ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3001 :  สพป.นครราชสีมา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200880 30010001 ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
2 200881 30010002 บ้านโป่งแมลงวัน
ยังไม่ยืนยัน
3 200883 30010003 โคกเพชรสระมโนรา
ยังไม่ยืนยัน
4 200884 30010004 บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
5 200885 30010005 บ้านหนองรังกา
ยังไม่ยืนยัน
6 200887 30010006 สุขานารี 2 (หนองขอน)
ยังไม่ยืนยัน
7 200889 30010007 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
8 200891 30010008 บ้านลำเชิงไกร
ยังไม่ยืนยัน
9 200894 30010009 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
10 200890 30010010 บ้านบึงทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
11 200896 30010011 บ้านกรูดหนองออก
ยังไม่ยืนยัน
12 200897 30010012 บ้านกล้วยจอหอ
ยังไม่ยืนยัน
13 200898 30010013 บ้านจอหอ
ยังไม่ยืนยัน
14 200901 30010014 บ้านระกาย
ยังไม่ยืนยัน
15 200907 30010015 บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
16 200910 30010016 บ้านหนองพลวงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
17 200899 30010017 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
18 200912 30010018 เมืองนครราชสีมา
ยังไม่ยืนยัน
19 200914 30010019 วัดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
20 200915 30010020 สวนหม่อน
ยังไม่ยืนยัน
21 200916 30010021 สามัคคีรถไฟ
ยังไม่ยืนยัน
22 200917 30010022 สุขานารี
ยังไม่ยืนยัน
23 200918 30010023 อนุบาลนครราชสีมา
ยังไม่ยืนยัน
24 200955 30010024 วัดทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
25 200904 30010025 ชลประทานสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
26 200909 30010026 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
27 200935 30010027 เคหะประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
28 200941 30010028 บ้านหลักร้อย
ยังไม่ยืนยัน
29 200942 30010029 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗
ยังไม่ยืนยัน
30 200954 30010030 บ้านหัวทะเล
ยังไม่ยืนยัน
31 200944 30010031 บ้านโคกไผ่-ขนาย
ยังไม่ยืนยัน
32 200949 30010032 บึงพญาปราบ
ยังไม่ยืนยัน
33 200900 30010033 บ้านมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
34 200902 30010034 บ้านลองตอง
ยังไม่ยืนยัน
35 200903 30010035 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)
ยังไม่ยืนยัน
36 200895 30010036 ตำบลบ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
37 200939 30010037 บ้านภูเขาลาด
ยังไม่ยืนยัน
38 200940 30010038 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
39 200882 30010039 บ้านยางน้อยหัวสิบ
ยังไม่ยืนยัน
40 200936 30010040 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
ยังไม่ยืนยัน
41 200937 30010041 บ้านคนชุม
ยังไม่ยืนยัน
42 200930 30010042 บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
43 200929 30010043 บ้านบึงตะโก
ยังไม่ยืนยัน
44 200921 30010044 บ้านพะเนา
ยังไม่ยืนยัน
45 200928 30010045 บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง
ยังไม่ยืนยัน
46 200931 30010046 บ้านพุดซา
ยังไม่ยืนยัน
47 200932 30010047 บ้านละลมโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
48 200934 30010048 บึงสาลี
ยังไม่ยืนยัน
49 200893 30010049 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
50 200953 30010050 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
51 200911 30010051 เสนานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
52 200920 30010052 บ้านบึงสาร
ยังไม่ยืนยัน
53 200938 30010053 บ้านทุ่งกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
54 200933 30010054 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
55 200906 30010055 บ้านโกรกเดือนห้า
ยังไม่ยืนยัน
56 200886 30010056 อ่างห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
57 200946 30010057 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
58 200947 30010058 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
59 200892 30010059 บ้านหนองไข่น้ำ
ยังไม่ยืนยัน
60 200888 30010060 บ้านกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
61 200908 30010061 บ้านหนองปรู
ยังไม่ยืนยัน
62 200945 30010062 บ้านต่างตา
ยังไม่ยืนยัน
63 200951 30010063 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยังไม่ยืนยัน
64 200952 30010064 บ้านหนองตาคง
ยังไม่ยืนยัน
65 200956 30010065 วัดบ้านหนองบัวศาลา
ยังไม่ยืนยัน
66 200957 30010066 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
67 200905 30010068 ทหารอากาศบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
68 200919 30010069 บ้านทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
69 200926 30010070 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
70 200927 30010071 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
71 200923 30010072 บ้านมาบมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
72 200924 30010073 บ้านยองแยง
ยังไม่ยืนยัน
73 200925 30010074 บ้านหนองระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
74 200948 30010075 บ้านหมื่นไวย
ยังไม่ยืนยัน
75 200943 30010076 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่
ยังไม่ยืนยัน
76 200950 30010077 บ้านดอนขวาง
ยังไม่ยืนยัน
77 200922 30010078 บ้านพะไล
ยังไม่ยืนยัน
78 200469 30010079 ไตรคามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
79 200471 30010080 บ้านเกรียมโนนสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
80 200473 30010081 บ้านไพ
ยังไม่ยืนยัน
81 200475 30010082 บ้านหนองพลอง
ยังไม่ยืนยัน
82 200522 30010083 บ้านขามเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
83 200478 30010084 บ้านจันอัด
ยังไม่ยืนยัน
84 200480 30010085 บ้านด่านติง
ยังไม่ยืนยัน
85 200483 30010086 บ้านเหล่าพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
86 200502 30010087 บ้านส้มมิตรภาพที่93
ยังไม่ยืนยัน
87 200511 30010088 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
88 200513 30010089 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
89 200514 30010090 บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
90 200492 30010091 บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
91 200496 30010092 บ้านโนนมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
92 200488 30010093 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
93 200491 30010094 วัดบ้านด่านคนคบ
ยังไม่ยืนยัน
94 200535 30010095 บ้านคอนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
95 200494 30010096 บ้านด่านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
96 200495 30010097 บ้านโตนด
ยังไม่ยืนยัน
97 200493 30010098 บ้านด่านเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
98 200499 30010099 อนุบาลตลาดแค
ยังไม่ยืนยัน
99 200500 30010100 บ้านธารปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
100 200501 30010101 บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
101 200504 30010103 บ้านหญ้าคาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
102 200506 30010104 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ
ยังไม่ยืนยัน
103 200507 30010105 ชุมชนบ้านเพชร
ยังไม่ยืนยัน
104 200509 30010106 บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
105 200510 30010107 บ้านขามชั่งโค
ยังไม่ยืนยัน
106 200512 30010108 บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
107 200515 30010109 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
108 200524 30010110 บ้านมะรุม
ยังไม่ยืนยัน
109 200525 30010111 บ้านเสลาถั่วแปบ
ยังไม่ยืนยัน
110 200526 30010112 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
ยังไม่ยืนยัน
111 200527 30010113 บ้านหนองนา
ยังไม่ยืนยัน
112 200517 30010114 บ้านเปราะหอมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
113 200519 30010115 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
114 200528 30010116 บ้านหนองม้า
ยังไม่ยืนยัน
115 200521 30010117 บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
116 200523 30010118 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)
ยังไม่ยืนยัน
117 200516 30010119 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
118 200518 30010120 บ้านพลจลก
ยังไม่ยืนยัน
119 200520 30010121 บ้านหนองแจง
ยังไม่ยืนยัน
120 200476 30010122 บ้านกระเพรา
ยังไม่ยืนยัน
121 200477 30010123 บ้านคล้าโนนคราม
ยังไม่ยืนยัน
122 200479 30010124 ดอนท้าววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
123 200481 30010125 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
ยังไม่ยืนยัน
124 200482 30010126 บ้านเมืองที
ยังไม่ยืนยัน
125 200534 30010127 บ้านหนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
126 200470 30010128 บ้านกระถินหนองเครือชุด
ยังไม่ยืนยัน
127 200472 30010129 บ้านดอนผวา
ยังไม่ยืนยัน
128 200474 30010130 บ้านสะพาน
ยังไม่ยืนยัน
129 200529 30010131 บ้านคอหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
130 200498 30010132 บ้านหนองโจด
ยังไม่ยืนยัน
131 200508 30010133 ไตรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
132 200497 30010134 บ้านโนนมันเทศ
ยังไม่ยืนยัน
133 200530 30010135 บ้านซาด
ยังไม่ยืนยัน
134 200531 30010136 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539)
ยังไม่ยืนยัน
135 200532 30010137 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
136 200533 30010138 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
137 200505 30010139 บ้านหลุมข้าว
ยังไม่ยืนยัน
138 200489 30010140 บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
139 200490 30010141 โพธารามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
140 200484 30010142 กันเกราพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
141 200485 30010143 บ้านดอนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
142 200486 30010144 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
143 200487 30010145 บ้านหนองจำปา
ยังไม่ยืนยัน