ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2502 :  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 290044 25010041 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
ยังไม่ยืนยัน
2 290045 25010042 วัดโคกป่าแพง
ยังไม่ยืนยัน
3 290046 25010043 บ้านหนองช้างลง
ยังไม่ยืนยัน
4 290051 25010044 บ้านชำโสม
ยังไม่ยืนยัน
5 290095 25010045 บ้านนางเลง
ยังไม่ยืนยัน
6 290103 25010046 วัดปากแพรก
ยังไม่ยืนยัน
7 290118 25010047 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
8 290048 25010048 บ้านโปร่งสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
9 290049 25010049 บ้านเขาไม้แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
10 290050 25010050 บ้านคลองตามั่น
ยังไม่ยืนยัน
11 290052 25010051 บ้านคลองเจ้าแรง
ยังไม่ยืนยัน
12 290061 25010052 บ้านนาคลองกลาง
ยังไม่ยืนยัน
13 290075 25010053 บ้านหนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
14 290076 25010054 บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
15 290077 25010055 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
16 290078 25010056 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
17 290079 25010057 วัดศรีสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
18 290080 25010058 วัดตันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
19 290081 25010059 บ้านหนองอนามัย
ยังไม่ยืนยัน
20 290114 25010060 วัดเนาวรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
21 290115 25010061 บ้านท่าอุดม
ยังไม่ยืนยัน
22 290116 25010062 บ้านหนองมันปลา
ยังไม่ยืนยัน
23 290117 25010063 วัดศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
24 290083 25010064 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
25 290084 25010065 บ้านหนองโดน
ยังไม่ยืนยัน
26 290085 25010066 วัดปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
27 290096 25010067 บ่อทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 290125 25010068 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
29 290086 25010069 บ้านบุเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
30 290087 25010070 บ้านพระปรง
ยังไม่ยืนยัน
31 290088 25010071 วัดวัฒนารังษี
ยังไม่ยืนยัน
32 290089 25010072 บ้านหนองนาใน
ยังไม่ยืนยัน
33 290094 25010074 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
34 290090 25010075 อนุบาลกบินทร์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
35 290091 25010076 บรรหารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 290092 25010077 บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
37 290093 25010078 วัดราษฎร์รังษี
ยังไม่ยืนยัน
38 290119 25010079 บ้านโคกหอม
ยังไม่ยืนยัน
39 290053 25010080 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
40 290069 25010081 บ้านโนนหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
41 290070 25010082 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
42 290071 25010083 บ้านตรอกปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
43 290072 25010084 บ้านซ่ง
ยังไม่ยืนยัน
44 290073 25010085 วัดย่านรี
ยังไม่ยืนยัน
45 290074 25010086 บ้านเขาด้วน
ยังไม่ยืนยัน
46 290055 25010087 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
47 290056 25010088 บ้านโคกกระท้อน
ยังไม่ยืนยัน
48 290058 25010089 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
ยังไม่ยืนยัน
49 290059 25010090 บ้านหนองตลาด
ยังไม่ยืนยัน
50 290043 25010091 บ้านคลองร่วม
ยังไม่ยืนยัน
51 290097 25010092 วัดใหม่พรหมสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
52 290098 25010093 บ้านหนองศรีวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
53 290099 25010094 วัดวังหวาย
ยังไม่ยืนยัน
54 290100 25010095 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
55 290101 25010096 วัดรัตนโชติการาม
ยังไม่ยืนยัน
56 290102 25010097 วัดรัตนชมภู
ยังไม่ยืนยัน
57 290082 25010098 วัดเกาะแดง
ยังไม่ยืนยัน
58 290120 25010099 บ้านวังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
59 290121 25010100 บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
60 290122 25010101 บ้านแก่ง
ยังไม่ยืนยัน
61 290123 25010102 วัดจันทรังษีถาวร
ยังไม่ยืนยัน
62 290124 25010103 วัดเนินสูง
ยังไม่ยืนยัน
63 290126 25010104 บ้านเขากระแต
ยังไม่ยืนยัน
64 290127 25010105 บ้านคลองระกำ
ยังไม่ยืนยัน
65 290128 25010106 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
66 290106 25010107 บ้านวังมะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
67 290108 25010108 บ้านเขาถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
68 290109 25010109 บ้านไทยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
69 290111 25010110 บ้านคลองสิบสอง
ยังไม่ยืนยัน
70 290113 25010111 บ้านโปร่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
71 290110 25010112 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
72 290112 25010113 บ้านคลองหันแดง
ยังไม่ยืนยัน
73 290104 25010114 บ้านวังกวาง
ยังไม่ยืนยัน
74 290105 25010115 บ้านวังดินสอ
ยังไม่ยืนยัน
75 290107 25010116 บ้านเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
76 290062 25010117 บ้านทด
ยังไม่ยืนยัน
77 290064 25010118 บ้านโคกลาน
ยังไม่ยืนยัน
78 290065 25010119 บ้านโคกสั้น
ยังไม่ยืนยัน
79 290066 25010120 บ้านคลองอุดม
ยังไม่ยืนยัน
80 290067 25010121 วัดโคกขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
81 290068 25010122 วัดโคกอุดม
ยังไม่ยืนยัน
82 290060 25010123 วัดหาดสูง
ยังไม่ยืนยัน
83 290047 25010124 บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
84 290054 25010125 บ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
85 290057 25010126 บ้านวังบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
86 290158 25010127 บ้านท่าสะตือ
ยังไม่ยืนยัน
87 290159 25010128 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
88 290160 25010129 บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
89 290161 25010130 บ้านวังรี
ยังไม่ยืนยัน
90 290162 25010131 บ้านแก่งดินสอ
ยังไม่ยืนยัน
91 290163 25010132 บ้านคลองมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
92 290164 25010133 บ้านอุดมบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
93 290165 25010134 บ้านหินเทิน
ยังไม่ยืนยัน
94 290156 25010135 บ้านทุ่งแฝก
ยังไม่ยืนยัน
95 290157 25010136 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
96 290166 25010137 บ้านคลองตาหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
97 290167 25010138 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
ยังไม่ยืนยัน
98 290142 25010139 บ้านกระเดียง
ยังไม่ยืนยัน
99 290143 25010140 อนุบาลนาดี
ยังไม่ยืนยัน
100 290144 25010141 บ้านบุสูง
ยังไม่ยืนยัน
101 290145 25010142 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
102 290146 25010143 บ้านโนนแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
103 290154 25010144 บ้านขุนศรี
ยังไม่ยืนยัน
104 290155 25010145 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
105 290151 25010146 บ้านบุพราหมณ์
ยังไม่ยืนยัน
106 290152 25010147 บ้าน ก.ม.80
ยังไม่ยืนยัน
107 290153 25010148 บ้านทับลาน
ยังไม่ยืนยัน
108 290149 25010149 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
109 290150 25010150 บ้านหนองตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
110 290140 25010151 ชุมชนบ้านสำพันตา
ยังไม่ยืนยัน
111 290148 25010152 บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
112 290147 25010153 บ้านโคกกระจง
ยังไม่ยืนยัน
113 290141 25010154 วัดสารวนาราม
ยังไม่ยืนยัน