ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2401 :  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 070013 24010001 วัดจุกเฌอ
ยังไม่ยืนยัน
2 070027 24010002 วัดชนะสงสาร
ยังไม่ยืนยัน
3 070016 24010003 วัดพรหมสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
4 070034 24010004 วัดจรเข้น้อย
ยังไม่ยืนยัน
5 070035 24010005 สุเหร่าลาดน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
6 070036 24010006 สุเหร่าสมอเซ
ยังไม่ยืนยัน
7 070038 24010007 สุเหร่าคลองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
8 070039 24010008 บ้านเกาะดอน
ยังไม่ยืนยัน
9 070040 24010009 ตลาดเปร็ง
ยังไม่ยืนยัน
10 070042 24010010 แพ่งพิทยาภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
11 070030 24010011 บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
12 070037 24010012 สุเหร่าหลวงแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
13 070032 24010013 วัดคู้เกษมสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
14 070041 24010014 วัดไชยธารา
ยังไม่ยืนยัน
15 070002 24010015 วัดเทพนิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
16 070003 24010016 วัดประตูน้ำท่าไข่
ยังไม่ยืนยัน
17 070005 24010017 วัดนิโครธาราม
ยังไม่ยืนยัน
18 070022 24010018 วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)
ยังไม่ยืนยัน
19 070010 24010021 บ้านบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
20 070011 24010022 วัดเกาะจันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
21 070012 24010023 วัดสมานรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
22 070006 24010024 วัดเที่ยงพิมลมุข
ยังไม่ยืนยัน
23 070004 24010025 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ยังไม่ยืนยัน
24 070014 24010026 วัดดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
25 070018 24010027 บ้านวนท่าแครง
ยังไม่ยืนยัน
26 070024 24010028 วัดเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
27 070025 24010029 วัดแพรกนกเอี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
28 070026 24010030 บ้านแขวงกลั่น
ยังไม่ยืนยัน
29 070031 24010031 วัดบางปลานัก
ยังไม่ยืนยัน
30 070015 24010033 วัดทด
ยังไม่ยืนยัน
31 070020 24010034 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
ยังไม่ยืนยัน
32 070021 24010035 วัดบางปรง
ยังไม่ยืนยัน
33 070019 24010036 วัดบางพระ
ยังไม่ยืนยัน
34 070028 24010039 วัดนครเนื่องเขต
ยังไม่ยืนยัน
35 070033 24010040 บ้านวังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
36 070029 24010041 วัดหนามแดง
ยังไม่ยืนยัน
37 070001 24010042 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ยังไม่ยืนยัน
38 070098 24010043 บ้านคลอง 21
ยังไม่ยืนยัน
39 070099 24010044 บ้านปลายคลอง 20
ยังไม่ยืนยัน
40 070100 24010045 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
41 070101 24010046 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ยังไม่ยืนยัน
42 070102 24010047 สุเหร่าดอนเกาะกา
ยังไม่ยืนยัน
43 070103 24010048 วัดบึงตาหอม
ยังไม่ยืนยัน
44 070096 24010049 บ้านดอนเกาะกา
ยังไม่ยืนยัน
45 070097 24010050 บ้านบึงพระอาจารย์
ยังไม่ยืนยัน
46 070094 24010052 สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
47 070095 24010053 สุเหร่าสมอเอก
ยังไม่ยืนยัน
48 070088 24010054 ตลาดคลอง 16
ยังไม่ยืนยัน
49 070089 24010055 เฉลิมช่วงวิทยาทาน
ยังไม่ยืนยัน
50 070090 24010056 วัดรามัญ
ยังไม่ยืนยัน
51 070091 24010057 สุเหร่าปากคลอง 20
ยังไม่ยืนยัน
52 070092 24010058 สุเหร่าดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
53 070093 24010059 สุเหร่าคู้
ยังไม่ยืนยัน
54 070073 24010060 ปากคลองบางขนาก
ยังไม่ยืนยัน
55 070075 24010062 วัดเกตุสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
56 070077 24010064 วัดประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
57 070064 24010065 ประชาฤกษ์สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
58 070065 24010066 บึงเทพยา
ยังไม่ยืนยัน
59 070067 24010068 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
ยังไม่ยืนยัน
60 070068 24010069 สุเหร่าแคราย
ยังไม่ยืนยัน
61 070105 24010070 สกุลดีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
62 070106 24010071 วัดบึงน้ำรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
63 070107 24010072 สุเหร่าคลอง 15
ยังไม่ยืนยัน
64 070108 24010073 สุเหร่าดารุลนาอีม
ยังไม่ยืนยัน
65 070109 24010074 สุเหร่าคลองหกวา
ยังไม่ยืนยัน
66 070110 24010075 สุเหร่าคลอง 14
ยังไม่ยืนยัน
67 070069 24010076 สิทธิสุนทรอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
68 070070 24010077 วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
