ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2101 :  สพป.ระยอง เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 470037 21010001 วัดแกลงบน
ยังไม่ยืนยัน
2 470040 21010002 วัดธงหงส์
ยังไม่ยืนยัน
3 470041 21010003 บ้านสมานมิตร
ยังไม่ยืนยัน
4 470043 21010004 บ้านตะพุนทอง
ยังไม่ยืนยัน
5 470044 21010005 บ้านไร่จันดี
ยังไม่ยืนยัน
6 470036 21010006 บ้านเขายายชุม
ยังไม่ยืนยัน
7 470033 21010007 สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
8 470034 21010008 วัดท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
9 470035 21010009 วัดตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
10 470001 21010010 วัดบ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
11 470002 21010011 บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
12 470013 21010012 วัดเกาะกลอย
ยืนยันแล้ว
13 470028 21010013 วัดปลวกเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
14 470027 21010014 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
15 470023 21010015 วัดตะพงนอก
ยังไม่ยืนยัน
16 470025 21010017 วัดยายดา
ยังไม่ยืนยัน
17 470026 21010018 บ้านเนินเสาธง
ยังไม่ยืนยัน
18 470010 21010019 ชุมชนวัดทับมา
ยังไม่ยืนยัน
19 470009 21010020 อนุบาลระยอง
ยังไม่ยืนยัน
20 470006 21010021 วัดนาตาขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
21 470007 21010022 บ้านชะวึก
ยังไม่ยืนยัน
22 470008 21010023 บ้านเขาวังม่าน
ยังไม่ยืนยัน
23 470014 21010024 วัดน้ำคอก
ยังไม่ยืนยัน
24 470011 21010025 วัดเนินพระ
ยังไม่ยืนยัน
25 470012 21010026 อนุบาลระยองวัดหนองสนม
ยังไม่ยืนยัน
26 470018 21010027 วัดกรอกยายชา
ยังไม่ยืนยัน
27 470019 21010028 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ยังไม่ยืนยัน
28 470005 21010029 ชุมชนวัดบ้านแลง
ยังไม่ยืนยัน
29 470003 21010031 บ้านตะเกราทอง
ยังไม่ยืนยัน
30 470029 21010032 วัดเภตราสุขารมย์
ยังไม่ยืนยัน
31 470030 21010033 วัดในไร่
ยังไม่ยืนยัน
32 470031 21010034 วัดเขาสำเภาทอง
ยังไม่ยืนยัน
33 470032 21010035 เกาะแก้วพิศดาร
ยังไม่ยืนยัน
34 470017 21010036 บ้านหนองแฟบ
ยังไม่ยืนยัน
35 470015 21010037 บ้านมาบตาพุด
ยังไม่ยืนยัน
36 470016 21010038 วัดตากวน
ยังไม่ยืนยัน
37 470038 21010039 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)
ยังไม่ยืนยัน
38 470039 21010040 บ้านยายจั่น
ยังไม่ยืนยัน
39 470042 21010041 วัดธรรมสถิต
ยังไม่ยืนยัน
40 470020 21010042 วัดห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
41 470021 21010043 วัดชากลูกหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
42 470022 21010044 วัดมาบชลูด
ยังไม่ยืนยัน
43 470163 21010045 บ้านพยูน
ยังไม่ยืนยัน
44 470164 21010046 วัดบ้านฉาง
ยังไม่ยืนยัน
45 470165 21010047 วัดประชุมมิตรบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
46 470166 21010048 วัดเนินกระปรอก
ยังไม่ยืนยัน
47 470167 21010049 บ้านเขาห้วยมะหาด
ยังไม่ยืนยัน
48 470168 21010050 วัดพลา
ยังไม่ยืนยัน
49 470169 21010051 บ้านคลองทราย
ยังไม่ยืนยัน
50 470171 21010052 วัดคีรีภาวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
51 470170 21010053 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
52 470172 21010054 บ้านคลองบางไผ่
ยังไม่ยืนยัน
53 470173 21010055 วัดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
54 470174 21010056 วัดสมบูรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
55 470175 21010057 วัดสำนักกะท้อน
ยังไม่ยืนยัน
56 470176 21010058 วัดชากหมาก
ยังไม่ยืนยัน
57 470117 21010059 วัดห้วงหิน
ยังไม่ยืนยัน
58 470118 21010060 บ้านบึงต้นชัน
ยังไม่ยืนยัน
59 470119 21010061 วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่
ยังไม่ยืนยัน
60 470120 21010062 บ้านเขาลอย
ยังไม่ยืนยัน
61 470116 21010063 วัดหนองตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
62 470115 21010064 ชุมชนวัดหนองคอกหมู
ยังไม่ยืนยัน
63 470113 21010065 วัดบ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
64 470114 21010066 วัดตาขัน
ยังไม่ยืนยัน
65 470121 21010067 บ้านหลังเขา
ยังไม่ยืนยัน
66 470122 21010068 วัดหนองพะวา
ยังไม่ยืนยัน
67 470123 21010069 บ้านคลองยายเมือง
ยังไม่ยืนยัน
68 470124 21010070 บ้านเขาหวาย
ยังไม่ยืนยัน
69 470132 21010071 บ้านชากมะหาด
ยังไม่ยืนยัน
70 470110 21010073 วัดบ้านค่าย
ยังไม่ยืนยัน
71 470109 21010074 วัดไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
72 470139 21010075 บ้านหนองสะพาน
ยังไม่ยืนยัน
73 470112 21010076 วัดเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
74 470125 21010077 วัดปทุมาวาส
ยังไม่ยืนยัน
75 470126 21010078 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
76 470127 21010079 บ้านมาบป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
77 470128 21010080 วัดหนองกรับ
ยังไม่ยืนยัน
78 470129 21010081 บ้านคลองขนุน
ยังไม่ยืนยัน
79 470130 21010082 บ้านหนองฆ้อ
ยังไม่ยืนยัน
80 470131 21010083 บ้านท่าเสา
ยังไม่ยืนยัน
81 470137 21010084 วัดดอนจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
82 470140 21010085 วัดละหารไร่
ยังไม่ยืนยัน
83 470133 21010086 บ้านหนองละลอก
ยังไม่ยืนยัน
84 470135 21010088 วัดหนองกระบอก
ยังไม่ยืนยัน
85 470136 21010089 บ้านมาบตอง
ยังไม่ยืนยัน
86 470146 21010090 บ้านคลองกรำ
ยังไม่ยืนยัน
87 470153 21010091 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
ยังไม่ยืนยัน
88 470154 21010092 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
89 470141 21010093 บ้านปลวกแดง
ยังไม่ยืนยัน
90 470142 21010094 บ้านมาบเตย
ยังไม่ยืนยัน
91 470143 21010095 บ้านมาบยางพร
ยังไม่ยืนยัน
92 470144 21010096 มาบยางพรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
93 470145 21010097 บ้านห้วยปราบ
ยังไม่ยืนยัน
94 470148 21010099 บ้านแม่น้ำคู้
ยังไม่ยืนยัน
95 470149 21010100 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
ยังไม่ยืนยัน
96 470150 21010101 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
ยังไม่ยืนยัน
97 470151 21010102 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
ยังไม่ยืนยัน
98 470157 21010104 บ้านหมอมุ่ย
ยังไม่ยืนยัน
99 470160 21010105 บ้านปากแพรก
ยังไม่ยืนยัน
100 470159 21010108 บ้านคลองน้ำแดง
ยังไม่ยืนยัน
101 470158 21010109 บ้านเขาคลองซอง
ยังไม่ยืนยัน
102 470155 21010110 บ้านบึงตาต้า
ยังไม่ยืนยัน
103 470156 21010111 บ้านหนองไร่
ยังไม่ยืนยัน
104 470209 21010112 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
ยังไม่ยืนยัน
105 470210 21010113 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
ยังไม่ยืนยัน
106 470211 21010114 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
ยังไม่ยืนยัน
107 470212 21010115 วัดชากผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
108 470214 21010116 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
ยังไม่ยืนยัน
109 470215 21010117 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
ยังไม่ยืนยัน
110 470217 21010118 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
ยังไม่ยืนยัน
111 470218 21010119 บ้านหนองระกำ
ยังไม่ยืนยัน
112 470216 21010120 ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
ยังไม่ยืนยัน
113 470213 21010121 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
ยังไม่ยืนยัน
114 470207 21010122 วัดมาบข่า
ยังไม่ยืนยัน
115 470208 21010123 วัดกระเฉท
ยังไม่ยืนยัน