ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3103 :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260243 31030001 วัดก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2 260244 31030002 บ้านโคกยางหนองถนน
ยืนยันแล้ว
3 260245 31030003 บ้านหนองหญ้าวัว
ยืนยันแล้ว
4 260246 31030004 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
5 260249 31030005 บ้านเสลา
ยืนยันแล้ว
6 260253 31030006 บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
7 260254 31030007 บ้านโคกมะค่า
ยืนยันแล้ว
8 260221 31030008 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
9 260222 31030009 บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
10 260223 31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
11 260226 31030012 บ้านตลาดแย้
ยืนยันแล้ว
12 260256 31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 260257 31030014 บ้านเสลาโสรง
ยืนยันแล้ว
14 260250 31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี
ยืนยันแล้ว
15 260252 31030016 บ้านแท่นบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
16 260251 31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
17 260255 31030018 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
18 260225 31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
19 260216 31030020 บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
20 260217 31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
ยืนยันแล้ว
21 260218 31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
ยืนยันแล้ว
22 260220 31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
23 260213 31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
24 260214 31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
25 260215 31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
26 260247 31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
27 260248 31030028 บ้านหนองกง
ยืนยันแล้ว
28 260266 31030029 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
29 260258 31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
30 260261 31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
31 260227 31030032 วัดน้ำไหล
ยืนยันแล้ว
32 260228 31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
33 260229 31030034 บ้านหนองแช่ไม้
ยืนยันแล้ว
34 260230 31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
ยืนยันแล้ว
35 260231 31030036 บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
36 260232 31030037 บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
37 260236 31030038 บ้านบุตาเวสน์
ยืนยันแล้ว
38 260242 31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
39 260241 31030040 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
40 260267 31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
ยืนยันแล้ว
41 260270 31030042 บ้านนิคมเขต
ยืนยันแล้ว
42 260268 31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
43 260269 31030044 บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
44 260262 31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
45 260259 31030046 บ้านหนองโบสถ์
ยืนยันแล้ว
46 260260 31030047 บ้านหนองทองลิ่ม
ยืนยันแล้ว
47 260240 31030048 บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
48 260238 31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
49 260239 31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
ยืนยันแล้ว
50 260233 31030052 บ้านโคกตะโก
ยืนยันแล้ว
51 260234 31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
52 260235 31030054 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
53 260237 31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
54 260263 31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
ยืนยันแล้ว
55 260264 31030057 บ้านวังกระโดน
ยืนยันแล้ว
56 260265 31030058 บ้านหนองถั่วแปบ
ยืนยันแล้ว
57 260615 31030059 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
58 260616 31030060 บ้านโคกลอย
ยืนยันแล้ว
59 260618 31030061 บ้านตะกรุมทอง
ยืนยันแล้ว
60 260619 31030062 บ้านโนนพะไล
ยืนยันแล้ว
61 260601 31030063 บ้านสะเดาหวาน
ยืนยันแล้ว
62 260602 31030064 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
63 260617 31030065 บ้านสระตะเคียน
ยืนยันแล้ว
64 260620 31030066 บ้านโคกสูงคูขาด
ยืนยันแล้ว
65 260621 31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
66 260589 31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง
ยืนยันแล้ว
67 260590 31030069 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
68 260591 31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
69 260598 31030071 บ้านคูขาดน้อย
ยืนยันแล้ว
70 260605 31030072 บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
71 260606 31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
72 260609 31030074 บ้านลุงขี้หนู
ยืนยันแล้ว
73 260611 31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
74 260587 31030076 อนุบาลหนองกี่
ยืนยันแล้ว
75 260592 31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
76 260613 31030078 บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
77 260594 31030079 บ้านสระขุด
ยืนยันแล้ว
78 260595 31030080 ไตรคาม
ยังไม่ยืนยัน
79 260593 31030081 บ้านบุกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
80 260596 31030082 บ้านหนองมัน
ยืนยันแล้ว
81 260597 31030083 บ้านสระสะแก
ยืนยันแล้ว
82 260604 31030084 บ้านสระขาม
ยืนยันแล้ว
83 260612 31030085 บ้านโคกกระชาย
ยืนยันแล้ว
84 260614 31030086 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
85 260607 31030087 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
86 260608 31030088 บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
87 260610 31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
88 260599 31030090 วัดเย้ยปราสาท
ยืนยันแล้ว
89 260600 31030091 บ้านขามน้อย
ยืนยันแล้ว
90 260603 31030092 บ้านหนองตาดำ
ยืนยันแล้ว
91 260588 31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
92 260430 31030094 บ้านหนองหมี
ยืนยันแล้ว
93 260431 31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน
ยืนยันแล้ว
94 260432 31030096 บ้านสมจิต
ยืนยันแล้ว
95 260433 31030097 บ้านหนองถนน
ยืนยันแล้ว
96 260424 31030098 บ้านโคกขาม
ยืนยันแล้ว
97 260425 31030099 บ้านหนองโบสถ์
ยืนยันแล้ว
98 260426 31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
99 260427 31030101 บ้านเทพพยัคฆ์
ยืนยันแล้ว
100 260418 31030102 ชุมชนวัดชุมพร
ยืนยันแล้ว
101 260419 31030103 บ้านบุ
ยืนยันแล้ว
102 260420 31030104 บ้านโคกตาพรม
ยืนยันแล้ว
103 260421 31030105 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
104 260422 31030106 บ้านสว่างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
105 260423 31030107 บ้านปรือพวงสำราญ
ยืนยันแล้ว
106 260428 31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
107 260429 31030109 บ้านหนองละหานทราย
ยืนยันแล้ว
108 260434 31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
ยืนยันแล้ว
109 260435 31030111 บ้านโคกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
110 260436 31030112 บ้านโคกเฟือง
ยืนยันแล้ว
111 260441 31030113 บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
112 260447 31030114 บ้านน้อยหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
113 260440 31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
114 260437 31030116 บ้านตากอง
ยืนยันแล้ว
115 260438 31030117 บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
116 260439 31030118 บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
117 260442 31030119 บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
118 260443 31030120 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
119 260444 31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
ยืนยันแล้ว
120 260445 31030122 บ้านหนองตาเยา
ยืนยันแล้ว
121 260446 31030123 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
122 260448 31030124 บ้านบาระแนะ
ยืนยันแล้ว
123 260449 31030125 บ้านราษฎร์รักแดน
ยืนยันแล้ว
124 260450 31030126 บ้านแท่นทัพไทย
ยืนยันแล้ว
125 260451 31030127 บ้านผไทรวมพล
ยืนยันแล้ว
126 260635 31030128 บ้านเทพพัฒนา
ยืนยันแล้ว
127 260636 31030129 บ้านปลื้มพัฒนา
ยืนยันแล้ว
128 260637 31030130 บ้านหินโคน
ยืนยันแล้ว
129 260638 31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
130 260639 31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
ยืนยันแล้ว
131 260632 31030133 บ้านโคกลอย
ยืนยันแล้ว
132 260630 31030134 บ้านไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
133 260631 31030135 บ้านโคกสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
134 260628 31030136 บ้านกองพระทราย
ยืนยันแล้ว
135 260629 31030137 บ้านโคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
136 260626 31030138 บ้านทุ่งไผ่
ยืนยันแล้ว
137 260622 31030139 อนุบาลปะคำ
ยืนยันแล้ว
138 260633 31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
139 260634 31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม
ยืนยันแล้ว
140 260623 31030142 บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
141 260627 31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
ยืนยันแล้ว
142 260624 31030144 บ้านหูทำนบ
ยืนยันแล้ว
143 260625 31030145 บ้านหนองต้อ
ยืนยันแล้ว
144 260665 31030146 บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
145 260666 31030147 บ้านหนองบัวลี
ยืนยันแล้ว
146 260672 31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่
ยืนยันแล้ว
147 260678 31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง
ยืนยันแล้ว
148 260679 31030150 บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
149 260680 31030151 บ้านหนองตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
150 260681 31030152 บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
151 260682 31030153 บ้านหนองย่างหมู
ยืนยันแล้ว
152 260683 31030154 บ้านฝ้าย
ยืนยันแล้ว
153 260667 31030155 บ้านหนองกวางทอง
ยืนยันแล้ว
154 260660 31030156 อนุบาลหนองหงส์
ยืนยันแล้ว
155 260674 31030157 เบญจมาศกุญชร
ยืนยันแล้ว
156 260675 31030158 บ้านหนองโคลน
ยืนยันแล้ว
157 260676 31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
158 260677 31030160 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
159 260673 31030161 บ้านนายาวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
160 260670 31030162 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
161 260671 31030163 บ้านไทรออ
ยืนยันแล้ว
162 260668 31030164 วัดโนนศรีคูณ
ยืนยันแล้ว
163 260669 31030165 บ้านห้วยก้อม
ยืนยันแล้ว
164 260664 31030166 บ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
165 260661 31030167 บ้านศรีม่วงแดง
ยืนยันแล้ว
166 260662 31030168 บ้านโนนสูงน้อย
ยืนยันแล้ว
167 260663 31030169 บ้านศรีภูมิ
ยืนยันแล้ว
168 260684 31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-
ยืนยันแล้ว
169 260685 31030171 วัดห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
170 260686 31030172 บ้านหนองเพชร
ยืนยันแล้ว
171 260687 31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
172 260690 31030174 บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
173 260688 31030175 บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
174 260689 31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
175 260731 31030177 บ้านโกรกแก้ว
ยืนยันแล้ว
176 260732 31030178 วราวัฒนา
ยืนยันแล้ว
177 260735 31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
178 260738 31030180 บ้านม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
179 260737 31030181 บ้านดอนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
180 260736 31030182 บ้านทุ่งจังหัน
ยืนยันแล้ว
181 260734 31030183 บ้านขลุงไผ่
ยืนยันแล้ว
182 260733 31030184 บ้านอุบลสามัคคี
ยืนยันแล้ว
183 260730 31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
184 260777 31030186 อนุบาลโนนดินแดง
ยืนยันแล้ว
185 260786 31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
186 260787 31030188 บ้านซับคะนิง
ยืนยันแล้ว
187 260780 31030189 บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
188 260788 31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
ยืนยันแล้ว
189 260782 31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์
ยืนยันแล้ว
190 260783 31030192 บ้านลำนางรอง
ยืนยันแล้ว
191 260784 31030193 บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
192 260785 31030194 บ้านคลองโป่ง
ยืนยันแล้ว
193 260781 31030195 บ้านน้อยสะแกกวน
ยืนยันแล้ว
194 260778 31030196 บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
195 260779 31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
196 260812 31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
197 260813 31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
198 260814 31030200 บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
199 260815 31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
200 260808 31030202 บ้านดอนไม้ไฟ
ยืนยันแล้ว
201 260811 31030203 บ้านบัวตะเคียน
ยืนยันแล้ว
202 260806 31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
203 260817 31030205 บ้านถาวร
ยืนยันแล้ว
204 260819 31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
ยืนยันแล้ว
205 260824 31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
206 260818 31030208 บ้านยายคำ
ยืนยันแล้ว
207 260820 31030209 วัดสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
208 260821 31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
209 260822 31030211 บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
210 260823 31030212 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
211 260810 31030213 บ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
212 260809 31030214 บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
213 260816 31030215 ไทยรัฐวิทยา 90
ยืนยันแล้ว
214 260807 31030216 บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว