ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1801 :  สพป.ชัยนาท

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 090013 18010002 วัดหลวงพ่อขาว
ยืนยันแล้ว
2 090015 18010004 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
3 090016 18010005 วัดฝาง
ยืนยันแล้ว
4 090017 18010006 วัดไผ่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
5 090019 18010008 วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
ยืนยันแล้ว
6 090002 18010010 บ้านท่าไม้
ยืนยันแล้ว
7 090029 18010012 วัดธรรมามูล
ยืนยันแล้ว
8 090030 18010013 ชุมชนวัดดักคะนน
ยืนยันแล้ว
9 090032 18010015 วัดสระเนินพระราม
ยืนยันแล้ว
10 090009 18010016 บ้านหนองแค
ยืนยันแล้ว
11 090006 18010017 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
12 090007 18010018 ชุมชนวัดวังเคียน
ยืนยันแล้ว
13 090008 18010019 วัดนางลือ
ยืนยันแล้ว
14 090001 18010020 วัดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
15 090003 18010021 พระยาตาก
ยืนยันแล้ว
16 090004 18010022 อนุบาลชัยนาท
ยืนยันแล้ว
17 090005 18010023 ลัดดาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
18 090021 18010024 อนุบาลเมืองชัยนาท
ยืนยันแล้ว
19 090026 18010025 วัดโรงวัว
ยืนยันแล้ว
20 090027 18010026 วัดหนองเต่าดำ
ยืนยันแล้ว
21 090022 18010027 วัดแหลมหว้า
ยืนยันแล้ว
22 090023 18010028 วัดดอนรังนก
ยืนยันแล้ว
23 090024 18010029 วัดหนองพังนาค
ยืนยันแล้ว
24 090025 18010030 วัดเนินถ่าน
ยืนยันแล้ว
25 090010 18010031 รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
26 090036 18010033 วัดพิกุลงาม
ยืนยันแล้ว
27 090037 18010034 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
28 090038 18010035 อนุบาลมโนรมย์
ยืนยันแล้ว
29 090043 18010038 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
30 090044 18010039 ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
ยืนยันแล้ว
31 090045 18010040 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
32 090056 18010043 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
ยืนยันแล้ว
33 090057 18010044 บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
34 090058 18010045 บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
35 090060 18010047 วัดหัวหว้า
ยืนยันแล้ว
36 090055 18010048 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
37 090039 18010049 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
ยืนยันแล้ว
38 090034 18010050 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
39 090040 18010052 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
40 090048 18010053 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
ยืนยันแล้ว
41 090052 18010055 บ้านดอนแตง
ยืนยันแล้ว
42 090053 18010056 คงรักษ์ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
43 090049 18010058 วัดหนองตาตน
ยืนยันแล้ว
44 090074 18010060 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
45 090076 18010061 วัดหนองจิก
ยืนยันแล้ว
46 090067 18010063 วัดคลองบุญ
ยืนยันแล้ว
47 090068 18010064 วัดหนองน้อย
ยืนยันแล้ว
48 090069 18010065 อนุบาลวัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
49 090063 18010067 สำราญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
50 090064 18010068 วัดวังหมัน
ยืนยันแล้ว
51 090066 18010069 บ้านท่าข้ามวังน้ำ
ยืนยันแล้ว
52 090075 18010071 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
ยืนยันแล้ว
53 090078 18010072 บ้านทุ่งกว้าง
ยืนยันแล้ว
54 090065 18010074 วัดโคกสุก
ยืนยันแล้ว
55 090061 18010075 วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
56 090073 18010076 วัดดอนตูมกมลาวาส
ยืนยันแล้ว
57 090077 18010077 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
58 090132 18010078 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
ยืนยันแล้ว
59 090133 18010079 วัดเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
60 090125 18010081 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
61 090126 18010082 วัดบ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
62 090127 18010083 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
63 090124 18010084 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
ยืนยันแล้ว
64 090115 18010085 เขื่อนเจ้าพระยา
ยืนยันแล้ว
65 090118 18010087 วัดกรุณา
ยืนยันแล้ว
66 090136 18010088 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
ยืนยันแล้ว
67 090137 18010089 วัดโคกจันทน์
ยืนยันแล้ว
68 090138 18010090 บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
69 090139 18010091 วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
70 090140 18010092 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
71 090128 18010093 วัดมะปราง
ยืนยันแล้ว
72 090130 18010095 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
73 090116 18010097 วัดดอนตะไล้
ยืนยันแล้ว
74 090119 18010098 อนุบาลสรรพยา
ยืนยันแล้ว
75 090120 18010099 วัดโพธิมงคล
ยืนยันแล้ว
76 090141 18010100 วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
77 090142 18010101 วัดหลวงสิริบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
78 090123 18010102 วัดยางศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
79 090121 18010103 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
80 090122 18010104 วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
81 090135 18010105 วัดหาดอาษา
ยืนยันแล้ว
82 090101 18010106 บ้านทุ่งกระถิน
ยืนยันแล้ว
83 090102 18010107 ชุมชนวัดโคกดอกไม้
ยืนยันแล้ว
84 090103 18010108 วัดเทพรัตนวนาราม
ยืนยันแล้ว
85 090105 18010110 เทพรัตน์
ยืนยันแล้ว
86 090106 18010111 วัดอารีทวีวนาราม
ยืนยันแล้ว
87 090107 18010112 วัดหนองแขม
ยืนยันแล้ว
88 090083 18010113 วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
89 090084 18010114 วัดสนามชัย
ยืนยันแล้ว
90 090093 18010115 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
91 090094 18010116 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
ยืนยันแล้ว
92 090092 18010117 วัดท่ากระแส
ยืนยันแล้ว
93 090089 18010118 วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
94 090085 18010119 วัดหัวเด่น
ยืนยันแล้ว
95 090086 18010120 วัดโฆสิตาราม
ยืนยันแล้ว
96 090109 18010121 วัดหอระฆัง
ยืนยันแล้ว
97 090087 18010122 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
98 090088 18010123 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
ยืนยันแล้ว
99 090099 18010124 วัดสระไม้แดง
ยืนยันแล้ว
100 090100 18010125 วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
101 090108 18010126 วัดหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
102 090095 18010127 วัดพระแก้ว
ยืนยันแล้ว
103 090096 18010128 อนุบาลสรรคบุรี
ยืนยันแล้ว
104 090097 18010129 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
105 090098 18010130 วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
106 090090 18010131 วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
107 090091 18010132 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
108 090079 18010133 วัดท่า
ยืนยันแล้ว
109 090080 18010134 วัดธรรมิกาวาส
ยืนยันแล้ว
110 090081 18010135 วัดจั่นเจริญศรี
ยืนยันแล้ว
111 090112 18010137 วัดบำเพ็ญบุญ
ยืนยันแล้ว
112 090114 18010138 วัดจันทน์
ยืนยันแล้ว
113 090113 18010139 วัดคลองงิ้ว
ยืนยันแล้ว
114 090111 18010140 วัดดอนโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
115 090110 18010141 ชุมชนวัดมาติการาม
ยืนยันแล้ว
116 090161 18010142 วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
117 090163 18010143 วัดเด่นใหญ่
ยืนยันแล้ว
118 090164 18010144 บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
119 090147 18010145 บ้านหนองแจง
ยืนยันแล้ว
120 090149 18010146 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ยืนยันแล้ว
121 090150 18010147 วัดวิจิตรังสิตาราม
ยืนยันแล้ว
122 090151 18010148 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
123 090152 18010149 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
124 090153 18010150 ไกรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
125 090148 18010151 บ้านวังเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
126 090143 18010152 บ้านรางจิก
ยืนยันแล้ว
127 090144 18010153 วัดพรหมวิหาร
ยืนยันแล้ว
128 090145 18010154 บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
129 090146 18010155 บ้านหนองอ้ายสาม
ยืนยันแล้ว
130 090154 18010156 วัดคลองธรรม
ยืนยันแล้ว
131 090155 18010157 บ้านดอนกะโดน
ยืนยันแล้ว
132 090156 18010158 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
133 090157 18010159 วัดวิจิตรรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
134 090158 18010160 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
135 090159 18010161 วัดถ้ำเข้
ยืนยันแล้ว
136 090166 18010162 วัดวงเดือน
ยืนยันแล้ว
137 090168 18010163 วัดคลองเกษม
ยืนยันแล้ว
138 090169 18010164 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
ยืนยันแล้ว
139 090174 18010165 วัดศรีเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
140 090175 18010166 วัดอรัญญวาสี
ยืนยันแล้ว
141 090176 18010167 บ้านชัฏฝาง
ยืนยันแล้ว
142 090177 18010168 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
ยืนยันแล้ว
143 090178 18010169 วัดหนองแซง
ยืนยันแล้ว
144 090179 18010170 วัดสระดู่
ยืนยันแล้ว
145 090173 18010171 วัดทองนพคุณ
ยืนยันแล้ว
146 090171 18010172 บ้านหมื่นเทพ
ยืนยันแล้ว
147 090172 18010173 วัดท่าแก้ว
ยืนยันแล้ว
148 090170 18010174 ชุมชนคลองจันทน์
ยืนยันแล้ว
149 090167 18010175 วัดโคกหมู
ยืนยันแล้ว
150 090165 18010176 บ้านหนองต่อ
ยืนยันแล้ว
151 090162 18010177 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
152 090160 18010178 วัดสวนอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
153 090192 18010180 วัดศรีสโมสร
ยืนยันแล้ว
154 090183 18010182 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
155 090186 18010183 บ้านวังหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
156 090180 18010184 วัดวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
157 090181 18010185 บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
158 090182 18010186 อนุบาลหนองมะโมง
ยืนยันแล้ว
159 090190 18010187 บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
160 090191 18010188 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
161 090194 18010190 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
162 090184 18010192 บ้านหนองตะขบ
ยืนยันแล้ว
163 090185 18010193 บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
164 090187 18010194 วัดเขาดิน(วันครู2502)
ยืนยันแล้ว
165 090188 18010195 บ้านเขาเกล็ด
ยืนยันแล้ว
166 090196 18010196 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
167 090203 18010197 บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
168 090204 18010198 บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
169 090207 18010199 บ้านกะบกเตี้ย
ยืนยันแล้ว
170 090200 18010201 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
171 090198 18010202 อนุบาลเนินขาม
ยืนยันแล้ว
172 090201 18010203 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
173 090205 18010204 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
174 090206 18010205 บ้านสุขเดือนห้า
ยืนยันแล้ว