ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2402 :  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 070046 24020002 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
ยังไม่ยืนยัน
2 070059 24020003 วัดบางกระเจ็ด
ยังไม่ยืนยัน
3 070061 24020004 วัดสามแยก
ยังไม่ยืนยัน
4 070063 24020005 วัดบางกระดาน
ยังไม่ยืนยัน
5 070057 24020006 วัดใหม่บางคล้า
ยังไม่ยืนยัน
6 070047 24020007 วัดกกสับ
ยังไม่ยืนยัน
7 070043 24020008 วัดปากน้ำโจ้โล้
ยังไม่ยืนยัน
8 070056 24020009 วัดสาวชะโงก
ยังไม่ยืนยัน
9 070051 24020010 วัดเสม็ดใต้
ยังไม่ยืนยัน
10 070052 24020011 วัดสนามช้าง
ยังไม่ยืนยัน
11 070054 24020012 วัดหัวสวน
ยังไม่ยืนยัน
12 070058 24020014 บ้านปลายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
13 070053 24020015 วัดศรีสุตาราม
ยังไม่ยืนยัน
14 070050 24020017 วัดเสม็ดเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
15 070060 24020018 วัดลาดบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
16 070044 24020019 วัดหัวไทร
ยังไม่ยืนยัน
17 070062 24020020 วัดทางข้ามน้อย
ยังไม่ยืนยัน
18 070048 24020021 วัดคูมอญ
ยังไม่ยืนยัน
19 070190 24020022 วัดพงษาราม
ยังไม่ยืนยัน
20 070191 24020023 บ้านแหลมตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
21 070192 24020024 วัดหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
22 070193 24020025 วัดชายเคืองวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
23 070194 24020026 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
ยังไม่ยืนยัน
24 070195 24020027 วัดนาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
25 070197 24020029 บ้านไร่ดอน
ยังไม่ยืนยัน
26 070188 24020030 วัดดอนขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
27 070215 24020031 บ้านชำขวาง
ยังไม่ยืนยัน
28 070216 24020032 บ้านปรือวาย
ยังไม่ยืนยัน
29 070217 24020033 บ้านม่วงโพรง
ยังไม่ยืนยัน
30 070218 24020034 วัดแหลมเขาจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
31 070219 24020035 บ้านห้วยหิน
ยังไม่ยืนยัน
32 070220 24020036 บ้านหนองกลางดง
ยังไม่ยืนยัน
33 070221 24020037 บ้านหนองเหียง
ยังไม่ยืนยัน
34 070187 24020038 สว่างศรัทธาธรรมสถาน
ยังไม่ยืนยัน
35 070189 24020039 วัดลำมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
36 070209 24020040 วัดหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
37 070211 24020041 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
38 070184 24020043 วัดโคกหัวข้าว
ยังไม่ยืนยัน
39 070185 24020044 วัดดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
40 070186 24020045 วัดท่าลาดเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
41 070183 24020046 วัดหนองเค็ด
ยังไม่ยืนยัน
42 070206 24020047 วัดธารพูด
ยังไม่ยืนยัน
43 070207 24020048 วัดหัวกระสังข์
ยังไม่ยืนยัน
44 070210 24020050 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
45 070212 24020051 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
46 070214 24020052 บ้านเขาหินซ้อน
ยังไม่ยืนยัน
47 070178 24020053 ไพบูลย์ประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
48 070177 24020054 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
49 070179 24020055 วัดนาเหล่าบก
ยังไม่ยืนยัน
50 070182 24020056 วัดแหลมไผ่ศรี
ยังไม่ยืนยัน
51 070180 24020057 วัดต้นตาล
ยังไม่ยืนยัน
52 070181 24020058 วัดหนองปาตอง
ยังไม่ยืนยัน
53 070202 24020059 วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
54 070203 24020060 วัดสระสองตอน
ยังไม่ยืนยัน
55 070204 24020061 สุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
56 070205 24020062 วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
57 070199 24020063 วัดหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
58 070200 24020064 วัดดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
59 070201 24020065 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
60 070280 24020066 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ยังไม่ยืนยัน
61 070281 24020067 วัดหินดาษ
ยังไม่ยืนยัน
62 070282 24020068 วัดสะแกงาม
ยังไม่ยืนยัน
63 070284 24020070 บ้านท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
64 070287 24020071 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
65 070286 24020072 วัดแสนภุมราวาส
ยังไม่ยืนยัน
66 070285 24020073 วัดบางคา
ยังไม่ยืนยัน
67 070288 24020074 วัดไผ่ขวาง
ยังไม่ยืนยัน
68 070223 24020076 วัดดอนท่านา
ยังไม่ยืนยัน
69 070224 24020077 บางพะเนียง
ยังไม่ยืนยัน
70 070225 24020078 บ้านอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
71 070226 24020079 บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
72 070227 24020080 บ้านยางแดง
ยังไม่ยืนยัน
73 070228 24020081 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
74 070229 24020082 บ้านสระไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
