ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1902 :  สพป.สระบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 600024 19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
2 600025 19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ยังไม่ยืนยัน
3 600027 19020003 วัดบึงไม้
ยังไม่ยืนยัน
4 600030 19020004 วัดสุนทริกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
5 600060 19020005 วัดโคกกรุง
ยังไม่ยืนยัน
6 600061 19020006 วัดชำผักแพว
ยังไม่ยืนยัน
7 600063 19020007 วัดบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
8 600067 19020008 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
9 600062 19020009 วัดนาบุญ
ยังไม่ยืนยัน
10 600051 19020010 วัดตาลเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
11 600050 19020011 วัดขอนหอม
ยังไม่ยืนยัน
12 600052 19020012 วัดเตาปูน
ยังไม่ยืนยัน
13 600033 19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ยังไม่ยืนยัน
14 600034 19020014 บ้านซับบอน
ยังไม่ยืนยัน
15 600036 19020016 บ้านหนองผักบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
16 600037 19020017 วัดป่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
17 600031 19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ยังไม่ยืนยัน
18 600032 19020020 อนุบาลทับกวาง
ยังไม่ยืนยัน
19 600041 19020021 วัดท่าคล้อ
ยังไม่ยืนยัน
20 600057 19020022 วัดถ้ำเต่า
ยังไม่ยืนยัน
21 600046 19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
22 600043 19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
23 600028 19020026 วัดโป่งมงคล
ยังไม่ยืนยัน
24 600038 19020027 วัดโป่งก้อนเส้า
ยังไม่ยืนยัน
25 600026 19020028 วัดท่ามะปราง
ยังไม่ยืนยัน
26 600044 19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
27 600045 19020030 บ้านป่าวังกวาง
ยังไม่ยืนยัน
28 600040 19020031 บ้านช่อง
ยังไม่ยืนยัน
29 600053 19020032 วัดบ่อโศรก
ยังไม่ยืนยัน
30 600054 19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ยังไม่ยืนยัน
31 600056 19020035 วัดสองคอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
32 600058 19020036 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
33 600059 19020037 วัดเขาลาดวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
34 600064 19020038 วัดบุรีการาม
ยังไม่ยืนยัน
35 600065 19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
36 600066 19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส
ยังไม่ยืนยัน
37 600029 19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี
ยังไม่ยืนยัน
38 600047 19020042 บ้านผังสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
39 600048 19020043 บ้านหินซ้อน
ยังไม่ยืนยัน
40 600097 19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
41 600068 19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
42 600070 19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
43 600072 19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
44 600075 19020050 ชุมชนวัดไทยงาม
ยังไม่ยืนยัน
45 600076 19020051 วัดหนองจอกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
46 600077 19020052 วัดหนองผักชี
ยังไม่ยืนยัน
47 600079 19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
48 600073 19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
49 600074 19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
50 600092 19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
51 600071 19020057 วัดโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
52 600069 19020058 วัดโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
53 600091 19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
54 600095 19020060 วัดหนองอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
55 600087 19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
56 600084 19020063 วัดหนองตะเฆ่
ยังไม่ยืนยัน
57 600107 19020064 วัดบ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
58 600108 19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
59 600102 19020066 วัดบ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
60 600103 19020067 วัดหนองครก
ยังไม่ยืนยัน
61 600088 19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
62 600086 19020070 วัดหนองปลาหมอ
ยังไม่ยืนยัน
63 600089 19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
64 600093 19020072 วัดหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
65 600094 19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
66 600096 19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
67 600098 19020075 วัดคลองห้า
ยังไม่ยืนยัน
68 600099 19020076 วัดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
69 600100 19020077 วัดลำบัว
ยังไม่ยืนยัน
70 600101 19020078 วัดหนองโรง
ยังไม่ยืนยัน
71 600083 19020079 วัดบ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
72 600104 19020080 วัดห้วยขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
73 600105 19020081 วัดห้วยทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
74 600106 19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
75 600082 19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ยังไม่ยืนยัน
76 600081 19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
77 600194 19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
78 600196 19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม
ยังไม่ยืนยัน
79 600200 19020088 วัดสมานมิตรมงคล
ยังไม่ยืนยัน
80 600195 19020091 บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
81 600197 19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
82 600198 19020093 วัดเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
83 600199 19020094 วัดศรีสัจจาวาส
ยังไม่ยืนยัน
84 600205 19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
85 600206 19020096 วัดบ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
86 600208 19020097 วัดหนองตาบุญ
ยังไม่ยืนยัน
87 600202 19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ยังไม่ยืนยัน
88 600203 19020099 วัดเกาะเซิงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
89 600210 19020100 บ้านบางกง
ยังไม่ยืนยัน
90 600216 19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
91 600213 19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
92 600214 19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
93 600207 19020104 วัดหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
94 600209 19020105 อนุบาลวิหารแดง
ยังไม่ยืนยัน
95 600211 19020106 บ้านหัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
96 600212 19020107 วัดคลองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
97 600215 19020108 วัดสร้างบุญ
ยังไม่ยืนยัน
98 600217 19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
99 600234 19020110 บ้านซับกระดาน
ยังไม่ยืนยัน
100 600236 19020112 บ้านซับสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
101 600237 19020113 บ้านโป่งเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
102 600219 19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
103 600243 19020115 บ้านเขาไม้เกวียน
ยังไม่ยืนยัน
104 600225 19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ยังไม่ยืนยัน
105 600222 19020117 บ้านหลังเขา
ยังไม่ยืนยัน
106 600245 19020119 วัดบ้านหมาก
ยังไม่ยืนยัน
107 600247 19020120 อนุบาลมวกเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
108 600246 19020121 วัดมวกเหล็กใน
ยังไม่ยืนยัน
109 600244 19020122 บ้านซับพริก
ยังไม่ยืนยัน
110 600242 19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ยังไม่ยืนยัน
111 600241 19020124 บ้านหนองตอตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
112 600220 19020125 บ้านหนองโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
113 600239 19020126 บ้านหนองเอี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
114 600240 19020127 บ้านซับปลากั้ง
ยังไม่ยืนยัน
115 600226 19020128 บ้านเขานมนาง
ยังไม่ยืนยัน
116 600227 19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
117 600228 19020130 บ้านซับน้อยเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
118 600232 19020131 บ้านลำพญากลาง
ยังไม่ยืนยัน
119 600231 19020132 บ้านโป่งไทร
ยังไม่ยืนยัน
120 600229 19020133 บ้านซับดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
121 600230 19020134 บ้านท่าพลู
ยังไม่ยืนยัน
122 600233 19020135 บ้านลำสมพุง
ยังไม่ยืนยัน
123 600221 19020136 บ้านหนองผักหนอก
ยังไม่ยืนยัน
124 600224 19020137 วัดสวนทองรวมมิตร
ยังไม่ยืนยัน
125 600218 19020138 บ้านคลองไทร
ยังไม่ยืนยัน
126 600238 19020139 บ้านหนองมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
127 600280 19020141 วัดปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
128 600267 19020143 วัดคำพราน
ยังไม่ยืนยัน
129 600265 19020144 บ้านท่าฤทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
130 600266 19020145 อนุบาลวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
131 600268 19020146 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
132 600270 19020148 บ้านโป่งเก้ง
ยังไม่ยืนยัน
133 600272 19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)
ยังไม่ยืนยัน
134 600274 19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
135 600277 19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน