ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3006 :  สพป.นครราชสีมา เขต 6

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200091 30060001 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
ยังไม่ยืนยัน
2 200094 30060002 บ้านมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
3 200084 30060003 บ้านตะหนอด
ยังไม่ยืนยัน
4 200088 30060004 ปริยัติไพศาล
ยังไม่ยืนยัน
5 200073 30060005 บ้านโคกเสี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
6 200074 30060006 บ้านน้อยหนองหนาด
ยังไม่ยืนยัน
7 200075 30060007 บ้านปอบิด
ยังไม่ยืนยัน
8 200076 30060008 บ้านเมืองคง
ยังไม่ยืนยัน
9 200079 30060009 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
10 200080 30060010 วัดกู่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
11 200118 30060011 บ้านไทรโยง
ยังไม่ยืนยัน
12 200077 30060012 บ้านสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
13 200114 30060013 บ้านดอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
14 200116 30060014 บ้านศรีนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
15 200117 30060015 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
16 200081 30060016 บ้านโคกตะพาบ
ยังไม่ยืนยัน
17 200082 30060017 บ้านตะโกโคก
ยังไม่ยืนยัน
18 200083 30060018 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
19 200085 30060019 บ้านตาจั่น
ยังไม่ยืนยัน
20 200087 30060021 บ้านหนองบัวทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21 200089 30060022 ชุมชนบ้านวัด
ยังไม่ยืนยัน
22 200090 30060023 บ้านกระถิน
ยังไม่ยืนยัน
23 200092 30060024 บ้านคอนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
24 200093 30060025 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
ยังไม่ยืนยัน
25 200095 30060026 บ้านหนองบัวสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
26 200096 30060027 บ้านหนองพรานปาน
ยังไม่ยืนยัน
27 200108 30060028 บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
28 200109 30060029 บ้านหนองบัวกระจาย
ยังไม่ยืนยัน
29 200120 30060030 บ้านตลุกสาหร่าย
ยังไม่ยืนยัน
30 200122 30060031 บ้านโนนเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
31 200127 30060032 วัดบ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
32 200101 30060033 บ้านประคำ
ยังไม่ยืนยัน
33 200102 30060034 บ้านปรางค์
ยังไม่ยืนยัน
34 200097 30060036 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
35 200098 30060037 บ้านดอนทะแยง
ยังไม่ยืนยัน
36 200099 30060038 บ้านตะโก
ยังไม่ยืนยัน
37 200100 30060039 บ้านทัพมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
38 200112 30060040 ชุมชนคงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 200113 30060041 บ้านโคกเพ็ด
ยังไม่ยืนยัน
40 200115 30060042 บ้านตลุกหินปูน
ยังไม่ยืนยัน
41 200119 30060043 วันครู 2502
ยังไม่ยืนยัน
42 200078 30060044 บ้านหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
43 200121 30060045 บ้านตากิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
44 200123 30060046 บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
45 200124 30060047 บ้านหนองหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
46 200126 30060048 วนาประชารัฐบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
47 200128 30060049 ห้วยไหวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
48 200103 30060050 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
49 200125 30060051 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
50 200105 30060052 บ้านเก่าค้อ
ยังไม่ยืนยัน
51 200106 30060053 บ้านโจด
ยังไม่ยืนยัน
52 200107 30060054 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
53 200110 30060055 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
54 200111 30060056 บ้านหมัน
ยังไม่ยืนยัน
55 200599 30060057 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
56 200600 30060058 บ้านดอนตะหนิน
ยังไม่ยืนยัน
57 200601 30060059 บ้านตลุกพลวง
ยังไม่ยืนยัน
58 200603 30060060 บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
59 200604 30060061 บ้านหนองโจด
ยังไม่ยืนยัน
60 200605 30060062 บ้านหนองปรือโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
61 200606 30060063 บ้านหนองม่วงช่างพิม
ยังไม่ยืนยัน
62 200595 30060064 บ้านโนนเพ็ด
ยังไม่ยืนยัน
63 200590 30060066 ชุมชนบ้านช่อระกา
ยังไม่ยืนยัน
64 200591 30060067 บ้านขามเวียน
ยังไม่ยืนยัน
65 200598 30060068 ชุมชนบ้านเหลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
66 200602 30060069 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 200592 30060070 บ้านดอนเปล้า
ยังไม่ยืนยัน
68 200593 30060071 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
69 200594 30060072 บ้านโนนทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
70 200597 30060073 บ้านวังโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
71 200560 30060074 บ้านโคกเพ็ด
ยังไม่ยืนยัน
72 200561 30060075 วัดบ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
73 200562 30060076 บ้านดอนแร้ง
ยังไม่ยืนยัน
74 200563 30060077 บ้านอ้อยช้าง
ยังไม่ยืนยัน
75 200551 30060079 บ้านหนองหว้าเอน
ยังไม่ยืนยัน
76 200572 30060080 ไทยรัฐวิทยา18
ยังไม่ยืนยัน
77 200574 30060081 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
78 200575 30060082 บ้านโคกสี
ยังไม่ยืนยัน
79 200577 30060083 บ้านดอนคนทา
ยังไม่ยืนยัน
80 200579 30060084 บ้านโสกงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
81 200580 30060085 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
ยังไม่ยืนยัน
82 200536 30060086 บ้านกู่
ยังไม่ยืนยัน
83 200537 30060087 บ้านโคกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
84 200538 30060088 บ้านทองหลางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
85 200542 30060089 วัดบ้านกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
86 200544 30060090 บ้านขามหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
87 200545 30060091 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
88 200546 30060092 บ้านดอนหันโนนเพ็ด
ยังไม่ยืนยัน
89 200547 30060093 บ้านตะคร้อโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
90 200552 30060094 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
91 200553 30060095 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
92 200554 30060096 วัดบ้านดอนชุมช้าง
ยังไม่ยืนยัน
93 200585 30060097 บ้านโคกสะอาดสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
94 200555 30060098 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
95 200556 30060099 วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
96 200558 30060100 วัดบ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
97 200559 30060101 บ้านโนนกระพี้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
98 200550 30060102 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
99 200564 30060103 บ้านดอนฆ่าเสือ
ยังไม่ยืนยัน
100 200566 30060104 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
101 200569 30060105 วัดบ้านหนองตะไก้
ยังไม่ยืนยัน
102 200570 30060106 บ้านหนองปรือคึมม่วง
ยังไม่ยืนยัน
103 200571 30060107 บ้านห้วยโจด
ยังไม่ยืนยัน
104 200543 30060108 วัดบ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
105 200540 30060109 บ้านเสมา
ยังไม่ยืนยัน
106 200541 30060110 บ้านหนองแจ้งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
107 200539 30060111 บ้านนาดอนบก
ยังไม่ยืนยัน
108 200565 30060112 บ้านบุเสมาทอง
ยังไม่ยืนยัน
109 200567 30060113 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
110 200557 30060114 วัดบ้านหนองไข่ผำ
ยังไม่ยืนยัน
111 200568 30060115 บ้านหนองแจ้งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
112 200548 30060116 บ้านโนนมะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
113 200587 30060117 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
114 200588 30060118 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
115 200582 30060119 บ้านกระพี้
ยังไม่ยืนยัน
116 200584 30060120 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
117 200586 30060121 บ้านสระครก
ยังไม่ยืนยัน
118 200589 30060122 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
119 200573 30060123 ขามเตี้ยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
120 200576 30060124 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
121 200578 30060125 บ้านด่านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
122 200581 30060126 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
123 200583 30060127 วัดบ้านเก่างิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
124 200016 30060128 บ้านอุทัยทอง
ยังไม่ยืนยัน
125 200022 30060129 บ้านหนองขามนาดี
ยังไม่ยืนยัน
126 200023 30060130 บ้านหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
127 200012 30060131 บ้านโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
128 200014 30060132 บ้านหนองสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
129 200013 30060133 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
130 200015 30060134 บ้านหินลาดหนองโดน
ยังไม่ยืนยัน
131 200018 30060135 บ้านนาแค
ยังไม่ยืนยัน
132 200020 30060136 บ้านโสกน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
133 200010 30060137 บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
134 200011 30060138 บ้านแก้งสนามนาง
ยังไม่ยืนยัน
135 200002 30060139 บ้านโนนระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
136 200007 30060140 บ้านหนองโคบาล
ยังไม่ยืนยัน
137 200008 30060141 บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
138 200019 30060142 บ้านศาลาหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
139 200021 30060143 บ้านหนองขามน้อย
ยังไม่ยืนยัน
140 200004 30060144 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
141 200009 30060145 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
142 200017 30060146 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
143 200024 30060147 บ้านหัวหนองฯ
ยังไม่ยืนยัน
144 200005 30060148 บ้านสีสุก
ยังไม่ยืนยัน
145 200006 30060149 บ้านโสกสนวน
ยังไม่ยืนยัน
146 200001 30060150 บ้านดอนไผ่
ยังไม่ยืนยัน
147 200003 30060151 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
148 201324 30060152 บ้านโนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
149 201326 30060153 บ้านหนองคอม
ยังไม่ยืนยัน
150 201328 30060154 บ้านหลุบกุง
ยังไม่ยืนยัน
151 201329 30060155 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
152 201330 30060156 วัดบ้านศาลาดิน
ยังไม่ยืนยัน
153 201321 30060157 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
ยังไม่ยืนยัน
154 201322 30060158 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
155 201323 30060159 วังโพน
ยังไม่ยืนยัน
156 201325 30060160 บ้านป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
157 201327 30060161 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
158 201333 30060162 บ้านแดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
159 201334 30060163 บ้านฝาผนัง
ยังไม่ยืนยัน
160 201335 30060164 บ้านเพ็ดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
161 201336 30060165 บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
162 201337 30060166 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
163 201332 30060167 บ้านคึมมะอุ
ยังไม่ยืนยัน
164 201331 30060168 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
165 201346 30060169 วัดบ้านโนนประดู่
ยังไม่ยืนยัน
166 201349 30060170 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
167 201350 30060171 เบญจราษฎร์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
168 201351 30060172 วัดบ้านมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
169 201348 30060173 บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
170 201347 30060174 บ้านโนนสัง
ยังไม่ยืนยัน
171 201352 30060175 วัดบ้านโนนกอก
ยังไม่ยืนยัน
172 201353 30060176 บ้านแฝก
ยังไม่ยืนยัน
173 201354 30060177 วัดบ้านสามเมือง
ยังไม่ยืนยัน
174 201345 30060178 วัดบ้านสีดา
ยังไม่ยืนยัน
175 201338 30060179 วัดบ้านดอนโก่ย
ยังไม่ยืนยัน
176 201341 30060180 บ้านหญ้าคา
ยังไม่ยืนยัน
177 201344 30060181 บ้านหินแห่
ยังไม่ยืนยัน
178 201339 30060182 วัดบ้านดอนเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
179 201340 30060183 วัดบ้านเมืองสูง
ยังไม่ยืนยัน
180 201342 30060184 บ้านหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
181 201343 30060185 บ้านหัวนาคำ
ยังไม่ยืนยัน