ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3102 :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260096 31020001 อนุบาลกระสัง
ยืนยันแล้ว
2 260097 31020002 วัดบ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
3 260098 31020003 บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
4 260099 31020004 บ้านระโยงใหญ่
ยืนยันแล้ว
5 260100 31020005 บ้านขามตาเบ้า
ยืนยันแล้ว
6 260101 31020006 บ้านถนน
ยืนยันแล้ว
7 260102 31020007 บ้านหนองตระเสก
ยืนยันแล้ว
8 260154 31020008 วัดชุมพลมณีรัตน์
ยืนยันแล้ว
9 260125 31020009 วัดบ้านกันทรารมย์
ยืนยันแล้ว
10 260126 31020010 บ้านระกาเสม็ด
ยืนยันแล้ว
11 260127 31020011 บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
12 260130 31020012 บ้านดอนยาว
ยืนยันแล้ว
13 260132 31020013 บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
14 260119 31020014 วัดบ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
15 260120 31020015 บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
16 260121 31020016 บ้านไม้แดง
ยืนยันแล้ว
17 260122 31020017 บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
18 260124 31020018 บ้านไผ่ลวก
ยืนยันแล้ว
19 260149 31020019 วัดปทุมคงคา
ยืนยันแล้ว
20 260150 31020020 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
21 260151 31020021 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
22 260152 31020022 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
23 260153 31020023 บ้านระกา
ยืนยันแล้ว
24 260156 31020024 วัดอินทบูรพา
ยืนยันแล้ว
25 260163 31020025 บ้านนารา
ยืนยันแล้ว
26 260128 31020026 บ้านเมืองไผ่
ยืนยันแล้ว
27 260129 31020027 บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
28 260131 31020028 วัดธรรมถาวร
ยืนยันแล้ว
29 260133 31020029 บ้านอโณทัย
ยืนยันแล้ว
30 260135 31020030 บ้านลำดวน
ยืนยันแล้ว
31 260136 31020031 วัดบ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
32 260137 31020032 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
33 260138 31020033 บ้านแสลงพันกระเจา
ยังไม่ยืนยัน
34 260139 31020034 บ้านแซวประดู่
ยืนยันแล้ว
35 260140 31020035 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
36 260146 31020036 บ้านขามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
37 260123 31020037 บ้านศรีภูมิสามัคคี
ยืนยันแล้ว
38 260134 31020038 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
39 260117 31020039 บ้านนาราใหญ่
ยืนยันแล้ว
40 260118 31020040 บ้านตาราม
ยืนยันแล้ว
41 260111 31020041 ชุมชนบ้านสองชั้น
ยืนยันแล้ว
42 260112 31020042 วัดบ้านจอม
ยืนยันแล้ว
43 260113 31020043 บ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
44 260114 31020044 บ้านหนองรักษ์
ยืนยันแล้ว
45 260115 31020045 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
46 260116 31020046 บ้านโคลด
ยืนยันแล้ว
47 260157 31020047 บ้านสูงเนิน
ยืนยันแล้ว
48 260158 31020048 บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
49 260159 31020049 บ้านบัวถนน
ยืนยันแล้ว
50 260162 31020050 บ้านจะเนียงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
51 260160 31020051 บ้านตะครองใต้
ยืนยันแล้ว
52 260161 31020052 วัดบ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
53 260110 31020053 บ้านละลูน
ยืนยันแล้ว
54 260155 31020054 บ้านชำแระ
ยืนยันแล้ว
55 260103 31020055 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
56 260104 31020056 วัดหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
57 260105 31020057 บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
58 260106 31020058 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
59 260107 31020059 บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
60 260108 31020060 บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
61 260109 31020061 บ้านกุดใหญ่
ยืนยันแล้ว
62 260142 31020062 บ้านห้วยสำราญ
ยืนยันแล้ว
63 260143 31020063 บ้านกุดโคลน
ยืนยันแล้ว
64 260144 31020064 บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
65 260145 31020065 บ้านตะครอง
ยืนยันแล้ว
66 260148 31020066 บ้านตาเป้า
ยืนยันแล้ว
67 260141 31020067 บ้านประดู่
ยืนยันแล้ว
68 260330 31020068 บ้านเขาคอก
ยืนยันแล้ว
69 260331 31020069 บ้านโคกกลอย
ยืนยันแล้ว
70 260332 31020070 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 260333 31020071 บ้านหนองตะโก
ยืนยันแล้ว
72 260334 31020072 บ้านหนองเอียน
ยืนยันแล้ว
73 260335 31020073 บ้านละหอกกระสัง
ยืนยันแล้ว
74 260336 31020074 บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
75 260337 31020075 บ้านไพรวัลย์น้อย
ยืนยันแล้ว
76 260377 31020076 บ้านหนองตะขบ
ยืนยันแล้ว
77 260379 31020077 บ้านโคกตูม
ยืนยันแล้ว
78 260380 31020078 บ้านราษฏร์นิยม
ยืนยันแล้ว
79 260382 31020079 บ้านหนองม่วงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
80 260383 31020080 บ้านโคกรัง
ยืนยันแล้ว
81 260346 31020081 บ้านโคกมะขาม
ยืนยันแล้ว
82 260347 31020082 บ้านหนองอาแมะ
ยืนยันแล้ว
83 260348 31020083 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
84 260388 31020084 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
85 260351 31020085 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
86 260352 31020086 บ้านเกียรติเจริญ
ยืนยันแล้ว
87 260349 31020087 วัดตะลุงเก่า
ยืนยันแล้ว
88 260350 31020088 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
89 260357 31020089 บ้านโคกย่าง
ยืนยันแล้ว
90 260358 31020090 บ้านเก็ม
ยืนยันแล้ว
91 260364 31020091 บ้านจรเข้มาก
ยืนยันแล้ว
92 260365 31020092 วัดบ้านเมืองต่ำ
ยืนยันแล้ว
93 260366 31020093 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
94 260367 31020094 บ้านบัว
ยืนยันแล้ว
95 260368 31020095 บ้านหนองร้าน
ยืนยันแล้ว
96 260393 31020097 บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
97 260394 31020098 บ้านโคกเห็ด
ยืนยันแล้ว
98 260390 31020099 วัดบ้านตะโกตาพิ
ยืนยันแล้ว
99 260391 31020100 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
100 260392 31020101 บ้านเกษตรสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
101 260375 31020102 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
102 260376 31020103 วัดบ้านไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
103 260378 31020104 บ้านโคกกี่
ยืนยันแล้ว
104 260381 31020105 บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
105 260845 31020106 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
106 260318 31020107 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
107 260319 31020108 ประโคนชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
108 260320 31020109 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
109 260321 31020110 บ้านศรีถาวร
ยืนยันแล้ว
110 260322 31020111 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
111 260363 31020112 บ้านหัวตะแบก
ยืนยันแล้ว
112 260359 31020113 วัดบ้านปะทัดบุ
ยืนยันแล้ว
113 260360 31020114 บ้านหนองกระต่าย
ยืนยันแล้ว
114 260361 31020115 บ้านกระสัง
ยืนยันแล้ว
115 260362 31020116 บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
116 260323 31020117 บ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
117 260324 31020118 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
118 260325 31020119 บ้านพาชี
ยืนยันแล้ว
119 260327 31020120 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
120 260328 31020121 บ้านห้วยปอ
ยืนยันแล้ว
121 260343 31020122 บ้านหนองเก็ม
ยืนยันแล้ว
122 260355 31020123 บ้านกะโดนหนองยาง
ยืนยันแล้ว
123 260356 31020124 บ้านร่มเย็นวิทยา
ยืนยันแล้ว
124 260344 31020125 บ้านบ่อดิน
ยืนยันแล้ว
125 260345 31020126 บ้านไพศาลสามัคคี
ยืนยันแล้ว
126 260353 31020127 บ้านละลมพนู
ยืนยันแล้ว
127 260354 31020128 บ้านสังเคิล
ยืนยันแล้ว
128 260389 31020129 บ้านไทรโยง
ยืนยันแล้ว
129 260342 31020130 บ้านโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
130 260387 31020131 บ้านหนองคูณพิณทอง
ยืนยันแล้ว
131 260338 31020132 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
132 260339 31020133 บ้านจรอกใหญ่
ยืนยันแล้ว
133 260340 31020134 บ้านปราสาทสามัคคี
ยืนยันแล้ว
134 260341 31020135 บ้านหนองนา
ยืนยันแล้ว
135 260372 31020136 บ้านโคกเพชรไสยา
ยืนยันแล้ว
136 260373 31020137 บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
137 260374 31020138 บ้านสารภี
ยืนยันแล้ว
138 260371 31020139 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
139 260370 31020140 บ้านแสลงโทน
ยืนยันแล้ว
140 260384 31020141 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
141 260385 31020142 บ้านหนองบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
142 260386 31020143 บ้านห้วยเสลา
ยืนยันแล้ว
143 260326 31020144 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
144 260329 31020145 บ้านโนนเสน่ห์
ยืนยันแล้ว
145 260300 31020146 บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
146 260301 31020147 บ้านเขาดินเหนือ
ยืนยันแล้ว
147 260302 31020148 บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
148 260303 31020149 บ้านหลัก
ยืนยันแล้ว
149 260304 31020150 บ้านตรุง
ยืนยันแล้ว
150 260306 31020151 นิคมสร้างตนเอง 4
ยืนยันแล้ว
151 260307 31020152 นิคมสร้างตนเอง 5
ยืนยันแล้ว
152 260308 31020153 นิคมสร้างตนเอง 6
ยืนยันแล้ว
153 260309 31020154 นิคมสร้างตนเอง 8
ยืนยันแล้ว
154 260310 31020155 บ้านนิคมสายโท 8
ยืนยันแล้ว
155 260317 31020156 บ้านสายโท 4 ใต้
ยืนยันแล้ว
156 260278 31020157 นิคมสร้างตนเอง 2
ยืนยันแล้ว
157 260298 31020158 ชุมชนบ้านโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
158 260299 31020159 บ้านถนนโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
159 260305 31020160 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
160 260311 31020161 นิคมสร้างตนเอง 9
ยืนยันแล้ว
161 260271 31020162 อนุบาลบ้านกรวด
ยืนยันแล้ว
162 260272 31020163 บ้านตาอี
ยืนยันแล้ว
163 260273 31020164 บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
164 260274 31020165 บ้านเขาดินใต้
ยืนยันแล้ว
165 260275 31020166 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
166 260276 31020167 บ้านหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
167 260277 31020168 บ้านโคกเบง
ยืนยันแล้ว
168 260291 31020169 บ้านตัวอย่าง
ยืนยันแล้ว
169 260285 31020170 นิคมสร้างตนเอง 3
ยืนยันแล้ว
170 260286 31020171 นิคมสร้างตนเอง 7
ยืนยันแล้ว
171 260289 31020172 บ้านบึงเจริญ
ยืนยันแล้ว
172 260284 31020173 บ้านสายโท 1
ยืนยันแล้ว
173 260282 31020174 นิคมสร้างตนเอง 1
ยืนยันแล้ว
174 260283 31020175 บ้านโคกระเหย
ยืนยันแล้ว
175 260279 31020176 บ้านปราสาททอง
ยืนยันแล้ว
176 260280 31020177 บ้านละหอกตะแบง
ยืนยันแล้ว
177 260281 31020178 นิคมพัฒนาสายตรี 2
ยืนยันแล้ว
178 260312 31020179 นิคมพัฒนาสายโท 11
ยืนยันแล้ว
179 260313 31020180 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ
ยืนยันแล้ว
180 260314 31020181 กองทัพบกอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
181 260315 31020182 เพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
182 260316 31020183 บ้านโคกกะชาย
ยืนยันแล้ว
183 260287 31020184 บ้านหนองไม้งาม 1
ยืนยันแล้ว
184 260288 31020185 บ้านหนองไม้งาม 2
ยืนยันแล้ว
185 260290 31020186 บ้านตะลุมพุก
ยืนยันแล้ว
186 260292 31020187 บ้านสายตรี 9
ยืนยันแล้ว
187 260293 31020188 บ้านสายตรี 16
ยืนยันแล้ว
188 260294 31020189 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
189 260295 31020190 บ้านละหานทรายใหม่
ยืนยันแล้ว
190 260296 31020191 บ้านละหานทรายเก่า
ยืนยันแล้ว
191 260297 31020192 บ้านถนนน้อย
ยืนยันแล้ว
192 260691 31020193 วัดบ้านแสลงคง
ยืนยันแล้ว
193 260692 31020194 บ้านโคกขมิ้น
ยืนยันแล้ว
194 260693 31020195 บ้านตาแก
ยืนยันแล้ว
195 260694 31020196 เขว้าศึกษา
ยืนยันแล้ว
196 260696 31020197 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
197 260697 31020198 บ้านปลัด
ยืนยันแล้ว
198 260698 31020199 บ้านตะแบก
ยืนยันแล้ว
199 260699 31020200 บ้านแพงพวย
ยืนยันแล้ว
200 260700 31020201 บ้านโคกชุม
ยืนยันแล้ว
201 260701 31020202 บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
202 260702 31020203 วัดโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
203 260707 31020204 บ้านป่าชัน
ยืนยันแล้ว
204 260708 31020205 บ้านปะทัดบุวิทยา
ยืนยันแล้ว
205 260695 31020206 บ้านมะมัง
ยืนยันแล้ว
206 260703 31020207 อนุบาลบ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
207 260704 31020208 บ้านบุญช่วย
ยืนยันแล้ว
208 260705 31020209 วัดพลับพลา
ยืนยันแล้ว
209 260706 31020210 บ้านโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
210 260709 31020211 วัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
211 260710 31020212 บ้านตะโกรี
ยืนยันแล้ว
212 260711 31020213 บ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
213 260712 31020214 บ้านประดู่
ยืนยันแล้ว
214 260713 31020215 พุทธบารมี
ยืนยันแล้ว
215 260723 31020216 วัดบ้านโคกเหล็ก
ยืนยันแล้ว
216 260725 31020217 บ้านกระสังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
217 260726 31020218 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา
ยืนยันแล้ว
218 260728 31020219 วัดบ้านตาเสา
ยืนยันแล้ว
219 260729 31020220 บ้านมะขามทานตะวัน
ยืนยันแล้ว
220 260716 31020221 บ้านเกต “สุตาประชาอุปถัมภ์”
ยืนยันแล้ว
221 260717 31020222 บ้านตะโกบำรุง
ยืนยันแล้ว
222 260718 31020223 บ้านโชคกราด
ยืนยันแล้ว
223 260727 31020224 วัดบ้านเมืองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
224 260722 31020225 บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
225 260720 31020226 วัดบ้านสวายจีกน้อย
ยืนยันแล้ว
226 260721 31020227 วัดบ้านสนวน
ยืนยันแล้ว
227 260724 31020228 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
228 260719 31020229 บ้านเพชรประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
229 260714 31020230 อนุบาลห้วยราช
ยืนยันแล้ว
230 260715 31020231 บ้านดวน
ยืนยันแล้ว