ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2002 :  สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 080180 20020001 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
2 080182 20020003 วัดโคกขี้หนอน
ยังไม่ยืนยัน
3 080188 20020004 วัดวรพรตสังฆาวาส
ยังไม่ยืนยัน
4 080189 20020005 บ้านบางแสม
ยังไม่ยืนยัน
5 080190 20020006 วัดบางนาง
ยังไม่ยืนยัน
6 080191 20020007 บ้านเนินถาวร
ยังไม่ยืนยัน
7 080183 20020008 บ้านบางหัก
ยังไม่ยืนยัน
8 080185 20020009 วัดบ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
9 080186 20020010 วัดศรีประชาราม
ยังไม่ยืนยัน
10 080187 20020011 บ้านย่านซื่อ
ยังไม่ยืนยัน
11 080167 20020012 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
12 080168 20020013 วัดพานทอง
ยังไม่ยืนยัน
13 080169 20020014 วัดหนองแช่แว่น
ยังไม่ยืนยัน
14 080170 20020015 วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
15 080173 20020016 วัดบ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
16 080176 20020017 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
17 080174 20020018 ชุมชนวัดหนองตำลึง
ยังไม่ยืนยัน
18 080175 20020019 บ้านห้วยตากด้าย
ยังไม่ยืนยัน
19 080177 20020020 วัดหนองกะขะ
ยังไม่ยืนยัน
20 080178 20020021 วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
21 080179 20020022 วัดหนองกาน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
22 080172 20020023 วัดโป่งตามุข
ยังไม่ยืนยัน
23 080184 20020024 วัดแหลมแค
ยังไม่ยืนยัน
24 080113 20020025 อนุบาลพนัสศึกษาลัย
ยังไม่ยืนยัน
25 080126 20020026 วัดโคกเพลาะ
ยังไม่ยืนยัน
26 080127 20020027 วัดเนินตามาก
ยังไม่ยืนยัน
27 080119 20020029 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
28 080166 20020030 วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
29 080118 20020031 วัดใหม่ท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
30 080159 20020032 ไทยรัฐวิทยา42
ยังไม่ยืนยัน
31 080157 20020033 วัดโคกพระศิลาราม
ยังไม่ยืนยัน
32 080158 20020034 บ้านเนิน
ยังไม่ยืนยัน
33 080155 20020035 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
34 080156 20020036 วัดเนินสัก
ยังไม่ยืนยัน
35 080144 20020037 บ้านน้ำซับ
ยังไม่ยืนยัน
36 080145 20020038 บ้านสระนา
ยังไม่ยืนยัน
37 080146 20020039 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
38 080147 20020040 วัดอัมพวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
39 080143 20020041 วัดนาวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
40 080154 20020042 บ้านเนินหลังเต่า
ยังไม่ยืนยัน
41 080114 20020043 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
42 080115 20020044 วัดบ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
43 080124 20020045 วัดกลางคลองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
44 080122 20020046 ชุมชนวัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
45 080125 20020047 วัดหลวงพรหมาวาส
ยังไม่ยืนยัน
46 080134 20020048 บ้านเขาดินวังตาสี
ยังไม่ยืนยัน
47 080135 20020049 วัดแก้วศิลาราม
ยังไม่ยืนยัน
48 080133 20020050 บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
49 080121 20020051 วัดหนองม่วงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
50 080120 20020052 บ้านหนองขยาด
ยังไม่ยืนยัน
51 080138 20020053 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
52 080139 20020054 วัดทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
53 080140 20020056 บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
54 080141 20020057 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
55 080148 20020058 บ้านหนองข่า
ยังไม่ยืนยัน
56 080149 20020059 บ้านไร่เสธ์
ยังไม่ยืนยัน
57 080150 20020060 บ้านหนองไผ่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
58 080151 20020061 วัดแปลงเกต
ยังไม่ยืนยัน
59 080152 20020062 บ้านเขาอำนวยสุข
ยังไม่ยืนยัน
60 080136 20020063 วัดหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
61 080117 20020064 วัดหน้าพระธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
62 080116 20020065 วัดบ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
63 080160 20020066 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
ยังไม่ยืนยัน
64 080161 20020067 วัดทุ่งเหียง
ยังไม่ยืนยัน
65 080162 20020068 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
66 080163 20020069 วัดชุมแสงศรีวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
67 080164 20020070 บ้านหนองพรหม
ยังไม่ยืนยัน
68 080132 20020071 วัดป่าแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
69 080130 20020072 บ้านแปลงกระถิน
ยังไม่ยืนยัน
70 080131 20020073 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
71 080129 20020074 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
ยังไม่ยืนยัน
72 080272 20020075 บ้านอ่างกระพงศ์
ยังไม่ยืนยัน
73 080273 20020076 บ้านธรรมรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
74 080274 20020077 บ้านคลองโค
ยังไม่ยืนยัน
75 080275 20020078 บ้านขุนชำนาญ
ยังไม่ยืนยัน
76 080276 20020079 บ้านวังมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
77 080289 20020080 บ้านคลองปริง
ยังไม่ยืนยัน
78 080266 20020081 บ้านบึงตะกู
ยังไม่ยืนยัน
79 080268 20020082 บ้านตลาดเนินหิน
ยังไม่ยืนยัน
80 080278 20020084 บ้านเนินดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
81 080279 20020085 บ้านโปร่งเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
82 080267 20020086 บ้านบ่อกวางทอง
ยังไม่ยืนยัน
83 080263 20020087 วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)
ยังไม่ยืนยัน
84 080264 20020088 บ้านหนองเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
85 080265 20020089 บ้านหนองเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
86 080280 20020090 อนุบาลบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
87 080281 20020091 บ้านทับสูง
ยังไม่ยืนยัน
88 080283 20020093 บ้านทับร้าง
ยังไม่ยืนยัน
89 080284 20020094 บ้านคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
90 080290 20020095 บ้านคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
91 080291 20020096 บ้านคลองกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
92 080285 20020097 สวนป่าคลองตาเพชรบน
ยังไม่ยืนยัน
93 080286 20020098 บ้านคลองตาเพชร
ยังไม่ยืนยัน
94 080288 20020100 บ้านเขาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
95 080269 20020101 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
96 080270 20020102 บ้านทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
97 080271 20020103 บ้านคลองโอ่ง
ยังไม่ยืนยัน
98 080297 20020104 วัดเขาวนาพุทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
99 080301 20020105 บ้านหนองชุมเห็ด
ยังไม่ยืนยัน
100 080302 20020106 บ้านเนินทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
101 080303 20020107 บ้านเขาสัตตพรหม
ยังไม่ยืนยัน
102 080304 20020108 บ้านหนองยายหมาด
ยังไม่ยืนยัน
103 080306 20020109 บ้านเขาวังแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
104 080307 20020110 บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)
ยังไม่ยืนยัน
105 080296 20020111 อนุบาลเกาะจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
106 080298 20020112 บ้านโค้งประดู่
ยังไม่ยืนยัน
107 080299 20020113 บ้านเจ็ดเนิน
ยังไม่ยืนยัน
108 080300 20020114 บ้านชุมนุมปรกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
109 080294 20020116 วัดท่าบุญมี
ยังไม่ยืนยัน
110 080295 20020117 บ้านห้วยหวาย
ยังไม่ยืนยัน
111 080292 20020118 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
ยังไม่ยืนยัน
112 080293 20020119 บ้านสามแยก
ยังไม่ยืนยัน