ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2101 :  สพป.ระยอง เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 470037 21010001 วัดแกลงบน
ยืนยันแล้ว
2 470040 21010002 วัดธงหงส์
ยืนยันแล้ว
3 470041 21010003 บ้านสมานมิตร
ยืนยันแล้ว
4 470043 21010004 บ้านตะพุนทอง
ยืนยันแล้ว
5 470044 21010005 บ้านไร่จันดี
ยืนยันแล้ว
6 470036 21010006 บ้านเขายายชุม
ยืนยันแล้ว
7 470033 21010007 สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
8 470034 21010008 วัดท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
9 470035 21010009 วัดตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
10 470001 21010010 วัดบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
11 470002 21010011 บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
12 470013 21010012 วัดเกาะกลอย
ยืนยันแล้ว
13 470028 21010013 วัดปลวกเกตุ
ยืนยันแล้ว
14 470027 21010014 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
15 470023 21010015 วัดตะพงนอก
ยืนยันแล้ว
16 470025 21010017 วัดยายดา
ยืนยันแล้ว
17 470026 21010018 บ้านเนินเสาธง
ยืนยันแล้ว
18 470010 21010019 ชุมชนวัดทับมา
ยืนยันแล้ว
19 470009 21010020 อนุบาลระยอง
ยืนยันแล้ว
20 470006 21010021 วัดนาตาขวัญ
ยืนยันแล้ว
21 470007 21010022 บ้านชะวึก
ยืนยันแล้ว
22 470008 21010023 บ้านเขาวังม่าน
ยืนยันแล้ว
23 470014 21010024 วัดน้ำคอก
ยืนยันแล้ว
24 470011 21010025 วัดเนินพระ
ยืนยันแล้ว
25 470012 21010026 อนุบาลระยองวัดหนองสนม
ยืนยันแล้ว
26 470018 21010027 วัดกรอกยายชา
ยืนยันแล้ว
27 470019 21010028 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ยืนยันแล้ว
28 470005 21010029 ชุมชนวัดบ้านแลง
ยืนยันแล้ว
29 470003 21010031 บ้านตะเกราทอง
ยืนยันแล้ว
30 470029 21010032 วัดเภตราสุขารมย์
ยืนยันแล้ว
31 470030 21010033 วัดในไร่
ยืนยันแล้ว
32 470031 21010034 วัดเขาสำเภาทอง
ยืนยันแล้ว
33 470032 21010035 เกาะแก้วพิศดาร
ยืนยันแล้ว
34 470017 21010036 บ้านหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
35 470015 21010037 บ้านมาบตาพุด
ยืนยันแล้ว
36 470016 21010038 วัดตากวน
ยืนยันแล้ว
37 470038 21010039 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)
ยืนยันแล้ว
38 470039 21010040 บ้านยายจั่น
ยืนยันแล้ว
39 470042 21010041 วัดธรรมสถิต
ยืนยันแล้ว
40 470020 21010042 วัดห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
41 470021 21010043 วัดชากลูกหญ้า
ยืนยันแล้ว
42 470022 21010044 วัดมาบชลูด
ยืนยันแล้ว
43 470163 21010045 บ้านพยูน
ยืนยันแล้ว
44 470164 21010046 วัดบ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
45 470165 21010047 วัดประชุมมิตรบำรุง
ยืนยันแล้ว
46 470166 21010048 วัดเนินกระปรอก
ยืนยันแล้ว
47 470167 21010049 บ้านเขาห้วยมะหาด
ยืนยันแล้ว
48 470168 21010050 วัดพลา
ยืนยันแล้ว
49 470169 21010051 บ้านคลองทราย
ยังไม่ยืนยัน
50 470171 21010052 วัดคีรีภาวนาราม
ยืนยันแล้ว
51 470170 21010053 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
52 470172 21010054 บ้านคลองบางไผ่
ยืนยันแล้ว
53 470173 21010055 วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
54 470174 21010056 วัดสมบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
55 470175 21010057 วัดสำนักกะท้อน
ยืนยันแล้ว
56 470176 21010058 วัดชากหมาก
ยืนยันแล้ว
57 470117 21010059 วัดห้วงหิน
ยืนยันแล้ว
58 470118 21010060 บ้านบึงต้นชัน
ยืนยันแล้ว
59 470119 21010061 วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่
ยืนยันแล้ว
60 470120 21010062 บ้านเขาลอย
ยังไม่ยืนยัน
61 470116 21010063 วัดหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
62 470115 21010064 ชุมชนวัดหนองคอกหมู
ยืนยันแล้ว
63 470113 21010065 วัดบ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
64 470114 21010066 วัดตาขัน
ยืนยันแล้ว
65 470121 21010067 บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
66 470122 21010068 วัดหนองพะวา
ยืนยันแล้ว
67 470123 21010069 บ้านคลองยายเมือง
ยืนยันแล้ว
68 470124 21010070 บ้านเขาหวาย
ยืนยันแล้ว
69 470132 21010071 บ้านชากมะหาด
ยืนยันแล้ว
70 470110 21010073 วัดบ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
71 470109 21010074 วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
72 470139 21010075 บ้านหนองสะพาน
ยืนยันแล้ว
73 470112 21010076 วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
74 470125 21010077 วัดปทุมาวาส
ยืนยันแล้ว
75 470126 21010078 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
76 470127 21010079 บ้านมาบป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
77 470128 21010080 วัดหนองกรับ
ยืนยันแล้ว
78 470129 21010081 บ้านคลองขนุน
ยืนยันแล้ว
79 470130 21010082 บ้านหนองฆ้อ
ยืนยันแล้ว
80 470131 21010083 บ้านท่าเสา
ยืนยันแล้ว
81 470137 21010084 วัดดอนจันทน์
ยืนยันแล้ว
82 470140 21010085 วัดละหารไร่
ยืนยันแล้ว
83 470133 21010086 บ้านหนองละลอก
ยืนยันแล้ว
84 470135 21010088 วัดหนองกระบอก
ยืนยันแล้ว
85 470136 21010089 บ้านมาบตอง
ยืนยันแล้ว
86 470146 21010090 บ้านคลองกรำ
ยืนยันแล้ว
87 470153 21010091 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
ยืนยันแล้ว
88 470154 21010092 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
89 470141 21010093 บ้านปลวกแดง
ยืนยันแล้ว
90 470142 21010094 บ้านมาบเตย
ยืนยันแล้ว
91 470143 21010095 บ้านมาบยางพร
ยืนยันแล้ว
92 470144 21010096 มาบยางพรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
93 470145 21010097 บ้านห้วยปราบ
ยืนยันแล้ว
94 470148 21010099 บ้านแม่น้ำคู้
ยืนยันแล้ว
95 470149 21010100 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
ยืนยันแล้ว
96 470150 21010101 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
ยืนยันแล้ว
97 470151 21010102 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
ยืนยันแล้ว
98 470157 21010104 บ้านหมอมุ่ย
ยืนยันแล้ว
99 470160 21010105 บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว
100 470159 21010108 บ้านคลองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
101 470158 21010109 บ้านเขาคลองซอง
ยืนยันแล้ว
102 470155 21010110 บ้านบึงตาต้า
ยืนยันแล้ว
103 470156 21010111 บ้านหนองไร่
ยืนยันแล้ว
104 470209 21010112 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
ยังไม่ยืนยัน
105 470210 21010113 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
ยืนยันแล้ว
106 470211 21010114 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
ยืนยันแล้ว
107 470212 21010115 วัดชากผักกูด
ยืนยันแล้ว
108 470214 21010116 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
ยืนยันแล้ว
109 470215 21010117 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
ยืนยันแล้ว
110 470217 21010118 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
ยืนยันแล้ว
111 470218 21010119 บ้านหนองระกำ
ยืนยันแล้ว
112 470216 21010120 ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
ยืนยันแล้ว
113 470213 21010121 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
ยืนยันแล้ว
114 470207 21010122 วัดมาบข่า
ยืนยันแล้ว
115 470208 21010123 วัดกระเฉท
ยืนยันแล้ว