ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2001 :  สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 080008 20010001 วัดบุญญราศรี
ยังไม่ยืนยัน
2 080021 20010003 วัดดอนดำรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
3 080018 20010004 วัดท้องคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
4 080019 20010005 วัดนาเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
5 080016 20010006 นาป่ามโนรถ
ยังไม่ยืนยัน
6 080017 20010007 วัดราษฏร์สโมสร
ยังไม่ยืนยัน
7 080003 20010008 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
ยังไม่ยืนยัน
8 080004 20010009 อนุบาลวัดช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
9 080001 20010010 อนุบาลชลบุรี
ยังไม่ยืนยัน
10 080002 20010011 อนุบาลวัดอุทยานนที
ยังไม่ยืนยัน
11 080024 20010012 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
12 080032 20010013 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
13 080033 20010014 บ้านสวนอุดมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 080037 20010015 วัดธรรมนิมิตต์
ยังไม่ยืนยัน
15 080022 20010016 วัดสำนักบก
ยังไม่ยืนยัน
16 080026 20010018 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
17 080027 20010019 วัดเตาปูน
ยังไม่ยืนยัน
18 080009 20010020 วอนนภาศัพท์
ยังไม่ยืนยัน
19 080010 20010021 วัดบางเป้ง
ยังไม่ยืนยัน
20 080011 20010022 บ้านแหลมแท่น
ยังไม่ยืนยัน
21 080012 20010023 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
ยังไม่ยืนยัน
22 080036 20010024 บ้านหนองตะโก
ยังไม่ยืนยัน
23 080034 20010025 วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
24 080038 20010026 บ้านวังตะโก
ยังไม่ยืนยัน
25 080006 20010027 บ้านห้วยสาลิกา
ยังไม่ยืนยัน
26 080007 20010028 อนุบาลวัดอู่ตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
27 080005 20010029 วัดศรีพโลทัย
ยังไม่ยืนยัน
28 080035 20010030 ชุมชนวัดหนองรี
ยังไม่ยืนยัน
29 080039 20010031 บ้านช่องมะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
30 080041 20010032 บ้านหัวโกรก
ยังไม่ยืนยัน
31 080030 20010033 บ้านชากพุดซา
ยังไม่ยืนยัน
32 080028 20010034 บ้านห้วยกะปิ
ยังไม่ยืนยัน
33 080013 20010036 บ้านไร่ใหหลำ
ยังไม่ยืนยัน
34 080014 20010037 วัดราษฏร์ศรัทธา
ยังไม่ยืนยัน
35 080015 20010038 วัดตาลล้อม
ยังไม่ยืนยัน
36 080025 20010039 พระตำหนักมหาราช
ยังไม่ยืนยัน
37 080031 20010040 บ้านปากคลองโรงนาค
ยังไม่ยืนยัน
38 080109 20010042 บ้านมาบลำบิด
ยังไม่ยืนยัน
39 080110 20010043 บ้านโสม
ยังไม่ยืนยัน
40 080111 20010044 บ้านมาบคล้า
ยังไม่ยืนยัน
41 080087 20010045 วัดหนองน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
42 080106 20010046 บ้านหมื่นจิต
ยังไม่ยืนยัน
43 080107 20010047 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ
ยังไม่ยืนยัน
44 080083 20010048 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
45 080084 20010049 บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
46 080085 20010050 บ้านมาบกรูด
ยังไม่ยืนยัน
47 080086 20010051 บ้านห้วยมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
48 080076 20010052 บ้านเขาแรต
ยังไม่ยืนยัน
49 080077 20010053 บ้านมาบไผ่
ยังไม่ยืนยัน
50 080078 20010054 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
51 080079 20010055 บ้านเกาะไม้แหลม
ยังไม่ยืนยัน
52 080092 20010056 บ้านหนองเขิน
ยังไม่ยืนยัน
53 080093 20010057 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
54 080082 20010058 บ้านหนองซ้ำซาก
ยังไม่ยืนยัน
55 080080 20010059 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
56 080081 20010060 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
57 080088 20010061 วัดหนองบอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
58 080090 20010063 วัดหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
59 080101 20010064 บ้านหนองไผ่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
60 080105 20010065 บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
61 080098 20010066 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
62 080104 20010067 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
63 080102 20010068 บ้านเนินโมก
ยังไม่ยืนยัน
64 080103 20010069 บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
65 080099 20010071 วัดคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
66 080091 20010072 วัดอรุณรังษี
ยังไม่ยืนยัน
67 080094 20010073 วัดหนองชันจันทนาราม
ยังไม่ยืนยัน
68 080095 20010074 บ้านตาลดำ
ยังไม่ยืนยัน
69 080096 20010075 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
70 080097 20010076 ชุมชนบ้านอ่างเวียน
ยังไม่ยืนยัน
71 080255 20010078 บ้านชากนา
ยังไม่ยืนยัน
72 080257 20010079 บ้านคลองสิบแปด
ยังไม่ยืนยัน
73 080256 20010080 บ้านคลองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
74 080253 20010081 ชุมชนบ้านคลองพลู
ยังไม่ยืนยัน
75 080258 20010082 บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
76 080259 20010083 วัดเฉลิมลาภ
ยังไม่ยืนยัน
77 080260 20010084 บ้านท่าจาม
ยังไม่ยืนยัน
78 080261 20010085 บ้านห้วยมะระ
ยังไม่ยืนยัน
79 080249 20010086 อนุบาลหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
80 080250 20010087 บ้านหนองผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
81 080251 20010088 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
82 080252 20010089 บ้านหนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน