ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2502 :  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 290044 25010041 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2 290045 25010042 วัดโคกป่าแพง
ยืนยันแล้ว
3 290046 25010043 บ้านหนองช้างลง
ยืนยันแล้ว
4 290051 25010044 บ้านชำโสม
ยืนยันแล้ว
5 290095 25010045 บ้านนางเลง
ยืนยันแล้ว
6 290103 25010046 วัดปากแพรก
ยืนยันแล้ว
7 290118 25010047 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
8 290048 25010048 บ้านโปร่งสะเดา
ยืนยันแล้ว
9 290049 25010049 บ้านเขาไม้แก้ว
ยืนยันแล้ว
10 290050 25010050 บ้านคลองตามั่น
ยืนยันแล้ว
11 290052 25010051 บ้านคลองเจ้าแรง
ยืนยันแล้ว
12 290061 25010052 บ้านนาคลองกลาง
ยืนยันแล้ว
13 290075 25010053 บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
14 290076 25010054 บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
15 290077 25010055 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
16 290078 25010056 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
17 290079 25010057 วัดศรีสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
18 290080 25010058 วัดตันทาราม
ยืนยันแล้ว
19 290081 25010059 บ้านหนองอนามัย
ยืนยันแล้ว
20 290114 25010060 วัดเนาวรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
21 290115 25010061 บ้านท่าอุดม
ยืนยันแล้ว
22 290116 25010062 บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
23 290117 25010063 วัดศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
24 290083 25010064 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
25 290084 25010065 บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
26 290085 25010066 วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
27 290096 25010067 บ่อทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 290125 25010068 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
29 290086 25010069 บ้านบุเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
30 290087 25010070 บ้านพระปรง
ยืนยันแล้ว
31 290088 25010071 วัดวัฒนารังษี
ยืนยันแล้ว
32 290089 25010072 บ้านหนองนาใน
ยืนยันแล้ว
33 290094 25010074 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
34 290090 25010075 อนุบาลกบินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
35 290091 25010076 บรรหารวิทยา
ยืนยันแล้ว
36 290092 25010077 บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
37 290093 25010078 วัดราษฎร์รังษี
ยืนยันแล้ว
38 290119 25010079 บ้านโคกหอม
ยืนยันแล้ว
39 290053 25010080 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
40 290069 25010081 บ้านโนนหัวบึง
ยืนยันแล้ว
41 290070 25010082 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
42 290071 25010083 บ้านตรอกปลาไหล
ยืนยันแล้ว
43 290072 25010084 บ้านซ่ง
ยืนยันแล้ว
44 290073 25010085 วัดย่านรี
ยืนยันแล้ว
45 290074 25010086 บ้านเขาด้วน
ยืนยันแล้ว
46 290055 25010087 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
ยืนยันแล้ว
47 290056 25010088 บ้านโคกกระท้อน
ยืนยันแล้ว
48 290058 25010089 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
ยืนยันแล้ว
49 290059 25010090 บ้านหนองตลาด
ยืนยันแล้ว
50 290043 25010091 บ้านคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
51 290097 25010092 วัดใหม่พรหมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
52 290098 25010093 บ้านหนองศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
53 290099 25010094 วัดวังหวาย
ยืนยันแล้ว
54 290100 25010095 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
55 290101 25010096 วัดรัตนโชติการาม
ยืนยันแล้ว
56 290102 25010097 วัดรัตนชมภู
ยืนยันแล้ว
57 290082 25010098 วัดเกาะแดง
ยังไม่ยืนยัน
58 290120 25010099 บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
59 290121 25010100 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
60 290122 25010101 บ้านแก่ง
ยืนยันแล้ว
61 290123 25010102 วัดจันทรังษีถาวร
ยืนยันแล้ว
62 290124 25010103 วัดเนินสูง
ยืนยันแล้ว
63 290126 25010104 บ้านเขากระแต
ยืนยันแล้ว
64 290127 25010105 บ้านคลองระกำ
ยืนยันแล้ว
65 290128 25010106 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
66 290106 25010107 บ้านวังมะกรูด
ยืนยันแล้ว
67 290108 25010108 บ้านเขาถ้ำ
ยืนยันแล้ว
68 290109 25010109 บ้านไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
69 290111 25010110 บ้านคลองสิบสอง
ยืนยันแล้ว
70 290113 25010111 บ้านโปร่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
71 290110 25010112 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
72 290112 25010113 บ้านคลองหันแดง
ยืนยันแล้ว
73 290104 25010114 บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
74 290105 25010115 บ้านวังดินสอ
ยืนยันแล้ว
75 290107 25010116 บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
76 290062 25010117 บ้านทด
ยืนยันแล้ว
77 290064 25010118 บ้านโคกลาน
ยืนยันแล้ว
78 290065 25010119 บ้านโคกสั้น
ยังไม่ยืนยัน
79 290066 25010120 บ้านคลองอุดม
ยืนยันแล้ว
80 290067 25010121 วัดโคกขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
81 290068 25010122 วัดโคกอุดม
ยืนยันแล้ว
82 290060 25010123 วัดหาดสูง
ยืนยันแล้ว
83 290047 25010124 บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
84 290054 25010125 บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
85 290057 25010126 บ้านวังบัวทอง
ยืนยันแล้ว
86 290158 25010127 บ้านท่าสะตือ
ยืนยันแล้ว
87 290159 25010128 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
88 290160 25010129 บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
89 290161 25010130 บ้านวังรี
ยืนยันแล้ว
90 290162 25010131 บ้านแก่งดินสอ
ยืนยันแล้ว
91 290163 25010132 บ้านคลองมะไฟ
ยืนยันแล้ว
92 290164 25010133 บ้านอุดมบรรพต
ยืนยันแล้ว
93 290165 25010134 บ้านหินเทิน
ยืนยันแล้ว
94 290156 25010135 บ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
95 290157 25010136 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
96 290166 25010137 บ้านคลองตาหมื่น
ยืนยันแล้ว
97 290167 25010138 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
ยืนยันแล้ว
98 290142 25010139 บ้านกระเดียง
ยืนยันแล้ว
99 290143 25010140 อนุบาลนาดี
ยืนยันแล้ว
100 290144 25010141 บ้านบุสูง
ยืนยันแล้ว
101 290145 25010142 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
102 290146 25010143 บ้านโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
103 290154 25010144 บ้านขุนศรี
ยืนยันแล้ว
104 290155 25010145 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
105 290151 25010146 บ้านบุพราหมณ์
ยืนยันแล้ว
106 290152 25010147 บ้าน ก.ม.80
ยืนยันแล้ว
107 290153 25010148 บ้านทับลาน
ยืนยันแล้ว
108 290149 25010149 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
109 290150 25010150 บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
110 290140 25010151 ชุมชนบ้านสำพันตา
ยืนยันแล้ว
111 290148 25010152 บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
112 290147 25010153 บ้านโคกกระจง
ยืนยันแล้ว
113 290141 25010154 วัดสารวนาราม
ยืนยันแล้ว