ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2202 :  สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 060067 22020001 วัดเกวียนหัก
ยืนยันแล้ว
2 060075 22020002 วัดซึ้งบน
ยืนยันแล้ว
3 060076 22020003 วัดอิมั้ง
ยืนยันแล้ว
4 060077 22020004 บ้านช้างข้าม
ยืนยันแล้ว
5 060084 22020006 วัดตกพรม
ยืนยันแล้ว
6 060085 22020007 วัดสะตอน้อย
ยืนยันแล้ว
7 060078 22020009 บ้านตรอกนอง
ยืนยันแล้ว
8 060068 22020010 วัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
9 060069 22020011 วัดตะปอนน้อย
ยืนยันแล้ว
10 060070 22020012 บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
11 060089 22020013 บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
12 060090 22020014 มิตรภาพ ๒๐
ยืนยันแล้ว
13 060079 22020015 วัดวังสรรพรส
ยืนยันแล้ว
14 060091 22020016 บ้านหนองระหาน
ยืนยันแล้ว
15 060092 22020017 บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
16 060086 22020018 บ้านบ่อเวฬุ
ยืนยันแล้ว
17 060087 22020019 บ้านเขาทอง
ยืนยันแล้ว
18 060088 22020020 บ้านโชคดี
ยืนยันแล้ว
19 060094 22020021 วัดเกาะจิก
ยืนยันแล้ว
20 060095 22020022 บ้านท่าขาหย่าง
ยืนยันแล้ว
21 060093 22020023 วัดบางชัน
ยืนยันแล้ว
22 060080 22020024 วัดมาบไผ่
ยืนยันแล้ว
23 060083 22020026 วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
24 060073 22020027 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
25 060071 22020029 วัดวันยาวล่าง
ยืนยันแล้ว
26 060145 22020030 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
27 060146 22020031 วัดผักกาด
ยืนยันแล้ว
28 060147 22020032 บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
29 060149 22020033 บ้านป่าวิไล
ยืนยันแล้ว
30 060137 22020034 บ้านดงจิก
ยืนยันแล้ว
31 060136 22020035 บ้านทุ่งกร่าง
ยืนยันแล้ว
32 060150 22020036 บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
33 060151 22020037 บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
34 060153 22020038 บ้านปั้นหม้อ
ยืนยันแล้ว
35 060140 22020039 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
36 060141 22020040 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
37 060142 22020041 บ้านเขาหอม
ยืนยันแล้ว
38 060143 22020042 บ้านทรัพย์ประเมิน
ยืนยันแล้ว
39 060144 22020043 บ้านสามสิบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
40 060138 22020045 บ้านคลองตาคง
ยืนยันแล้ว
41 060135 22020046 วัดพังงอน
ยืนยันแล้ว
42 060133 22020047 วัดทับไทร
ยืนยันแล้ว
43 060134 22020048 บ้านทุ่งม่วง
ยืนยันแล้ว
44 060139 22020049 บ้านคลองคต
ยืนยันแล้ว
45 060157 22020050 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
46 060158 22020051 บ้านคลองบอน
ยืนยันแล้ว
47 060152 22020052 บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
48 060154 22020053 บ้านแปลง
ยืนยันแล้ว
49 060155 22020054 บ้านจางวาง
ยืนยันแล้ว
50 060156 22020055 บ้านนาสนาดก์
ยืนยันแล้ว
51 060106 22020056 วัดทุ่งเพล
ยืนยันแล้ว
52 060107 22020057 บ้านวังตัก
ยืนยันแล้ว
53 060103 22020058 วัดน้ำรัก
ยืนยันแล้ว
54 060108 22020060 บ้านหนองสลุด
ยืนยันแล้ว
55 060109 22020061 วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
56 060110 22020062 วัดโป่ง
ยืนยันแล้ว
57 060111 22020063 บ้านทัพนคร
ยืนยันแล้ว
58 060099 22020064 บ้านทุ่งบอน
ยืนยันแล้ว
59 060096 22020065 บ้านมะขาม
ยืนยันแล้ว
60 060100 22020067 วัดวังจะอ้าย
ยืนยันแล้ว
61 060102 22020069 วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
62 060097 22020071 วัดบ้านอ่าง
ยืนยันแล้ว
63 060129 22020072 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
64 060130 22020073 วัดเขาตาหน่วย
ยืนยันแล้ว
65 060131 22020074 บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
66 060118 22020077 วัดบางกะไชย
ยืนยันแล้ว
67 060121 22020079 วัดบางสระเก้า
ยืนยันแล้ว
68 060117 22020081 บ้านคลองกลอย
ยืนยันแล้ว
69 060112 22020082 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
70 060113 22020083 ปากน้ำแหลมสิงห์
ยืนยันแล้ว
71 060114 22020084 วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
72 060123 22020086 พลิ้ว
ยืนยันแล้ว
73 060124 22020087 บ้านน้ำตกพลิ้ว
ยืนยันแล้ว
74 060126 22020089 วัดหนองชิ่ม
ยืนยันแล้ว
75 060128 22020091 บ้านอีมุย
ยืนยันแล้ว
76 060159 22020092 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
77 060160 22020093 วัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
78 060161 22020094 สังวาลย์วิทย์ 6
ยืนยันแล้ว
79 060166 22020095 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว)
ยืนยันแล้ว
80 060167 22020096 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
81 060176 22020098 บ้านทับสงฆ์
ยืนยันแล้ว
82 060178 22020099 บ้านโป่งเจริญชัย
ยืนยันแล้ว
83 060173 22020100 บ้านทับช้าง
ยืนยันแล้ว
84 060174 22020101 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
85 060177 22020102 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
ยืนยันแล้ว
86 060170 22020103 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
87 060164 22020104 บ้านซับตารี
ยืนยันแล้ว
88 060169 22020105 หนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
89 060168 22020106 โฆวินฑะ
ยืนยันแล้ว
90 060172 22020107 บ้านกระทิงทอง
ยืนยันแล้ว
91 060171 22020108 บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
92 060175 22020109 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
93 060162 22020110 บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
94 060163 22020111 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
ยืนยันแล้ว
95 060165 22020112 บ้านสวนส้ม
ยืนยันแล้ว
96 060224 22020113 วัดน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
97 060225 22020114 วัดคลองพลู
ยืนยันแล้ว
98 060227 22020115 วัดทุ่งกบิล
ยืนยันแล้ว
99 060222 22020116 บ้านจันทเขลม
ยืนยันแล้ว
100 060218 22020117 บ้านชากไทย
ยืนยันแล้ว
101 060216 22020119 บ้านเนินมะหาด
ยืนยันแล้ว
102 060223 22020120 วัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
103 060226 22020121 วัดคลองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
104 060221 22020123 วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
105 060215 22020124 วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
106 060217 22020125 บ้านคลองน้ำเป็น
ยืนยันแล้ว