ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2501 :  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 290035 25010001 วัดท้าวอู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2 290038 25010003 บ้านหนองชะอม
ยืนยันแล้ว
3 290040 25010004 บ้านแหลมหิน
ยืนยันแล้ว
4 290002 25010006 ชุมชนบ้านขอนขว้าง
ยืนยันแล้ว
5 290004 25010008 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
6 290006 25010010 ชุมชนวัดหนองจวง
ยืนยันแล้ว
7 290021 25010012 วัดลำดวน
ยืนยันแล้ว
8 290020 25010013 วัดหาดสะแก
ยืนยันแล้ว
9 290018 25010014 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
10 290034 25010016 บ้านห้วยเกษียร
ยืนยันแล้ว
11 290032 25010017 วัดเนินไม้หอม
ยืนยันแล้ว
12 290033 25010018 บ่อแร่-ธารเลา
ยืนยันแล้ว
13 290030 25010019 บ้านเนินหอม
ยืนยันแล้ว
14 290031 25010020 วัดเนินสูง
ยืนยันแล้ว
15 290029 25010022 วัดประสาธน์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
16 290025 25010024 วัดทุ่งตะลุมพุก
ยืนยันแล้ว
17 290026 25010025 วัดประชาวาส
ยืนยันแล้ว
18 290014 25010026 วัดหัวกรด
ยืนยันแล้ว
19 290022 25010028 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)
ยืนยันแล้ว
20 290010 25010029 วัดบ้านพระ
ยืนยันแล้ว
21 290007 25010031 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
22 290039 25010034 บ้านแหลมไผ่
ยืนยันแล้ว
23 290041 25010035 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
24 290015 25010037 วัดบางคาง
ยืนยันแล้ว
25 290013 25010038 วัดโบสถ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
26 290016 25010039 เมืองปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
27 290023 25010040 อนุบาลปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
28 290186 25010155 วัดกระทุ่มแพ้ว
ยืนยันแล้ว
29 290173 25010156 วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)
ยืนยันแล้ว
30 290174 25010157 ไผ่แถวอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
31 290185 25010158 บ้านบางขาม
ยืนยันแล้ว
32 290193 25010160 วัดบางเตย
ยืนยันแล้ว
33 290188 25010161 ชุมชนวัดบางแตน
ยืนยันแล้ว
34 290189 25010162 บ้านปากคลองบางกระดาน
ยืนยันแล้ว
35 290183 25010163 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
36 290184 25010164 นิคมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
37 290168 25010165 อนุบาลวัดบ้านสร้าง
ยืนยันแล้ว
38 290175 25010166 วัดหัวไผ่
ยืนยันแล้ว
39 290176 25010167 วัดพิกุลวนาราม
ยืนยันแล้ว
40 290179 25010170 บ้านหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
41 290190 25010172 วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
42 290191 25010173 บ้านบางรุ่งโรจน์
ยืนยันแล้ว
43 290192 25010174 วัดใหม่โพธิ์เย็น
ยืนยันแล้ว
44 290172 25010175 วัดคลองเฆ่
ยืนยันแล้ว
45 290187 25010176 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
ยืนยันแล้ว
46 290181 25010177 ประชุมเขตศึกษา
ยืนยันแล้ว
47 290169 25010178 วัดมูลเหล็ก
ยืนยันแล้ว
48 290170 25010179 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
49 290200 25010180 วัดไชยมงคล
ยืนยันแล้ว
50 290201 25010181 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
51 290202 25010182 วัดเกาะลอย
ยืนยันแล้ว
52 290220 25010183 วัดศรีสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
53 290221 25010184 วัดหนองคุ้ม
ยืนยันแล้ว
54 290222 25010185 วัดทุ่งสบก
ยืนยันแล้ว
55 290224 25010187 วัดใหม่กวางทอง
ยืนยันแล้ว
56 290225 25010188 วัดตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
57 290219 25010192 วัดศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
58 290212 25010193 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
