ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2202 :  สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 060067 22020001 วัดเกวียนหัก
ยังไม่ยืนยัน
2 060075 22020002 วัดซึ้งบน
ยังไม่ยืนยัน
3 060076 22020003 วัดอิมั้ง
ยังไม่ยืนยัน
4 060077 22020004 บ้านช้างข้าม
ยังไม่ยืนยัน
5 060084 22020006 วัดตกพรม
ยังไม่ยืนยัน
6 060085 22020007 วัดสะตอน้อย
ยังไม่ยืนยัน
7 060078 22020009 บ้านตรอกนอง
ยังไม่ยืนยัน
8 060068 22020010 วัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
9 060069 22020011 วัดตะปอนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
10 060070 22020012 บ้านหนองเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
11 060089 22020013 บ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
12 060090 22020014 มิตรภาพ ๒๐
ยังไม่ยืนยัน
13 060079 22020015 วัดวังสรรพรส
ยังไม่ยืนยัน
14 060091 22020016 บ้านหนองระหาน
ยังไม่ยืนยัน
15 060092 22020017 บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
16 060086 22020018 บ้านบ่อเวฬุ
ยังไม่ยืนยัน
17 060087 22020019 บ้านเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
18 060088 22020020 บ้านโชคดี
ยังไม่ยืนยัน
19 060094 22020021 วัดเกาะจิก
ยังไม่ยืนยัน
20 060095 22020022 บ้านท่าขาหย่าง
ยังไม่ยืนยัน
21 060093 22020023 วัดบางชัน
ยังไม่ยืนยัน
22 060080 22020024 วัดมาบไผ่
ยังไม่ยืนยัน
23 060083 22020026 วัดเวฬุวัน
ยังไม่ยืนยัน
24 060073 22020027 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
25 060071 22020029 วัดวันยาวล่าง
ยังไม่ยืนยัน
26 060145 22020030 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
27 060146 22020031 วัดผักกาด
ยังไม่ยืนยัน
28 060147 22020032 บ้านคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
29 060149 22020033 บ้านป่าวิไล
ยังไม่ยืนยัน
30 060137 22020034 บ้านดงจิก
ยังไม่ยืนยัน
31 060136 22020035 บ้านทุ่งกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
32 060150 22020036 บ้านเนินดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
33 060151 22020037 บ้านแหลม
ยังไม่ยืนยัน
34 060153 22020038 บ้านปั้นหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
35 060140 22020039 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
36 060141 22020040 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
37 060142 22020041 บ้านเขาหอม
ยังไม่ยืนยัน
38 060143 22020042 บ้านทรัพย์ประเมิน
ยังไม่ยืนยัน
39 060144 22020043 บ้านสามสิบพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
40 060138 22020045 บ้านคลองตาคง
ยังไม่ยืนยัน
41 060135 22020046 วัดพังงอน
ยังไม่ยืนยัน
42 060133 22020047 วัดทับไทร
ยังไม่ยืนยัน
43 060134 22020048 บ้านทุ่งม่วง
ยังไม่ยืนยัน
44 060139 22020049 บ้านคลองคต
ยังไม่ยืนยัน
45 060157 22020050 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
46 060158 22020051 บ้านคลองบอน
ยังไม่ยืนยัน
47 060152 22020052 บ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
48 060154 22020053 บ้านแปลง
ยังไม่ยืนยัน
49 060155 22020054 บ้านจางวาง
ยังไม่ยืนยัน
50 060156 22020055 บ้านนาสนาดก์
ยังไม่ยืนยัน
51 060106 22020056 วัดทุ่งเพล
ยังไม่ยืนยัน
52 060107 22020057 บ้านวังตัก
ยังไม่ยืนยัน
53 060103 22020058 วัดน้ำรัก
ยังไม่ยืนยัน
54 060108 22020060 บ้านหนองสลุด
ยังไม่ยืนยัน
55 060109 22020061 วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
56 060110 22020062 วัดโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
57 060111 22020063 บ้านทัพนคร
ยังไม่ยืนยัน
58 060099 22020064 บ้านทุ่งบอน
ยังไม่ยืนยัน
59 060096 22020065 บ้านมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
60 060100 22020067 วัดวังจะอ้าย
ยังไม่ยืนยัน
61 060102 22020069 วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
62 060097 22020071 วัดบ้านอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
63 060129 22020072 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
64 060130 22020073 วัดเขาตาหน่วย
ยังไม่ยืนยัน
65 060131 22020074 บ้านคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
66 060118 22020077 วัดบางกะไชย
ยังไม่ยืนยัน
67 060121 22020079 วัดบางสระเก้า
ยังไม่ยืนยัน
68 060117 22020081 บ้านคลองกลอย
ยังไม่ยืนยัน
69 060112 22020082 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
70 060113 22020083 ปากน้ำแหลมสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
71 060114 22020084 วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
72 060123 22020086 พลิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
73 060124 22020087 บ้านน้ำตกพลิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
74 060126 22020089 วัดหนองชิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
75 060128 22020091 บ้านอีมุย
ยังไม่ยืนยัน
76 060159 22020092 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
77 060160 22020093 วัดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
78 060161 22020094 สังวาลย์วิทย์ 6
ยังไม่ยืนยัน
79 060166 22020095 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว)
ยังไม่ยืนยัน
80 060167 22020096 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
81 060176 22020098 บ้านทับสงฆ์
ยังไม่ยืนยัน
82 060178 22020099 บ้านโป่งเจริญชัย
ยังไม่ยืนยัน
83 060173 22020100 บ้านทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
84 060174 22020101 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
85 060177 22020102 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
ยังไม่ยืนยัน
86 060170 22020103 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
87 060164 22020104 บ้านซับตารี
ยังไม่ยืนยัน
88 060169 22020105 หนองมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
89 060168 22020106 โฆวินฑะ
ยังไม่ยืนยัน
90 060172 22020107 บ้านกระทิงทอง
ยังไม่ยืนยัน
91 060171 22020108 บ้านเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
92 060175 22020109 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
93 060162 22020110 บ้านทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
94 060163 22020111 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
95 060165 22020112 บ้านสวนส้ม
ยังไม่ยืนยัน
96 060224 22020113 วัดน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
97 060225 22020114 วัดคลองพลู
ยังไม่ยืนยัน
98 060227 22020115 วัดทุ่งกบิล
ยังไม่ยืนยัน
99 060222 22020116 บ้านจันทเขลม
ยังไม่ยืนยัน
100 060218 22020117 บ้านชากไทย
ยังไม่ยืนยัน
101 060216 22020119 บ้านเนินมะหาด
ยังไม่ยืนยัน
102 060223 22020120 วัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
103 060226 22020121 วัดคลองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
104 060221 22020123 วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
105 060215 22020124 วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
106 060217 22020125 บ้านคลองน้ำเป็น
ยังไม่ยืนยัน