ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3102 :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260096 31020001 อนุบาลกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
2 260097 31020002 วัดบ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
3 260098 31020003 บ้านตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
4 260099 31020004 บ้านระโยงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
5 260100 31020005 บ้านขามตาเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
6 260101 31020006 บ้านถนน
ยังไม่ยืนยัน
7 260102 31020007 บ้านหนองตระเสก
ยังไม่ยืนยัน
8 260154 31020008 วัดชุมพลมณีรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
9 260125 31020009 วัดบ้านกันทรารมย์
ยังไม่ยืนยัน
10 260126 31020010 บ้านระกาเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
11 260127 31020011 บ้านหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
12 260130 31020012 บ้านดอนยาว
ยังไม่ยืนยัน
13 260132 31020013 บ้านโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
14 260119 31020014 วัดบ้านชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
15 260120 31020015 บ้านก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
16 260121 31020016 บ้านไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
17 260122 31020017 บ้านสวายสอ
ยังไม่ยืนยัน
18 260124 31020018 บ้านไผ่ลวก
ยังไม่ยืนยัน
19 260149 31020019 วัดปทุมคงคา
ยังไม่ยืนยัน
20 260150 31020020 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
21 260151 31020021 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
22 260152 31020022 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
23 260153 31020023 บ้านระกา
ยังไม่ยืนยัน
24 260156 31020024 วัดอินทบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
25 260163 31020025 บ้านนารา
ยังไม่ยืนยัน
26 260128 31020026 บ้านเมืองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
27 260129 31020027 บ้านสวายสอ
ยังไม่ยืนยัน
28 260131 31020028 วัดธรรมถาวร
ยังไม่ยืนยัน
29 260133 31020029 บ้านอโณทัย
ยังไม่ยืนยัน
30 260135 31020030 บ้านลำดวน
ยังไม่ยืนยัน
31 260136 31020031 วัดบ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
32 260137 31020032 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
33 260138 31020033 บ้านแสลงพันกระเจา
ยังไม่ยืนยัน
34 260139 31020034 บ้านแซวประดู่
ยังไม่ยืนยัน
35 260140 31020035 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
36 260146 31020036 บ้านขามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
37 260123 31020037 บ้านศรีภูมิสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
38 260134 31020038 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
39 260117 31020039 บ้านนาราใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
40 260118 31020040 บ้านตาราม
ยังไม่ยืนยัน
41 260111 31020041 ชุมชนบ้านสองชั้น
ยังไม่ยืนยัน
42 260112 31020042 วัดบ้านจอม
ยังไม่ยืนยัน
43 260113 31020043 บ้านเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
44 260114 31020044 บ้านหนองรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
45 260115 31020045 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
46 260116 31020046 บ้านโคลด
ยังไม่ยืนยัน
47 260157 31020047 บ้านสูงเนิน
ยังไม่ยืนยัน
48 260158 31020048 บ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
49 260159 31020049 บ้านบัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
50 260162 31020050 บ้านจะเนียงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
51 260160 31020051 บ้านตะครองใต้
ยังไม่ยืนยัน
52 260161 31020052 วัดบ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
53 260110 31020053 บ้านละลูน
ยังไม่ยืนยัน
54 260155 31020054 บ้านชำแระ
ยังไม่ยืนยัน
55 260103 31020055 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
56 260104 31020056 วัดหนองตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
57 260105 31020057 บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
58 260106 31020058 บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
59 260107 31020059 บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
60 260108 31020060 บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
61 260109 31020061 บ้านกุดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
62 260142 31020062 บ้านห้วยสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
63 260143 31020063 บ้านกุดโคลน
ยังไม่ยืนยัน
64 260144 31020064 บ้านน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
65 260145 31020065 บ้านตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
66 260148 31020066 บ้านตาเป้า
ยังไม่ยืนยัน
67 260141 31020067 บ้านประดู่
ยังไม่ยืนยัน
68 260330 31020068 บ้านเขาคอก
ยังไม่ยืนยัน
69 260331 31020069 บ้านโคกกลอย
ยังไม่ยืนยัน
70 260332 31020070 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 260333 31020071 บ้านหนองตะโก
ยังไม่ยืนยัน
72 260334 31020072 บ้านหนองเอียน
ยังไม่ยืนยัน
73 260335 31020073 บ้านละหอกกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
74 260336 31020074 บ้านโนนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
75 260337 31020075 บ้านไพรวัลย์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
76 260377 31020076 บ้านหนองตะขบ
ยังไม่ยืนยัน
77 260379 31020077 บ้านโคกตูม
ยังไม่ยืนยัน
78 260380 31020078 บ้านราษฏร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
79 260382 31020079 บ้านหนองม่วงพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
80 260383 31020080 บ้านโคกรัง
ยังไม่ยืนยัน
81 260346 31020081 บ้านโคกมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
82 260347 31020082 บ้านหนองอาแมะ
ยังไม่ยืนยัน
83 260348 31020083 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
84 260388 31020084 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
85 260351 31020085 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
86 260352 31020086 บ้านเกียรติเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
87 260349 31020087 วัดตะลุงเก่า
ยังไม่ยืนยัน
88 260350 31020088 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
89 260357 31020089 บ้านโคกย่าง
ยังไม่ยืนยัน
90 260358 31020090 บ้านเก็ม
ยังไม่ยืนยัน
91 260364 31020091 บ้านจรเข้มาก
ยังไม่ยืนยัน
92 260365 31020092 วัดบ้านเมืองต่ำ
ยังไม่ยืนยัน
93 260366 31020093 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
94 260367 31020094 บ้านบัว
ยังไม่ยืนยัน
95 260368 31020095 บ้านหนองร้าน
ยังไม่ยืนยัน
96 260393 31020097 บ้านชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
97 260394 31020098 บ้านโคกเห็ด
ยังไม่ยืนยัน
98 260390 31020099 วัดบ้านตะโกตาพิ
ยังไม่ยืนยัน
99 260391 31020100 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
100 260392 31020101 บ้านเกษตรสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
101 260375 31020102 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
102 260376 31020103 วัดบ้านไพบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
103 260378 31020104 บ้านโคกกี่
ยังไม่ยืนยัน
104 260381 31020105 บ้านโคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
105 260845 31020106 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
106 260318 31020107 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
107 260319 31020108 ประโคนชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
108 260320 31020109 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
109 260321 31020110 บ้านศรีถาวร
ยังไม่ยืนยัน
110 260322 31020111 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
111 260363 31020112 บ้านหัวตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
112 260359 31020113 วัดบ้านปะทัดบุ
ยังไม่ยืนยัน
113 260360 31020114 บ้านหนองกระต่าย
ยังไม่ยืนยัน
114 260361 31020115 บ้านกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
115 260362 31020116 บ้านหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
116 260323 31020117 บ้านเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
117 260324 31020118 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
118 260325 31020119 บ้านพาชี
ยังไม่ยืนยัน
119 260327 31020120 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
120 260328 31020121 บ้านห้วยปอ
ยังไม่ยืนยัน
121 260343 31020122 บ้านหนองเก็ม
ยังไม่ยืนยัน
122 260355 31020123 บ้านกะโดนหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
123 260356 31020124 บ้านร่มเย็นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
124 260344 31020125 บ้านบ่อดิน
ยังไม่ยืนยัน
125 260345 31020126 บ้านไพศาลสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
126 260353 31020127 บ้านละลมพนู
ยังไม่ยืนยัน
127 260354 31020128 บ้านสังเคิล
ยังไม่ยืนยัน
128 260389 31020129 บ้านไทรโยง
ยังไม่ยืนยัน
129 260342 31020130 บ้านโพธิ์ไทร
ยังไม่ยืนยัน
130 260387 31020131 บ้านหนองคูณพิณทอง
ยังไม่ยืนยัน
131 260338 31020132 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
132 260339 31020133 บ้านจรอกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
133 260340 31020134 บ้านปราสาทสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
134 260341 31020135 บ้านหนองนา
ยังไม่ยืนยัน
135 260372 31020136 บ้านโคกเพชรไสยา
ยังไม่ยืนยัน
136 260373 31020137 บ้านสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
137 260374 31020138 บ้านสารภี
ยังไม่ยืนยัน
138 260371 31020139 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
139 260370 31020140 บ้านแสลงโทน
ยังไม่ยืนยัน
140 260384 31020141 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
141 260385 31020142 บ้านหนองบอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
142 260386 31020143 บ้านห้วยเสลา
ยังไม่ยืนยัน
143 260326 31020144 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
144 260329 31020145 บ้านโนนเสน่ห์
ยังไม่ยืนยัน
145 260300 31020146 บ้านหว้า
ยังไม่ยืนยัน
146 260301 31020147 บ้านเขาดินเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
147 260302 31020148 บ้านศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
148 260303 31020149 บ้านหลัก
ยังไม่ยืนยัน
149 260304 31020150 บ้านตรุง
ยังไม่ยืนยัน
150 260306 31020151 นิคมสร้างตนเอง 4
ยังไม่ยืนยัน
