ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2501 :  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 290035 25010001 วัดท้าวอู่ทอง
ยังไม่ยืนยัน
2 290038 25010003 บ้านหนองชะอม
ยังไม่ยืนยัน
3 290040 25010004 บ้านแหลมหิน
ยังไม่ยืนยัน
4 290002 25010006 ชุมชนบ้านขอนขว้าง
ยังไม่ยืนยัน
5 290004 25010008 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
6 290006 25010010 ชุมชนวัดหนองจวง
ยังไม่ยืนยัน
7 290021 25010012 วัดลำดวน
ยังไม่ยืนยัน
8 290020 25010013 วัดหาดสะแก
ยังไม่ยืนยัน
9 290018 25010014 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
10 290034 25010016 บ้านห้วยเกษียร
ยังไม่ยืนยัน
11 290032 25010017 วัดเนินไม้หอม
ยังไม่ยืนยัน
12 290033 25010018 บ่อแร่-ธารเลา
ยังไม่ยืนยัน
13 290030 25010019 บ้านเนินหอม
ยังไม่ยืนยัน
14 290031 25010020 วัดเนินสูง
ยังไม่ยืนยัน
15 290029 25010022 วัดประสาธน์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
16 290025 25010024 วัดทุ่งตะลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
17 290026 25010025 วัดประชาวาส
ยังไม่ยืนยัน
18 290014 25010026 วัดหัวกรด
ยังไม่ยืนยัน
19 290022 25010028 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
20 290010 25010029 วัดบ้านพระ
ยังไม่ยืนยัน
21 290007 25010031 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
22 290039 25010034 บ้านแหลมไผ่
ยังไม่ยืนยัน
23 290041 25010035 บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
24 290015 25010037 วัดบางคาง
ยังไม่ยืนยัน
25 290013 25010038 วัดโบสถ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 290016 25010039 เมืองปราจีนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
27 290023 25010040 อนุบาลปราจีนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
28 290186 25010155 วัดกระทุ่มแพ้ว
ยังไม่ยืนยัน
29 290173 25010156 วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
30 290174 25010157 ไผ่แถวอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
31 290185 25010158 บ้านบางขาม
ยังไม่ยืนยัน
32 290193 25010160 วัดบางเตย
ยังไม่ยืนยัน
33 290188 25010161 ชุมชนวัดบางแตน
ยังไม่ยืนยัน
34 290189 25010162 บ้านปากคลองบางกระดาน
ยังไม่ยืนยัน
35 290183 25010163 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
36 290184 25010164 นิคมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
37 290168 25010165 อนุบาลวัดบ้านสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
38 290175 25010166 วัดหัวไผ่
ยังไม่ยืนยัน
39 290176 25010167 วัดพิกุลวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
40 290179 25010170 บ้านหนองงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
41 290190 25010172 วัดอินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
42 290191 25010173 บ้านบางรุ่งโรจน์
ยังไม่ยืนยัน
43 290192 25010174 วัดใหม่โพธิ์เย็น
ยังไม่ยืนยัน
44 290172 25010175 วัดคลองเฆ่
ยังไม่ยืนยัน
45 290187 25010176 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
ยังไม่ยืนยัน
46 290181 25010177 ประชุมเขตศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
47 290169 25010178 วัดมูลเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
48 290170 25010179 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
49 290200 25010180 วัดไชยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
50 290201 25010181 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
51 290202 25010182 วัดเกาะลอย
ยังไม่ยืนยัน
52 290220 25010183 วัดศรีสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
53 290221 25010184 วัดหนองคุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
54 290222 25010185 วัดทุ่งสบก
ยังไม่ยืนยัน
55 290224 25010187 วัดใหม่กวางทอง
ยังไม่ยืนยัน
56 290225 25010188 วัดตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
57 290219 25010192 วัดศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน
58 290212 25010193 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
59 290213 25010194 วัดบ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
