ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3003 :  สพป.นครราชสีมา เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200150 30030001 บ้านโกรกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2 200152 30030002 บ้านไชยวาล
ยืนยันแล้ว
3 200153 30030003 บ้านดอนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
4 200155 30030004 บ้านหนองต้อ
ยืนยันแล้ว
5 200156 30030005 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
6 200157 30030006 บ้านใหญ่
ยืนยันแล้ว
7 200154 30030007 บ้านสระผักโพด
ยืนยันแล้ว
8 200176 30030008 บ้านซับก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
9 200177 30030009 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
10 200178 30030010 บ้านหนองหว้าประชาอาสา
ยืนยันแล้ว
11 200151 30030011 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
12 200138 30030012 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
ยืนยันแล้ว
13 200139 30030013 บ้านโคกใบบัว
ยืนยันแล้ว
14 200142 30030014 บ้านมาบกราด
ยืนยันแล้ว
15 200144 30030015 บ้านตะกุดโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
16 200147 30030016 บ้านหนองโบสถ์
ยืนยันแล้ว
17 200146 30030017 บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
18 200174 30030018 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
ยืนยันแล้ว
19 200175 30030019 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
20 200173 30030020 จอมทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
21 200148 30030021 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
ยืนยันแล้ว
22 200140 30030022 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
23 200141 30030023 บ้านทุ่งแขวน
ยืนยันแล้ว
24 200170 30030024 บ้านพนาหนองหิน
ยืนยันแล้ว
25 200171 30030025 บ้านหนองรัง
ยืนยันแล้ว
26 200168 30030026 บ้านแชะ
ยืนยันแล้ว
27 200169 30030027 บ้านดอนกรูด
ยืนยันแล้ว
28 200135 30030028 บ้านหนองตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
29 200130 30030029 บ้านเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
30 200143 30030030 บ้านซับสะเดา
ยืนยันแล้ว
31 200145 30030031 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
ยืนยันแล้ว
32 200137 30030032 ครบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 200149 30030033 บ้านอังโกน-ห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
34 200158 30030034 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
35 200159 30030035 บ้านบุยายแลบ
ยืนยันแล้ว
36 200161 30030036 บ้านมาบตะโกเอน
ยืนยันแล้ว
37 200164 30030037 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
38 200136 30030038 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
39 200129 30030039 บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
40 200131 30030040 บ้านโปร่งสนวน
ยืนยันแล้ว
41 200132 30030041 บ้านไร่แหลมทอง
ยืนยันแล้ว
42 200133 30030042 บ้านลำเพียก
ยืนยันแล้ว
43 200134 30030043 บ้านหนองแคทราย
ยืนยันแล้ว
44 200160 30030044 บ้านบุหว้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
45 200165 30030045 บ้านหนองหินโคน
ยืนยันแล้ว
46 200162 30030046 บ้านสระว่านพระยา
ยืนยันแล้ว
47 200163 30030047 บ้านหนองเมา
ยืนยันแล้ว
48 200166 30030048 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
ยืนยันแล้ว
49 200167 30030049 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
50 200172 30030050 บ้านหนองเสือบอง
ยืนยันแล้ว
51 201078 30030051 บ้านกุดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
52 201079 30030052 บ้านโคกโจด
ยืนยันแล้ว
53 201080 30030053 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
54 201081 30030054 บ้านท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
55 201082 30030055 บ้านสมบัติเจริญ
ยืนยันแล้ว
56 201084 30030056 บ้านหนองสนวน
ยืนยันแล้ว
57 201100 30030057 บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
58 201087 30030058 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
59 201088 30030059 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
60 201090 30030060 บ้านราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
61 201089 30030061 บ้านราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
62 201091 30030062 บ้านลำไซกง
ยืนยันแล้ว
63 201092 30030063 ตะแบกวิทยา
ยืนยันแล้ว
64 201095 30030064 บ้านปางไม้
ยืนยันแล้ว
65 201094 30030065 สามัคคีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
66 201106 30030066 บ้านโคกไม้งาม
ยืนยันแล้ว
67 201083 30030067 บ้านสระตะเคียน
ยืนยันแล้ว
68 201085 30030068 บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
69 201086 30030069 บ้านหนองใหญ่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
70 201096 30030070 บ้านดอนแขวนประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
71 201098 30030071 บ้านสุขไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
72 201099 30030072 บ้านหนองขนาก
ยังไม่ยืนยัน
73 201101 30030073 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
ยืนยันแล้ว
74 201102 30030074 บ้านหน้ากลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
75 201103 30030075 สกัดนาควิทยา
ยังไม่ยืนยัน
76 201104 30030076 ชุมชนบ้านเสิงสาง
ยืนยันแล้ว
77 201105 30030077 ท้าวสุรนารี(2521)
ยืนยันแล้ว
78 201107 30030078 บ้านสระประทีป
ยืนยันแล้ว
79 201108 30030079 บ้านหนองไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
80 201109 30030080 บ้านหนองหลักศิลา
ยืนยันแล้ว
81 201110 30030081 หนองไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
82 201097 30030082 บ้านประชาสันต์
ยืนยันแล้ว
83 201093 30030083 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
84 200737 30030084 บ้านนางเหริญ
ยืนยันแล้ว
85 200742 30030085 วัดหลุมข้าว
ยืนยันแล้ว
86 200680 30030086 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
87 200682 30030087 วัดศีรษะกระบือ
ยืนยันแล้ว
88 200684 30030088 บ้านหนองล้างช้าง
ยังไม่ยืนยัน
89 200673 30030089 วัดมกุฎไทยาราม
ยืนยันแล้ว
90 200677 30030090 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
ยืนยันแล้ว
91 200671 30030091 ม่วงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
92 200678 30030092 จตุคามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
93 200679 30030093 บ้านโกรกหว้า
ยืนยันแล้ว
94 200685 30030094 วัดบ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
95 200687 30030096 วัดไม้เสี่ยว
ยืนยันแล้ว
96 200683 30030097 บ้านหนองผักไร
ยืนยันแล้ว
97 200681 30030098 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
98 200688 30030099 ชุมชนบ้านตะขบ
ยืนยันแล้ว
99 200689 30030100 บ้านเขาพญาปราบ
ยืนยันแล้ว
100 200690 30030101 บ้านคลองสาริกา
ยังไม่ยืนยัน
101 200691 30030102 บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
102 200692 30030103 บ้านบุหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
103 200693 30030104 บ้านยางกระทุง
ยืนยันแล้ว
104 200694 30030105 ป่าไม้อุทิศ 2
ยืนยันแล้ว
105 200695 30030106 บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
106 200696 30030107 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
107 200697 30030108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
108 200698 30030109 บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
109 200699 30030110 บ้านหนองนมนาง
ยืนยันแล้ว
110 200700 30030111 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
111 200701 30030112 ไผ่สีสุก
ยืนยันแล้ว
112 200702 30030113 อาจวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
113 200706 30030114 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
114 200707 30030115 วัดพรหมราช
ยืนยันแล้ว
115 200708 30030116 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
116 200676 30030117 สวนหมากสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
117 200710 30030118 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
ยืนยันแล้ว
118 200712 30030119 บ้านพันธ์สงวน
ยืนยันแล้ว
119 200713 30030120 บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
120 200714 30030121 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
121 200715 30030122 แหลมรวกบำรุง
ยืนยันแล้ว
122 200739 30030123 วัดโคกสระน้อย
ยืนยันแล้ว
123 200672 30030124 วัดทุ่งจาน
ยืนยันแล้ว
124 200674 30030125 วัดม่วง
ยืนยันแล้ว
125 200675 30030126 วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
126 200724 30030127 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
127 200726 30030128 บ้านบ่อปลา
ยืนยันแล้ว
128 200730 30030129 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
ยืนยันแล้ว
129 200723 30030130 หนองนกเขียนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
130 200719 30030131 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
131 200720 30030132 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
132 200722 30030134 บ้านหลุมเงิน
ยืนยันแล้ว
133 200716 30030135 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
134 200717 30030136 บ้านเมืองปักสามัคคี
ยืนยันแล้ว
135 200711 30030138 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
136 200725 30030139 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
137 200729 30030140 บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
138 200727 30030141 บ้านพัดทะเล
ยืนยันแล้ว
139 200728 30030142 บ้านลำนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
140 200731 30030143 บ้านเก่าปอแดง
ยืนยันแล้ว
141 200732 30030144 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
142 200733 30030145 บ้านคลองเตย
ยืนยันแล้ว
143 200734 30030146 บ้านโป่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
144 200740 30030147 วัดโพธินิมิตร
ยืนยันแล้ว
145 200735 30030148 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
146 200736 30030149 สะแกราชวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
147 200743 30030150 วัดใหม่สำโรง
ยืนยันแล้ว
148 200738 30030151 หนองประดู่
ยืนยันแล้ว
149 200741 30030152 วัดโพนทราย
ยืนยันแล้ว
150 200709 30030153 หนองชุมแสงศรัทธาคาร
ยืนยันแล้ว
151 200704 30030154 บ้านพุปลาไหล
ยืนยันแล้ว
152 200705 30030155 บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
153 200703 30030156 บ้านปลายดาบ
ยืนยันแล้ว
154 201193 30030157 บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
155 201195 30030158 บ้านบุไผ่
ยืนยันแล้ว
156 201209 30030159 บ้านคลองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
157 201210 30030160 บ้านคลองหินร่อง
ยืนยันแล้ว
158 201212 30030162 บ้านระเริง
ยังไม่ยืนยัน
159 201213 30030163 บ้านหนองไม้สัก
ยืนยันแล้ว
160 201214 30030164 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
161 201191 30030165 บ้านคลองทุเรียน
ยืนยันแล้ว
162 201192 30030166 บ้านคลองบง
ยืนยันแล้ว
163 201196 30030167 บ้านศาลเจ้าพ่อ
ยืนยันแล้ว
164 201185 30030168 บ้านซับไทรทอง
ยืนยันแล้ว
165 201186 30030169 บ้านน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
166 201188 30030170 บ้านบุตะโก
ยืนยันแล้ว
167 201190 30030171 บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
168 201197 30030172 เจียรวนนท์อุทิศ 2
ยืนยันแล้ว
169 201198 30030173 บ้านคลองใบพัด
ยืนยันแล้ว
170 201199 30030174 บ้านคลองสะท้อน
ยังไม่ยืนยัน
171 201200 30030175 บ้านท่าวังไทรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
172 201201 30030176 บ้านวังหมี
ยืนยันแล้ว
173 201184 30030177 บ้านโคกสันติสุข
ยืนยันแล้ว
174 201187 30030178 บ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
175 201194 30030179 บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )
ยืนยันแล้ว
176 201202 30030180 บ้านซับเต่า
ยืนยันแล้ว
177 201203 30030181 บ้านโนนเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
178 201204 30030182 ด่านอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
179 201205 30030183 บ้านบะใหญ่
ยืนยันแล้ว
180 201206 30030184 บ้านวังน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
181 201207 30030185 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
182 201208 30030186 บ้านหนองโสมง
ยืนยันแล้ว
183 201189 30030187 บ้านห้วยน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว