ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3001 :  สพป.นครราชสีมา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200880 30010001 ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2 200881 30010002 บ้านโป่งแมลงวัน
ยืนยันแล้ว
3 200883 30010003 โคกเพชรสระมโนรา
ยืนยันแล้ว
4 200884 30010004 บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
5 200885 30010005 บ้านหนองรังกา
ยืนยันแล้ว
6 200887 30010006 สุขานารี 2 (หนองขอน)
ยืนยันแล้ว
7 200889 30010007 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
8 200891 30010008 บ้านลำเชิงไกร
ยืนยันแล้ว
9 200894 30010009 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
10 200890 30010010 บ้านบึงทับช้าง
ยืนยันแล้ว
11 200896 30010011 บ้านกรูดหนองออก
ยืนยันแล้ว
12 200897 30010012 บ้านกล้วยจอหอ
ยืนยันแล้ว
13 200898 30010013 บ้านจอหอ
ยืนยันแล้ว
14 200901 30010014 บ้านระกาย
ยืนยันแล้ว
15 200907 30010015 บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
ยืนยันแล้ว
16 200910 30010016 บ้านหนองพลวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
17 200899 30010017 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
18 200912 30010018 เมืองนครราชสีมา
ยืนยันแล้ว
19 200914 30010019 วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
20 200915 30010020 สวนหม่อน
ยืนยันแล้ว
21 200916 30010021 สามัคคีรถไฟ
ยืนยันแล้ว
22 200917 30010022 สุขานารี
ยืนยันแล้ว
23 200918 30010023 อนุบาลนครราชสีมา
ยืนยันแล้ว
24 200955 30010024 วัดทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
25 200904 30010025 ชลประทานสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
26 200909 30010026 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
27 200935 30010027 เคหะประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
28 200941 30010028 บ้านหลักร้อย
ยืนยันแล้ว
29 200942 30010029 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗
ยืนยันแล้ว
30 200954 30010030 บ้านหัวทะเล
ยืนยันแล้ว
31 200944 30010031 บ้านโคกไผ่-ขนาย
ยืนยันแล้ว
32 200949 30010032 บึงพญาปราบ
ยืนยันแล้ว
33 200900 30010033 บ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
34 200902 30010034 บ้านลองตอง
ยืนยันแล้ว
35 200903 30010035 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)
ยืนยันแล้ว
36 200895 30010036 ตำบลบ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
37 200939 30010037 บ้านภูเขาลาด
ยืนยันแล้ว
38 200940 30010038 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)
ยืนยันแล้ว
39 200882 30010039 บ้านยางน้อยหัวสิบ
ยืนยันแล้ว
40 200936 30010040 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
ยืนยันแล้ว
41 200937 30010041 บ้านคนชุม
ยืนยันแล้ว
42 200930 30010042 บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
43 200929 30010043 บ้านบึงตะโก
ยืนยันแล้ว
44 200921 30010044 บ้านพะเนา
ยืนยันแล้ว
45 200928 30010045 บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง
ยืนยันแล้ว
46 200931 30010046 บ้านพุดซา
ยืนยันแล้ว
47 200932 30010047 บ้านละลมโพธิ์
ยืนยันแล้ว
48 200934 30010048 บึงสาลี
ยืนยันแล้ว
49 200893 30010049 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
50 200953 30010050 บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
51 200911 30010051 เสนานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
52 200920 30010052 บ้านบึงสาร
ยืนยันแล้ว
53 200938 30010053 บ้านทุ่งกระโดน
ยืนยันแล้ว
54 200933 30010054 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
55 200906 30010055 บ้านโกรกเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
56 200886 30010056 อ่างห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
57 200946 30010057 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
58 200947 30010058 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
59 200892 30010059 บ้านหนองไข่น้ำ
ยืนยันแล้ว
60 200888 30010060 บ้านกระโดน
ยืนยันแล้ว
61 200908 30010061 บ้านหนองปรู
ยืนยันแล้ว
62 200945 30010062 บ้านต่างตา
ยืนยันแล้ว
63 200951 30010063 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
64 200952 30010064 บ้านหนองตาคง
ยืนยันแล้ว
65 200956 30010065 วัดบ้านหนองบัวศาลา
ยืนยันแล้ว
66 200957 30010066 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
67 200905 30010068 ทหารอากาศบำรุง
ยืนยันแล้ว
68 200919 30010069 บ้านทับช้าง
ยืนยันแล้ว
69 200926 30010070 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
70 200927 30010071 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
71 200923 30010072 บ้านมาบมะค่า
ยืนยันแล้ว
72 200924 30010073 บ้านยองแยง
ยืนยันแล้ว
73 200925 30010074 บ้านหนองระเวียง
ยืนยันแล้ว
74 200948 30010075 บ้านหมื่นไวย
ยืนยันแล้ว
75 200943 30010076 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่
ยืนยันแล้ว
76 200950 30010077 บ้านดอนขวาง
ยืนยันแล้ว
77 200922 30010078 บ้านพะไล
ยืนยันแล้ว
78 200469 30010079 ไตรคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
79 200471 30010080 บ้านเกรียมโนนสำโรง
ยืนยันแล้ว
80 200473 30010081 บ้านไพ
ยืนยันแล้ว
81 200475 30010082 บ้านหนองพลอง
ยืนยันแล้ว
82 200522 30010083 บ้านขามเฒ่า
ยืนยันแล้ว
83 200478 30010084 บ้านจันอัด
ยืนยันแล้ว
84 200480 30010085 บ้านด่านติง
ยืนยันแล้ว
85 200483 30010086 บ้านเหล่าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
86 200502 30010087 บ้านส้มมิตรภาพที่93
ยืนยันแล้ว
87 200511 30010088 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
88 200513 30010089 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
89 200514 30010090 บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
90 200492 30010091 บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
91 200496 30010092 บ้านโนนมะกอก
ยืนยันแล้ว
92 200488 30010093 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
93 200491 30010094 วัดบ้านด่านคนคบ
ยืนยันแล้ว
94 200535 30010095 บ้านคอนน้อย
ยืนยันแล้ว
95 200494 30010096 บ้านด่านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
96 200495 30010097 บ้านโตนด
ยืนยันแล้ว
97 200493 30010098 บ้านด่านเกวียน
ยืนยันแล้ว
98 200499 30010099 อนุบาลตลาดแค
ยืนยันแล้ว
99 200500 30010100 บ้านธารปราสาท
ยืนยันแล้ว
100 200501 30010101 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
101 200504 30010103 บ้านหญ้าคาเหนือ
ยืนยันแล้ว
102 200506 30010104 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ
ยืนยันแล้ว
103 200507 30010105 ชุมชนบ้านเพชร
ยืนยันแล้ว
104 200509 30010106 บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
105 200510 30010107 บ้านขามชั่งโค
ยืนยันแล้ว
106 200512 30010108 บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์
ยืนยันแล้ว
107 200515 30010109 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
108 200524 30010110 บ้านมะรุม
ยืนยันแล้ว
109 200525 30010111 บ้านเสลาถั่วแปบ
ยืนยันแล้ว
110 200526 30010112 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
ยืนยันแล้ว
111 200527 30010113 บ้านหนองนา
ยืนยันแล้ว
112 200517 30010114 บ้านเปราะหอมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
113 200519 30010115 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
114 200528 30010116 บ้านหนองม้า
ยืนยันแล้ว
115 200521 30010117 บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
116 200523 30010118 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)
ยืนยันแล้ว
117 200516 30010119 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา
ยืนยันแล้ว
118 200518 30010120 บ้านพลจลก
ยืนยันแล้ว
119 200520 30010121 บ้านหนองแจง
ยืนยันแล้ว
120 200476 30010122 บ้านกระเพรา
ยืนยันแล้ว
121 200477 30010123 บ้านคล้าโนนคราม
ยืนยันแล้ว
122 200479 30010124 ดอนท้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
123 200481 30010125 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
ยืนยันแล้ว
124 200482 30010126 บ้านเมืองที
ยืนยันแล้ว
125 200534 30010127 บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
126 200470 30010128 บ้านกระถินหนองเครือชุด
ยืนยันแล้ว
127 200472 30010129 บ้านดอนผวา
ยืนยันแล้ว
128 200474 30010130 บ้านสะพาน
ยืนยันแล้ว
129 200529 30010131 บ้านคอหงษ์
ยืนยันแล้ว
130 200498 30010132 บ้านหนองโจด
ยืนยันแล้ว
131 200508 30010133 ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
132 200497 30010134 บ้านโนนมันเทศ
ยืนยันแล้ว
133 200530 30010135 บ้านซาด
ยืนยันแล้ว
134 200531 30010136 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539)
ยืนยันแล้ว
135 200532 30010137 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
136 200533 30010138 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
137 200505 30010139 บ้านหลุมข้าว
ยืนยันแล้ว
138 200489 30010140 บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
139 200490 30010141 โพธารามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
140 200484 30010142 กันเกราพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
141 200485 30010143 บ้านดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
142 200486 30010144 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
143 200487 30010145 บ้านหนองจำปา
ยืนยันแล้ว