ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3104 :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260164 31040001 บ้านกอกโคกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2 260165 31040002 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
3 260166 31040003 บ้านจิก
ยังไม่ยืนยัน
4 260167 31040004 บ้านโสกแต้
ยังไม่ยืนยัน
5 260168 31040005 อนุบาลคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
6 260206 31040006 บ้านคูบอน
ยังไม่ยืนยัน
7 260208 31040007 บ้านหนองติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
8 260172 31040008 บ้านปะคำดง
ยังไม่ยืนยัน
9 260173 31040009 บ้านโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
10 260174 31040010 วัดบ้านสำราญราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
11 260176 31040011 บ้านหนองดุม
ยังไม่ยืนยัน
12 260177 31040012 บ้านหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
13 260184 31040013 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
14 260171 31040014 บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
15 260175 31040015 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
16 260182 31040016 บ้านปะคำสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
17 260183 31040017 บ้านสวายสอ
ยังไม่ยืนยัน
18 260193 31040018 บ้านโนนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
19 260194 31040019 บ้านโนนเพกา
ยังไม่ยืนยัน
20 260195 31040020 บ้านแพ
ยังไม่ยืนยัน
21 260196 31040021 บ้านหนองนางดำ
ยังไม่ยืนยัน
22 260190 31040022 วัดบ้านเบาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
23 260191 31040023 บ้านวังปลัด
ยังไม่ยืนยัน
24 260198 31040024 บ้านหนองขุนพรม
ยังไม่ยืนยัน
25 260189 31040025 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
26 260197 31040026 บ้านดงย่อ
ยังไม่ยืนยัน
27 260185 31040027 บ้านเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
28 260186 31040028 บ้านโจด
ยังไม่ยืนยัน
29 260187 31040029 วัดบ้านปะเคียบ
ยังไม่ยืนยัน
30 260188 31040030 บ้านสระขี้ตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
31 260199 31040031 บ้านพรสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
32 260200 31040032 วัดบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
33 260201 31040033 บ้านโนนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
34 260202 31040034 บ้านหนองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
35 260203 31040035 ไตรคามศรีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
36 260210 31040036 บ้านสระปะคำถาวร
ยังไม่ยืนยัน
37 260212 31040037 บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
38 260169 31040038 บ้านดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
39 260170 31040039 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
40 260192 31040040 ชุมชนบ้านหนองขมาร
ยังไม่ยืนยัน
41 260207 31040041 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
42 260178 31040042 บ้านคูบัว
ยังไม่ยืนยัน
43 260179 31040043 โนนมาลัยหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
44 260180 31040044 บ้านโศกนาคท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
45 260181 31040045 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
46 260204 31040046 บ้านหนองรัก
ยังไม่ยืนยัน
47 260205 31040047 บ้านตาหล่ำ
ยังไม่ยืนยัน
48 260209 31040048 บ้านสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
49 260211 31040049 บ้านหินเหล็กไฟ
ยังไม่ยืนยัน
50 260417 31040050 วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
51 260413 31040051 บ้านบุ่งเบา
ยังไม่ยืนยัน
52 260415 31040052 บ้านข่อย
ยังไม่ยืนยัน
53 260401 31040053 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
54 260402 31040054 วัดสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
55 260403 31040055 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
56 260406 31040056 บ้านเพียแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
57 260407 31040057 วัดเทพรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
58 260408 31040058 บ้านดอนตูม
ยังไม่ยืนยัน
59 260409 31040059 บ้านยางนกคู่
ยังไม่ยืนยัน
60 260410 31040060 บ้านแคน
ยังไม่ยืนยัน
61 260400 31040061 วัดสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
62 260399 31040062 วัดธรรมประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
63 260398 31040063 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
64 260396 31040064 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
65 260397 31040065 วัดท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
66 260395 31040066 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
67 260404 31040067 วัดหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
68 260405 31040068 วัดวงษ์วารี
ยังไม่ยืนยัน
69 260411 31040069 บ้านซาดศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
70 260414 31040070 วัดวรดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
71 260412 31040071 ชุมชนบ้านหายโศก
ยังไม่ยืนยัน
72 260416 31040072 บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
73 260568 31040073 บ้านกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
74 260569 31040074 บ้านหนองปุนสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
75 260571 31040075 บ้านหนองยาง-หนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
76 260574 31040076 บ้านหญ้าคา
ยังไม่ยืนยัน
77 260580 31040077 บ้านตามา
ยังไม่ยืนยัน
78 260582 31040078 บ้านชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
79 260583 31040079 บ้านโคกสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
80 260584 31040080 บ้านสระกุด
ยังไม่ยืนยัน
81 260585 31040081 บ้านเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
82 260586 31040082 บ้านหนองหัวควาย
ยังไม่ยืนยัน
83 260552 31040083 ชุมชนบ้านดอนมนต์
ยังไม่ยืนยัน
84 260553 31040084 บ้านนาลาว
ยังไม่ยืนยัน
85 260554 31040085 บ้านละกอ
ยังไม่ยืนยัน
86 260555 31040086 บ้านกุดน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
87 260542 31040087 บ้านท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
88 260570 31040088 บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
89 260575 31040089 บ้านสำโรงพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
90 260572 31040090 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
91 260573 31040091 บ้านโนนธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
92 260543 31040092 บ้านหนองครก
ยังไม่ยืนยัน
93 260576 31040093 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด
ยังไม่ยืนยัน
94 260566 31040094 บ้านทุ่งวัง
ยังไม่ยืนยัน
95 260567 31040095 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
96 260532 31040096 บ้านสระกอไทร
ยังไม่ยืนยัน
97 260536 31040097 บ้านดงยายเภา
ยังไม่ยืนยัน
98 260527 31040098 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
99 260529 31040099 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
100 260530 31040100 บ้านหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
101 260531 31040101 บ้านโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
102 260528 31040102 บ้านหนองบัวเจ้าป่า
ยังไม่ยืนยัน
103 260556 31040103 บ้านเมืองแก
ยังไม่ยืนยัน
104 260557 31040104 บ้านหนองเชือก
ยังไม่ยืนยัน
105 260560 31040105 บ้านหนองปลาแดก
ยังไม่ยืนยัน
106 260564 31040106 บ้านหนองนกเกรียน
ยังไม่ยืนยัน
107 260565 31040107 บ้านหนองดุม
ยังไม่ยืนยัน
108 260544 31040108 บ้านร่อนทอง
ยังไม่ยืนยัน
109 260545 31040109 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
110 260546 31040110 บ้านขาม
ยังไม่ยืนยัน
111 260547 31040111 บ้านปรือเกียน
ยังไม่ยืนยัน
112 260548 31040112 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
113 260549 31040113 บ้านจะหลวย
ยังไม่ยืนยัน
114 260550 31040114 บ้านกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
115 260551 31040115 บ้านโคกสุพรรณ
ยังไม่ยืนยัน
116 260526 31040116 บ้านสตึก
ยังไม่ยืนยัน
117 260533 31040117 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
118 260534 31040118 บ้านยางน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
119 260535 31040119 บ้านคูขาด
ยังไม่ยืนยัน
120 260563 31040120 บ้านตาโหงก
ยังไม่ยืนยัน
121 260561 31040121 บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
122 260562 31040122 บ้านพงแขม
ยังไม่ยืนยัน
123 260558 31040123 บ้านปลัดมุม
ยังไม่ยืนยัน
124 260559 31040124 บ้านปากช่องสนามชัย
ยังไม่ยืนยัน
125 260537 31040125 ชุมชนบ้านสะแก
ยังไม่ยืนยัน
126 260538 31040126 บ้านโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
127 260539 31040127 วัดบ้านพลับ
ยังไม่ยืนยัน
128 260540 31040128 บ้านโคกเมือง
ยังไม่ยืนยัน
129 260541 31040129 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
130 260577 31040130 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
131 260578 31040131 บ้านหนองกับ
ยังไม่ยืนยัน
132 260579 31040132 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
133 260581 31040133 วัดบ้านสวายตางวน
ยังไม่ยืนยัน
134 260656 31040134 วัดฤาษีสถิต
ยังไม่ยืนยัน
135 260657 31040135 บ้านโคกกุง
ยังไม่ยืนยัน
136 260658 31040136 วัดโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
137 260655 31040137 วัดสิริมงคล
ยังไม่ยืนยัน
138 260640 31040138 อนุบาลนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
139 260643 31040139 วัดบุปผาราม
ยังไม่ยืนยัน
140 260644 31040140 บ้านโศกกะฐิน
ยังไม่ยืนยัน
141 260646 31040141 วัดท่าเรียบ
ยังไม่ยืนยัน
142 260654 31040142 วัดพนมวัน
ยังไม่ยืนยัน
143 260652 31040143 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
144 260653 31040144 อมรสิริสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
145 260659 31040145 วัดสระทอง
ยังไม่ยืนยัน
146 260648 31040146 วัดทรงสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
147 260649 31040147 วัดธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
148 260650 31040148 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
149 260651 31040149 สามัคคีเทพอำนวย
ยังไม่ยืนยัน
150 260647 31040150 ชุมชนบ้านนาแพง
ยังไม่ยืนยัน
151 260645 31040151 วัดชัยสมพร
ยังไม่ยืนยัน
152 260642 31040152 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
153 260641 31040153 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
154 260764 31040154 วัดสมณาวาส
ยังไม่ยืนยัน
155 260765 31040155 บ้านโนนไฮ
ยังไม่ยืนยัน
156 260766 31040156 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
157 260757 31040157 บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
158 260759 31040158 วัดสุคันธารมย์
ยังไม่ยืนยัน
159 260760 31040159 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
160 260767 31040160 วัดอิสาณ
ยังไม่ยืนยัน
161 260775 31040161 วัดชายอรัญ
ยังไม่ยืนยัน
162 260776 31040162 บ้านกอกดอนพยอม
ยังไม่ยืนยัน
163 260770 31040163 บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
164 260772 31040164 วัดพลสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
165 260773 31040165 วัดเทพประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
166 260774 31040166 วัดเทพรังษี
ยังไม่ยืนยัน
167 260771 31040167 วัดสระจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
168 260769 31040168 บ้านกม.ศูนย์
ยังไม่ยืนยัน
169 260763 31040169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
170 260768 31040170 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ยังไม่ยืนยัน
171 260756 31040171 วัดไพรงาม
ยังไม่ยืนยัน
172 260758 31040172 วัดศรีสุนทร
ยังไม่ยืนยัน
173 260761 31040173 จุฬางกูรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
174 260762 31040174 วัดหลักศิลา
ยังไม่ยืนยัน
175 260825 31040175 อนุบาลแคนดง
ยังไม่ยืนยัน
176 260826 31040176 บ้านหนองการะโก
ยังไม่ยืนยัน
177 260827 31040177 วัดราษฏร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
178 260832 31040178 บ้านยางทะเล
ยังไม่ยืนยัน
179 260833 31040179 บ้านโนนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
180 260834 31040180 บ้านกระทุ่มเครือ
ยังไม่ยืนยัน
181 260835 31040181 บ้านดงพลอง
ยังไม่ยืนยัน
182 260836 31040182 บ้านป่าหนาม
ยังไม่ยืนยัน
183 260837 31040183 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
184 260838 31040184 บ้านขามพิมาย
ยังไม่ยืนยัน
185 260828 31040185 บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
186 260829 31040186 บ้านซาดหัวหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
187 260830 31040187 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
188 260831 31040188 บ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
189 260839 31040189 บ้านตะแบงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
190 260841 31040191 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
191 260842 31040192 บ้านหนองหญ้าคา
ยังไม่ยืนยัน
192 260843 31040193 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
193 260844 31040194 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน