ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2102 :  สพป.ระยอง เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 470057 21020001 วัดกระแส
ยังไม่ยืนยัน
2 470058 21020002 บ้านคลองป่าไม้
ยังไม่ยืนยัน
3 470060 21020004 บ้านยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
4 470094 21020005 ชุมชนวัดกลางกร่ำ
ยังไม่ยืนยัน
5 470095 21020006 วัดชากมะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
6 470068 21020007 วัดสุขไพรวัน
ยังไม่ยืนยัน
7 470069 21020008 บ้านหนองคุย
ยังไม่ยืนยัน
8 470071 21020010 บ้านชำสมอ
ยังไม่ยืนยัน
9 470072 21020011 วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
10 470073 21020012 วัดกองดิน
ยังไม่ยืนยัน
11 470074 21020013 วัดเขาสำรอง
ยังไม่ยืนยัน
12 470066 21020014 วัดไตรรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
13 470062 21020015 วัดคลองปูน
ยังไม่ยืนยัน
14 470063 21020016 วัดเนินยาง
ยังไม่ยืนยัน
15 470064 21020017 บ้านเนินสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
16 470096 21020018 วัดเขากะโดน
ยังไม่ยืนยัน
17 470097 21020019 วัดบุนนาค
ยังไม่ยืนยัน
18 470104 21020020 บ้านคลองทุเรียน
ยังไม่ยืนยัน
19 470105 21020021 บ้านมาบเหลาชะโอน
ยังไม่ยืนยัน
20 470100 21020022 วัดสันติวัน
ยังไม่ยืนยัน
21 470106 21020023 วัดสมอโพรง
ยังไม่ยืนยัน
22 470107 21020024 วัดคลองชากพง
ยังไม่ยืนยัน
23 470108 21020025 วัดพลงไสว
ยังไม่ยืนยัน
24 470048 21020027 วัดหนองกันเกรา
ยังไม่ยืนยัน
25 470049 21020028 วัดโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
26 470050 21020029 บ้านดอนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
27 470045 21020030 วัดพลงช้างเผือก
ยังไม่ยืนยัน
28 470046 21020031 วัดสารนารถธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
29 470080 21020032 วัดมงคลวุฒาวาส
ยังไม่ยืนยัน
30 470081 21020033 วัดชุมนุมสูง
ยังไม่ยืนยัน
31 470082 21020034 บ้านเนินสุขสำรอง
ยังไม่ยืนยัน
32 470083 21020035 วัดทุ่งควายกิน
ยังไม่ยืนยัน
33 470077 21020036 วัดเนินเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
34 470078 21020037 วัดหนองกะพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
35 470079 21020038 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
36 470098 21020039 วัดถนนกะเพรา
ยังไม่ยืนยัน
37 470099 21020040 วัดจำรุง
ยังไม่ยืนยัน
38 470090 21020041 วัดเนินทราย
ยังไม่ยืนยัน
39 470053 21020042 วัดบ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
40 470054 21020043 บ้านทุ่งเค็ด
ยังไม่ยืนยัน
41 470055 21020044 บ้านท่าลำบิด
ยังไม่ยืนยัน
42 470056 21020045 บ้านห้วงหิน
ยังไม่ยืนยัน
43 470061 21020046 ชุมชนวัดตะเคียนงาม
ยังไม่ยืนยัน
44 470076 21020048 วัดท่ากง
ยังไม่ยืนยัน
45 470065 21020049 วัดเกาะลอย
ยังไม่ยืนยัน
46 470067 21020050 วัดปากน้ำพังราด
ยังไม่ยืนยัน
47 470075 21020051 วัดพังราด
ยังไม่ยืนยัน
48 470084 21020052 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
49 470085 21020053 วัดวังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
50 470086 21020054 บ้านเนินหย่อง
ยังไม่ยืนยัน
51 470088 21020055 บ้านเนินดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
52 470052 21020056 บ้านเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
53 470089 21020057 บ้านเขาหินแท่น
ยังไม่ยืนยัน
54 470051 21020058 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
55 470102 21020059 บ้านสองสลึง
ยังไม่ยืนยัน
56 470103 21020060 บ้านสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
57 470087 21020061 บ้านเต้าปูนหาย
ยังไม่ยืนยัน
58 470093 21020062 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
59 470091 21020063 วัดคงคาวราราม
ยังไม่ยืนยัน
60 470187 21020064 บ้านชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
61 470188 21020065 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
62 470189 21020066 บ้านบึงตะกาด
ยังไม่ยืนยัน
63 470190 21020067 บ้านเขาตาอิ๋น
ยังไม่ยืนยัน
64 470191 21020068 บ้านแก่งหวาย
ยังไม่ยืนยัน
65 470181 21020069 บ้านคลองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
66 470186 21020070 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต)
ยังไม่ยืนยัน
67 470184 21020071 วัดป่ายุบ
ยังไม่ยืนยัน
68 470185 21020072 บ้านยุบตาเหน่ง
ยังไม่ยืนยัน
69 470183 21020073 บ้านคลองบางบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
70 470177 21020074 บ้านพลงตาเอี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
71 470178 21020075 บ้านชงโค
ยังไม่ยืนยัน
72 470179 21020076 ชุมชนบ้านวังจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
73 470182 21020078 บ้านเขาตลาด
ยังไม่ยืนยัน
74 470205 21020079 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
ยังไม่ยืนยัน
75 470203 21020080 บ้านมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
76 470197 21020081 บ้านชำฆ้อ
ยังไม่ยืนยัน
77 470198 21020082 บ้านศรีประชา
ยังไม่ยืนยัน
78 470201 21020083 บ้านเขาช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
79 470193 21020084 บ้านน้ำเป็น
ยังไม่ยืนยัน
80 470194 21020085 บ้านสามแยกน้ำเป็น
ยังไม่ยืนยัน
81 470195 21020086 บ้านมาบช้างนอน
ยังไม่ยืนยัน
82 470196 21020087 บ้านเหมืองแร่
ยังไม่ยืนยัน
83 470192 21020088 บ้านน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
84 470199 21020089 บ้านห้วยทับมอญ
ยังไม่ยืนยัน
85 470204 21020090 บ้านยางเอน
ยังไม่ยืนยัน
86 470200 21020091 บ้านสีระมัน
ยังไม่ยืนยัน
87 470202 21020092 บ้านน้ำกร่อย
ยังไม่ยืนยัน