60 290198 25010195 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
61 290199 25010196 วัดเกาะมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
62 290226 25010197 วัดบุฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
63 290227 25010198 บ้านว่านบ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
64 290228 25010199 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
65 290229 25010200 วัดขิงกระชาย
ยังไม่ยืนยัน
66 290195 25010201 อนุบาลประจันตคาม
ยังไม่ยืนยัน
67 290196 25010202 วัดดงไชยมัน
ยังไม่ยืนยัน
68 290194 25010203 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม
ยังไม่ยืนยัน
69 290204 25010204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง
ยังไม่ยืนยัน
70 290205 25010205 วัดโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
71 290206 25010206 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
ยังไม่ยืนยัน
72 290207 25010207 บ้านเขานันทา
ยังไม่ยืนยัน
73 290208 25010208 บ้านคลองแก้มช้ำ
ยังไม่ยืนยัน
74 290209 25010209 วัดอินทร์ไตรย์
ยังไม่ยืนยัน
75 290210 25010210 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
ยังไม่ยืนยัน
76 290230 25010212 วัดหนองแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
77 290231 25010213 วัดโคกเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
78 290218 25010214 วัดประดิษฐาราม
ยังไม่ยืนยัน
79 290217 25010215 วัดประสาทรังสฤษฎิ์
ยังไม่ยืนยัน
80 290249 25010216 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
81 290250 25010217 บ้านประพาส
ยังไม่ยืนยัน
82 290251 25010218 บ้านวังทะลุ
ยังไม่ยืนยัน
83 290254 25010219 บ้านวังขอน
ยังไม่ยืนยัน
84 290232 25010220 บ้านดงกระทงยาม
ยังไม่ยืนยัน
85 290237 25010221 บ้านย่านนางวิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
86 290253 25010222 บ้านโป่งไผ่
ยังไม่ยืนยัน
87 290255 25010223 วัดบุยายใบ
ยังไม่ยืนยัน
88 290256 25010224 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
89 290233 25010225 บ้านท่าตูม
ยังไม่ยืนยัน
90 290238 25010227 วัดบุพพาราม
ยังไม่ยืนยัน
91 290236 25010228 วัดอรัญไพรศรี
ยังไม่ยืนยัน
92 290234 25010229 อนุบาลศรีมหาโพธิ
ยังไม่ยืนยัน
93 290244 25010230 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
94 290261 25010231 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
95 290252 25010232 บ้านหว้าเอน
ยังไม่ยืนยัน
96 290235 25010233 วัดสัมพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
97 290257 25010234 วัดระเบาะไผ่
ยังไม่ยืนยัน
98 290258 25010235 บ้านปรือวายใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
99 290259 25010236 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ยังไม่ยืนยัน
100 290260 25010237 บ้านโป่งกะพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
101 290264 25010238 บ้านมาบเหียง
ยังไม่ยืนยัน
102 290243 25010239 วัดหนองโพรง
ยังไม่ยืนยัน
103 290245 25010240 บ้านโคกกระเจียว
ยังไม่ยืนยัน
104 290246 25010241 วัดนพคุณทอง
ยังไม่ยืนยัน
105 290262 25010242 วัดหนองหูช้าง
ยังไม่ยืนยัน
106 290241 25010244 หัวซาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
107 290242 25010245 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
108 290247 25010246 บ้านหนองปรือน้อย
ยังไม่ยืนยัน
109 290248 25010247 วัดเนินผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
110 290239 25010248 วัดลิรัญดอน
ยังไม่ยืนยัน
111 290131 25010249 วัดคู้ลำพัน
ยังไม่ยืนยัน
112 290139 25010251 บ้านโป่งตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
113 290135 25010252 วัดสระข่อย
ยังไม่ยืนยัน
114 290136 25010253 วัดแสงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
115 290137 25010254 บ้านโคกพนมดี
ยังไม่ยืนยัน
116 290134 25010255 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ยังไม่ยืนยัน
117 290129 25010256 อนุบาลศรีมโหสถ
ยังไม่ยืนยัน
118 290130 25010257 วัดสระมะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
119 290132 25010258 วัดไผ่งาม
ยังไม่ยืนยัน