ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2003 :  สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 080056 20030001 บ้านห้วยไข่เน่า
ยืนยันแล้ว
2 080057 20030002 บ้านภูไทร
ยืนยันแล้ว
3 080058 20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
ยืนยันแล้ว
4 080066 20030004 วัดบุญสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
5 080047 20030005 บ้านโรงหีบ
ยืนยันแล้ว
6 080048 20030006 บ้านตะเคียนเตี้ย
ยืนยันแล้ว
7 080049 20030007 บ้านนาวัง
ยืนยันแล้ว
8 080050 20030008 วัดเวฬุวนาราม
ยืนยันแล้ว
9 080059 20030009 บ้านโป่งสะเก็ต
ยืนยันแล้ว
10 080043 20030010 อนุบาลบางละมุง
ยืนยันแล้ว
11 080044 20030011 วัดสุกรีย์บุญญาราม
ยืนยันแล้ว
12 080045 20030012 บ้านบางละมุง
ยืนยันแล้ว
13 080046 20030013 บ้านทุ่งกราด
ยืนยันแล้ว
14 080061 20030014 วัดโป่ง
ยืนยันแล้ว
15 080054 20030015 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
16 080062 20030016 บ้านมาบประชัน
ยืนยันแล้ว
17 080060 20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
18 080063 20030018 วัดสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
19 080064 20030019 บ้านเนินพลับหวาน
ยืนยันแล้ว
20 080065 20030020 วัดเขาโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
21 080067 20030021 บ้านทุ่งกลม
ยืนยันแล้ว
22 080053 20030022 บ้านสันติคาม
ยืนยันแล้ว
23 080051 20030023 วัดหนองเกตุใหญ่
ยืนยันแล้ว
24 080052 20030024 วัดหนองเกตุน้อย
ยืนยันแล้ว
25 080068 20030025 ห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
26 080075 20030026 บ้านนอก
ยืนยันแล้ว
27 080073 20030027 บ้านทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
28 080074 20030028 บ้านมาบฟักทอง
ยืนยันแล้ว
29 080069 20030029 บ้านทุ่งละหาน
ยืนยันแล้ว
30 080071 20030031 บ้านชากนอก
ยืนยันแล้ว
31 080072 20030032 บ้านบึง
ยืนยันแล้ว
32 080227 20030033 บ้านหุบบอน
ยืนยันแล้ว
33 080228 20030034 บ้านสุรศักดิ์
ยืนยันแล้ว
34 080229 20030035 บ้านเขาคันทรง
ยืนยันแล้ว
35 080230 20030036 บ้านระเวิง
ยืนยันแล้ว
36 080231 20030037 บ้านพันเสด็จนอก
ยืนยันแล้ว
37 080208 20030038 บ้านชากยายจีน
ยืนยันแล้ว
38 080209 20030039 วัดมโนรม
ยืนยันแล้ว
39 080205 20030040 วัดแหลมฉบัง
ยืนยันแล้ว
40 080206 20030041 วัดใหม่เนินพยอม
ยืนยันแล้ว
41 080207 20030042 วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
42 080218 20030044 บ้านบ่อวิน
ยืนยันแล้ว
43 080219 20030045 บ้านเขาหิน
ยืนยันแล้ว
44 080192 20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา
ยืนยันแล้ว
45 080193 20030047 บ้านห้วยกรุ
ยืนยันแล้ว
46 080194 20030048 วัดตโปทาราม
ยืนยันแล้ว
47 080195 20030049 บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
48 080196 20030050 วัดเขาฉลาก
ยืนยันแล้ว
49 080197 20030051 บ้านทางตรง
ยืนยันแล้ว
50 080213 20030052 วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
51 080214 20030053 วัดหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
52 080215 20030054 บ้านวังค้อ
ยืนยันแล้ว
53 080216 20030055 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
54 080217 20030056 บ้านบึง
ยืนยันแล้ว
55 080210 20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
56 080211 20030058 วัดจุกกะเฌอ
ยืนยันแล้ว
57 080204 20030059 วัดพระประทานพร
ยืนยันแล้ว
58 080200 20030060 วัดนาพร้าว
ยืนยันแล้ว
59 080201 20030061 วัดรังษีสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
60 080202 20030062 วัดพิบูลสัณหธรรม
ยืนยันแล้ว
61 080203 20030063 วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
62 080221 20030065 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
63 080223 20030066 บ้านโค้งดารา
ยืนยันแล้ว
64 080224 20030067 บ้านเขาตะแบก
ยืนยันแล้ว
65 080225 20030068 บ้านเนินตอง
ยืนยันแล้ว
66 080199 20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)
ยืนยันแล้ว
67 080243 20030072 บ้านหินวง
ยืนยันแล้ว
68 080246 20030073 วัดหนองจับเต่า
ยืนยันแล้ว
69 080247 20030074 บ้านอำเภอ
ยืนยันแล้ว
70 080248 20030075 วัดนาจอมเทียน
ยืนยันแล้ว
71 080240 20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่
ยืนยันแล้ว
72 080241 20030077 เกล็ดแก้ว
ยืนยันแล้ว
73 080242 20030078 บ้านเขาชีจรรย์
ยืนยันแล้ว
74 080234 20030079 จุกเสม็ด
ยืนยันแล้ว
75 080236 20030080 บ้านขลอด
ยืนยันแล้ว
76 080237 20030081 บ้านเขาบายศรี
ยืนยันแล้ว
77 080238 20030082 บ้านกม.ห้า
ยืนยันแล้ว
78 080244 20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่าน
ยืนยันแล้ว
79 080233 20030085 บ้านสัตหีบ
ยืนยันแล้ว
80 080245 20030086 วัดเขาคันธมาทน์
ยืนยันแล้ว
81 080235 20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
ยืนยันแล้ว