ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3101 :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260070 31010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2 260071 31010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
3 260077 31010003 บ้านหนองม้า
ยืนยันแล้ว
4 260031 31010004 บ้านกลันทาวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 260032 31010005 บ้านท้องเรือ
ยืนยันแล้ว
6 260034 31010006 บ้านพระครูน้อย
ยืนยันแล้ว
7 260035 31010007 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
8 260036 31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
ยืนยันแล้ว
9 260037 31010009 วัดบ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
10 260008 31010010 ไตรภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
11 260009 31010011 บ้านโกรกขี้หนู
ยืนยันแล้ว
12 260010 31010012 บ้านหนองตราดน้อย
ยืนยันแล้ว
13 260011 31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 260012 31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
15 260013 31010015 บ้านตราดหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
16 260038 31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
17 260028 31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
18 260029 31010018 บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
19 260030 31010019 บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
20 260033 31010020 บ้านพะไล
ยืนยันแล้ว
21 260014 31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
ยืนยันแล้ว
22 260007 31010022 อนุบาลบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
23 260044 31010023 บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
24 260045 31010024 บ้านหนองเพชร
ยืนยันแล้ว
25 260046 31010025 วัดบ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
26 260047 31010026 วัดบ้านรุน
ยืนยันแล้ว
27 260075 31010027 บ้านหนองค่าย
ยืนยันแล้ว
28 260076 31010028 บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
29 260072 31010029 บ้านปรุบุมะค่า
ยืนยันแล้ว
30 260073 31010030 บ้านโคกระกา
ยืนยันแล้ว
31 260074 31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
32 260069 31010032 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
ยืนยันแล้ว
33 260039 31010033 วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
34 260040 31010034 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
35 260041 31010035 บ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
36 260042 31010036 บ้านง้าง
ยืนยันแล้ว
37 260043 31010037 บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
38 260024 31010038 บ้านหนองมะค่าแต้
ยืนยันแล้ว
39 260025 31010039 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
40 260026 31010040 บ้านสระเกษ
ยืนยันแล้ว
41 260027 31010041 บ้านหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
42 260022 31010042 พระครูวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 260023 31010043 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
44 260091 31010044 วัดบ้านเมืองฝาง
ยืนยันแล้ว
45 260092 31010045 วัดบ้านเมืองดู่
ยืนยันแล้ว
46 260093 31010046 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
47 260078 31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
48 260079 31010048 บ้านหนองทะลอก
ยืนยันแล้ว
49 260080 31010049 วัดสว่างบูรพา
ยืนยันแล้ว
50 260081 31010050 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
51 260052 31010051 บ้านสวายจีก
ยืนยันแล้ว
52 260053 31010052 บ้านโคกเปราะ
ยืนยันแล้ว
53 260054 31010053 บ้านพลวง
ยืนยันแล้ว
54 260055 31010054 บ้านฝ้าย
ยืนยันแล้ว
55 260056 31010055 เบญจคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 260057 31010056 บ้านหนองปรือน้อย
ยืนยันแล้ว
57 260058 31010057 บ้านถาวร
ยืนยันแล้ว
58 260094 31010058 บ้านโคกระกาน้อย
ยืนยันแล้ว
59 260088 31010059 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
60 260089 31010060 บ้านตลาดชัย
ยืนยันแล้ว
61 260090 31010061 บ้านกระเดื่อง
ยืนยันแล้ว
62 260095 31010062 บ้านร่มไทร
ยืนยันแล้ว
63 260061 31010063 บ้านสารภี
ยืนยันแล้ว
64 260062 31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
65 260063 31010065 วัดบ้านสะแกซำ
ยืนยันแล้ว
66 260064 31010066 บ้านตลาดควาย
ยืนยันแล้ว
67 260068 31010067 บ้านฝังงา
ยืนยันแล้ว
68 260087 31010068 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
69 260082 31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
70 260083 31010070 บ้านหนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
71 260084 31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
ยืนยันแล้ว
72 260085 31010072 บ้านสมสนุก
ยืนยันแล้ว
73 260086 31010073 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
74 260067 31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
75 260059 31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล
ยืนยันแล้ว
76 260060 31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา
ยืนยันแล้ว
77 260065 31010078 บ้านโคกหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
78 260066 31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก
ยืนยันแล้ว
79 260020 31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
80 260021 31010081 บ้านม่วงโนนสูง
ยืนยันแล้ว
81 260016 31010082 บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
82 260017 31010083 บ้านมาบสมอ
ยืนยันแล้ว
83 260018 31010084 วัดบ้านบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
84 260019 31010085 บ้านหนองตราด
ยืนยันแล้ว
85 260015 31010086 วัดสถานีหนองตาด
ยืนยันแล้ว
86 260048 31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
87 260049 31010088 วิมลวิทยา
ยืนยันแล้ว
88 260050 31010089 บ้านหลักเขต
ยืนยันแล้ว
89 260051 31010090 บ้านโคกเก่า
ยืนยันแล้ว
90 260005 31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
91 260003 31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
92 260004 31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
93 260001 31010094 เสนศิริอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
94 260002 31010095 บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
95 260468 31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
96 260469 31010097 บ้านกวางงอย
ยืนยันแล้ว
97 260470 31010098 วัดโกรกประดู่
ยืนยันแล้ว
98 260471 31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
99 260508 31010100 วัดโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
100 260509 31010101 บ้านลุงม่วง
ยืนยันแล้ว
101 260510 31010102 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
ยืนยันแล้ว
102 260512 31010103 วัดโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
103 260513 31010104 เรืองทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
104 260514 31010105 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
105 260515 31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
106 260517 31010107 บ้านหนองเฒ่ากา
ยืนยันแล้ว
107 260518 31010108 บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
108 260519 31010109 วัดขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
109 260467 31010110 บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"
ยืนยันแล้ว
110 260511 31010111 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
ยืนยันแล้ว
111 260462 31010112 บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
ยืนยันแล้ว
112 260463 31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
ยืนยันแล้ว
113 260466 31010114 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
114 260498 31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
115 260499 31010116 บ้านหนองตาดน้อย
ยืนยันแล้ว
116 260493 31010117 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
117 260494 31010118 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
118 260495 31010119 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
119 260496 31010120 บ้านบริหารชนบท
ยืนยันแล้ว
120 260497 31010121 บ้านทะเมนชัย
ยืนยันแล้ว
121 260473 31010122 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
122 260474 31010123 วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
123 260475 31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
124 260476 31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
125 260477 31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
ยืนยันแล้ว
126 260516 31010127 บ้านนาศรีนวล
ยืนยันแล้ว
127 260465 31010128 บ้านตูมหวาน
ยืนยันแล้ว
128 260464 31010129 วัดบ้านบุโพธิ์
ยืนยันแล้ว
129 260520 31010130 บ้านผไทรินทร์
ยืนยันแล้ว
130 260521 31010131 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
131 260522 31010132 วัดบ้านโคกซาด
ยืนยันแล้ว
132 260523 31010133 บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
133 260524 31010134 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
134 260525 31010135 รวมมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
135 260500 31010136 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
136 260501 31010137 บ้านเมืองแฝก
ยืนยันแล้ว
137 260502 31010138 บ้านตูบช้าง
ยืนยันแล้ว
138 260503 31010139 วัดหนองเก้าข่า
ยืนยันแล้ว
139 260504 31010140 วัดหนองครก
ยืนยันแล้ว
140 260505 31010141 วัดหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
141 260506 31010142 บ้านห้วยมะไฟ
ยืนยันแล้ว
142 260507 31010143 วัดหนองขุนปราบ
ยืนยันแล้ว
143 260452 31010144 อนุบาลลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
144 260453 31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
145 260478 31010146 บ้านแสลงพัน
ยืนยันแล้ว
146 260480 31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
ยืนยันแล้ว
147 260482 31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
148 260483 31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง
ยืนยันแล้ว
149 260485 31010150 บ้านหนองระนาม
ยืนยันแล้ว
150 260486 31010151 บ้านหนองผักโพด
ยืนยันแล้ว
151 260487 31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
152 260488 31010153 วัดบ้านหนองกะทิง
ยืนยันแล้ว
153 260489 31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
154 260492 31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
155 260490 31010156 บ้านหนองซอแซ
ยืนยันแล้ว
156 260491 31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ
ยืนยันแล้ว
157 260460 31010158 บ้านแท่นพระ
ยืนยันแล้ว
158 260454 31010159 บ้านหนองมันปลา"กุศลสามัคคีวิทยา"
ยืนยันแล้ว
159 260455 31010160 บ้านบุตาวงษ์
ยืนยันแล้ว
160 260472 31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
ยืนยันแล้ว
161 260481 31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
ยืนยันแล้ว
162 260479 31010163 บ้านห้วยศาลา
ยืนยันแล้ว
163 260484 31010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
ยืนยันแล้ว
164 260461 31010165 วัดบ้านตะขบ
ยืนยันแล้ว
165 260456 31010166 วัดหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
166 260457 31010167 วัดบ้านหินโคน
ยืนยันแล้ว
167 260458 31010168 วัดกะทิง
ยืนยันแล้ว
168 260459 31010169 วัดโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
169 260745 31010170 บ้านโคกสนวน
ยืนยันแล้ว
170 260748 31010171 บ้านช่อผกา
ยืนยันแล้ว
171 260750 31010172 บ้านบุหนองเทา
ยืนยันแล้ว
172 260754 31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
173 260755 31010174 บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
174 260749 31010175 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
175 260747 31010176 อนุบาลชำนิ
ยืนยันแล้ว
176 260739 31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
177 260740 31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
178 260741 31010179 บ้านประคอง
ยืนยันแล้ว
179 260742 31010180 บ้านกระโดนกะลันทา
ยืนยันแล้ว
180 260751 31010181 วัดละลวด
ยืนยันแล้ว
181 260752 31010182 บ้านหนองพะอง
ยืนยันแล้ว
182 260753 31010183 บ้านหนองเพิก
ยืนยันแล้ว
183 260746 31010184 บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
184 260744 31010185 วัดหนองปล่อง
ยืนยันแล้ว
185 260743 31010186 บ้านตาเหล็ง
ยืนยันแล้ว
186 260794 31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
187 260795 31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา
ยืนยันแล้ว
188 260796 31010189 บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
189 260797 31010190 บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
190 260798 31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ
ยืนยันแล้ว
191 260792 31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย
ยืนยันแล้ว
192 260793 31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
193 260789 31010194 อนุบาลบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
194 260790 31010195 บ้านตะโคงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
195 260791 31010196 โนนสวรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
196 260799 31010197 วัดบ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
197 260803 31010199 บ้านบุมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
198 260804 31010200 วัดบ้านกะชาย
ยืนยันแล้ว
199 260805 31010201 บ้านตะโกตาเนตร
ยืนยันแล้ว
200 260800 31010202 วัดบ้านกะหาด
ยืนยันแล้ว
201 260801 31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก
ยืนยันแล้ว