151 260307 31020152 นิคมสร้างตนเอง 5
ยังไม่ยืนยัน
152 260308 31020153 นิคมสร้างตนเอง 6
ยังไม่ยืนยัน
153 260309 31020154 นิคมสร้างตนเอง 8
ยังไม่ยืนยัน
154 260310 31020155 บ้านนิคมสายโท 8
ยังไม่ยืนยัน
155 260317 31020156 บ้านสายโท 4 ใต้
ยังไม่ยืนยัน
156 260278 31020157 นิคมสร้างตนเอง 2
ยังไม่ยืนยัน
157 260298 31020158 ชุมชนบ้านโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
158 260299 31020159 บ้านถนนโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
159 260305 31020160 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
160 260311 31020161 นิคมสร้างตนเอง 9
ยังไม่ยืนยัน
161 260271 31020162 อนุบาลบ้านกรวด
ยังไม่ยืนยัน
162 260272 31020163 บ้านตาอี
ยังไม่ยืนยัน
163 260273 31020164 บ้านโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
164 260274 31020165 บ้านเขาดินใต้
ยังไม่ยืนยัน
165 260275 31020166 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
166 260276 31020167 บ้านหนองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
167 260277 31020168 บ้านโคกเบง
ยังไม่ยืนยัน
168 260291 31020169 บ้านตัวอย่าง
ยังไม่ยืนยัน
169 260285 31020170 นิคมสร้างตนเอง 3
ยังไม่ยืนยัน
170 260286 31020171 นิคมสร้างตนเอง 7
ยังไม่ยืนยัน
171 260289 31020172 บ้านบึงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
172 260284 31020173 บ้านสายโท 1
ยังไม่ยืนยัน
173 260282 31020174 นิคมสร้างตนเอง 1
ยังไม่ยืนยัน
174 260283 31020175 บ้านโคกระเหย
ยังไม่ยืนยัน
175 260279 31020176 บ้านปราสาททอง
ยังไม่ยืนยัน
176 260280 31020177 บ้านละหอกตะแบง
ยังไม่ยืนยัน
177 260281 31020178 นิคมพัฒนาสายตรี 2
ยังไม่ยืนยัน
178 260312 31020179 นิคมพัฒนาสายโท 11
ยังไม่ยืนยัน
179 260313 31020180 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
180 260314 31020181 กองทัพบกอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
181 260315 31020182 เพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
182 260316 31020183 บ้านโคกกะชาย
ยังไม่ยืนยัน
183 260287 31020184 บ้านหนองไม้งาม 1
ยังไม่ยืนยัน
184 260288 31020185 บ้านหนองไม้งาม 2
ยังไม่ยืนยัน
185 260290 31020186 บ้านตะลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
186 260292 31020187 บ้านสายตรี 9
ยังไม่ยืนยัน
187 260293 31020188 บ้านสายตรี 16
ยังไม่ยืนยัน
188 260294 31020189 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
189 260295 31020190 บ้านละหานทรายใหม่
ยังไม่ยืนยัน
190 260296 31020191 บ้านละหานทรายเก่า
ยังไม่ยืนยัน
191 260297 31020192 บ้านถนนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
192 260691 31020193 วัดบ้านแสลงคง
ยังไม่ยืนยัน
193 260692 31020194 บ้านโคกขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
194 260693 31020195 บ้านตาแก
ยังไม่ยืนยัน
195 260694 31020196 เขว้าศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
196 260696 31020197 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
197 260697 31020198 บ้านปลัด
ยังไม่ยืนยัน
198 260698 31020199 บ้านตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
199 260699 31020200 บ้านแพงพวย
ยังไม่ยืนยัน
200 260700 31020201 บ้านโคกชุม
ยังไม่ยืนยัน
201 260701 31020202 บ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
202 260702 31020203 วัดโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
203 260707 31020204 บ้านป่าชัน
ยังไม่ยืนยัน
204 260708 31020205 บ้านปะทัดบุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
205 260695 31020206 บ้านมะมัง
ยังไม่ยืนยัน
206 260703 31020207 อนุบาลบ้านสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
207 260704 31020208 บ้านบุญช่วย
ยังไม่ยืนยัน
208 260705 31020209 วัดพลับพลา
ยังไม่ยืนยัน
209 260706 31020210 บ้านโคกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
210 260709 31020211 วัดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
211 260710 31020212 บ้านตะโกรี
ยังไม่ยืนยัน
212 260711 31020213 บ้านเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
213 260712 31020214 บ้านประดู่
ยังไม่ยืนยัน
214 260713 31020215 พุทธบารมี
ยังไม่ยืนยัน
215 260723 31020216 วัดบ้านโคกเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
216 260725 31020217 บ้านกระสังสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
217 260726 31020218 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
218 260728 31020219 วัดบ้านตาเสา
ยังไม่ยืนยัน
219 260729 31020220 บ้านมะขามทานตะวัน
ยังไม่ยืนยัน
220 260716 31020221 บ้านเกต “สุตาประชาอุปถัมภ์”
ยังไม่ยืนยัน
221 260717 31020222 บ้านตะโกบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
222 260718 31020223 บ้านโชคกราด
ยังไม่ยืนยัน
223 260727 31020224 วัดบ้านเมืองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
224 260722 31020225 บ้านจบก
ยังไม่ยืนยัน
225 260720 31020226 วัดบ้านสวายจีกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
226 260721 31020227 วัดบ้านสนวน
ยังไม่ยืนยัน
227 260724 31020228 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
228 260719 31020229 บ้านเพชรประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
229 260714 31020230 อนุบาลห้วยราช
ยังไม่ยืนยัน
230 260715 31020231 บ้านดวน
ยังไม่ยืนยัน