ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1902 :  สพป.สระบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 600024 19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ยืนยันแล้ว
2 600025 19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ยืนยันแล้ว
3 600027 19020003 วัดบึงไม้
ยืนยันแล้ว
4 600030 19020004 วัดสุนทริกาวาส
ยืนยันแล้ว
5 600060 19020005 วัดโคกกรุง
ยืนยันแล้ว
6 600061 19020006 วัดชำผักแพว
ยืนยันแล้ว
7 600063 19020007 วัดบ้านดง
ยืนยันแล้ว
8 600067 19020008 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
9 600062 19020009 วัดนาบุญ
ยืนยันแล้ว
10 600051 19020010 วัดตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
11 600050 19020011 วัดขอนหอม
ยืนยันแล้ว
12 600052 19020012 วัดเตาปูน
ยืนยันแล้ว
13 600033 19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
14 600034 19020014 บ้านซับบอน
ยืนยันแล้ว
15 600036 19020016 บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
16 600037 19020017 วัดป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
17 600031 19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
18 600032 19020020 อนุบาลทับกวาง
ยืนยันแล้ว
19 600041 19020021 วัดท่าคล้อ
ยืนยันแล้ว
20 600057 19020022 วัดถ้ำเต่า
ยืนยันแล้ว
21 600046 19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
22 600043 19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ยืนยันแล้ว
23 600028 19020026 วัดโป่งมงคล
ยืนยันแล้ว
24 600038 19020027 วัดโป่งก้อนเส้า
ยืนยันแล้ว
25 600026 19020028 วัดท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
26 600044 19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
27 600045 19020030 บ้านป่าวังกวาง
ยืนยันแล้ว
28 600040 19020031 บ้านช่อง
ยืนยันแล้ว
29 600053 19020032 วัดบ่อโศรก
ยืนยันแล้ว
30 600054 19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ยืนยันแล้ว
31 600056 19020035 วัดสองคอนกลาง
ยืนยันแล้ว
32 600058 19020036 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
33 600059 19020037 วัดเขาลาดวนาราม
ยืนยันแล้ว
34 600064 19020038 วัดบุรีการาม
ยืนยันแล้ว
35 600065 19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
36 600066 19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส
ยืนยันแล้ว
37 600029 19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี
ยืนยันแล้ว
38 600047 19020042 บ้านผังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
39 600048 19020043 บ้านหินซ้อน
ยืนยันแล้ว
40 600097 19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
41 600068 19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
42 600070 19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
43 600072 19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
44 600075 19020050 ชุมชนวัดไทยงาม
ยืนยันแล้ว
45 600076 19020051 วัดหนองจอกใหญ่
ยืนยันแล้ว
46 600077 19020052 วัดหนองผักชี
ยืนยันแล้ว
47 600079 19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
48 600073 19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
49 600074 19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
50 600092 19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
51 600071 19020057 วัดโพนทอง
ยืนยันแล้ว
52 600069 19020058 วัดโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
53 600091 19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
54 600095 19020060 วัดหนองอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
55 600087 19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
56 600084 19020063 วัดหนองตะเฆ่
ยืนยันแล้ว
57 600107 19020064 วัดบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
58 600108 19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
59 600102 19020066 วัดบ้านจาน
ยืนยันแล้ว
60 600103 19020067 วัดหนองครก
ยืนยันแล้ว
61 600088 19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
62 600086 19020070 วัดหนองปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
63 600089 19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
64 600093 19020072 วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
65 600094 19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ยืนยันแล้ว
66 600096 19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
67 600098 19020075 วัดคลองห้า
ยืนยันแล้ว
68 600099 19020076 วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
69 600100 19020077 วัดลำบัว
ยืนยันแล้ว
70 600101 19020078 วัดหนองโรง
ยืนยันแล้ว
71 600083 19020079 วัดบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
72 600104 19020080 วัดห้วยขมิ้น
ยืนยันแล้ว
73 600105 19020081 วัดห้วยทองหลาง
ยืนยันแล้ว
74 600106 19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
75 600082 19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ยืนยันแล้ว
76 600081 19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
77 600194 19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
78 600196 19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม
ยืนยันแล้ว
79 600200 19020088 วัดสมานมิตรมงคล
ยืนยันแล้ว
80 600195 19020091 บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
81 600197 19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ยืนยันแล้ว
82 600198 19020093 วัดเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
83 600199 19020094 วัดศรีสัจจาวาส
ยืนยันแล้ว
84 600205 19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
85 600206 19020096 วัดบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
86 600208 19020097 วัดหนองตาบุญ
ยืนยันแล้ว
87 600202 19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ยืนยันแล้ว
88 600203 19020099 วัดเกาะเซิงหวาย
ยืนยันแล้ว
89 600210 19020100 บ้านบางกง
ยืนยันแล้ว
90 600216 19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
91 600213 19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
92 600214 19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
93 600207 19020104 วัดหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
94 600209 19020105 อนุบาลวิหารแดง
ยืนยันแล้ว
95 600211 19020106 บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
96 600212 19020107 วัดคลองใหม่
ยืนยันแล้ว
97 600215 19020108 วัดสร้างบุญ
ยืนยันแล้ว
98 600217 19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
99 600234 19020110 บ้านซับกระดาน
ยืนยันแล้ว
100 600236 19020112 บ้านซับสนุ่น
ยืนยันแล้ว
101 600237 19020113 บ้านโป่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
102 600219 19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
103 600243 19020115 บ้านเขาไม้เกวียน
ยืนยันแล้ว
104 600225 19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ยืนยันแล้ว
105 600222 19020117 บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
106 600245 19020119 วัดบ้านหมาก
ยืนยันแล้ว
107 600247 19020120 อนุบาลมวกเหล็ก
ยืนยันแล้ว
108 600246 19020121 วัดมวกเหล็กใน
ยืนยันแล้ว
109 600244 19020122 บ้านซับพริก
ยืนยันแล้ว
110 600242 19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ยืนยันแล้ว
111 600241 19020124 บ้านหนองตอตะเคียน
ยืนยันแล้ว
112 600220 19020125 บ้านหนองโป่ง
ยืนยันแล้ว
113 600239 19020126 บ้านหนองเอี่ยว
ยืนยันแล้ว
114 600240 19020127 บ้านซับปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
115 600226 19020128 บ้านเขานมนาง
ยืนยันแล้ว
116 600227 19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ
ยืนยันแล้ว
117 600228 19020130 บ้านซับน้อยเหนือ
ยืนยันแล้ว
118 600232 19020131 บ้านลำพญากลาง
ยืนยันแล้ว
119 600231 19020132 บ้านโป่งไทร
ยืนยันแล้ว
120 600229 19020133 บ้านซับดินดำ
ยืนยันแล้ว
121 600230 19020134 บ้านท่าพลู
ยืนยันแล้ว
122 600233 19020135 บ้านลำสมพุง
ยืนยันแล้ว
123 600221 19020136 บ้านหนองผักหนอก
ยืนยันแล้ว
124 600224 19020137 วัดสวนทองรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
125 600218 19020138 บ้านคลองไทร
ยืนยันแล้ว
126 600238 19020139 บ้านหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
127 600280 19020141 วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
128 600267 19020143 วัดคำพราน
ยืนยันแล้ว
129 600265 19020144 บ้านท่าฤทธิ์
ยืนยันแล้ว
130 600266 19020145 อนุบาลวังม่วง
ยืนยันแล้ว
131 600268 19020146 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
132 600270 19020148 บ้านโป่งเก้ง
ยืนยันแล้ว
133 600272 19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)
ยืนยันแล้ว
134 600274 19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ยืนยันแล้ว
135 600277 19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี
ยืนยันแล้ว