ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1901 :  สพป.สระบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 600009 19010001 วัดกุดนกเปล้า
ยังไม่ยืนยัน
2 600011 19010002 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
3 600012 19010003 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
4 600018 19010004 วัดถนนเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
5 600022 19010005 วัดป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
6 600015 19010006 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
7 600016 19010007 วัดห้วยลี่
ยังไม่ยืนยัน
8 600013 19010008 วัดบ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
9 600001 19010010 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)
ยังไม่ยืนยัน
10 600014 19010011 วัดสุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
11 600023 19010012 อนุบาลสระบุรี
ยังไม่ยืนยัน
12 600007 19010013 อนุบาลศาลาแดง
ยังไม่ยืนยัน
13 600017 19010014 ชุมชนวัดหนองโนใต้
ยังไม่ยืนยัน
14 600020 19010015 วัดป๊อกแป๊ก
ยังไม่ยืนยัน
15 600019 19010016 วัดนาร่อง
ยังไม่ยืนยัน
16 600008 19010017 บ้านป่าไม้พระฉาย
ยังไม่ยืนยัน
17 600002 19010018 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
18 600003 19010019 วัดโคกหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
19 600004 19010020 วัดพระพุทธฉาย
ยังไม่ยืนยัน
20 600005 19010021 วัดหนองยาวใต้
ยังไม่ยืนยัน
21 600021 19010022 วัดหนองเขื่อนช้าง
ยังไม่ยืนยัน
22 600006 19010023 วัดหนองยาวสูง
ยังไม่ยืนยัน
23 600117 19010024 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
24 600119 19010025 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
25 600123 19010026 วัดเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
26 600111 19010028 วัดหนองกะธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
27 600115 19010029 วัดหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
28 600113 19010032 วัดหนองทางบุญ
ยังไม่ยืนยัน
29 600109 19010033 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
ยังไม่ยืนยัน
30 600120 19010034 วัดหนองกีบม้า
ยังไม่ยืนยัน
31 600121 19010037 วัดหนองสีดา
ยังไม่ยืนยัน
32 600124 19010039 วัดหนองหัวโพ
ยังไม่ยืนยัน
33 600127 19010040 วัดโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
34 600130 19010041 วัดหนองนางปุ๋ย
ยังไม่ยืนยัน
35 600129 19010042 วัดโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
36 600125 19010043 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
37 600126 19010044 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
38 600137 19010045 วัดสารภี
ยังไม่ยืนยัน
39 600138 19010046 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188
ยังไม่ยืนยัน
40 600140 19010047 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
41 600143 19010048 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
42 600144 19010049 วัดม่วงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
43 600133 19010050 อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
44 600128 19010052 วัดมะขามเรียง
ยังไม่ยืนยัน
45 600134 19010053 วัดโคกงาม
ยังไม่ยืนยัน
46 600135 19010054 วัดบ่อพระอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
47 600136 19010055 วัดปัญจาภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
48 600139 19010056 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
49 600145 19010057 วัดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
50 600146 19010058 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)
ยังไม่ยืนยัน
51 600142 19010059 วัดโคกเสลา
ยังไม่ยืนยัน
52 600141 19010060 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
53 600258 19010062 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
54 600260 19010063 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
ยังไม่ยืนยัน
55 600261 19010064 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
56 600263 19010065 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
57 600259 19010066 วัดช้าง
ยังไม่ยืนยัน
58 600251 19010069 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
59 600249 19010070 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
60 600248 19010071 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
61 600252 19010072 วัดหัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
62 600253 19010073 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
ยังไม่ยืนยัน
63 600257 19010077 อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
ยังไม่ยืนยัน
64 600180 19010078 อนุบาลวัดพระพุทธบาท
ยังไม่ยืนยัน
65 600181 19010079 พระพุทธบาท
ยังไม่ยืนยัน
66 600166 19010080 บ้านเขาพลัด
ยังไม่ยืนยัน
67 600168 19010081 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
68 600176 19010082 บ้านซับชะอม
ยังไม่ยืนยัน
69 600174 19010083 ธารเกษม
ยังไม่ยืนยัน
70 600188 19010084 บ้านพุซาง
ยังไม่ยืนยัน
71 600185 19010085 วัดตรีบุญญาราม
ยังไม่ยืนยัน
72 600187 19010086 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)
ยังไม่ยืนยัน
73 600182 19010087 บ้านซับครก
ยังไม่ยืนยัน
74 600183 19010088 บ้านสระลำใย
ยังไม่ยืนยัน
75 600186 19010089 วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411)
ยังไม่ยืนยัน
76 600189 19010090 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
ยังไม่ยืนยัน
77 600184 19010091 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
78 600169 19010092 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
79 600167 19010093 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
80 600193 19010094 บ้านเขาเลี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
81 600178 19010095 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
82 600175 19010096 นิคมสงเคราะห์ 2
ยังไม่ยืนยัน
83 600177 19010097 บ้านธารทองแดง
ยังไม่ยืนยัน
84 600190 19010098 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
85 600191 19010099 วัดส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
86 600170 19010101 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)
ยังไม่ยืนยัน
87 600171 19010102 วัดศรีจอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
88 600173 19010104 วัดหนองสุทธะ
ยังไม่ยืนยัน
89 600148 19010105 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)
ยังไม่ยืนยัน
90 600149 19010106 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
91 600151 19010107 วัดบ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
92 600161 19010109 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
93 600152 19010110 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
94 600164 19010111 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
95 600155 19010112 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
96 600156 19010113 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
97 600153 19010114 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
98 600150 19010115 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
99 600157 19010116 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)
ยังไม่ยืนยัน
100 600154 19010117 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
101 600158 19010118 อนุบาลเสาไห้
ยังไม่ยืนยัน
102 600159 19010119 บ้านเขาดินใต้
ยังไม่ยืนยัน
103 600160 19010120 บ้านม่วงฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
104 600162 19010121 บ้านหนองกะเบา
ยังไม่ยืนยัน
105 600163 19010122 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
106 600165 19010123 วัดห้วยหวาย
ยังไม่ยืนยัน
107 600291 19010125 วัดมงคล
ยังไม่ยืนยัน
108 600292 19010126 วัดลาดเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
109 600299 19010127 วัดสุนันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
110 600298 19010129 วัดแพะโคก
ยังไม่ยืนยัน
111 600296 19010130 วัดท่าวัว
ยังไม่ยืนยัน
112 600288 19010131 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213
ยังไม่ยืนยัน
113 600284 19010132 วัดพุแค
ยังไม่ยืนยัน
114 600285 19010133 วัดวังเลน
ยังไม่ยืนยัน
115 600286 19010134 วัดหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
116 600295 19010135 วัดใหม่สามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
117 600287 19010136 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
118 600283 19010137 บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
119 600281 19010138 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
120 600282 19010139 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
121 600290 19010140 วัดป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
122 600294 19010141 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)
ยังไม่ยืนยัน
123 600293 19010142 วัดสาธุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน