ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2402 :  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 070046 24020002 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
2 070059 24020003 วัดบางกระเจ็ด
ยืนยันแล้ว
3 070061 24020004 วัดสามแยก
ยืนยันแล้ว
4 070063 24020005 วัดบางกระดาน
ยืนยันแล้ว
5 070057 24020006 วัดใหม่บางคล้า
ยืนยันแล้ว
6 070047 24020007 วัดกกสับ
ยืนยันแล้ว
7 070043 24020008 วัดปากน้ำโจ้โล้
ยืนยันแล้ว
8 070056 24020009 วัดสาวชะโงก
ยืนยันแล้ว
9 070051 24020010 วัดเสม็ดใต้
ยืนยันแล้ว
10 070052 24020011 วัดสนามช้าง
ยืนยันแล้ว
11 070054 24020012 วัดหัวสวน
ยืนยันแล้ว
12 070058 24020014 บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
13 070053 24020015 วัดศรีสุตาราม
ยืนยันแล้ว
14 070050 24020017 วัดเสม็ดเหนือ
ยืนยันแล้ว
15 070060 24020018 วัดลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
16 070044 24020019 วัดหัวไทร
ยืนยันแล้ว
17 070062 24020020 วัดทางข้ามน้อย
ยืนยันแล้ว
18 070048 24020021 วัดคูมอญ
ยืนยันแล้ว
19 070190 24020022 วัดพงษาราม
ยืนยันแล้ว
20 070191 24020023 บ้านแหลมตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
21 070192 24020024 วัดหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
22 070193 24020025 วัดชายเคืองวนาราม
ยืนยันแล้ว
23 070194 24020026 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
ยืนยันแล้ว
24 070195 24020027 วัดนาน้อย
ยืนยันแล้ว
25 070197 24020029 บ้านไร่ดอน
ยืนยันแล้ว
26 070188 24020030 วัดดอนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
27 070215 24020031 บ้านชำขวาง
ยืนยันแล้ว
28 070216 24020032 บ้านปรือวาย
ยืนยันแล้ว
29 070217 24020033 บ้านม่วงโพรง
ยืนยันแล้ว
30 070218 24020034 วัดแหลมเขาจันทร์
ยืนยันแล้ว
31 070219 24020035 บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
32 070220 24020036 บ้านหนองกลางดง
ยืนยันแล้ว
33 070221 24020037 บ้านหนองเหียง
ยืนยันแล้ว
34 070187 24020038 สว่างศรัทธาธรรมสถาน
ยืนยันแล้ว
35 070189 24020039 วัดลำมหาชัย
ยืนยันแล้ว
36 070209 24020040 วัดหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
37 070211 24020041 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
38 070184 24020043 วัดโคกหัวข้าว
ยืนยันแล้ว
39 070185 24020044 วัดดอนทอง
ยืนยันแล้ว
40 070186 24020045 วัดท่าลาดเหนือ
ยืนยันแล้ว
41 070183 24020046 วัดหนองเค็ด
ยืนยันแล้ว
42 070206 24020047 วัดธารพูด
ยืนยันแล้ว
43 070207 24020048 วัดหัวกระสังข์
ยืนยันแล้ว
44 070210 24020050 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
45 070212 24020051 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
46 070214 24020052 บ้านเขาหินซ้อน
ยืนยันแล้ว
47 070178 24020053 ไพบูลย์ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
48 070177 24020054 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
49 070179 24020055 วัดนาเหล่าบก
ยืนยันแล้ว
50 070182 24020056 วัดแหลมไผ่ศรี
ยืนยันแล้ว
51 070180 24020057 วัดต้นตาล
ยืนยันแล้ว
52 070181 24020058 วัดหนองปาตอง
ยืนยันแล้ว
53 070202 24020059 วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
54 070203 24020060 วัดสระสองตอน
ยืนยันแล้ว
55 070204 24020061 สุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
56 070205 24020062 วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
57 070199 24020063 วัดหนองแหน
ยืนยันแล้ว
58 070200 24020064 วัดดงยาง
ยืนยันแล้ว
59 070201 24020065 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
60 070280 24020066 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
61 070281 24020067 วัดหินดาษ
ยืนยันแล้ว
62 070282 24020068 วัดสะแกงาม
ยืนยันแล้ว
63 070284 24020070 บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
64 070287 24020071 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
65 070286 24020072 วัดแสนภุมราวาส
ยืนยันแล้ว
66 070285 24020073 วัดบางคา
ยืนยันแล้ว
67 070288 24020074 วัดไผ่ขวาง
ยืนยันแล้ว
68 070223 24020076 วัดดอนท่านา
ยืนยันแล้ว
69 070224 24020077 บางพะเนียง
ยืนยันแล้ว
70 070225 24020078 บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
71 070226 24020079 บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
72 070227 24020080 บ้านยางแดง
ยืนยันแล้ว
73 070228 24020081 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
74 070229 24020082 บ้านสระไม้แดง
ยืนยันแล้ว
75 070232 24020083 บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
76 070233 24020084 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
77 070243 24020085 บ้านท่าเลียบ
ยืนยันแล้ว
78 070244 24020086 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
79 070245 24020087 บ้านโป่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
80 070246 24020088 บ้านหินแร่
ยืนยันแล้ว
81 070250 24020089 บ้านทุ่งส่อหงษา
ยืนยันแล้ว
82 070239 24020090 วัดชำป่างาม
ยืนยันแล้ว
83 070240 24020091 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
84 070241 24020092 บ้านท่ากระดาน
ยืนยันแล้ว
85 070242 24020093 บ้านกระบกเตี้ย
ยืนยันแล้ว
86 070247 24020094 บ้านสุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
87 070248 24020095 บ้านโปร่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
88 070249 24020096 บ้านโป่งตาสา
ยืนยันแล้ว
89 070255 24020097 บ้านท่าทองดำ
ยืนยันแล้ว
90 070256 24020098 บ้านคลองอุดม
ยืนยันแล้ว
91 070257 24020099 บ้านคลองยายสร้อย
ยืนยันแล้ว
92 070258 24020100 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
93 070251 24020101 บ้านวังคู
ยืนยันแล้ว
94 070252 24020102 บ้านอ่างตะแบก
ยืนยันแล้ว
95 070253 24020103 บ้านโคกตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
96 070254 24020104 บ้านมาบนาดี
ยืนยันแล้ว
97 070238 24020105 สวนป่าอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
98 070236 24020106 บ้าน ก.ม.7
ยืนยันแล้ว
99 070237 24020107 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
ยืนยันแล้ว
100 070230 24020108 บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
101 070231 24020109 บ้านลาดกระทิง
ยืนยันแล้ว
102 070234 24020110 บ้านท่าซุง
ยืนยันแล้ว
103 070278 24020114 บ้านเนินไร่
ยืนยันแล้ว
104 070279 24020115 วัดไผ่แก้ว
ยืนยันแล้ว
105 070270 24020116 วัดแปลงยาว
ยืนยันแล้ว
106 070271 24020117 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
107 070272 24020118 บ้านคลองสอง
ยืนยันแล้ว
108 070259 24020119 ไม้แก้วประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
109 070260 24020120 ไทรทองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
110 070266 24020121 วัดวังกะจะ
ยืนยันแล้ว
111 070267 24020122 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
112 070268 24020123 วัดวังเย็น
ยืนยันแล้ว
113 070269 24020124 หนองปรือประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
114 070264 24020125 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
115 070265 24020126 วัดหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
116 070261 24020127 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
117 070262 24020128 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
118 070263 24020129 บ้านเขาสะท้อน
ยืนยันแล้ว
119 070273 24020130 วัดหัวสำโรง
ยืนยันแล้ว
120 070274 24020131 บ้านหนองสทิต
ยืนยันแล้ว
121 070275 24020132 วัดอ่าวช้างไล่
ยืนยันแล้ว
122 070298 24020133 บ้านกรอกสะแก
ยืนยันแล้ว
123 070300 24020134 บ้านหนองคอก
ยืนยันแล้ว
124 070304 24020135 บ้านห้วยตะปอก
ยืนยันแล้ว
125 070305 24020136 บ้านร่มโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
126 070306 24020137 บ้านเทพประทาน
ยืนยันแล้ว
127 070299 24020138 บ้านทุ่งส่าย
ยืนยันแล้ว
128 070301 24020139 บ้านหนองขาหยั่ง
ยืนยันแล้ว
129 070302 24020140 บ้านธรรมรัตน์ใน
ยืนยันแล้ว
130 070303 24020141 บ้านศรีเจริญทอง
ยืนยันแล้ว
131 070293 24020142 บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
132 070297 24020143 บ้านหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
133 070289 24020144 บ้านท่ากลอย
ยืนยันแล้ว
134 070290 24020145 วัดทุ่งยายชี
ยืนยันแล้ว
135 070291 24020146 บ้านหนองปรือกันยาง
ยืนยันแล้ว
136 070292 24020147 บ้านท่าคาน
ยืนยันแล้ว
137 070294 24020148 บ้านหนองประโยชน์
ยืนยันแล้ว
138 070295 24020149 บ้านอ่างเตย
ยืนยันแล้ว
139 070296 24020150 วัดเทพพนาราม
ยืนยันแล้ว
140 070318 24020151 สียัดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
141 070319 24020152 บ้านอ่างเสือดำ
ยืนยันแล้ว
142 070314 24020153 วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
ยืนยันแล้ว
143 070315 24020154 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
144 070317 24020155 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
ยืนยันแล้ว
145 070309 24020156 วัดคลองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
146 070308 24020157 วัดบ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
147 070311 24020159 วัดบางตลาด
ยืนยันแล้ว
148 070307 24020162 วัดบางโรง
ยืนยันแล้ว
149 070313 24020163 วัดสามร่ม
ยืนยันแล้ว