ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2102 :  สพป.ระยอง เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 470057 21020001 วัดกระแส
ยืนยันแล้ว
2 470058 21020002 บ้านคลองป่าไม้
ยืนยันแล้ว
3 470060 21020004 บ้านยางงาม
ยืนยันแล้ว
4 470094 21020005 ชุมชนวัดกลางกร่ำ
ยืนยันแล้ว
5 470095 21020006 วัดชากมะกรูด
ยืนยันแล้ว
6 470068 21020007 วัดสุขไพรวัน
ยืนยันแล้ว
7 470069 21020008 บ้านหนองคุย
ยืนยันแล้ว
8 470071 21020010 บ้านชำสมอ
ยืนยันแล้ว
9 470072 21020011 วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
10 470073 21020012 วัดกองดิน
ยืนยันแล้ว
11 470074 21020013 วัดเขาสำรอง
ยืนยันแล้ว
12 470066 21020014 วัดไตรรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
13 470062 21020015 วัดคลองปูน
ยืนยันแล้ว
14 470063 21020016 วัดเนินยาง
ยืนยันแล้ว
15 470064 21020017 บ้านเนินสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
16 470096 21020018 วัดเขากะโดน
ยืนยันแล้ว
17 470097 21020019 วัดบุนนาค
ยืนยันแล้ว
18 470104 21020020 บ้านคลองทุเรียน
ยืนยันแล้ว
19 470105 21020021 บ้านมาบเหลาชะโอน
ยืนยันแล้ว
20 470100 21020022 วัดสันติวัน
ยืนยันแล้ว
21 470106 21020023 วัดสมอโพรง
ยืนยันแล้ว
22 470107 21020024 วัดคลองชากพง
ยืนยันแล้ว
23 470108 21020025 วัดพลงไสว
ยืนยันแล้ว
24 470048 21020027 วัดหนองกันเกรา
ยืนยันแล้ว
25 470049 21020028 วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
26 470050 21020029 บ้านดอนสำราญ
ยืนยันแล้ว
27 470045 21020030 วัดพลงช้างเผือก
ยืนยันแล้ว
28 470046 21020031 วัดสารนารถธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
29 470080 21020032 วัดมงคลวุฒาวาส
ยืนยันแล้ว
30 470081 21020033 วัดชุมนุมสูง
ยืนยันแล้ว
31 470082 21020034 บ้านเนินสุขสำรอง
ยืนยันแล้ว
32 470083 21020035 วัดทุ่งควายกิน
ยืนยันแล้ว
33 470077 21020036 วัดเนินเขาดิน
ยืนยันแล้ว
34 470078 21020037 วัดหนองกะพ้อ
ยืนยันแล้ว
35 470079 21020038 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
36 470098 21020039 วัดถนนกะเพรา
ยืนยันแล้ว
37 470099 21020040 วัดจำรุง
ยืนยันแล้ว
38 470090 21020041 วัดเนินทราย
ยืนยันแล้ว
39 470053 21020042 วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
40 470054 21020043 บ้านทุ่งเค็ด
ยืนยันแล้ว
41 470055 21020044 บ้านท่าลำบิด
ยืนยันแล้ว
42 470056 21020045 บ้านห้วงหิน
ยืนยันแล้ว
43 470061 21020046 ชุมชนวัดตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
44 470076 21020048 วัดท่ากง
ยืนยันแล้ว
45 470065 21020049 วัดเกาะลอย
ยืนยันแล้ว
46 470067 21020050 วัดปากน้ำพังราด
ยืนยันแล้ว
47 470075 21020051 วัดพังราด
ยืนยันแล้ว
48 470084 21020052 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
49 470085 21020053 วัดวังหว้า
ยืนยันแล้ว
50 470086 21020054 บ้านเนินหย่อง
ยืนยันแล้ว
51 470088 21020055 บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
52 470052 21020056 บ้านเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
53 470089 21020057 บ้านเขาหินแท่น
ยืนยันแล้ว
54 470051 21020058 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
55 470102 21020059 บ้านสองสลึง
ยืนยันแล้ว
56 470103 21020060 บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
57 470087 21020061 บ้านเต้าปูนหาย
ยืนยันแล้ว
58 470093 21020062 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
59 470091 21020063 วัดคงคาวราราม
ยืนยันแล้ว
60 470187 21020064 บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
61 470188 21020065 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
62 470189 21020066 บ้านบึงตะกาด
ยืนยันแล้ว
63 470190 21020067 บ้านเขาตาอิ๋น
ยืนยันแล้ว
64 470191 21020068 บ้านแก่งหวาย
ยืนยันแล้ว
65 470181 21020069 บ้านคลองไผ่
ยืนยันแล้ว
66 470186 21020070 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต)
ยืนยันแล้ว
67 470184 21020071 วัดป่ายุบ
ยืนยันแล้ว
68 470185 21020072 บ้านยุบตาเหน่ง
ยืนยันแล้ว
69 470183 21020073 บ้านคลองบางบ่อ
ยืนยันแล้ว
70 470177 21020074 บ้านพลงตาเอี่ยม
ยืนยันแล้ว
71 470178 21020075 บ้านชงโค
ยืนยันแล้ว
72 470179 21020076 ชุมชนบ้านวังจันทน์
ยืนยันแล้ว
73 470182 21020078 บ้านเขาตลาด
ยืนยันแล้ว
74 470205 21020079 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
ยืนยันแล้ว
75 470203 21020080 บ้านมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
76 470197 21020081 บ้านชำฆ้อ
ยืนยันแล้ว
77 470198 21020082 บ้านศรีประชา
ยืนยันแล้ว
78 470201 21020083 บ้านเขาช่องลม
ยืนยันแล้ว
79 470193 21020084 บ้านน้ำเป็น
ยืนยันแล้ว
80 470194 21020085 บ้านสามแยกน้ำเป็น
ยืนยันแล้ว
81 470195 21020086 บ้านมาบช้างนอน
ยืนยันแล้ว
82 470196 21020087 บ้านเหมืองแร่
ยืนยันแล้ว
83 470192 21020088 บ้านน้ำใส
ยืนยันแล้ว
84 470199 21020089 บ้านห้วยทับมอญ
ยืนยันแล้ว
85 470204 21020090 บ้านยางเอน
ยืนยันแล้ว
86 470200 21020091 บ้านสีระมัน
ยืนยันแล้ว
87 470202 21020092 บ้านน้ำกร่อย
ยืนยันแล้ว