ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2301 :  สพป.ตราด

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 150016 23010001 บ้านนาเกลือ
ยืนยันแล้ว
2 150018 23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
3 150019 23010003 วัดตะกาง
ยืนยันแล้ว
4 150008 23010005 คลองขวาง
ยืนยันแล้ว
5 150010 23010006 บ้านทุ่งไก่ดัก
ยืนยันแล้ว
6 150013 23010007 วัดวรุณดิตถาราม
ยืนยันแล้ว
7 150009 23010009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
8 150014 23010010 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
9 150039 23010011 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
10 150040 23010012 บ้านไร่ป่า
ยืนยันแล้ว
11 150028 23010013 อนุบาลตราด
ยืนยันแล้ว
12 150029 23010014 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
13 150030 23010015 บ้านท่าประดู่
ยืนยันแล้ว
14 150031 23010016 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
15 150032 23010017 บ้านเนินตาแมว
ยืนยันแล้ว
16 150033 23010018 บ้านสวนใน
ยืนยันแล้ว
17 150034 23010019 วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
ยืนยันแล้ว
18 150035 23010020 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
19 150006 23010021 วัดแหลมหิน
ยืนยันแล้ว
20 150004 23010022 วัดหนองคันทรง
ยืนยันแล้ว
21 150026 23010023 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
22 150025 23010024 วัดสุวรรณมงคล
ยืนยันแล้ว
23 150024 23010025 วัดไทรทอง
ยืนยันแล้ว
24 150023 23010026 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
ยืนยันแล้ว
25 150005 23010028 วัดห้วงน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
26 150002 23010029 บ้านเปร็ดใน
ยืนยันแล้ว
27 150036 23010030 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
ยืนยันแล้ว
28 150037 23010031 บ้านบางปรง
ยืนยันแล้ว
29 150041 23010033 วัดคลองขุด
ยืนยันแล้ว
30 150043 23010035 วัดบางปรือ
ยืนยันแล้ว
31 150022 23010036 วัดแหลมกลัด
ยืนยันแล้ว
32 150015 23010037 บ้านคลองประทุน
ยืนยันแล้ว
33 150021 23010038 วัดสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
34 150007 23010039 วัดอ่าวใหญ่
ยืนยันแล้ว
35 150003 23010040 บ้านแหลมพร้าว
ยืนยันแล้ว
36 150001 23010041 ชุมชนวัดอ่าวช่อ
ยืนยันแล้ว
37 150069 23010042 อนุบาลวัดคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
38 150071 23010043 บ้านคลองจาก
ยืนยันแล้ว
39 150073 23010044 บ้านเนินตาล
ยืนยันแล้ว
40 150076 23010045 บ้านตาหนึก
ยืนยันแล้ว
41 150075 23010046 บ้านคลองมะนาว
ยืนยันแล้ว
42 150077 23010047 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
43 150078 23010048 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
44 150079 23010049 วัดห้วงโสม
ยืนยันแล้ว
45 150070 23010050 บ้านโขดทราย
ยืนยันแล้ว
46 150072 23010051 บ้านคลองมะขาม
ยืนยันแล้ว
47 150074 23010052 บ้านหาดเล็ก
ยืนยันแล้ว
48 150044 23010053 ชุมชนบ้านเขาสมิง
ยืนยันแล้ว
49 150049 23010054 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย
ยืนยันแล้ว
50 150064 23010055 บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
51 150068 23010056 วัดสลัก
ยืนยันแล้ว
52 150063 23010057 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
53 150065 23010058 บ้านอ่างกะป่อง
ยืนยันแล้ว
54 150066 23010059 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
55 150045 23010060 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
56 150050 23010062 บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
57 150051 23010063 บ้านเจียรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
58 150053 23010064 บ้านมณฑล
ยืนยันแล้ว
59 150056 23010065 บ้านดอนสูง
ยืนยันแล้ว
60 150058 23010066 วัดดินแดง
ยืนยันแล้ว
61 150059 23010067 วัดเสนาณรงค์
ยืนยันแล้ว
62 150061 23010068 วัดประณีต
ยืนยันแล้ว
63 150048 23010069 วัดฆ้อ
ยืนยันแล้ว
64 150046 23010070 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
65 150057 23010071 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
66 150060 23010072 วัดตาพลาย
ยืนยันแล้ว
67 150062 23010073 ชุมชนวัดแสนตุ้ง
ยืนยันแล้ว
68 150067 23010074 วัดท่าหาด
ยืนยันแล้ว
69 150047 23010075 บ้านห้วงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
70 150052 23010076 บ้านเนินตะบก
ยืนยันแล้ว
71 150055 23010077 วัดพนมพริก
ยืนยันแล้ว
72 150086 23010079 วัดช้างทูน
ยืนยันแล้ว
73 150093 23010080 บ้านด่านชุมพล
ยืนยันแล้ว
74 150094 23010081 บ้านปะเดา
ยืนยันแล้ว
75 150096 23010082 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
ยืนยันแล้ว
76 150097 23010083 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
77 150098 23010084 บ้านสระใหญ่
ยืนยันแล้ว
78 150090 23010085 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
ยืนยันแล้ว
79 150083 23010086 บ้านมะนาว
ยืนยันแล้ว
80 150092 23010087 บ้านคลองแอ่ง
ยืนยันแล้ว
81 150081 23010089 บ้านจัดสรร
ยืนยันแล้ว
82 150082 23010090 บ้านปะอา
ยืนยันแล้ว
83 150088 23010091 ชุมชนบ้านตากแว้ง
ยืนยันแล้ว
84 150089 23010092 ชุมชนวัดบ่อไร่
ยืนยันแล้ว
85 150091 23010093 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
86 150087 23010094 อัมพรจินตกานนท์
ยืนยันแล้ว
87 150080 23010095 คีรีศรีสาครวิทยา
ยืนยันแล้ว
88 150084 23010096 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
89 150100 23010097 บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
90 150101 23010098 บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
91 150106 23010099 บ้านธรรมชาติล่าง
ยืนยันแล้ว
92 150109 23010100 วัดทองธรรมชาติ
ยืนยันแล้ว
93 150102 23010101 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
ยืนยันแล้ว
94 150105 23010102 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
95 150108 23010104 บ้านอ่าวตาลคู่
ยืนยันแล้ว
96 150110 23010105 วัดบางปิดบน
ยืนยันแล้ว
97 150111 23010106 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
98 150104 23010107 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
ยืนยันแล้ว
99 150103 23010108 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
ยืนยันแล้ว
100 150099 23010109 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
101 150113 23010110 บ้านคลองเจ้า
ยืนยันแล้ว
102 150114 23010111 บ้านอ่าวพร้าว
ยืนยันแล้ว
103 150115 23010112 อนุบาลเกาะกูด
ยืนยันแล้ว
104 150112 23010113 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
ยืนยันแล้ว
105 150116 23010114 บ้านคลองพร้าว
ยืนยันแล้ว
106 150118 23010115 อนุบาลเกาะช้าง
ยืนยันแล้ว
107 150117 23010117 บ้านบางเบ้า
ยืนยันแล้ว
108 150120 23010118 วัดวัชคามคชทวีป
ยืนยันแล้ว
109 150121 23010119 วัดสลักเพชร
ยืนยันแล้ว