ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1901 :  สพป.สระบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 600009 19010001 วัดกุดนกเปล้า
ยืนยันแล้ว
2 600011 19010002 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
3 600012 19010003 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
4 600018 19010004 วัดถนนเหล็ก
ยืนยันแล้ว
5 600022 19010005 วัดป่าสัก
ยืนยันแล้ว
6 600015 19010006 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
7 600016 19010007 วัดห้วยลี่
ยืนยันแล้ว
8 600013 19010008 วัดบ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
9 600001 19010010 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)
ยืนยันแล้ว
10 600014 19010011 วัดสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
11 600023 19010012 อนุบาลสระบุรี
ยืนยันแล้ว
12 600007 19010013 อนุบาลศาลาแดง
ยืนยันแล้ว
13 600017 19010014 ชุมชนวัดหนองโนใต้
ยืนยันแล้ว
14 600020 19010015 วัดป๊อกแป๊ก
ยืนยันแล้ว
15 600019 19010016 วัดนาร่อง
ยืนยันแล้ว
16 600008 19010017 บ้านป่าไม้พระฉาย
ยืนยันแล้ว
17 600002 19010018 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
18 600003 19010019 วัดโคกหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
19 600004 19010020 วัดพระพุทธฉาย
ยืนยันแล้ว
20 600005 19010021 วัดหนองยาวใต้
ยืนยันแล้ว
21 600021 19010022 วัดหนองเขื่อนช้าง
ยืนยันแล้ว
22 600006 19010023 วัดหนองยาวสูง
ยืนยันแล้ว
23 600117 19010024 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
24 600119 19010025 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
25 600123 19010026 วัดเขาดิน
ยืนยันแล้ว
26 600111 19010028 วัดหนองกะธาตุ
ยืนยันแล้ว
27 600115 19010029 วัดหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
28 600113 19010032 วัดหนองทางบุญ
ยืนยันแล้ว
29 600109 19010033 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
ยืนยันแล้ว
30 600120 19010034 วัดหนองกีบม้า
ยืนยันแล้ว
31 600121 19010037 วัดหนองสีดา
ยืนยันแล้ว
32 600124 19010039 วัดหนองหัวโพ
ยืนยันแล้ว
33 600127 19010040 วัดโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
34 600130 19010041 วัดหนองนางปุ๋ย
ยืนยันแล้ว
35 600129 19010042 วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
36 600125 19010043 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
ยืนยันแล้ว
37 600126 19010044 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
38 600137 19010045 วัดสารภี
ยืนยันแล้ว
39 600138 19010046 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188
ยืนยันแล้ว
40 600140 19010047 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
41 600143 19010048 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
42 600144 19010049 วัดม่วงน้อย
ยืนยันแล้ว
43 600133 19010050 อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
44 600128 19010052 วัดมะขามเรียง
ยืนยันแล้ว
45 600134 19010053 วัดโคกงาม
ยืนยันแล้ว
46 600135 19010054 วัดบ่อพระอินทร์
ยืนยันแล้ว
47 600136 19010055 วัดปัญจาภิรมย์
ยืนยันแล้ว
48 600139 19010056 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
49 600145 19010057 วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
50 600146 19010058 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)
ยืนยันแล้ว
51 600142 19010059 วัดโคกเสลา
ยืนยันแล้ว
52 600141 19010060 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
53 600258 19010062 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
54 600260 19010063 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
ยืนยันแล้ว
55 600261 19010064 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
56 600263 19010065 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
57 600259 19010066 วัดช้าง
ยืนยันแล้ว
58 600251 19010069 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
59 600249 19010070 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
60 600248 19010071 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
61 600252 19010072 วัดหัวถนน
ยืนยันแล้ว
62 600253 19010073 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
ยืนยันแล้ว
63 600257 19010077 อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
ยืนยันแล้ว
64 600180 19010078 อนุบาลวัดพระพุทธบาท
ยืนยันแล้ว
65 600181 19010079 พระพุทธบาท
ยืนยันแล้ว
66 600166 19010080 บ้านเขาพลัด
ยืนยันแล้ว
67 600168 19010081 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
68 600176 19010082 บ้านซับชะอม
ยืนยันแล้ว
69 600174 19010083 ธารเกษม
ยืนยันแล้ว
70 600188 19010084 บ้านพุซาง
ยืนยันแล้ว
71 600185 19010085 วัดตรีบุญญาราม
ยืนยันแล้ว
72 600187 19010086 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)
ยืนยันแล้ว
73 600182 19010087 บ้านซับครก
ยืนยันแล้ว
74 600183 19010088 บ้านสระลำใย
ยืนยันแล้ว
75 600186 19010089 วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411)
ยืนยันแล้ว
76 600189 19010090 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
ยืนยันแล้ว
77 600184 19010091 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
78 600169 19010092 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
ยืนยันแล้ว
79 600167 19010093 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
80 600193 19010094 บ้านเขาเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
81 600178 19010095 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
82 600175 19010096 นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
83 600177 19010097 บ้านธารทองแดง
ยืนยันแล้ว
84 600190 19010098 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
85 600191 19010099 วัดส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
86 600170 19010101 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)
ยืนยันแล้ว
87 600171 19010102 วัดศรีจอมทอง
ยืนยันแล้ว
88 600173 19010104 วัดหนองสุทธะ
ยืนยันแล้ว
89 600148 19010105 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)
ยืนยันแล้ว
90 600149 19010106 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)
ยืนยันแล้ว
91 600151 19010107 วัดบ้านยาง
ยืนยันแล้ว
92 600161 19010109 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
93 600152 19010110 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)
ยืนยันแล้ว
94 600164 19010111 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
95 600155 19010112 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
96 600156 19010113 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
97 600153 19010114 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
98 600150 19010115 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)
ยืนยันแล้ว
99 600157 19010116 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)
ยืนยันแล้ว
100 600154 19010117 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
101 600158 19010118 อนุบาลเสาไห้
ยืนยันแล้ว
102 600159 19010119 บ้านเขาดินใต้
ยืนยันแล้ว
103 600160 19010120 บ้านม่วงฝ้าย
ยืนยันแล้ว
104 600162 19010121 บ้านหนองกะเบา
ยืนยันแล้ว
105 600163 19010122 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
106 600165 19010123 วัดห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
107 600291 19010125 วัดมงคล
ยืนยันแล้ว
108 600292 19010126 วัดลาดเขาปูน
ยืนยันแล้ว
109 600299 19010127 วัดสุนันทาราม
ยืนยันแล้ว
110 600298 19010129 วัดแพะโคก
ยืนยันแล้ว
111 600296 19010130 วัดท่าวัว
ยืนยันแล้ว
112 600288 19010131 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213
ยืนยันแล้ว
113 600284 19010132 วัดพุแค
ยืนยันแล้ว
114 600285 19010133 วัดวังเลน
ยืนยันแล้ว
115 600286 19010134 วัดหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
116 600295 19010135 วัดใหม่สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
117 600287 19010136 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
118 600283 19010137 บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
119 600281 19010138 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
120 600282 19010139 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
121 600290 19010140 วัดป่าคา
ยืนยันแล้ว
122 600294 19010141 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)
ยืนยันแล้ว
123 600293 19010142 วัดสาธุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว