ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2301 :  สพป.ตราด

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 150016 23010001 บ้านนาเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
2 150018 23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
3 150019 23010003 วัดตะกาง
ยังไม่ยืนยัน
4 150008 23010005 คลองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
5 150010 23010006 บ้านทุ่งไก่ดัก
ยังไม่ยืนยัน
6 150013 23010007 วัดวรุณดิตถาราม
ยังไม่ยืนยัน
7 150009 23010009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
8 150014 23010010 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
9 150039 23010011 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
10 150040 23010012 บ้านไร่ป่า
ยังไม่ยืนยัน
11 150028 23010013 อนุบาลตราด
ยังไม่ยืนยัน
12 150029 23010014 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
13 150030 23010015 บ้านท่าประดู่
ยังไม่ยืนยัน
14 150031 23010016 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
15 150032 23010017 บ้านเนินตาแมว
ยังไม่ยืนยัน
16 150033 23010018 บ้านสวนใน
ยังไม่ยืนยัน
17 150034 23010019 วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
ยังไม่ยืนยัน
18 150035 23010020 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
19 150006 23010021 วัดแหลมหิน
ยังไม่ยืนยัน
20 150004 23010022 วัดหนองคันทรง
ยังไม่ยืนยัน
21 150026 23010023 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
22 150025 23010024 วัดสุวรรณมงคล
ยังไม่ยืนยัน
23 150024 23010025 วัดไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
24 150023 23010026 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
25 150005 23010028 วัดห้วงน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
26 150002 23010029 บ้านเปร็ดใน
ยังไม่ยืนยัน
27 150036 23010030 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
ยังไม่ยืนยัน
28 150037 23010031 บ้านบางปรง
ยังไม่ยืนยัน
29 150041 23010033 วัดคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
30 150043 23010035 วัดบางปรือ
ยังไม่ยืนยัน
31 150022 23010036 วัดแหลมกลัด
ยังไม่ยืนยัน
32 150015 23010037 บ้านคลองประทุน
ยังไม่ยืนยัน
33 150021 23010038 วัดสะพานหิน
ยังไม่ยืนยัน
34 150007 23010039 วัดอ่าวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
35 150003 23010040 บ้านแหลมพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
36 150001 23010041 ชุมชนวัดอ่าวช่อ
ยังไม่ยืนยัน
37 150069 23010042 อนุบาลวัดคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
38 150071 23010043 บ้านคลองจาก
ยังไม่ยืนยัน
39 150073 23010044 บ้านเนินตาล
ยังไม่ยืนยัน
40 150076 23010045 บ้านตาหนึก
ยังไม่ยืนยัน
41 150075 23010046 บ้านคลองมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
42 150077 23010047 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
43 150078 23010048 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
44 150079 23010049 วัดห้วงโสม
ยังไม่ยืนยัน
45 150070 23010050 บ้านโขดทราย
ยังไม่ยืนยัน
46 150072 23010051 บ้านคลองมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
47 150074 23010052 บ้านหาดเล็ก
ยังไม่ยืนยัน
48 150044 23010053 ชุมชนบ้านเขาสมิง
ยังไม่ยืนยัน
49 150049 23010054 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย
ยังไม่ยืนยัน
50 150064 23010055 บ้านดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
51 150068 23010056 วัดสลัก
ยังไม่ยืนยัน
52 150063 23010057 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
53 150065 23010058 บ้านอ่างกะป่อง
ยังไม่ยืนยัน
54 150066 23010059 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
55 150045 23010060 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
56 150050 23010062 บ้านเกษมสุข
ยังไม่ยืนยัน
57 150051 23010063 บ้านเจียรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
58 150053 23010064 บ้านมณฑล
ยังไม่ยืนยัน
59 150056 23010065 บ้านดอนสูง
ยังไม่ยืนยัน
60 150058 23010066 วัดดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
61 150059 23010067 วัดเสนาณรงค์
ยังไม่ยืนยัน
62 150061 23010068 วัดประณีต
ยังไม่ยืนยัน
63 150048 23010069 วัดฆ้อ
ยังไม่ยืนยัน
64 150046 23010070 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
65 150057 23010071 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
66 150060 23010072 วัดตาพลาย
ยังไม่ยืนยัน
67 150062 23010073 ชุมชนวัดแสนตุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
68 150067 23010074 วัดท่าหาด
ยังไม่ยืนยัน
69 150047 23010075 บ้านห้วงพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
70 150052 23010076 บ้านเนินตะบก
ยังไม่ยืนยัน
71 150055 23010077 วัดพนมพริก
ยังไม่ยืนยัน
72 150086 23010079 วัดช้างทูน
ยังไม่ยืนยัน
73 150093 23010080 บ้านด่านชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
74 150094 23010081 บ้านปะเดา
ยังไม่ยืนยัน
75 150096 23010082 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
76 150097 23010083 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
77 150098 23010084 บ้านสระใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
78 150090 23010085 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
ยังไม่ยืนยัน
79 150083 23010086 บ้านมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
80 150092 23010087 บ้านคลองแอ่ง
ยังไม่ยืนยัน
81 150081 23010089 บ้านจัดสรร
ยังไม่ยืนยัน
82 150082 23010090 บ้านปะอา
ยังไม่ยืนยัน
83 150088 23010091 ชุมชนบ้านตากแว้ง
ยังไม่ยืนยัน
84 150089 23010092 ชุมชนวัดบ่อไร่
ยังไม่ยืนยัน
85 150091 23010093 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
86 150087 23010094 อัมพรจินตกานนท์
ยังไม่ยืนยัน
87 150080 23010095 คีรีศรีสาครวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
88 150084 23010096 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
89 150100 23010097 บ้านคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
90 150101 23010098 บ้านเนินดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
91 150106 23010099 บ้านธรรมชาติล่าง
ยังไม่ยืนยัน
92 150109 23010100 วัดทองธรรมชาติ
ยังไม่ยืนยัน
93 150102 23010101 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
94 150105 23010102 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
95 150108 23010104 บ้านอ่าวตาลคู่
ยังไม่ยืนยัน
96 150110 23010105 วัดบางปิดบน
ยังไม่ยืนยัน
97 150111 23010106 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
98 150104 23010107 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
99 150103 23010108 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
100 150099 23010109 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
101 150113 23010110 บ้านคลองเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
102 150114 23010111 บ้านอ่าวพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
103 150115 23010112 อนุบาลเกาะกูด
ยังไม่ยืนยัน
104 150112 23010113 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
ยังไม่ยืนยัน
105 150116 23010114 บ้านคลองพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
106 150118 23010115 อนุบาลเกาะช้าง
ยังไม่ยืนยัน
107 150117 23010117 บ้านบางเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
108 150120 23010118 วัดวัชคามคชทวีป
ยังไม่ยืนยัน
109 150121 23010119 วัดสลักเพชร
ยังไม่ยืนยัน