59 290213 25010194 วัดบ้านโนน
ยืนยันแล้ว
60 290198 25010195 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
61 290199 25010196 วัดเกาะมะไฟ
ยืนยันแล้ว
62 290226 25010197 วัดบุฝ้าย
ยืนยันแล้ว
63 290227 25010198 บ้านว่านบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
64 290228 25010199 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
65 290229 25010200 วัดขิงกระชาย
ยืนยันแล้ว
66 290195 25010201 อนุบาลประจันตคาม
ยืนยันแล้ว
67 290196 25010202 วัดดงไชยมัน
ยืนยันแล้ว
68 290194 25010203 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม
ยืนยันแล้ว
69 290204 25010204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง
ยืนยันแล้ว
70 290205 25010205 วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
71 290206 25010206 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
ยืนยันแล้ว
72 290207 25010207 บ้านเขานันทา
ยืนยันแล้ว
73 290208 25010208 บ้านคลองแก้มช้ำ
ยืนยันแล้ว
74 290209 25010209 วัดอินทร์ไตรย์
ยืนยันแล้ว
75 290210 25010210 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
ยืนยันแล้ว
76 290230 25010212 วัดหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
77 290231 25010213 วัดโคกเขื่อน
ยืนยันแล้ว
78 290218 25010214 วัดประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
79 290217 25010215 วัดประสาทรังสฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
80 290249 25010216 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
81 290250 25010217 บ้านประพาส
ยืนยันแล้ว
82 290251 25010218 บ้านวังทะลุ
ยืนยันแล้ว
83 290254 25010219 บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
84 290232 25010220 บ้านดงกระทงยาม
ยืนยันแล้ว
85 290237 25010221 บ้านย่านนางวิ่ง
ยืนยันแล้ว
86 290253 25010222 บ้านโป่งไผ่
ยืนยันแล้ว
87 290255 25010223 วัดบุยายใบ
ยืนยันแล้ว
88 290256 25010224 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
89 290233 25010225 บ้านท่าตูม
ยืนยันแล้ว
90 290238 25010227 วัดบุพพาราม
ยืนยันแล้ว
91 290236 25010228 วัดอรัญไพรศรี
ยืนยันแล้ว
92 290234 25010229 อนุบาลศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
93 290244 25010230 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
94 290261 25010231 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
95 290252 25010232 บ้านหว้าเอน
ยืนยันแล้ว
96 290235 25010233 วัดสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
97 290257 25010234 วัดระเบาะไผ่
ยืนยันแล้ว
98 290258 25010235 บ้านปรือวายใหญ่
ยืนยันแล้ว
99 290259 25010236 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ยืนยันแล้ว
100 290260 25010237 บ้านโป่งกะพ้อ
ยืนยันแล้ว
101 290264 25010238 บ้านมาบเหียง
ยืนยันแล้ว
102 290243 25010239 วัดหนองโพรง
ยืนยันแล้ว
103 290245 25010240 บ้านโคกกระเจียว
ยืนยันแล้ว
104 290246 25010241 วัดนพคุณทอง
ยืนยันแล้ว
105 290262 25010242 วัดหนองหูช้าง
ยืนยันแล้ว
106 290241 25010244 หัวซาวิทยา
ยืนยันแล้ว
107 290242 25010245 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
108 290247 25010246 บ้านหนองปรือน้อย
ยืนยันแล้ว
109 290248 25010247 วัดเนินผาสุก
ยืนยันแล้ว
110 290239 25010248 วัดลิรัญดอน
ยืนยันแล้ว
111 290131 25010249 วัดคู้ลำพัน
ยืนยันแล้ว
112 290139 25010251 บ้านโป่งตะเคียน
ยืนยันแล้ว
113 290135 25010252 วัดสระข่อย
ยืนยันแล้ว
114 290136 25010253 วัดแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
115 290137 25010254 บ้านโคกพนมดี
ยืนยันแล้ว
116 290134 25010255 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
117 290129 25010256 อนุบาลศรีมโหสถ
ยืนยันแล้ว
118 290130 25010257 วัดสระมะเขือ
ยืนยันแล้ว
119 290132 25010258 วัดไผ่งาม
ยืนยันแล้ว