ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2702 :  สพป.สระแก้ว เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 740091 27020001 บ้านโคคลาน
ยังไม่ยืนยัน
2 740092 27020002 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
ยังไม่ยืนยัน
3 740095 27020003 บ้านไทยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
4 740097 27020004 บ้านกุดเวียน
ยังไม่ยืนยัน
5 740093 27020005 บ้านทัพเซียม
ยังไม่ยืนยัน
6 740090 27020006 บ้านนางามมิตรภาพที่131
ยังไม่ยืนยัน
7 740088 27020007 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
8 740089 27020008 บ้านแก้วเพชรพลอย
ยังไม่ยืนยัน
9 740087 27020009 อนุบาลตาพระยา
ยังไม่ยืนยัน
10 740100 27020010 บ้านตะโก
ยังไม่ยืนยัน
11 740106 27020011 บ้านกะสัง
ยังไม่ยืนยัน
12 740107 27020012 เพชรรัตนราชสุดา
ยังไม่ยืนยัน
13 740109 27020013 บ้านหนองบัวสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
14 740110 27020014 บ้านรัตนะ
ยังไม่ยืนยัน
15 740112 27020015 บ้านทัพไทย
ยังไม่ยืนยัน
16 740113 27020016 บ้านโคกปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
17 740114 27020017 ทับทิมสยาม03
ยังไม่ยืนยัน
18 740104 27020018 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
19 740101 27020019 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
ยังไม่ยืนยัน
20 740103 27020020 บ้านหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
21 740096 27020021 วัดหนองติม
ยังไม่ยืนยัน
22 740098 27020022 บ้านโคกไพล
ยังไม่ยืนยัน
23 740099 27020023 บ้านเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
24 740094 27020024 บ้านมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
25 740102 27020025 บ้านโคกเพร็ก
ยังไม่ยืนยัน
26 740111 27020026 บ้านโคกทหาร
ยังไม่ยืนยัน
27 740105 27020027 เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง)
ยังไม่ยืนยัน
28 740108 27020028 บ้านโคกแจง
ยังไม่ยืนยัน
29 740142 27020029 บ้านห้วยชัน
ยังไม่ยืนยัน
30 740143 27020030 ช่องกุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 740141 27020031 ชุมชนบ้านแซร์ออ
ยังไม่ยืนยัน
32 740144 27020032 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
33 740145 27020033 บ้านเขาพรมสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
34 740187 27020034 บ้านท่าเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
35 740188 27020035 บ้านเขาจาน
ยังไม่ยืนยัน
36 740190 27020037 บ้านสี่แยก
ยังไม่ยืนยัน
37 740191 27020038 บ้านคลองมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
38 740177 27020039 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
39 740178 27020040 บ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
40 740163 27020041 บ้านทับใหม่
ยังไม่ยืนยัน
41 740164 27020042 บ้านซับใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
42 740160 27020043 วัดสารคุณสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
43 740161 27020044 ประชาเกษตรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
44 740172 27020046 บ้านโป่งคอม
ยังไม่ยืนยัน
45 740173 27020047 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
46 740175 27020049 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
47 740179 27020051 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 740181 27020053 บ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
49 740184 27020054 บ้านเนินผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
50 740185 27020055 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
51 740167 27020057 บ้านโนนผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
52 740168 27020058 บ้านหนองตะเคียนบอน
ยังไม่ยืนยัน
53 740169 27020059 ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
54 740165 27020061 บ้านใหม่ไทยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
55 740166 27020062 บ้านวังรี
ยังไม่ยืนยัน
56 740149 27020063 บ้านหนองน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
57 740150 27020064 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
58 740151 27020065 บ้านเนินสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
59 740153 27020066 บ้านซับนกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
60 740156 27020068 บ้านบุกะสัง
ยังไม่ยืนยัน
61 740157 27020069 บ้านหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
62 740158 27020070 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
63 740159 27020071 บ้านหนองหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
64 740154 27020072 บ้านภักดีแผ่นดิน
ยังไม่ยืนยัน
65 740146 27020073 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
66 740147 27020074 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง
ยังไม่ยืนยัน
67 740148 27020076 วัดพุทธิสาร
ยังไม่ยืนยัน
68 740182 27020077 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
ยังไม่ยืนยัน
69 740183 27020078 คลองยางนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
70 740186 27020079 บ้านบ่อนางชิง
ยังไม่ยืนยัน
71 740217 27020080 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
72 740218 27020081 บ้านหนองหมูน้อย
ยังไม่ยืนยัน
73 740219 27020082 บีกริม
ยังไม่ยืนยัน
74 740220 27020083 บ้านคลองวัว
ยังไม่ยืนยัน
75 740202 27020085 อพป.คลองน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
76 740203 27020086 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
77 740205 27020088 บ้านกุดหิน
ยังไม่ยืนยัน
78 740206 27020089 บ้านจัดสรรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
79 740214 27020090 บ้านคลองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
80 740213 27020091 สระปทุม
ยังไม่ยืนยัน
81 740207 27020092 บ้านโคกสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
82 740194 27020093 บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
83 740224 27020095 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
84 740226 27020097 บ้านกุดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
85 740227 27020098 บ้านตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
86 740228 27020099 บ้านไทยสามารถ
ยังไม่ยืนยัน
87 740229 27020100 อนุบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
88 740230 27020101 อนุบาลศรีอรัญโญทัย
ยังไม่ยืนยัน
89 740222 27020102 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
90 740200 27020104 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
91 740201 27020105 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
ยังไม่ยืนยัน
92 740208 27020106 นิคมสงเคราะห์ 2
ยังไม่ยืนยัน
93 740209 27020107 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
94 740212 27020108 กรุงไทย
ยังไม่ยืนยัน
95 740210 27020109 บ้านคลองยางประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
96 740211 27020110 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
97 740198 27020111 บ้านทดเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
98 740197 27020113 บ้านหนองผักบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
99 740216 27020116 เมืองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
100 740231 27020117 บ้านหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
101 740233 27020118 บ้านเหล่าอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
102 740232 27020119 บ้านหันทราย
ยังไม่ยืนยัน
103 740234 27020120 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
104 740235 27020121 บ้านบ่อหลวง
ยังไม่ยืนยัน
105 740262 27020122 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
106 740264 27020123 บ้านหนองเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
107 740267 27020124 บ้านละลมติม
ยังไม่ยืนยัน
108 740266 27020125 บ้านโนนหมากมุ่น
ยังไม่ยืนยัน
109 740265 27020126 สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา)
ยังไม่ยืนยัน
110 740263 27020127 บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
111 740268 27020128 สหัสหงษ์มหาคุณ
ยังไม่ยืนยัน
112 740269 27020129 บ้านหนองแอก
ยังไม่ยืนยัน
113 740270 27020130 วัดหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
114 740271 27020131 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
115 740272 27020132 บ้านโคกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
116 740273 27020133 ชุมชนบ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
117 740274 27020134 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
118 740275 27020135 บ้านหนองมั่ง
ยังไม่ยืนยัน