ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3002 :  สพป.นครราชสีมา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200196 30020001 ไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2 200197 30020002 บ้านดงพลอง
ยืนยันแล้ว
3 200198 30020003 บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
4 200199 30020004 บ้านพระนารายณ์
ยืนยันแล้ว
5 200200 30020005 บ้านหนองขามน้อย
ยืนยันแล้ว
6 200203 30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว
ยืนยันแล้ว
7 200179 30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
8 200181 30020009 บ้านตะกุดเครือปลอก
ยืนยันแล้ว
9 200182 30020010 บ้านโนนพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
10 200184 30020011 บ้านหนองบัวกลาง
ยืนยันแล้ว
11 200215 30020012 บ้านหนองนกกวัก
ยืนยันแล้ว
12 200216 30020013 หนองพลวงพิทยา
ยืนยันแล้ว
13 200189 30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
14 200190 30020015 บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
15 200191 30020016 รัฐการุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 200194 30020017 วัดเหมสูง
ยืนยันแล้ว
17 200211 30020019 บ้านโนนตาพรม
ยืนยันแล้ว
18 200212 30020020 บ้านช่องโค
ยืนยันแล้ว
19 200213 30020021 บ้านละกอ
ยืนยันแล้ว
20 200214 30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
21 200217 30020023 อรพิมพ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
22 200218 30020024 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
ยืนยันแล้ว
23 200206 30020025 บ้านโกรกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
24 200207 30020026 บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
25 200210 30020027 วัดหินมงคล
ยืนยันแล้ว
26 200208 30020028 บ้านบุวังหว้า
ยืนยันแล้ว
27 200209 30020029 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
28 200204 30020030 ขามสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
29 200205 30020031 ชุมชนสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 200219 30020032 ชาติวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 200220 30020033 บ้านโนนทะยุง
ยืนยันแล้ว
32 200221 30020034 บ้านโนนพะไล
ยืนยันแล้ว
33 200222 30020035 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
34 200224 30020036 ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
35 200225 30020037 สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
36 200201 30020038 บ้านหนองแมว
ยืนยันแล้ว
37 200202 30020039 วัดหนองนกคุ่ม
ยืนยันแล้ว
38 200187 30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
39 200188 30020041 บ้านโคกพระ
ยืนยันแล้ว
40 200192 30020042 วัดหนองจอก
ยืนยันแล้ว
41 200193 30020043 วัดหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
42 200183 30020044 บ้านสวนปอ
ยืนยันแล้ว
43 200185 30020045 บ้านหินโคน
ยืนยันแล้ว
44 200186 30020046 เสมาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
45 200223 30020047 บ้านหนองจระเข้หิน
ยืนยันแล้ว
46 200273 30020048 บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
47 200278 30020050 วัดพะโค
ยืนยันแล้ว
48 200281 30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ยืนยันแล้ว
49 200286 30020052 บ้านบิง
ยืนยันแล้ว
50 200287 30020053 บ้านบึงทับปรางค์
ยืนยันแล้ว
51 200288 30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์
ยืนยันแล้ว
52 200293 30020055 บ้านด่านเกวียน
ยืนยันแล้ว
53 200294 30020056 บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
54 200298 30020057 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
55 200292 30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
ยืนยันแล้ว
56 200297 30020059 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
57 200280 30020060 ชลประทานบ้านกอโจด
ยืนยันแล้ว
58 200282 30020061 บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
59 200284 30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 200285 30020063 บ้านโนนเพชร
ยืนยันแล้ว
61 200272 30020064 ชุมชนดอนไพล
ยืนยันแล้ว
62 200279 30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
63 200276 30020066 บ้านบึงพระ
ยืนยันแล้ว
64 200274 30020067 บ้านท่าลาดขาว
ยืนยันแล้ว
65 200275 30020068 บ้านบึงไทย
ยืนยันแล้ว
66 200295 30020069 บ้านท่าอ่าง
ยืนยันแล้ว
67 200291 30020070 บ้านกุดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
68 200283 30020071 บ้านดอนพราหมณ์
ยืนยันแล้ว
69 200310 30020072 บ้านหนองเสาเดียว
ยืนยันแล้ว
70 200299 30020073 บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
71 200300 30020074 บ้านโค้งกระโดน
ยืนยันแล้ว
72 200301 30020075 บ้านดอนเกตุ
ยืนยันแล้ว
73 200302 30020076 บ้านดะแลง
ยืนยันแล้ว
74 200303 30020077 บ้านปอพราน
ยืนยันแล้ว
75 200304 30020078 บ้านหนองปรึก
ยืนยันแล้ว
76 200309 30020079 บ้านปรางค์
ยืนยันแล้ว
77 200311 30020080 วัดกุดสวาย
ยืนยันแล้ว
78 200305 30020081 ชุมชนพลับพลา
ยืนยันแล้ว
79 200306 30020082 บ้านกอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
80 200307 30020083 บ้านคลองกลาง
ยืนยันแล้ว
81 200308 30020084 บ้านท่าตะเคียน
ยืนยันแล้ว
82 200296 30020085 บ้านละลม
ยืนยันแล้ว
83 200289 30020086 บ้านกุดจอกน้อย
ยืนยันแล้ว
84 200290 30020087 บ้านกุดจอกใหญ่
ยืนยันแล้ว
85 201145 30020089 บ้านซ่าเลือด
ยืนยันแล้ว
86 201147 30020090 บ้านโนนขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
87 201148 30020091 บ้านหนองบัวรองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
88 201150 30020092 บ้านหัวทำนบ
ยืนยันแล้ว
89 201157 30020093 บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
90 201158 30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
91 201159 30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่
ยืนยันแล้ว
92 201160 30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
93 201161 30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
ยืนยันแล้ว
94 201162 30020098 วัดหนองนา
ยืนยันแล้ว
95 201146 30020099 บ้านนาตะคุ
ยืนยันแล้ว
96 201171 30020100 บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
97 201174 30020101 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
98 201137 30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
ยืนยันแล้ว
99 201139 30020103 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
100 201140 30020104 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
101 201141 30020105 บ้านเมืองพลับพลา
ยืนยันแล้ว
102 201165 30020106 บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
103 201142 30020107 บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
104 201143 30020108 บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
105 201168 30020109 บ้านหลุ่งตะเคียน
ยืนยันแล้ว
106 201169 30020110 รักชาติประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
107 201163 30020111 บ้านกระทุ่มแท่น
ยืนยันแล้ว
108 201164 30020112 บ้านตะแกรง
ยืนยันแล้ว
109 201166 30020113 บ้านหนองนกเขา
ยืนยันแล้ว
110 201167 30020114 บ้านหนองสาย
ยืนยันแล้ว
111 201138 30020115 บ้านกู่โกสีย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
112 201153 30020116 บ้านเมืองรัง
ยืนยันแล้ว
113 201154 30020117 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
114 201155 30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
ยืนยันแล้ว
115 201156 30020119 บ้านหลุ่งประดู่
ยืนยันแล้ว
116 201151 30020120 บ้านโคกพลวง
ยืนยันแล้ว
117 201152 30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
118 201175 30020122 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
119 201149 30020123 บ้านห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
120 201170 30020124 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
ยืนยันแล้ว
121 201176 30020125 บ้านห้วยปอ
ยืนยันแล้ว
122 201172 30020126 บ้านสวนหอม
ยืนยันแล้ว
123 201173 30020127 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
124 201181 30020128 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
125 201182 30020129 บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
126 201183 30020130 บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
127 201177 30020131 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
128 201178 30020132 บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
129 201179 30020133 บ้านสระมะค่า
ยืนยันแล้ว
130 201180 30020134 บ้านหนองพลอง
ยืนยันแล้ว
131 201111 30020135 บ้านซับตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
132 201113 30020136 บ้านสระซาง
ยืนยันแล้ว
133 201117 30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
134 201118 30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
135 201112 30020139 บ้านถนนหัก
ยืนยันแล้ว
136 201128 30020140 บ้านลุงเขว้า
ยืนยันแล้ว
137 201130 30020141 บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
138 201125 30020142 บ้านท่าตะแบก
ยืนยันแล้ว
139 201126 30020143 บ้านทุ่งหัวขวาน
ยืนยันแล้ว
140 201127 30020144 บ้านพระ
ยืนยันแล้ว
141 201129 30020145 บ้านสารภี
ยืนยันแล้ว
142 201131 30020146 บ้านยอกขาม
ยืนยันแล้ว
143 201133 30020147 บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
144 201132 30020148 บ้านสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
145 201134 30020149 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
146 201135 30020150 บ้านหนองบุนนาก
ยืนยันแล้ว
147 201136 30020151 เทียมนครวิทยา
ยืนยันแล้ว
148 201124 30020152 บ้านหนองไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
149 201121 30020153 บ้านสระมะค่า
ยืนยันแล้ว
150 201123 30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
151 201122 30020155 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
152 201120 30020156 บ้านบุกระโทก
ยืนยันแล้ว
153 201119 30020157 บ้านคลองสารเพชร
ยืนยันแล้ว
154 201114 30020158 บ้านหนองลูกควาย
ยืนยันแล้ว
155 201115 30020159 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
156 201116 30020160 บ้านหนองหัวแรด
ยืนยันแล้ว
157 201302 30020161 บ้านกรูด
ยืนยันแล้ว
158 201307 30020162 สมบูรณ์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
159 201318 30020163 เพชรมาตุคลา
ยืนยันแล้ว
160 201320 30020164 พิมานประชาสันต์
ยืนยันแล้ว
161 201301 30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
162 201304 30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
163 201305 30020167 โนนตาวิทย์
ยืนยันแล้ว
164 201303 30020168 บ้านกันผม
ยืนยันแล้ว
165 201306 30020169 บ้านพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
166 201314 30020170 บ้านด่านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
167 201319 30020171 ภูทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
168 201308 30020172 ชุมชนวัดรวง
ยืนยันแล้ว
169 201309 30020173 บ้านนาตาวงษ์
ยืนยันแล้ว
170 201310 30020174 วัดสลักได
ยืนยันแล้ว
171 201311 30020175 สมานมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
172 201312 30020176 อำนวยศิลป์สารกิจ
ยืนยันแล้ว
173 201313 30020177 โคกวังวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
174 201315 30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
175 201316 30020179 บ้านหนองบัวโคก
ยืนยันแล้ว
176 201317 30020180 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว