ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

2702 :  สพป.สระแก้ว เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 740091 27020001 บ้านโคคลาน
ยืนยันแล้ว
2 740092 27020002 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
ยืนยันแล้ว
3 740095 27020003 บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
4 740097 27020004 บ้านกุดเวียน
ยืนยันแล้ว
5 740093 27020005 บ้านทัพเซียม
ยืนยันแล้ว
6 740090 27020006 บ้านนางามมิตรภาพที่131
ยืนยันแล้ว
7 740088 27020007 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
8 740089 27020008 บ้านแก้วเพชรพลอย
ยืนยันแล้ว
9 740087 27020009 อนุบาลตาพระยา
ยืนยันแล้ว
10 740100 27020010 บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
11 740106 27020011 บ้านกะสัง
ยืนยันแล้ว
12 740107 27020012 เพชรรัตนราชสุดา
ยังไม่ยืนยัน
13 740109 27020013 บ้านหนองบัวสันติสุข
ยืนยันแล้ว
14 740110 27020014 บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
15 740112 27020015 บ้านทัพไทย
ยืนยันแล้ว
16 740113 27020016 บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
17 740114 27020017 ทับทิมสยาม03
ยืนยันแล้ว
18 740104 27020018 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
19 740101 27020019 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
ยังไม่ยืนยัน
20 740103 27020020 บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
21 740096 27020021 วัดหนองติม
ยืนยันแล้ว
22 740098 27020022 บ้านโคกไพล
ยืนยันแล้ว
23 740099 27020023 บ้านเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
24 740094 27020024 บ้านมะกอก
ยืนยันแล้ว
25 740102 27020025 บ้านโคกเพร็ก
ยืนยันแล้ว
26 740111 27020026 บ้านโคกทหาร
ยืนยันแล้ว
27 740105 27020027 เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง)
ยืนยันแล้ว
28 740108 27020028 บ้านโคกแจง
ยืนยันแล้ว
29 740142 27020029 บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
30 740143 27020030 ช่องกุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 740141 27020031 ชุมชนบ้านแซร์ออ
ยืนยันแล้ว
32 740144 27020032 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
33 740145 27020033 บ้านเขาพรมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
34 740187 27020034 บ้านท่าเกวียน
ยืนยันแล้ว
35 740188 27020035 บ้านเขาจาน
ยืนยันแล้ว
36 740190 27020037 บ้านสี่แยก
ยืนยันแล้ว
37 740191 27020038 บ้านคลองมะนาว
ยืนยันแล้ว
38 740177 27020039 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
39 740178 27020040 บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
40 740163 27020041 บ้านทับใหม่
ยืนยันแล้ว
41 740164 27020042 บ้านซับใหญ่
ยืนยันแล้ว
42 740160 27020043 วัดสารคุณสโมสร
ยืนยันแล้ว
43 740161 27020044 ประชาเกษตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
44 740172 27020046 บ้านโป่งคอม
ยืนยันแล้ว
45 740173 27020047 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
46 740175 27020049 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
47 740179 27020051 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 740181 27020053 บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
49 740184 27020054 บ้านเนินผาสุก
ยืนยันแล้ว
50 740185 27020055 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
51 740167 27020057 บ้านโนนผาสุก
ยืนยันแล้ว
52 740168 27020058 บ้านหนองตะเคียนบอน
ยืนยันแล้ว
53 740169 27020059 ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
54 740165 27020061 บ้านใหม่ไทยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
55 740166 27020062 บ้านวังรี
ยืนยันแล้ว
56 740149 27020063 บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
57 740150 27020064 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
58 740151 27020065 บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
59 740153 27020066 บ้านซับนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
60 740156 27020068 บ้านบุกะสัง
ยืนยันแล้ว
61 740157 27020069 บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
62 740158 27020070 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
63 740159 27020071 บ้านหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
64 740154 27020072 บ้านภักดีแผ่นดิน
ยืนยันแล้ว
65 740146 27020073 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
66 740147 27020074 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
67 740148 27020076 วัดพุทธิสาร
ยืนยันแล้ว
68 740182 27020077 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
ยืนยันแล้ว
69 740183 27020078 คลองยางนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
70 740186 27020079 บ้านบ่อนางชิง
ยืนยันแล้ว
71 740217 27020080 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
72 740218 27020081 บ้านหนองหมูน้อย
ยืนยันแล้ว
73 740219 27020082 บีกริม
ยืนยันแล้ว
74 740220 27020083 บ้านคลองวัว
ยืนยันแล้ว
75 740202 27020085 อพป.คลองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
76 740203 27020086 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
77 740205 27020088 บ้านกุดหิน
ยืนยันแล้ว
78 740206 27020089 บ้านจัดสรรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
79 740214 27020090 บ้านคลองหว้า
ยืนยันแล้ว
80 740213 27020091 สระปทุม
ยืนยันแล้ว
81 740207 27020092 บ้านโคกสะแบง
ยืนยันแล้ว
82 740194 27020093 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
83 740224 27020095 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
84 740226 27020097 บ้านกุดม่วง
ยืนยันแล้ว
85 740227 27020098 บ้านตุ่น
ยืนยันแล้ว
86 740228 27020099 บ้านไทยสามารถ
ยืนยันแล้ว
87 740229 27020100 อนุบรรพต
ยืนยันแล้ว
88 740230 27020101 อนุบาลศรีอรัญโญทัย
ยังไม่ยืนยัน
89 740222 27020102 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
ยืนยันแล้ว
90 740200 27020104 บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
91 740201 27020105 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
ยืนยันแล้ว
92 740208 27020106 นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
93 740209 27020107 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
94 740212 27020108 กรุงไทย
ยืนยันแล้ว
95 740210 27020109 บ้านคลองยางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
96 740211 27020110 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
97 740198 27020111 บ้านทดเจริญ
ยืนยันแล้ว
98 740197 27020113 บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
99 740216 27020116 เมืองไผ่
ยืนยันแล้ว
100 740231 27020117 บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
101 740233 27020118 บ้านเหล่าอ้อย
ยืนยันแล้ว
102 740232 27020119 บ้านหันทราย
ยืนยันแล้ว
103 740234 27020120 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
104 740235 27020121 บ้านบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
105 740262 27020122 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
106 740264 27020123 บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
107 740267 27020124 บ้านละลมติม
ยืนยันแล้ว
108 740266 27020125 บ้านโนนหมากมุ่น
ยืนยันแล้ว
109 740265 27020126 สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา)
ยืนยันแล้ว
110 740263 27020127 บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
111 740268 27020128 สหัสหงษ์มหาคุณ
ยืนยันแล้ว
112 740269 27020129 บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
113 740270 27020130 วัดหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
114 740271 27020131 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
115 740272 27020132 บ้านโคกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
116 740273 27020133 ชุมชนบ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
117 740274 27020134 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
118 740275 27020135 บ้านหนองมั่ง
ยืนยันแล้ว