69 070080 24010078 วัดตะพังคลี
ยังไม่ยืนยัน
70 070071 24010079 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
71 070072 24010080 วัดญาณรังษาราม
ยังไม่ยืนยัน
72 070078 24010081 สะแกโดดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
73 070079 24010082 วัดบางไทร
ยังไม่ยืนยัน
74 070111 24010083 วัดไผ่ดำ
ยังไม่ยืนยัน
75 070112 24010084 วัดหลวงแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
76 070113 24010085 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
77 070114 24010086 วัดคลองเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
78 070116 24010088 วัดบึงทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
79 070086 24010089 ปากบึงสิงโต
ยังไม่ยืนยัน
80 070087 24010090 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
81 070104 24010091 สุเหร่าคลอง 20
ยังไม่ยืนยัน
82 070085 24010092 สุเหร่าคลอง 19
ยังไม่ยืนยัน
83 070083 24010093 วัดพุทธอุดมวิหาร
ยังไม่ยืนยัน
84 070084 24010094 สุเหร่าคลอง 18
ยังไม่ยืนยัน
85 070081 24010095 บึงสิงโต
ยังไม่ยืนยัน
86 070082 24010096 วัดคลอง 18
ยังไม่ยืนยัน
87 070147 24010097 วัดเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
88 070122 24010098 วัดบางแสม
ยังไม่ยืนยัน
89 070123 24010099 คลองพานทอง
ยังไม่ยืนยัน
90 070121 24010101 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
ยังไม่ยืนยัน
91 070139 24010102 จันทร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
92 070143 24010103 ประกอบราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
93 070144 24010104 วัดท่าสะอ้าน
ยังไม่ยืนยัน
94 070141 24010105 วัดลาดยาว
ยังไม่ยืนยัน
95 070140 24010106 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
96 070118 24010107 วัดล่าง
ยังไม่ยืนยัน
97 070119 24010108 วัดบน
ยังไม่ยืนยัน
98 070120 24010109 พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
ยังไม่ยืนยัน
99 070125 24010110 พรหมานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
100 070127 24010111 สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
101 070148 24010113 วัดบางผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
102 070149 24010114 บ้านบางข้าว
ยังไม่ยืนยัน
103 070135 24010115 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
104 070137 24010117 วัดบางสมัคร
ยังไม่ยืนยัน
105 070138 24010118 วัดพิมพาวาส
ยังไม่ยืนยัน
106 070128 24010119 แสมขาววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
107 070129 24010120 วัดสองคลอง
ยังไม่ยืนยัน
108 070130 24010121 บ้านสีล้ง
ยังไม่ยืนยัน
109 070131 24010122 สกัด 80
ยังไม่ยืนยัน
110 070146 24010123 คลองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
111 070145 24010124 วัดสุขาราม
ยังไม่ยืนยัน
112 070132 24010125 สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
113 070142 24010128 วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
114 070174 24010129 วัดคลองสวน
ยังไม่ยืนยัน
115 070175 24010130 สุเหร่าเกาะไร่
ยังไม่ยืนยัน
116 070176 24010131 สุเหร่าจรเข้น้อย
ยังไม่ยืนยัน
117 070163 24010132 วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
ยังไม่ยืนยัน
118 070164 24010133 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
119 070165 24010134 วัดลาดบัว
ยังไม่ยืนยัน
120 070173 24010135 วัดใหม่ประเวศ
ยังไม่ยืนยัน
121 070153 24010136 วัดดอนทราย
ยังไม่ยืนยัน
122 070151 24010137 วัดประศาสน์โสภณ
ยังไม่ยืนยัน
123 070171 24010138 วัดเทพราช
ยังไม่ยืนยัน
124 070172 24010139 วัดกลางราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
125 070160 24010140 วัดผาณิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
126 070168 24010141 วัดสนามจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
127 070169 24010142 วัดคลองบ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
128 070170 24010143 วัดคลองต้นหมัน
ยังไม่ยืนยัน
129 070158 24010144 วัดพิพิธประสาทสุนทร
ยังไม่ยืนยัน
130 070156 24010145 วัดกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
131 070154 24010147 วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
132 070166 24010149 วัดประชาบำรุงกิจ
ยังไม่ยืนยัน
133 070159 24010150 วัดแสนภูดาษ
ยังไม่ยืนยัน
134 070150 24010151 วัดอินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
135 070152 24010152 วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
136 070167 24010153 วัดหนองกระสังสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
137 070161 24010154 วัดอรัญญิการาม
ยังไม่ยืนยัน
138 070162 24010155 วัดศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน