ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3003 :  สพป.นครราชสีมา เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200150 30030001 บ้านโกรกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
2 200152 30030002 บ้านไชยวาล
ยังไม่ยืนยัน
3 200153 30030003 บ้านดอนแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
4 200155 30030004 บ้านหนองต้อ
ยังไม่ยืนยัน
5 200156 30030005 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
6 200157 30030006 บ้านใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
7 200154 30030007 บ้านสระผักโพด
ยังไม่ยืนยัน
8 200176 30030008 บ้านซับก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
9 200177 30030009 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
10 200178 30030010 บ้านหนองหว้าประชาอาสา
ยังไม่ยืนยัน
11 200151 30030011 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
12 200138 30030012 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
13 200139 30030013 บ้านโคกใบบัว
ยังไม่ยืนยัน
14 200142 30030014 บ้านมาบกราด
ยังไม่ยืนยัน
15 200144 30030015 บ้านตะกุดโนนระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
16 200147 30030016 บ้านหนองโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
17 200146 30030017 บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
18 200174 30030018 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
ยังไม่ยืนยัน
19 200175 30030019 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
20 200173 30030020 จอมทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 200148 30030021 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
ยังไม่ยืนยัน
22 200140 30030022 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
23 200141 30030023 บ้านทุ่งแขวน
ยังไม่ยืนยัน
24 200170 30030024 บ้านพนาหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
25 200171 30030025 บ้านหนองรัง
ยังไม่ยืนยัน
26 200168 30030026 บ้านแชะ
ยังไม่ยืนยัน
27 200169 30030027 บ้านดอนกรูด
ยังไม่ยืนยัน
28 200135 30030028 บ้านหนองตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
29 200130 30030029 บ้านเทพนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
30 200143 30030030 บ้านซับสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
31 200145 30030031 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
32 200137 30030032 ครบุรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 200149 30030033 บ้านอังโกน-ห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
34 200158 30030034 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
35 200159 30030035 บ้านบุยายแลบ
ยังไม่ยืนยัน
36 200161 30030036 บ้านมาบตะโกเอน
ยังไม่ยืนยัน
37 200164 30030037 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
38 200136 30030038 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
39 200129 30030039 บ้านทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
40 200131 30030040 บ้านโปร่งสนวน
ยังไม่ยืนยัน
41 200132 30030041 บ้านไร่แหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
42 200133 30030042 บ้านลำเพียก
ยังไม่ยืนยัน
43 200134 30030043 บ้านหนองแคทราย
ยังไม่ยืนยัน
44 200160 30030044 บ้านบุหว้าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
45 200165 30030045 บ้านหนองหินโคน
ยังไม่ยืนยัน
46 200162 30030046 บ้านสระว่านพระยา
ยังไม่ยืนยัน
47 200163 30030047 บ้านหนองเมา
ยังไม่ยืนยัน
48 200166 30030048 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
ยังไม่ยืนยัน
49 200167 30030049 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
50 200172 30030050 บ้านหนองเสือบอง
ยังไม่ยืนยัน
51 201078 30030051 บ้านกุดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
52 201079 30030052 บ้านโคกโจด
ยังไม่ยืนยัน
53 201080 30030053 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
ยังไม่ยืนยัน
54 201081 30030054 บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
55 201082 30030055 บ้านสมบัติเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
56 201084 30030056 บ้านหนองสนวน
ยังไม่ยืนยัน
57 201100 30030057 บ้านหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
58 201087 30030058 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
59 201088 30030059 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
60 201090 30030060 บ้านราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
61 201089 30030061 บ้านราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
62 201091 30030062 บ้านลำไซกง
ยังไม่ยืนยัน
63 201092 30030063 ตะแบกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
64 201095 30030064 บ้านปางไม้
ยังไม่ยืนยัน
65 201094 30030065 สามัคคีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
66 201106 30030066 บ้านโคกไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
67 201083 30030067 บ้านสระตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
68 201085 30030068 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
69 201086 30030069 บ้านหนองใหญ่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
70 201096 30030070 บ้านดอนแขวนประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
71 201098 30030071 บ้านสุขไพบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
72 201099 30030072 บ้านหนองขนาก
ยังไม่ยืนยัน
73 201101 30030073 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
ยังไม่ยืนยัน
74 201102 30030074 บ้านหน้ากลองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
75 201103 30030075 สกัดนาควิทยา
ยังไม่ยืนยัน
76 201104 30030076 ชุมชนบ้านเสิงสาง
ยังไม่ยืนยัน
77 201105 30030077 ท้าวสุรนารี(2521)
ยังไม่ยืนยัน
78 201107 30030078 บ้านสระประทีป
ยังไม่ยืนยัน
79 201108 30030079 บ้านหนองไผ่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
80 201109 30030080 บ้านหนองหลักศิลา
ยังไม่ยืนยัน
81 201110 30030081 หนองไผ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
82 201097 30030082 บ้านประชาสันต์
ยังไม่ยืนยัน
83 201093 30030083 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
84 200737 30030084 บ้านนางเหริญ
ยังไม่ยืนยัน
85 200742 30030085 วัดหลุมข้าว
ยังไม่ยืนยัน
86 200680 30030086 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
87 200682 30030087 วัดศีรษะกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
88 200684 30030088 บ้านหนองล้างช้าง
ยังไม่ยืนยัน
89 200673 30030089 วัดมกุฎไทยาราม
ยังไม่ยืนยัน
90 200677 30030090 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
91 200671 30030091 ม่วงแก้ววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
92 200678 30030092 จตุคามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
93 200679 30030093 บ้านโกรกหว้า
ยังไม่ยืนยัน
94 200685 30030094 วัดบ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
95 200687 30030096 วัดไม้เสี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
96 200683 30030097 บ้านหนองผักไร
ยังไม่ยืนยัน
97 200681 30030098 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
98 200688 30030099 ชุมชนบ้านตะขบ
ยังไม่ยืนยัน
99 200689 30030100 บ้านเขาพญาปราบ
ยังไม่ยืนยัน
100 200690 30030101 บ้านคลองสาริกา
ยังไม่ยืนยัน
101 200691 30030102 บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
102 200692 30030103 บ้านบุหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
103 200693 30030104 บ้านยางกระทุง
ยังไม่ยืนยัน
104 200694 30030105 ป่าไม้อุทิศ 2
ยังไม่ยืนยัน
105 200695 30030106 บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
106 200696 30030107 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
107 200697 30030108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
108 200698 30030109 บ้านหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
109 200699 30030110 บ้านหนองนมนาง
ยังไม่ยืนยัน
110 200700 30030111 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
111 200701 30030112 ไผ่สีสุก
ยังไม่ยืนยัน
112 200702 30030113 อาจวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
113 200706 30030114 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
114 200707 30030115 วัดพรหมราช
ยังไม่ยืนยัน
115 200708 30030116 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
116 200676 30030117 สวนหมากสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
117 200710 30030118 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
ยังไม่ยืนยัน
118 200712 30030119 บ้านพันธ์สงวน
ยังไม่ยืนยัน
119 200713 30030120 บ้านหนองหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
120 200714 30030121 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
121 200715 30030122 แหลมรวกบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
122 200739 30030123 วัดโคกสระน้อย
ยังไม่ยืนยัน
123 200672 30030124 วัดทุ่งจาน
ยังไม่ยืนยัน
124 200674 30030125 วัดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
125 200675 30030126 วัดหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
126 200724 30030127 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
127 200726 30030128 บ้านบ่อปลา
ยังไม่ยืนยัน
128 200730 30030129 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
ยังไม่ยืนยัน
129 200723 30030130 หนองนกเขียนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
130 200719 30030131 บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
131 200720 30030132 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
132 200722 30030134 บ้านหลุมเงิน
ยังไม่ยืนยัน
133 200716 30030135 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
134 200717 30030136 บ้านเมืองปักสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
135 200711 30030138 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
136 200725 30030139 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
137 200729 30030140 บ้านวังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
138 200727 30030141 บ้านพัดทะเล
ยังไม่ยืนยัน
139 200728 30030142 บ้านลำนางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
140 200731 30030143 บ้านเก่าปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
141 200732 30030144 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
142 200733 30030145 บ้านคลองเตย
ยังไม่ยืนยัน
143 200734 30030146 บ้านโป่งสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
144 200740 30030147 วัดโพธินิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
145 200735 30030148 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
146 200736 30030149 สะแกราชวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
147 200743 30030150 วัดใหม่สำโรง
ยืนยันแล้ว
148 200738 30030151 หนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
149 200741 30030152 วัดโพนทราย
ยังไม่ยืนยัน
150 200709 30030153 หนองชุมแสงศรัทธาคาร
ยังไม่ยืนยัน
151 200704 30030154 บ้านพุปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
152 200705 30030155 บ้านหนองโดน
ยังไม่ยืนยัน
153 200703 30030156 บ้านปลายดาบ
ยังไม่ยืนยัน
154 201193 30030157 บ้านไทยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
155 201195 30030158 บ้านบุไผ่
ยังไม่ยืนยัน
156 201209 30030159 บ้านคลองกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
157 201210 30030160 บ้านคลองหินร่อง
ยังไม่ยืนยัน
158 201212 30030162 บ้านระเริง
ยังไม่ยืนยัน
159 201213 30030163 บ้านหนองไม้สัก
ยังไม่ยืนยัน
160 201214 30030164 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
161 201191 30030165 บ้านคลองทุเรียน
ยังไม่ยืนยัน
162 201192 30030166 บ้านคลองบง
ยังไม่ยืนยัน
163 201196 30030167 บ้านศาลเจ้าพ่อ
ยังไม่ยืนยัน
164 201185 30030168 บ้านซับไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
165 201186 30030169 บ้านน้ำซับ
ยังไม่ยืนยัน
166 201188 30030170 บ้านบุตะโก
ยังไม่ยืนยัน
167 201190 30030171 บ้านคลองทราย
ยังไม่ยืนยัน
168 201197 30030172 เจียรวนนท์อุทิศ 2
ยังไม่ยืนยัน
169 201198 30030173 บ้านคลองใบพัด
ยังไม่ยืนยัน
170 201199 30030174 บ้านคลองสะท้อน
ยังไม่ยืนยัน
171 201200 30030175 บ้านท่าวังไทรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
172 201201 30030176 บ้านวังหมี
ยังไม่ยืนยัน
173 201184 30030177 บ้านโคกสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
174 201187 30030178 บ้านโนนสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
175 201194 30030179 บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )
ยังไม่ยืนยัน
176 201202 30030180 บ้านซับเต่า
ยังไม่ยืนยัน
177 201203 30030181 บ้านโนนเหลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
178 201204 30030182 ด่านอุดมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
179 201205 30030183 บ้านบะใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
180 201206 30030184 บ้านวังน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
181 201207 30030185 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
182 201208 30030186 บ้านหนองโสมง
ยังไม่ยืนยัน
183 201189 30030187 บ้านห้วยน้ำเค็ม
ยังไม่ยืนยัน