ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2001 :  สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 080008 20010001 วัดบุญญราศรี
ยืนยันแล้ว
2 080021 20010003 วัดดอนดำรงธรรม
ยืนยันแล้ว
3 080018 20010004 วัดท้องคุ้ง
ยืนยันแล้ว
4 080019 20010005 วัดนาเขื่อน
ยืนยันแล้ว
5 080016 20010006 นาป่ามโนรถ
ยืนยันแล้ว
6 080017 20010007 วัดราษฏร์สโมสร
ยืนยันแล้ว
7 080003 20010008 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
ยืนยันแล้ว
8 080004 20010009 อนุบาลวัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
9 080001 20010010 อนุบาลชลบุรี
ยืนยันแล้ว
10 080002 20010011 อนุบาลวัดอุทยานนที
ยืนยันแล้ว
11 080024 20010012 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
12 080032 20010013 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
ยืนยันแล้ว
13 080033 20010014 บ้านสวนอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 080037 20010015 วัดธรรมนิมิตต์
ยืนยันแล้ว
15 080022 20010016 วัดสำนักบก
ยืนยันแล้ว
16 080026 20010018 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
17 080027 20010019 วัดเตาปูน
ยืนยันแล้ว
18 080009 20010020 วอนนภาศัพท์
ยืนยันแล้ว
19 080010 20010021 วัดบางเป้ง
ยืนยันแล้ว
20 080011 20010022 บ้านแหลมแท่น
ยืนยันแล้ว
21 080012 20010023 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
ยืนยันแล้ว
22 080036 20010024 บ้านหนองตะโก
ยืนยันแล้ว
23 080034 20010025 วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
24 080038 20010026 บ้านวังตะโก
ยืนยันแล้ว
25 080006 20010027 บ้านห้วยสาลิกา
ยืนยันแล้ว
26 080007 20010028 อนุบาลวัดอู่ตะเภา
ยืนยันแล้ว
27 080005 20010029 วัดศรีพโลทัย
ยืนยันแล้ว
28 080035 20010030 ชุมชนวัดหนองรี
ยืนยันแล้ว
29 080039 20010031 บ้านช่องมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
30 080041 20010032 บ้านหัวโกรก
ยืนยันแล้ว
31 080030 20010033 บ้านชากพุดซา
ยืนยันแล้ว
32 080028 20010034 บ้านห้วยกะปิ
ยืนยันแล้ว
33 080013 20010036 บ้านไร่ใหหลำ
ยืนยันแล้ว
34 080014 20010037 วัดราษฏร์ศรัทธา
ยืนยันแล้ว
35 080015 20010038 วัดตาลล้อม
ยืนยันแล้ว
36 080025 20010039 พระตำหนักมหาราช
ยืนยันแล้ว
37 080031 20010040 บ้านปากคลองโรงนาค
ยืนยันแล้ว
38 080109 20010042 บ้านมาบลำบิด
ยืนยันแล้ว
39 080110 20010043 บ้านโสม
ยืนยันแล้ว
40 080111 20010044 บ้านมาบคล้า
ยืนยันแล้ว
41 080087 20010045 วัดหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
42 080106 20010046 บ้านหมื่นจิต
ยืนยันแล้ว
43 080107 20010047 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ
ยืนยันแล้ว
44 080083 20010048 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
45 080084 20010049 บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
46 080085 20010050 บ้านมาบกรูด
ยืนยันแล้ว
47 080086 20010051 บ้านห้วยมะไฟ
ยืนยันแล้ว
48 080076 20010052 บ้านเขาแรต
ยืนยันแล้ว
49 080077 20010053 บ้านมาบไผ่
ยืนยันแล้ว
50 080078 20010054 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
51 080079 20010055 บ้านเกาะไม้แหลม
ยืนยันแล้ว
52 080092 20010056 บ้านหนองเขิน
ยืนยันแล้ว
53 080093 20010057 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
54 080082 20010058 บ้านหนองซ้ำซาก
ยืนยันแล้ว
55 080080 20010059 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
56 080081 20010060 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
57 080088 20010061 วัดหนองบอนแดง
ยืนยันแล้ว
58 080090 20010063 วัดหนองยาง
ยืนยันแล้ว
59 080101 20010064 บ้านหนองไผ่แก้ว
ยืนยันแล้ว
60 080105 20010065 บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
61 080098 20010066 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
62 080104 20010067 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
ยืนยันแล้ว
63 080102 20010068 บ้านเนินโมก
ยืนยันแล้ว
64 080103 20010069 บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
65 080099 20010071 วัดคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
66 080091 20010072 วัดอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
67 080094 20010073 วัดหนองชันจันทนาราม
ยืนยันแล้ว
68 080095 20010074 บ้านตาลดำ
ยืนยันแล้ว
69 080096 20010075 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
70 080097 20010076 ชุมชนบ้านอ่างเวียน
ยืนยันแล้ว
71 080255 20010078 บ้านชากนา
ยืนยันแล้ว
72 080257 20010079 บ้านคลองสิบแปด
ยืนยันแล้ว
73 080256 20010080 บ้านคลองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
74 080253 20010081 ชุมชนบ้านคลองพลู
ยืนยันแล้ว
75 080258 20010082 บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
76 080259 20010083 วัดเฉลิมลาภ
ยืนยันแล้ว
77 080260 20010084 บ้านท่าจาม
ยืนยันแล้ว
78 080261 20010085 บ้านห้วยมะระ
ยืนยันแล้ว
79 080249 20010086 อนุบาลหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
80 080250 20010087 บ้านหนองผักหนาม
ยืนยันแล้ว
81 080251 20010088 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
82 080252 20010089 บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว