ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3103 :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260243 31030001 วัดก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
2 260244 31030002 บ้านโคกยางหนองถนน
ยังไม่ยืนยัน
3 260245 31030003 บ้านหนองหญ้าวัว
ยังไม่ยืนยัน
4 260246 31030004 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
5 260249 31030005 บ้านเสลา
ยังไม่ยืนยัน
6 260253 31030006 บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
7 260254 31030007 บ้านโคกมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
8 260221 31030008 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
9 260222 31030009 บ้านสวายสอ
ยังไม่ยืนยัน
10 260223 31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
11 260226 31030012 บ้านตลาดแย้
ยังไม่ยืนยัน
12 260256 31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 260257 31030014 บ้านเสลาโสรง
ยังไม่ยืนยัน
14 260250 31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี
ยังไม่ยืนยัน
15 260252 31030016 บ้านแท่นบัลลังก์
ยังไม่ยืนยัน
16 260251 31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
17 260255 31030018 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
18 260225 31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
19 260216 31030020 บ้านหนองเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
20 260217 31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
ยังไม่ยืนยัน
21 260218 31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
22 260220 31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
23 260213 31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
24 260214 31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
25 260215 31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
26 260247 31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
27 260248 31030028 บ้านหนองกง
ยังไม่ยืนยัน
28 260266 31030029 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
29 260258 31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
30 260261 31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยังไม่ยืนยัน
31 260227 31030032 วัดน้ำไหล
ยังไม่ยืนยัน
32 260228 31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
33 260229 31030034 บ้านหนองแช่ไม้
ยังไม่ยืนยัน
34 260230 31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
ยังไม่ยืนยัน
35 260231 31030036 บ้านสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
36 260232 31030037 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
37 260236 31030038 บ้านบุตาเวสน์
ยังไม่ยืนยัน
38 260242 31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
39 260241 31030040 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
40 260267 31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
41 260270 31030042 บ้านนิคมเขต
ยังไม่ยืนยัน
42 260268 31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
43 260269 31030044 บ้านหนองกราด
ยังไม่ยืนยัน
44 260262 31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
45 260259 31030046 บ้านหนองโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
46 260260 31030047 บ้านหนองทองลิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
47 260240 31030048 บ้านก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
48 260238 31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
49 260239 31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
ยังไม่ยืนยัน
50 260233 31030052 บ้านโคกตะโก
ยังไม่ยืนยัน
51 260234 31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
52 260235 31030054 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
53 260237 31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
54 260263 31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
ยังไม่ยืนยัน
55 260264 31030057 บ้านวังกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
56 260265 31030058 บ้านหนองถั่วแปบ
ยังไม่ยืนยัน
57 260615 31030059 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
58 260616 31030060 บ้านโคกลอย
ยังไม่ยืนยัน
59 260618 31030061 บ้านตะกรุมทอง
ยังไม่ยืนยัน
60 260619 31030062 บ้านโนนพะไล
ยังไม่ยืนยัน
61 260601 31030063 บ้านสะเดาหวาน
ยังไม่ยืนยัน
62 260602 31030064 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
63 260617 31030065 บ้านสระตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
64 260620 31030066 บ้านโคกสูงคูขาด
ยังไม่ยืนยัน
65 260621 31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
66 260589 31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง
ยังไม่ยืนยัน
67 260590 31030069 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
68 260591 31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
69 260598 31030071 บ้านคูขาดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
70 260605 31030072 บ้านหนองกราด
ยังไม่ยืนยัน
71 260606 31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
72 260609 31030074 บ้านลุงขี้หนู
ยังไม่ยืนยัน
73 260611 31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
74 260587 31030076 อนุบาลหนองกี่
ยังไม่ยืนยัน
75 260592 31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
76 260613 31030078 บ้านหนองหัวหมู
ยังไม่ยืนยัน
77 260594 31030079 บ้านสระขุด
ยังไม่ยืนยัน
78 260595 31030080 ไตรคาม
ยังไม่ยืนยัน
79 260593 31030081 บ้านบุกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
80 260596 31030082 บ้านหนองมัน
ยังไม่ยืนยัน
81 260597 31030083 บ้านสระสะแก
ยังไม่ยืนยัน
82 260604 31030084 บ้านสระขาม
ยังไม่ยืนยัน
83 260612 31030085 บ้านโคกกระชาย
ยังไม่ยืนยัน
84 260614 31030086 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
85 260607 31030087 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
86 260608 31030088 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
87 260610 31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
88 260599 31030090 วัดเย้ยปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
89 260600 31030091 บ้านขามน้อย
ยังไม่ยืนยัน
90 260603 31030092 บ้านหนองตาดำ
ยังไม่ยืนยัน
91 260588 31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
92 260430 31030094 บ้านหนองหมี
ยังไม่ยืนยัน
93 260431 31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน
ยังไม่ยืนยัน
94 260432 31030096 บ้านสมจิต
ยังไม่ยืนยัน
95 260433 31030097 บ้านหนองถนน
ยังไม่ยืนยัน
96 260424 31030098 บ้านโคกขาม
ยังไม่ยืนยัน
97 260425 31030099 บ้านหนองโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
98 260426 31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
99 260427 31030101 บ้านเทพพยัคฆ์
ยังไม่ยืนยัน
100 260418 31030102 ชุมชนวัดชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
101 260419 31030103 บ้านบุ
ยังไม่ยืนยัน
102 260420 31030104 บ้านโคกตาพรม
ยังไม่ยืนยัน
103 260421 31030105 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
104 260422 31030106 บ้านสว่างพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
105 260423 31030107 บ้านปรือพวงสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
106 260428 31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
107 260429 31030109 บ้านหนองละหานทราย
ยังไม่ยืนยัน
108 260434 31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
ยังไม่ยืนยัน
109 260435 31030111 บ้านโคกไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
110 260436 31030112 บ้านโคกเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
111 260441 31030113 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
112 260447 31030114 บ้านน้อยหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
113 260440 31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
114 260437 31030116 บ้านตากอง
ยังไม่ยืนยัน
115 260438 31030117 บ้านหนองกราด
ยังไม่ยืนยัน
116 260439 31030118 บ้านหนองตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
117 260442 31030119 บ้านปากช่อง
ยังไม่ยืนยัน
118 260443 31030120 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
119 260444 31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
ยังไม่ยืนยัน
120 260445 31030122 บ้านหนองตาเยา
ยังไม่ยืนยัน
121 260446 31030123 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
122 260448 31030124 บ้านบาระแนะ
ยังไม่ยืนยัน
123 260449 31030125 บ้านราษฎร์รักแดน
ยังไม่ยืนยัน
124 260450 31030126 บ้านแท่นทัพไทย
ยังไม่ยืนยัน
125 260451 31030127 บ้านผไทรวมพล
ยังไม่ยืนยัน
126 260635 31030128 บ้านเทพพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
127 260636 31030129 บ้านปลื้มพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
128 260637 31030130 บ้านหินโคน
ยังไม่ยืนยัน
129 260638 31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
130 260639 31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
ยังไม่ยืนยัน
131 260632 31030133 บ้านโคกลอย
ยังไม่ยืนยัน
132 260630 31030134 บ้านไทยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
133 260631 31030135 บ้านโคกสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
134 260628 31030136 บ้านกองพระทราย
ยังไม่ยืนยัน
135 260629 31030137 บ้านโคกงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
136 260626 31030138 บ้านทุ่งไผ่
ยังไม่ยืนยัน
137 260622 31030139 อนุบาลปะคำ
ยังไม่ยืนยัน
138 260633 31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
139 260634 31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม
ยังไม่ยืนยัน
140 260623 31030142 บ้านสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
141 260627 31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
142 260624 31030144 บ้านหูทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
143 260625 31030145 บ้านหนองต้อ
ยังไม่ยืนยัน
144 260665 31030146 บ้านไทยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
145 260666 31030147 บ้านหนองบัวลี
ยังไม่ยืนยัน
146 260672 31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
147 260678 31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
148 260679 31030150 บ้านชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
149 260680 31030151 บ้านหนองตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
150 260681 31030152 บ้านโคกปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
151 260682 31030153 บ้านหนองย่างหมู
ยังไม่ยืนยัน
152 260683 31030154 บ้านฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
153 260667 31030155 บ้านหนองกวางทอง
ยังไม่ยืนยัน
154 260660 31030156 อนุบาลหนองหงส์
ยังไม่ยืนยัน
155 260674 31030157 เบญจมาศกุญชร
ยังไม่ยืนยัน
156 260675 31030158 บ้านหนองโคลน
ยังไม่ยืนยัน
157 260676 31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
158 260677 31030160 บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
159 260673 31030161 บ้านนายาวสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
160 260670 31030162 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
161 260671 31030163 บ้านไทรออ
ยังไม่ยืนยัน
162 260668 31030164 วัดโนนศรีคูณ
ยังไม่ยืนยัน
163 260669 31030165 บ้านห้วยก้อม
ยังไม่ยืนยัน
164 260664 31030166 บ้านกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
165 260661 31030167 บ้านศรีม่วงแดง
ยังไม่ยืนยัน
166 260662 31030168 บ้านโนนสูงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
167 260663 31030169 บ้านศรีภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
168 260684 31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-
ยังไม่ยืนยัน
169 260685 31030171 วัดห้วยหิน
ยังไม่ยืนยัน
170 260686 31030172 บ้านหนองเพชร
ยังไม่ยืนยัน
171 260687 31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
172 260690 31030174 บ้านโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
173 260688 31030175 บ้านสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
174 260689 31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
175 260731 31030177 บ้านโกรกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
176 260732 31030178 วราวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
177 260735 31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
178 260738 31030180 บ้านม่วงงาม
ยังไม่ยืนยัน
179 260737 31030181 บ้านดอนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
180 260736 31030182 บ้านทุ่งจังหัน
ยังไม่ยืนยัน
181 260734 31030183 บ้านขลุงไผ่
ยังไม่ยืนยัน
182 260733 31030184 บ้านอุบลสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
183 260730 31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
184 260777 31030186 อนุบาลโนนดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
185 260786 31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
186 260787 31030188 บ้านซับคะนิง
ยังไม่ยืนยัน
187 260780 31030189 บ้านคลองหิน
ยังไม่ยืนยัน
188 260788 31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
ยังไม่ยืนยัน
189 260782 31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์
ยังไม่ยืนยัน
190 260783 31030192 บ้านลำนางรอง
ยังไม่ยืนยัน
191 260784 31030193 บ้านหนองเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
192 260785 31030194 บ้านคลองโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
193 260781 31030195 บ้านน้อยสะแกกวน
ยังไม่ยืนยัน
194 260778 31030196 บ้านส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
195 260779 31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
196 260812 31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
197 260813 31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
198 260814 31030200 บ้านสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
199 260815 31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
200 260808 31030202 บ้านดอนไม้ไฟ
ยังไม่ยืนยัน
201 260811 31030203 บ้านบัวตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
202 260806 31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
203 260817 31030205 บ้านถาวร
ยังไม่ยืนยัน
204 260819 31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
ยังไม่ยืนยัน
205 260824 31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
206 260818 31030208 บ้านยายคำ
ยังไม่ยืนยัน
207 260820 31030209 วัดสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
208 260821 31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
209 260822 31030211 บ้านโนนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
210 260823 31030212 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
211 260810 31030213 บ้านเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
212 260809 31030214 บ้านโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
213 260816 31030215 ไทยรัฐวิทยา 90
ยังไม่ยืนยัน
214 260807 31030216 บ้านตะโก
ยังไม่ยืนยัน