75 070232 24020083 บ้านห้วยน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
76 070233 24020084 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
77 070243 24020085 บ้านท่าเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
78 070244 24020086 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
79 070245 24020087 บ้านโป่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
80 070246 24020088 บ้านหินแร่
ยังไม่ยืนยัน
81 070250 24020089 บ้านทุ่งส่อหงษา
ยังไม่ยืนยัน
82 070239 24020090 วัดชำป่างาม
ยังไม่ยืนยัน
83 070240 24020091 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
84 070241 24020092 บ้านท่ากระดาน
ยังไม่ยืนยัน
85 070242 24020093 บ้านกระบกเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
86 070247 24020094 บ้านสุ่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
87 070248 24020095 บ้านโปร่งเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
88 070249 24020096 บ้านโป่งตาสา
ยังไม่ยืนยัน
89 070255 24020097 บ้านท่าทองดำ
ยังไม่ยืนยัน
90 070256 24020098 บ้านคลองอุดม
ยังไม่ยืนยัน
91 070257 24020099 บ้านคลองยายสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
92 070258 24020100 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
93 070251 24020101 บ้านวังคู
ยังไม่ยืนยัน
94 070252 24020102 บ้านอ่างตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
95 070253 24020103 บ้านโคกตะเคียนงาม
ยังไม่ยืนยัน
96 070254 24020104 บ้านมาบนาดี
ยังไม่ยืนยัน
97 070238 24020105 สวนป่าอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
98 070236 24020106 บ้าน ก.ม.7
ยังไม่ยืนยัน
99 070237 24020107 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
ยังไม่ยืนยัน
100 070230 24020108 บ้านห้วยหิน
ยังไม่ยืนยัน
101 070231 24020109 บ้านลาดกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
102 070234 24020110 บ้านท่าซุง
ยังไม่ยืนยัน
103 070278 24020114 บ้านเนินไร่
ยังไม่ยืนยัน
104 070279 24020115 วัดไผ่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
105 070270 24020116 วัดแปลงยาว
ยังไม่ยืนยัน
106 070271 24020117 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
107 070272 24020118 บ้านคลองสอง
ยังไม่ยืนยัน
108 070259 24020119 ไม้แก้วประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
109 070260 24020120 ไทรทองอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
110 070266 24020121 วัดวังกะจะ
ยังไม่ยืนยัน
111 070267 24020122 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
112 070268 24020123 วัดวังเย็น
ยังไม่ยืนยัน
113 070269 24020124 หนองปรือประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
114 070264 24020125 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
115 070265 24020126 วัดหนองไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
116 070261 24020127 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
117 070262 24020128 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
118 070263 24020129 บ้านเขาสะท้อน
ยังไม่ยืนยัน
119 070273 24020130 วัดหัวสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
120 070274 24020131 บ้านหนองสทิต
ยังไม่ยืนยัน
121 070275 24020132 วัดอ่าวช้างไล่
ยังไม่ยืนยัน
122 070298 24020133 บ้านกรอกสะแก
ยังไม่ยืนยัน
123 070300 24020134 บ้านหนองคอก
ยังไม่ยืนยัน
124 070304 24020135 บ้านห้วยตะปอก
ยังไม่ยืนยัน
125 070305 24020136 บ้านร่มโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
126 070306 24020137 บ้านเทพประทาน
ยังไม่ยืนยัน
127 070299 24020138 บ้านทุ่งส่าย
ยังไม่ยืนยัน
128 070301 24020139 บ้านหนองขาหยั่ง
ยังไม่ยืนยัน
129 070302 24020140 บ้านธรรมรัตน์ใน
ยังไม่ยืนยัน
130 070303 24020141 บ้านศรีเจริญทอง
ยังไม่ยืนยัน
131 070293 24020142 บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
132 070297 24020143 บ้านหนองปลาซิว
ยังไม่ยืนยัน
133 070289 24020144 บ้านท่ากลอย
ยังไม่ยืนยัน
134 070290 24020145 วัดทุ่งยายชี
ยังไม่ยืนยัน
135 070291 24020146 บ้านหนองปรือกันยาง
ยังไม่ยืนยัน
136 070292 24020147 บ้านท่าคาน
ยังไม่ยืนยัน
137 070294 24020148 บ้านหนองประโยชน์
ยังไม่ยืนยัน
138 070295 24020149 บ้านอ่างเตย
ยังไม่ยืนยัน
139 070296 24020150 วัดเทพพนาราม
ยังไม่ยืนยัน
140 070318 24020151 สียัดพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
141 070319 24020152 บ้านอ่างเสือดำ
ยังไม่ยืนยัน
142 070314 24020153 วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
ยังไม่ยืนยัน
143 070315 24020154 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
144 070317 24020155 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
145 070309 24020156 วัดคลองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
146 070308 24020157 วัดบ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
147 070311 24020159 วัดบางตลาด
ยังไม่ยืนยัน
148 070307 24020162 วัดบางโรง
ยังไม่ยืนยัน
149 070313 24020163 วัดสามร่ม
ยังไม่ยืนยัน