ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2201 :  สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 060026 22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2 060027 22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
3 060028 22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
4 060030 22010005 วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
5 060020 22010006 วัดคมบาง
ยืนยันแล้ว
6 060029 22010007 วัดเนินยาง
ยืนยันแล้ว
7 060018 22010008 วัดทองทั่ว
ยืนยันแล้ว
8 060019 22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
9 060014 22010011 วัดจันทนาราม
ยืนยันแล้ว
10 060025 22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
ยืนยันแล้ว
11 060002 22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
12 060003 22010014 บ้านแก้ว
ยืนยันแล้ว
13 060011 22010017 วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
14 060012 22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
15 060013 22010019 บ้านท่าแฉลบ
ยืนยันแล้ว
16 060015 22010020 วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
17 060016 22010021 วัดพลับพลา
ยืนยันแล้ว
18 060017 22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
19 060001 22010023 อนุบาลจันทบุรี
ยืนยันแล้ว
20 060007 22010024 สฤษดิเดช
ยืนยันแล้ว
21 060005 22010025 บ้านชำโสม
ยืนยันแล้ว
22 060006 22010026 วัดแสลง
ยืนยันแล้ว
23 060022 22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
ยืนยันแล้ว
24 060023 22010028 วัดเสม็ดงาม
ยืนยันแล้ว
25 060024 22010029 วัดเนินโพธิ์
ยืนยันแล้ว
26 060050 22010030 บ้านศรัทธาตะพง
ยืนยันแล้ว
27 060052 22010032 บ้านตาเลียว
ยืนยันแล้ว
28 060053 22010033 บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
29 060054 22010034 บ้านแก่งน้อย
ยืนยันแล้ว
30 060056 22010036 บ้านเขาแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
31 060033 22010038 บ้านคลองกะพง
ยืนยันแล้ว
32 060035 22010040 บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
33 060036 22010041 บ้านมาบโอน
ยืนยันแล้ว
34 060031 22010042 วัดบูรพาพิทยาราม
ยืนยันแล้ว
35 060065 22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
36 060066 22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
37 060057 22010045 วัดคลองขุด
ยืนยันแล้ว
38 060058 22010046 วัดหมูดุด
ยืนยันแล้ว
39 060059 22010047 บ้านเจ้าหลาว
ยืนยันแล้ว
40 060061 22010049 บ้านเตาหม้อ
ยืนยันแล้ว
41 060045 22010050 บ้านสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
42 060043 22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
43 060044 22010052 วัดแขมหนู
ยืนยันแล้ว
44 060042 22010054 วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
45 060047 22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
46 060048 22010056 วัดทุ่งเบญจา
ยืนยันแล้ว
47 060049 22010057 บ้านสะพานเลือก
ยืนยันแล้ว
48 060062 22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
49 060063 22010060 วัดท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
50 060039 22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
ยืนยันแล้ว
51 060038 22010065 วัดสามผาน
ยืนยันแล้ว
52 060188 22010066 บ้านช่องกะพัด
ยืนยันแล้ว
53 060190 22010067 วัดแก่งหางแมว
ยืนยันแล้ว
54 060193 22010068 บ้านโป่งวัว
ยืนยันแล้ว
55 060194 22010069 บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
56 060192 22010070 บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
57 060189 22010071 วัดขุนซ่อง
ยืนยันแล้ว
58 060228 22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
59 060180 22010073 วัดเขาวงกต
ยืนยันแล้ว
60 060181 22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
ยืนยันแล้ว
61 060184 22010075 บ้านเนินจำปา
ยืนยันแล้ว
62 060185 22010076 บ้านวังอีแอ่น
ยืนยันแล้ว
63 060186 22010077 บ้านบ่อไฟไหม้
ยืนยันแล้ว
64 060187 22010078 บ้านคลองครก
ยืนยันแล้ว
65 060182 22010079 บ้านวังไม้แดง
ยืนยันแล้ว
66 060183 22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
67 060191 22010081 บ้านประแกต
ยืนยันแล้ว
68 060195 22010082 วัดหนองแหวน
ยืนยันแล้ว
69 060199 22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
70 060200 22010084 วัดนาซา
ยืนยันแล้ว
71 060211 22010085 บ้านยางระหง
ยืนยันแล้ว
72 060209 22010086 วัดช้างข้าม
ยืนยันแล้ว
73 060201 22010088 วัดหนองไทร
ยืนยันแล้ว
74 060210 22010089 บ้านเขามะปริง
ยืนยันแล้ว
75 060212 22010090 วัดนายายอาม
ยืนยันแล้ว
76 060213 22010091 บ้านต้นกระบก
ยืนยันแล้ว
77 060208 22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ยืนยันแล้ว
78 060205 22010093 วัดวังเวียน
ยืนยันแล้ว
79 060202 22010094 บ้านห้วงกระแจะ
ยืนยันแล้ว
80 060203 22010095 วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
81 060204 22010096 วัดหนองสีงา
ยืนยันแล้ว
82 060206 22010097 บ้านคลองลาว
ยืนยันแล้ว
83 060196 22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว