ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3002 :  สพป.นครราชสีมา เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200196 30020001 ไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
2 200197 30020002 บ้านดงพลอง
ยังไม่ยืนยัน
3 200198 30020003 บ้านทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
4 200199 30020004 บ้านพระนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
5 200200 30020005 บ้านหนองขามน้อย
ยังไม่ยืนยัน
6 200203 30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
7 200179 30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
8 200181 30020009 บ้านตะกุดเครือปลอก
ยังไม่ยืนยัน
9 200182 30020010 บ้านโนนพฤกษ์
ยังไม่ยืนยัน
10 200184 30020011 บ้านหนองบัวกลาง
ยังไม่ยืนยัน
11 200215 30020012 บ้านหนองนกกวัก
ยังไม่ยืนยัน
12 200216 30020013 หนองพลวงพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 200189 30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
14 200190 30020015 บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
15 200191 30020016 รัฐการุณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 200194 30020017 วัดเหมสูง
ยังไม่ยืนยัน
17 200211 30020019 บ้านโนนตาพรม
ยังไม่ยืนยัน
18 200212 30020020 บ้านช่องโค
ยังไม่ยืนยัน
19 200213 30020021 บ้านละกอ
ยังไม่ยืนยัน
20 200214 30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
21 200217 30020023 อรพิมพ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 200218 30020024 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
ยังไม่ยืนยัน
23 200206 30020025 บ้านโกรกไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
24 200207 30020026 บ้านโคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
25 200210 30020027 วัดหินมงคล
ยังไม่ยืนยัน
26 200208 30020028 บ้านบุวังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
27 200209 30020029 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
28 200204 30020030 ขามสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
29 200205 30020031 ชุมชนสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 200219 30020032 ชาติวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 200220 30020033 บ้านโนนทะยุง
ยังไม่ยืนยัน
32 200221 30020034 บ้านโนนพะไล
ยังไม่ยืนยัน
33 200222 30020035 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
34 200224 30020036 ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
35 200225 30020037 สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 200201 30020038 บ้านหนองแมว
ยังไม่ยืนยัน
37 200202 30020039 วัดหนองนกคุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
38 200187 30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
39 200188 30020041 บ้านโคกพระ
ยังไม่ยืนยัน
40 200192 30020042 วัดหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
41 200193 30020043 วัดหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
42 200183 30020044 บ้านสวนปอ
ยังไม่ยืนยัน
43 200185 30020045 บ้านหินโคน
ยังไม่ยืนยัน
44 200186 30020046 เสมาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
45 200223 30020047 บ้านหนองจระเข้หิน
ยังไม่ยืนยัน
46 200273 30020048 บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
47 200278 30020050 วัดพะโค
ยังไม่ยืนยัน
48 200281 30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ยังไม่ยืนยัน
49 200286 30020052 บ้านบิง
ยังไม่ยืนยัน
50 200287 30020053 บ้านบึงทับปรางค์
ยังไม่ยืนยัน
51 200288 30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์
ยังไม่ยืนยัน
52 200293 30020055 บ้านด่านเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
53 200294 30020056 บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
54 200298 30020057 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
55 200292 30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
ยังไม่ยืนยัน
56 200297 30020059 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
57 200280 30020060 ชลประทานบ้านกอโจด
ยังไม่ยืนยัน
58 200282 30020061 บ้านโจด
ยังไม่ยืนยัน
59 200284 30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 200285 30020063 บ้านโนนเพชร
ยังไม่ยืนยัน
61 200272 30020064 ชุมชนดอนไพล
ยังไม่ยืนยัน
62 200279 30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
63 200276 30020066 บ้านบึงพระ
ยังไม่ยืนยัน
64 200274 30020067 บ้านท่าลาดขาว
ยังไม่ยืนยัน
65 200275 30020068 บ้านบึงไทย
ยังไม่ยืนยัน
66 200295 30020069 บ้านท่าอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
67 200291 30020070 บ้านกุดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
68 200283 30020071 บ้านดอนพราหมณ์
ยังไม่ยืนยัน
69 200310 30020072 บ้านหนองเสาเดียว
ยังไม่ยืนยัน
70 200299 30020073 บ้านโนนปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
71 200300 30020074 บ้านโค้งกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
72 200301 30020075 บ้านดอนเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
73 200302 30020076 บ้านดะแลง
ยังไม่ยืนยัน
74 200303 30020077 บ้านปอพราน
ยังไม่ยืนยัน
75 200304 30020078 บ้านหนองปรึก
ยังไม่ยืนยัน
76 200309 30020079 บ้านปรางค์
ยังไม่ยืนยัน
77 200311 30020080 วัดกุดสวาย
ยังไม่ยืนยัน
78 200305 30020081 ชุมชนพลับพลา
ยังไม่ยืนยัน
79 200306 30020082 บ้านกอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 200307 30020083 บ้านคลองกลาง
ยังไม่ยืนยัน
81 200308 30020084 บ้านท่าตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
82 200296 30020085 บ้านละลม
ยังไม่ยืนยัน
83 200289 30020086 บ้านกุดจอกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
84 200290 30020087 บ้านกุดจอกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
85 201145 30020089 บ้านซ่าเลือด
ยังไม่ยืนยัน
86 201147 30020090 บ้านโนนขี้ตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
87 201148 30020091 บ้านหนองบัวรองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
88 201150 30020092 บ้านหัวทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
89 201157 30020093 บ้านจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
90 201158 30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
ยังไม่ยืนยัน
91 201159 30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
92 201160 30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
93 201161 30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
ยังไม่ยืนยัน
94 201162 30020098 วัดหนองนา
ยังไม่ยืนยัน
95 201146 30020099 บ้านนาตะคุ
ยังไม่ยืนยัน
96 201171 30020100 บ้านตะโก
ยังไม่ยืนยัน
97 201174 30020101 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
98 201137 30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
ยังไม่ยืนยัน
99 201139 30020103 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
100 201140 30020104 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
101 201141 30020105 บ้านเมืองพลับพลา
ยังไม่ยืนยัน
102 201165 30020106 บ้านท่าลี่
ยังไม่ยืนยัน
103 201142 30020107 บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
104 201143 30020108 บ้านหนองชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
105 201168 30020109 บ้านหลุ่งตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
106 201169 30020110 รักชาติประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
107 201163 30020111 บ้านกระทุ่มแท่น
ยังไม่ยืนยัน
108 201164 30020112 บ้านตะแกรง
ยังไม่ยืนยัน
109 201166 30020113 บ้านหนองนกเขา
ยังไม่ยืนยัน
110 201167 30020114 บ้านหนองสาย
ยังไม่ยืนยัน
111 201138 30020115 บ้านกู่โกสีย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
112 201153 30020116 บ้านเมืองรัง
ยังไม่ยืนยัน
113 201154 30020117 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
114 201155 30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
115 201156 30020119 บ้านหลุ่งประดู่
ยังไม่ยืนยัน
116 201151 30020120 บ้านโคกพลวง
ยังไม่ยืนยัน
117 201152 30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
118 201175 30020122 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
119 201149 30020123 บ้านห้วยแคน
ยังไม่ยืนยัน
120 201170 30020124 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
ยังไม่ยืนยัน
121 201176 30020125 บ้านห้วยปอ
ยังไม่ยืนยัน
122 201172 30020126 บ้านสวนหอม
ยังไม่ยืนยัน
123 201173 30020127 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
124 201181 30020128 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
125 201182 30020129 บ้านหัวสะพาน
ยังไม่ยืนยัน
126 201183 30020130 บ้านหินดาด
ยังไม่ยืนยัน
127 201177 30020131 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
128 201178 30020132 บ้านตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
129 201179 30020133 บ้านสระมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
130 201180 30020134 บ้านหนองพลอง
ยังไม่ยืนยัน
131 201111 30020135 บ้านซับตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
132 201113 30020136 บ้านสระซาง
ยังไม่ยืนยัน
133 201117 30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
134 201118 30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
135 201112 30020139 บ้านถนนหัก
ยังไม่ยืนยัน
136 201128 30020140 บ้านลุงเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
137 201130 30020141 บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
138 201125 30020142 บ้านท่าตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
139 201126 30020143 บ้านทุ่งหัวขวาน
ยังไม่ยืนยัน
140 201127 30020144 บ้านพระ
ยังไม่ยืนยัน
141 201129 30020145 บ้านสารภี
ยังไม่ยืนยัน
142 201131 30020146 บ้านยอกขาม
ยังไม่ยืนยัน
143 201133 30020147 บ้านหนองตะไก้
ยังไม่ยืนยัน
144 201132 30020148 บ้านสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
145 201134 30020149 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
146 201135 30020150 บ้านหนองบุนนาก
ยังไม่ยืนยัน
147 201136 30020151 เทียมนครวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
148 201124 30020152 บ้านหนองไม้ไผ่
ยังไม่ยืนยัน
149 201121 30020153 บ้านสระมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
150 201123 30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยังไม่ยืนยัน
151 201122 30020155 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
152 201120 30020156 บ้านบุกระโทก
ยังไม่ยืนยัน
153 201119 30020157 บ้านคลองสารเพชร
ยังไม่ยืนยัน
154 201114 30020158 บ้านหนองลูกควาย
ยังไม่ยืนยัน
155 201115 30020159 บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
156 201116 30020160 บ้านหนองหัวแรด
ยังไม่ยืนยัน
157 201302 30020161 บ้านกรูด
ยังไม่ยืนยัน
158 201307 30020162 สมบูรณ์วัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
159 201318 30020163 เพชรมาตุคลา
ยังไม่ยืนยัน
160 201320 30020164 พิมานประชาสันต์
ยังไม่ยืนยัน
161 201301 30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
162 201304 30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
163 201305 30020167 โนนตาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
164 201303 30020168 บ้านกันผม
ยังไม่ยืนยัน
165 201306 30020169 บ้านพระพุทธ
ยังไม่ยืนยัน
166 201314 30020170 บ้านด่านพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
167 201319 30020171 ภูทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
168 201308 30020172 ชุมชนวัดรวง
ยังไม่ยืนยัน
169 201309 30020173 บ้านนาตาวงษ์
ยังไม่ยืนยัน
170 201310 30020174 วัดสลักได
ยังไม่ยืนยัน
171 201311 30020175 สมานมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
172 201312 30020176 อำนวยศิลป์สารกิจ
ยังไม่ยืนยัน
173 201313 30020177 โคกวังวนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
174 201315 30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
175 201316 30020179 บ้านหนองบัวโคก
ยังไม่ยืนยัน
176 201317 30020180 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน