ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2003 :  สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 080056 20030001 บ้านห้วยไข่เน่า
ยังไม่ยืนยัน
2 080057 20030002 บ้านภูไทร
ยังไม่ยืนยัน
3 080058 20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
4 080066 20030004 วัดบุญสัมพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
5 080047 20030005 บ้านโรงหีบ
ยังไม่ยืนยัน
6 080048 20030006 บ้านตะเคียนเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
7 080049 20030007 บ้านนาวัง
ยังไม่ยืนยัน
8 080050 20030008 วัดเวฬุวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
9 080059 20030009 บ้านโป่งสะเก็ต
ยังไม่ยืนยัน
10 080043 20030010 อนุบาลบางละมุง
ยังไม่ยืนยัน
11 080044 20030011 วัดสุกรีย์บุญญาราม
ยังไม่ยืนยัน
12 080045 20030012 บ้านบางละมุง
ยังไม่ยืนยัน
13 080046 20030013 บ้านทุ่งกราด
ยังไม่ยืนยัน
14 080061 20030014 วัดโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
15 080054 20030015 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
16 080062 20030016 บ้านมาบประชัน
ยังไม่ยืนยัน
17 080060 20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
18 080063 20030018 วัดสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
19 080064 20030019 บ้านเนินพลับหวาน
ยังไม่ยืนยัน
20 080065 20030020 วัดเขาโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
21 080067 20030021 บ้านทุ่งกลม
ยังไม่ยืนยัน
22 080053 20030022 บ้านสันติคาม
ยังไม่ยืนยัน
23 080051 20030023 วัดหนองเกตุใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
24 080052 20030024 วัดหนองเกตุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
25 080068 20030025 ห้วยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
26 080075 20030026 บ้านนอก
ยังไม่ยืนยัน
27 080073 20030027 บ้านทุ่งคา
ยังไม่ยืนยัน
28 080074 20030028 บ้านมาบฟักทอง
ยังไม่ยืนยัน
29 080069 20030029 บ้านทุ่งละหาน
ยังไม่ยืนยัน
30 080071 20030031 บ้านชากนอก
ยังไม่ยืนยัน
31 080072 20030032 บ้านบึง
ยังไม่ยืนยัน
32 080227 20030033 บ้านหุบบอน
ยังไม่ยืนยัน
33 080228 20030034 บ้านสุรศักดิ์
ยังไม่ยืนยัน
34 080229 20030035 บ้านเขาคันทรง
ยังไม่ยืนยัน
35 080230 20030036 บ้านระเวิง
ยังไม่ยืนยัน
36 080231 20030037 บ้านพันเสด็จนอก
ยังไม่ยืนยัน
37 080208 20030038 บ้านชากยายจีน
ยังไม่ยืนยัน
38 080209 20030039 วัดมโนรม
ยังไม่ยืนยัน
39 080205 20030040 วัดแหลมฉบัง
ยังไม่ยืนยัน
40 080206 20030041 วัดใหม่เนินพยอม
ยังไม่ยืนยัน
41 080207 20030042 วัดบ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
42 080218 20030044 บ้านบ่อวิน
ยังไม่ยืนยัน
43 080219 20030045 บ้านเขาหิน
ยังไม่ยืนยัน
44 080192 20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา
ยังไม่ยืนยัน
45 080193 20030047 บ้านห้วยกรุ
ยังไม่ยืนยัน
46 080194 20030048 วัดตโปทาราม
ยังไม่ยืนยัน
47 080195 20030049 บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
48 080196 20030050 วัดเขาฉลาก
ยังไม่ยืนยัน
49 080197 20030051 บ้านทางตรง
ยังไม่ยืนยัน
50 080213 20030052 วัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
51 080214 20030053 วัดหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
52 080215 20030054 บ้านวังค้อ
ยังไม่ยืนยัน
53 080216 20030055 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
54 080217 20030056 บ้านบึง
ยังไม่ยืนยัน
55 080210 20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
56 080211 20030058 วัดจุกกะเฌอ
ยังไม่ยืนยัน
57 080204 20030059 วัดพระประทานพร
ยังไม่ยืนยัน
58 080200 20030060 วัดนาพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
59 080201 20030061 วัดรังษีสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
60 080202 20030062 วัดพิบูลสัณหธรรม
ยังไม่ยืนยัน
61 080203 20030063 วัดวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
62 080221 20030065 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
63 080223 20030066 บ้านโค้งดารา
ยังไม่ยืนยัน
64 080224 20030067 บ้านเขาตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
65 080225 20030068 บ้านเนินตอง
ยังไม่ยืนยัน
66 080199 20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
67 080243 20030072 บ้านหินวง
ยังไม่ยืนยัน
68 080246 20030073 วัดหนองจับเต่า
ยังไม่ยืนยัน
69 080247 20030074 บ้านอำเภอ
ยังไม่ยืนยัน
70 080248 20030075 วัดนาจอมเทียน
ยังไม่ยืนยัน
71 080240 20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่
ยังไม่ยืนยัน
72 080241 20030077 เกล็ดแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
73 080242 20030078 บ้านเขาชีจรรย์
ยังไม่ยืนยัน
74 080234 20030079 จุกเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
75 080236 20030080 บ้านขลอด
ยังไม่ยืนยัน
76 080237 20030081 บ้านเขาบายศรี
ยังไม่ยืนยัน
77 080238 20030082 บ้านกม.ห้า
ยังไม่ยืนยัน
78 080244 20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่าน
ยังไม่ยืนยัน
79 080233 20030085 บ้านสัตหีบ
ยังไม่ยืนยัน
80 080245 20030086 วัดเขาคันธมาทน์
ยังไม่ยืนยัน
81 080235 20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
ยังไม่ยืนยัน