฆสิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
96 090109 18010121 วัดหอระฆัง
ยังไม่ยืนยัน
97 090087 18010122 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
98 090088 18010123 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
ยังไม่ยืนยัน
99 090099 18010124 วัดสระไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
100 090100 18010125 วัดกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
101 090108 18010126 วัดหัวตะพาน
ยังไม่ยืนยัน
102 090095 18010127 วัดพระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
103 090096 18010128 อนุบาลสรรคบุรี
ยังไม่ยืนยัน
104 090097 18010129 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
105 090098 18010130 วัดโพธาราม
ยังไม่ยืนยัน
106 090090 18010131 วัดพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
107 090091 18010132 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
108 090079 18010133 วัดท่า
ยังไม่ยืนยัน
109 090080 18010134 วัดธรรมิกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
110 090081 18010135 วัดจั่นเจริญศรี
ยังไม่ยืนยัน
111 090112 18010137 วัดบำเพ็ญบุญ
ยังไม่ยืนยัน
112 090114 18010138 วัดจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
113 090113 18010139 วัดคลองงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
114 090111 18010140 วัดดอนโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
115 090110 18010141 ชุมชนวัดมาติการาม
ยังไม่ยืนยัน
116 090161 18010142 วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
117 090163 18010143 วัดเด่นใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
118 090164 18010144 บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
119 090147 18010145 บ้านหนองแจง
ยังไม่ยืนยัน
120 090149 18010146 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ยังไม่ยืนยัน
121 090150 18010147 วัดวิจิตรังสิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
122 090151 18010148 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
123 090152 18010149 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
124 090153 18010150 ไกรราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
125 090148 18010151 บ้านวังเดือนห้า
ยังไม่ยืนยัน
126 090143 18010152 บ้านรางจิก
ยังไม่ยืนยัน
127 090144 18010153 วัดพรหมวิหาร
ยังไม่ยืนยัน
128 090145 18010154 บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
129 090146 18010155 บ้านหนองอ้ายสาม
ยังไม่ยืนยัน
130 090154 18010156 วัดคลองธรรม
ยังไม่ยืนยัน
131 090155 18010157 บ้านดอนกะโดน
ยังไม่ยืนยัน
132 090156 18010158 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
133 090157 18010159 วัดวิจิตรรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
134 090158 18010160 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
135 090159 18010161 วัดถ้ำเข้
ยังไม่ยืนยัน
136 090166 18010162 วัดวงเดือน
ยังไม่ยืนยัน
137 090168 18010163 วัดคลองเกษม
ยังไม่ยืนยัน
138 090169 18010164 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
ยังไม่ยืนยัน
139 090174 18010165 วัดศรีเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
140 090175 18010166 วัดอรัญญวาสี
ยังไม่ยืนยัน
141 090176 18010167 บ้านชัฏฝาง
ยังไม่ยืนยัน
142 090177 18010168 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
ยังไม่ยืนยัน
143 090178 18010169 วัดหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
144 090179 18010170 วัดสระดู่
ยังไม่ยืนยัน
145 090173 18010171 วัดทองนพคุณ
ยังไม่ยืนยัน
146 090171 18010172 บ้านหมื่นเทพ
ยังไม่ยืนยัน
147 090172 18010173 วัดท่าแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
148 090170 18010174 ชุมชนคลองจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
149 090167 18010175 วัดโคกหมู
ยังไม่ยืนยัน
150 090165 18010176 บ้านหนองต่อ
ยังไม่ยืนยัน
151 090162 18010177 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
152 090160 18010178 วัดสวนอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
153 090192 18010180 วัดศรีสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
154 090183 18010182 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
155 090186 18010183 บ้านวังหัวเรือ
ยังไม่ยืนยัน
156 090180 18010184 วัดวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
157 090181 18010185 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
158 090182 18010186 อนุบาลหนองมะโมง
ยังไม่ยืนยัน
159 090190 18010187 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
160 090191 18010188 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
161 090194 18010190 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
162 090184 18010192 บ้านหนองตะขบ
ยังไม่ยืนยัน
163 090185 18010193 บ้านดอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
164 090187 18010194 วัดเขาดิน(วันครู2502)
ยังไม่ยืนยัน
165 090188 18010195 บ้านเขาเกล็ด
ยังไม่ยืนยัน
166 090196 18010196 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
167 090203 18010197 บ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
168 090204 18010198 บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
169 090207 18010199 บ้านกะบกเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
170 090200 18010201 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
171 090198 18010202 อนุบาลเนินขาม
ยังไม่ยืนยัน
172 090201 18010203 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
173 090205 18010204 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
174 090206 18010205 บ้านสุขเดือนห้า
ยังไม่ยืนยัน