ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2201 :  สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 060026 22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
2 060027 22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
3 060028 22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
4 060030 22010005 วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
5 060020 22010006 วัดคมบาง
ยังไม่ยืนยัน
6 060029 22010007 วัดเนินยาง
ยังไม่ยืนยัน
7 060018 22010008 วัดทองทั่ว
ยังไม่ยืนยัน
8 060019 22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
9 060014 22010011 วัดจันทนาราม
ยังไม่ยืนยัน
10 060025 22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
ยังไม่ยืนยัน
11 060002 22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
12 060003 22010014 บ้านแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
13 060011 22010017 วัดสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
14 060012 22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
15 060013 22010019 บ้านท่าแฉลบ
ยังไม่ยืนยัน
16 060015 22010020 วัดดอนตาล
ยังไม่ยืนยัน
17 060016 22010021 วัดพลับพลา
ยังไม่ยืนยัน
18 060017 22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
19 060001 22010023 อนุบาลจันทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
20 060007 22010024 สฤษดิเดช
ยังไม่ยืนยัน
21 060005 22010025 บ้านชำโสม
ยังไม่ยืนยัน
22 060006 22010026 วัดแสลง
ยังไม่ยืนยัน
23 060022 22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
ยังไม่ยืนยัน
24 060023 22010028 วัดเสม็ดงาม
ยังไม่ยืนยัน
25 060024 22010029 วัดเนินโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
26 060050 22010030 บ้านศรัทธาตะพง
ยังไม่ยืนยัน
27 060052 22010032 บ้านตาเลียว
ยังไม่ยืนยัน
28 060053 22010033 บ้านวังปลา
ยังไม่ยืนยัน
29 060054 22010034 บ้านแก่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
30 060056 22010036 บ้านเขาแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 060033 22010038 บ้านคลองกะพง
ยังไม่ยืนยัน
32 060035 22010040 บ้านเนินดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
33 060036 22010041 บ้านมาบโอน
ยังไม่ยืนยัน
34 060031 22010042 วัดบูรพาพิทยาราม
ยังไม่ยืนยัน
35 060065 22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
36 060066 22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
37 060057 22010045 วัดคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
38 060058 22010046 วัดหมูดุด
ยังไม่ยืนยัน
39 060059 22010047 บ้านเจ้าหลาว
ยังไม่ยืนยัน
40 060061 22010049 บ้านเตาหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
41 060045 22010050 บ้านสังข์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
42 060043 22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
43 060044 22010052 วัดแขมหนู
ยังไม่ยืนยัน
44 060042 22010054 วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
45 060047 22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
46 060048 22010056 วัดทุ่งเบญจา
ยังไม่ยืนยัน
47 060049 22010057 บ้านสะพานเลือก
ยังไม่ยืนยัน
48 060062 22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
49 060063 22010060 วัดท่าศาลา
ยังไม่ยืนยัน
50 060039 22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
ยังไม่ยืนยัน
51 060038 22010065 วัดสามผาน
ยังไม่ยืนยัน
52 060188 22010066 บ้านช่องกะพัด
ยังไม่ยืนยัน
53 060190 22010067 วัดแก่งหางแมว
ยังไม่ยืนยัน
54 060193 22010068 บ้านโป่งวัว
ยังไม่ยืนยัน
55 060194 22010069 บ้านหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
56 060192 22010070 บ้านโคกวัด
ยังไม่ยืนยัน
57 060189 22010071 วัดขุนซ่อง
ยังไม่ยืนยัน
58 060228 22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
59 060180 22010073 วัดเขาวงกต
ยังไม่ยืนยัน
60 060181 22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
61 060184 22010075 บ้านเนินจำปา
ยังไม่ยืนยัน
62 060185 22010076 บ้านวังอีแอ่น
ยังไม่ยืนยัน
63 060186 22010077 บ้านบ่อไฟไหม้
ยังไม่ยืนยัน
64 060187 22010078 บ้านคลองครก
ยังไม่ยืนยัน
65 060182 22010079 บ้านวังไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
66 060183 22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
67 060191 22010081 บ้านประแกต
ยังไม่ยืนยัน
68 060195 22010082 วัดหนองแหวน
ยังไม่ยืนยัน
69 060199 22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
70 060200 22010084 วัดนาซา
ยังไม่ยืนยัน
71 060211 22010085 บ้านยางระหง
ยังไม่ยืนยัน
72 060209 22010086 วัดช้างข้าม
ยังไม่ยืนยัน
73 060201 22010088 วัดหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
74 060210 22010089 บ้านเขามะปริง
ยังไม่ยืนยัน
75 060212 22010090 วัดนายายอาม
ยังไม่ยืนยัน
76 060213 22010091 บ้านต้นกระบก
ยังไม่ยืนยัน
77 060208 22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ยังไม่ยืนยัน
78 060205 22010093 วัดวังเวียน
ยังไม่ยืนยัน
79 060202 22010094 บ้านห้วงกระแจะ
ยังไม่ยืนยัน
80 060203 22010095 วัดวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
81 060204 22010096 วัดหนองสีงา
ยังไม่ยืนยัน
82 060206 22010097 บ้านคลองลาว
ยังไม่ยืนยัน
83 060196 22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน