ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3006 :  สพป.นครราชสีมา เขต 6

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 200091 30060001 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
ยืนยันแล้ว
2 200094 30060002 บ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
3 200084 30060003 บ้านตะหนอด
ยืนยันแล้ว
4 200088 30060004 ปริยัติไพศาล
ยืนยันแล้ว
5 200073 30060005 บ้านโคกเสี่ยว
ยืนยันแล้ว
6 200074 30060006 บ้านน้อยหนองหนาด
ยืนยันแล้ว
7 200075 30060007 บ้านปอบิด
ยืนยันแล้ว
8 200076 30060008 บ้านเมืองคง
ยืนยันแล้ว
9 200079 30060009 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
10 200080 30060010 วัดกู่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
11 200118 30060011 บ้านไทรโยง
ยืนยันแล้ว
12 200077 30060012 บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
13 200114 30060013 บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
14 200116 30060014 บ้านศรีนิมิต
ยืนยันแล้ว
15 200117 30060015 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
16 200081 30060016 บ้านโคกตะพาบ
ยืนยันแล้ว
17 200082 30060017 บ้านตะโกโคก
ยืนยันแล้ว
18 200083 30060018 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
19 200085 30060019 บ้านตาจั่น
ยืนยันแล้ว
20 200087 30060021 บ้านหนองบัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
21 200089 30060022 ชุมชนบ้านวัด
ยืนยันแล้ว
22 200090 30060023 บ้านกระถิน
ยืนยันแล้ว
23 200092 30060024 บ้านคอนเมือง
ยืนยันแล้ว
24 200093 30060025 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
ยืนยันแล้ว
25 200095 30060026 บ้านหนองบัวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
26 200096 30060027 บ้านหนองพรานปาน
ยืนยันแล้ว
27 200108 30060028 บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
28 200109 30060029 บ้านหนองบัวกระจาย
ยืนยันแล้ว
29 200120 30060030 บ้านตลุกสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
30 200122 30060031 บ้านโนนเต็ง
ยืนยันแล้ว
31 200127 30060032 วัดบ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
32 200101 30060033 บ้านประคำ
ยืนยันแล้ว
33 200102 30060034 บ้านปรางค์
ยืนยันแล้ว
34 200097 30060036 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
35 200098 30060037 บ้านดอนทะแยง
ยืนยันแล้ว
36 200099 30060038 บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
37 200100 30060039 บ้านทัพมะขาม
ยืนยันแล้ว
38 200112 30060040 ชุมชนคงวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 200113 30060041 บ้านโคกเพ็ด
ยืนยันแล้ว
40 200115 30060042 บ้านตลุกหินปูน
ยืนยันแล้ว
41 200119 30060043 วันครู 2502
ยืนยันแล้ว
42 200078 30060044 บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
43 200121 30060045 บ้านตากิ่ม
ยืนยันแล้ว
44 200123 30060046 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
45 200124 30060047 บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
46 200126 30060048 วนาประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
47 200128 30060049 ห้วยไหวัฒนา
ยืนยันแล้ว
48 200103 30060050 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
49 200125 30060051 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
50 200105 30060052 บ้านเก่าค้อ
ยืนยันแล้ว
51 200106 30060053 บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
52 200107 30060054 บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
53 200110 30060055 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
54 200111 30060056 บ้านหมัน
ยืนยันแล้ว
55 200599 30060057 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
ยืนยันแล้ว
56 200600 30060058 บ้านดอนตะหนิน
ยืนยันแล้ว
57 200601 30060059 บ้านตลุกพลวง
ยืนยันแล้ว
58 200603 30060060 บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
59 200604 30060061 บ้านหนองโจด
ยืนยันแล้ว
60 200605 30060062 บ้านหนองปรือโป่ง
ยืนยันแล้ว
61 200606 30060063 บ้านหนองม่วงช่างพิม
ยืนยันแล้ว
62 200595 30060064 บ้านโนนเพ็ด
ยืนยันแล้ว
63 200590 30060066 ชุมชนบ้านช่อระกา
ยืนยันแล้ว
64 200591 30060067 บ้านขามเวียน
ยืนยันแล้ว
65 200598 30060068 ชุมชนบ้านเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
66 200602 30060069 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 200592 30060070 บ้านดอนเปล้า
ยืนยันแล้ว
68 200593 30060071 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
69 200594 30060072 บ้านโนนทองหลาง
ยืนยันแล้ว
70 200597 30060073 บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
71 200560 30060074 บ้านโคกเพ็ด
ยืนยันแล้ว
72 200561 30060075 วัดบ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
73 200562 30060076 บ้านดอนแร้ง
ยืนยันแล้ว
74 200563 30060077 บ้านอ้อยช้าง
ยืนยันแล้ว
75 200551 30060079 บ้านหนองหว้าเอน
ยืนยันแล้ว
76 200572 30060080 ไทยรัฐวิทยา18
ยืนยันแล้ว
77 200574 30060081 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
78 200575 30060082 บ้านโคกสี
ยืนยันแล้ว
79 200577 30060083 บ้านดอนคนทา
ยืนยันแล้ว
80 200579 30060084 บ้านโสกงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
81 200580 30060085 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
ยืนยันแล้ว
82 200536 30060086 บ้านกู่
ยืนยันแล้ว
83 200537 30060087 บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
84 200538 30060088 บ้านทองหลางน้อย
ยืนยันแล้ว
85 200542 30060089 วัดบ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
86 200544 30060090 บ้านขามหนองแวง
ยืนยันแล้ว
87 200545 30060091 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
88 200546 30060092 บ้านดอนหันโนนเพ็ด
ยืนยันแล้ว
89 200547 30060093 บ้านตะคร้อโนนทอง
ยืนยันแล้ว
90 200552 30060094 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
91 200553 30060095 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
92 200554 30060096 วัดบ้านดอนชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
93 200585 30060097 บ้านโคกสะอาดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
94 200555 30060098 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
95 200556 30060099 วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
96 200558 30060100 วัดบ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
97 200559 30060101 บ้านโนนกระพี้วิทยา
ยืนยันแล้ว
98 200550 30060102 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
99 200564 30060103 บ้านดอนฆ่าเสือ
ยืนยันแล้ว
100 200566 30060104 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
101 200569 30060105 วัดบ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
102 200570 30060106 บ้านหนองปรือคึมม่วง
ยืนยันแล้ว
103 200571 30060107 บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
104 200543 30060108 วัดบ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
105 200540 30060109 บ้านเสมา
ยืนยันแล้ว
106 200541 30060110 บ้านหนองแจ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
107 200539 30060111 บ้านนาดอนบก
ยืนยันแล้ว
108 200565 30060112 บ้านบุเสมาทอง
ยืนยันแล้ว
109 200567 30060113 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
ยืนยันแล้ว
110 200557 30060114 วัดบ้านหนองไข่ผำ
ยืนยันแล้ว
111 200568 30060115 บ้านหนองแจ้งใหญ่
ยืนยันแล้ว
112 200548 30060116 บ้านโนนมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
113 200587 30060117 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
114 200588 30060118 บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
115 200582 30060119 บ้านกระพี้
ยืนยันแล้ว
116 200584 30060120 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
117 200586 30060121 บ้านสระครก
ยืนยันแล้ว
118 200589 30060122 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
119 200573 30060123 ขามเตี้ยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
120 200576 30060124 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
121 200578 30060125 บ้านด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
122 200581 30060126 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
123 200583 30060127 วัดบ้านเก่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
124 200016 30060128 บ้านอุทัยทอง
ยืนยันแล้ว
125 200022 30060129 บ้านหนองขามนาดี
ยืนยันแล้ว
126 200023 30060130 บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
127 200012 30060131 บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
128 200014 30060132 บ้านหนองสะเดา
ยืนยันแล้ว
129 200013 30060133 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
130 200015 30060134 บ้านหินลาดหนองโดน
ยืนยันแล้ว
131 200018 30060135 บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
132 200020 30060136 บ้านโสกน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
133 200010 30060137 บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
134 200011 30060138 บ้านแก้งสนามนาง
ยืนยันแล้ว
135 200002 30060139 บ้านโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
136 200007 30060140 บ้านหนองโคบาล
ยืนยันแล้ว
137 200008 30060141 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
138 200019 30060142 บ้านศาลาหนองขอน
ยืนยันแล้ว
139 200021 30060143 บ้านหนองขามน้อย
ยืนยันแล้ว
140 200004 30060144 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
141 200009 30060145 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
142 200017 30060146 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
143 200024 30060147 บ้านหัวหนองฯ
ยืนยันแล้ว
144 200005 30060148 บ้านสีสุก
ยืนยันแล้ว
145 200006 30060149 บ้านโสกสนวน
ยืนยันแล้ว
146 200001 30060150 บ้านดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
147 200003 30060151 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
148 201324 30060152 บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
149 201326 30060153 บ้านหนองคอม
ยืนยันแล้ว
150 201328 30060154 บ้านหลุบกุง
ยืนยันแล้ว
151 201329 30060155 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
152 201330 30060156 วัดบ้านศาลาดิน
ยืนยันแล้ว
153 201321 30060157 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
ยืนยันแล้ว
154 201322 30060158 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
155 201323 30060159 วังโพน
ยืนยันแล้ว
156 201325 30060160 บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
157 201327 30060161 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
158 201333 30060162 บ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
159 201334 30060163 บ้านฝาผนัง
ยืนยันแล้ว
160 201335 30060164 บ้านเพ็ดน้อย
ยืนยันแล้ว
161 201336 30060165 บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
162 201337 30060166 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
163 201332 30060167 บ้านคึมมะอุ
ยืนยันแล้ว
164 201331 30060168 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
ยืนยันแล้ว
165 201346 30060169 วัดบ้านโนนประดู่
ยืนยันแล้ว
166 201349 30060170 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
167 201350 30060171 เบญจราษฎร์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
168 201351 30060172 วัดบ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
169 201348 30060173 บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
170 201347 30060174 บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
171 201352 30060175 วัดบ้านโนนกอก
ยืนยันแล้ว
172 201353 30060176 บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
173 201354 30060177 วัดบ้านสามเมือง
ยืนยันแล้ว
174 201345 30060178 วัดบ้านสีดา
ยืนยันแล้ว
175 201338 30060179 วัดบ้านดอนโก่ย
ยืนยันแล้ว
176 201341 30060180 บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
177 201344 30060181 บ้านหินแห่
ยืนยันแล้ว
178 201339 30060182 วัดบ้านดอนเต็ง
ยืนยันแล้ว
179 201340 30060183 วัดบ้านเมืองสูง
ยืนยันแล้ว
180 201342 30060184 บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
181 201343 30060185 บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว