ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2401 :  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 070013 24010001 วัดจุกเฌอ
ยืนยันแล้ว
2 070027 24010002 วัดชนะสงสาร
ยืนยันแล้ว
3 070016 24010003 วัดพรหมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
4 070034 24010004 วัดจรเข้น้อย
ยืนยันแล้ว
5 070035 24010005 สุเหร่าลาดน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
6 070036 24010006 สุเหร่าสมอเซ
ยืนยันแล้ว
7 070038 24010007 สุเหร่าคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
8 070039 24010008 บ้านเกาะดอน
ยืนยันแล้ว
9 070040 24010009 ตลาดเปร็ง
ยืนยันแล้ว
10 070042 24010010 แพ่งพิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
11 070030 24010011 บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
12 070037 24010012 สุเหร่าหลวงแพ่ง
ยืนยันแล้ว
13 070032 24010013 วัดคู้เกษมสโมสร
ยืนยันแล้ว
14 070041 24010014 วัดไชยธารา
ยืนยันแล้ว
15 070002 24010015 วัดเทพนิมิตร
ยืนยันแล้ว
16 070003 24010016 วัดประตูน้ำท่าไข่
ยืนยันแล้ว
17 070005 24010017 วัดนิโครธาราม
ยืนยันแล้ว
18 070022 24010018 วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)
ยืนยันแล้ว
19 070010 24010021 บ้านบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
20 070011 24010022 วัดเกาะจันทาราม
ยืนยันแล้ว
21 070012 24010023 วัดสมานรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
22 070006 24010024 วัดเที่ยงพิมลมุข
ยืนยันแล้ว
23 070004 24010025 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ยืนยันแล้ว
24 070014 24010026 วัดดอนทอง
ยืนยันแล้ว
25 070018 24010027 บ้านวนท่าแครง
ยืนยันแล้ว
26 070024 24010028 วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
27 070025 24010029 วัดแพรกนกเอี้ยง
ยืนยันแล้ว
28 070026 24010030 บ้านแขวงกลั่น
ยืนยันแล้ว
29 070031 24010031 วัดบางปลานัก
ยืนยันแล้ว
30 070015 24010033 วัดทด
ยืนยันแล้ว
31 070020 24010034 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
ยืนยันแล้ว
32 070021 24010035 วัดบางปรง
ยืนยันแล้ว
33 070019 24010036 วัดบางพระ
ยืนยันแล้ว
34 070028 24010039 วัดนครเนื่องเขต
ยืนยันแล้ว
35 070033 24010040 บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
36 070029 24010041 วัดหนามแดง
ยืนยันแล้ว
37 070001 24010042 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
38 070098 24010043 บ้านคลอง 21
ยืนยันแล้ว
39 070099 24010044 บ้านปลายคลอง 20
ยืนยันแล้ว
40 070100 24010045 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ยืนยันแล้ว
41 070101 24010046 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ยืนยันแล้ว
42 070102 24010047 สุเหร่าดอนเกาะกา
ยืนยันแล้ว
43 070103 24010048 วัดบึงตาหอม
ยืนยันแล้ว
44 070096 24010049 บ้านดอนเกาะกา
ยืนยันแล้ว
45 070097 24010050 บ้านบึงพระอาจารย์
ยืนยันแล้ว
46 070094 24010052 สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
47 070095 24010053 สุเหร่าสมอเอก
ยืนยันแล้ว
48 070088 24010054 ตลาดคลอง 16
ยืนยันแล้ว
49 070089 24010055 เฉลิมช่วงวิทยาทาน
ยืนยันแล้ว
50 070090 24010056 วัดรามัญ
ยืนยันแล้ว
51 070091 24010057 สุเหร่าปากคลอง 20
ยืนยันแล้ว
52 070092 24010058 สุเหร่าดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
53 070093 24010059 สุเหร่าคู้
ยืนยันแล้ว
54 070073 24010060 ปากคลองบางขนาก
ยืนยันแล้ว
55 070075 24010062 วัดเกตุสโมสร
ยืนยันแล้ว
56 070077 24010064 วัดประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
57 070064 24010065 ประชาฤกษ์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
58 070065 24010066 บึงเทพยา
ยืนยันแล้ว
59 070067 24010068 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
ยืนยันแล้ว
60 070068 24010069 สุเหร่าแคราย
ยืนยันแล้ว
61 070105 24010070 สกุลดีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
62 070106 24010071 วัดบึงน้ำรักษ์
ยืนยันแล้ว
63 070107 24010072 สุเหร่าคลอง 15
ยืนยันแล้ว
64 070108 24010073 สุเหร่าดารุลนาอีม
ยืนยันแล้ว
65 070109 24010074 สุเหร่าคลองหกวา
ยืนยันแล้ว
66 070110 24010075 สุเหร่าคลอง 14
ยืนยันแล้ว
67 070069 24010076 สิทธิสุนทรอุทิศ
ยืนยันแล้ว
68 070070 24010077 วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
69 070080 24010078 วัดตะพังคลี
ยืนยันแล้ว
70 070071 24010079 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
ยืนยันแล้ว
71 070072 24010080 วัดญาณรังษาราม
ยืนยันแล้ว
72 070078 24010081 สะแกโดดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
73 070079 24010082 วัดบางไทร
ยืนยันแล้ว
74 070111 24010083 วัดไผ่ดำ
ยืนยันแล้ว
75 070112 24010084 วัดหลวงแพ่ง
ยืนยันแล้ว
76 070113 24010085 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
77 070114 24010086 วัดคลองเจ้า
ยืนยันแล้ว
78 070116 24010088 วัดบึงทองหลาง
ยืนยันแล้ว
79 070086 24010089 ปากบึงสิงโต
ยืนยันแล้ว
80 070087 24010090 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ยืนยันแล้ว
81 070104 24010091 สุเหร่าคลอง 20
ยืนยันแล้ว
82 070085 24010092 สุเหร่าคลอง 19
ยืนยันแล้ว
83 070083 24010093 วัดพุทธอุดมวิหาร
ยืนยันแล้ว
84 070084 24010094 สุเหร่าคลอง 18
ยืนยันแล้ว
85 070081 24010095 บึงสิงโต
ยืนยันแล้ว
86 070082 24010096 วัดคลอง 18
ยืนยันแล้ว
87 070147 24010097 วัดเขาดิน
ยืนยันแล้ว
88 070122 24010098 วัดบางแสม
ยืนยันแล้ว
89 070123 24010099 คลองพานทอง
ยืนยันแล้ว
90 070121 24010101 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
ยืนยันแล้ว
91 070139 24010102 จันทร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
92 070143 24010103 ประกอบราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
93 070144 24010104 วัดท่าสะอ้าน
ยืนยันแล้ว
94 070141 24010105 วัดลาดยาว
ยืนยันแล้ว
95 070140 24010106 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
96 070118 24010107 วัดล่าง
ยืนยันแล้ว
97 070119 24010108 วัดบน
ยืนยันแล้ว
98 070120 24010109 พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
ยืนยันแล้ว
99 070125 24010110 พรหมานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
100 070127 24010111 สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
101 070148 24010113 วัดบางผึ้ง
ยืนยันแล้ว
102 070149 24010114 บ้านบางข้าว
ยืนยันแล้ว
103 070135 24010115 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ยืนยันแล้ว
104 070137 24010117 วัดบางสมัคร
ยืนยันแล้ว
105 070138 24010118 วัดพิมพาวาส
ยืนยันแล้ว
106 070128 24010119 แสมขาววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
107 070129 24010120 วัดสองคลอง
ยืนยันแล้ว
108 070130 24010121 บ้านสีล้ง
ยืนยันแล้ว
109 070131 24010122 สกัด 80
ยืนยันแล้ว
110 070146 24010123 คลองขวาง
ยืนยันแล้ว
111 070145 24010124 วัดสุขาราม
ยืนยันแล้ว
112 070132 24010125 สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
113 070142 24010128 วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
114 070174 24010129 วัดคลองสวน
ยืนยันแล้ว
115 070175 24010130 สุเหร่าเกาะไร่
ยืนยันแล้ว
116 070176 24010131 สุเหร่าจรเข้น้อย
ยืนยันแล้ว
117 070163 24010132 วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
ยืนยันแล้ว
118 070164 24010133 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
119 070165 24010134 วัดลาดบัว
ยืนยันแล้ว
120 070173 24010135 วัดใหม่ประเวศ
ยืนยันแล้ว
121 070153 24010136 วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
122 070151 24010137 วัดประศาสน์โสภณ
ยืนยันแล้ว
123 070171 24010138 วัดเทพราช
ยืนยันแล้ว
124 070172 24010139 วัดกลางราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
125 070160 24010140 วัดผาณิตาราม
ยืนยันแล้ว
126 070168 24010141 วัดสนามจันทร์
ยืนยันแล้ว
127 070169 24010142 วัดคลองบ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
128 070170 24010143 วัดคลองต้นหมัน
ยืนยันแล้ว
129 070158 24010144 วัดพิพิธประสาทสุนทร
ยืนยันแล้ว
130 070156 24010145 วัดกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
131 070154 24010147 วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
132 070166 24010149 วัดประชาบำรุงกิจ
ยืนยันแล้ว
133 070159 24010150 วัดแสนภูดาษ
ยืนยันแล้ว
134 070150 24010151 วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
135 070152 24010152 วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
136 070167 24010153 วัดหนองกระสังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
137 070161 24010154 วัดอรัญญิการาม
ยืนยันแล้ว
138 070162 24010155 วัดศรีมงคล
ยืนยันแล้ว