ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3104 :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 260164 31040001 บ้านกอกโคกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 260165 31040002 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
3 260166 31040003 บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
4 260167 31040004 บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
5 260168 31040005 อนุบาลคูเมือง
ยืนยันแล้ว
6 260206 31040006 บ้านคูบอน
ยืนยันแล้ว
7 260208 31040007 บ้านหนองติ้ว
ยืนยันแล้ว
8 260172 31040008 บ้านปะคำดง
ยืนยันแล้ว
9 260173 31040009 บ้านโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
10 260174 31040010 วัดบ้านสำราญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
11 260176 31040011 บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
12 260177 31040012 บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
13 260184 31040013 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
14 260171 31040014 บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
15 260175 31040015 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
16 260182 31040016 บ้านปะคำสำโรง
ยืนยันแล้ว
17 260183 31040017 บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
18 260193 31040018 บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
19 260194 31040019 บ้านโนนเพกา
ยืนยันแล้ว
20 260195 31040020 บ้านแพ
ยืนยันแล้ว
21 260196 31040021 บ้านหนองนางดำ
ยืนยันแล้ว
22 260190 31040022 วัดบ้านเบาน้อย
ยืนยันแล้ว
23 260191 31040023 บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
24 260198 31040024 บ้านหนองขุนพรม
ยืนยันแล้ว
25 260189 31040025 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
26 260197 31040026 บ้านดงย่อ
ยืนยันแล้ว
27 260185 31040027 บ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
28 260186 31040028 บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
29 260187 31040029 วัดบ้านปะเคียบ
ยืนยันแล้ว
30 260188 31040030 บ้านสระขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
31 260199 31040031 บ้านพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
32 260200 31040032 วัดบัวทอง
ยืนยันแล้ว
33 260201 31040033 บ้านโนนยานาง
ยืนยันแล้ว
34 260202 31040034 บ้านหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
35 260203 31040035 ไตรคามศรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
36 260210 31040036 บ้านสระปะคำถาวร
ยืนยันแล้ว
37 260212 31040037 บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
38 260169 31040038 บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
39 260170 31040039 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
40 260192 31040040 ชุมชนบ้านหนองขมาร
ยืนยันแล้ว
41 260207 31040041 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
42 260178 31040042 บ้านคูบัว
ยืนยันแล้ว
43 260179 31040043 โนนมาลัยหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
44 260180 31040044 บ้านโศกนาคท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
45 260181 31040045 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
46 260204 31040046 บ้านหนองรัก
ยืนยันแล้ว
47 260205 31040047 บ้านตาหล่ำ
ยืนยันแล้ว
48 260209 31040048 บ้านสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
49 260211 31040049 บ้านหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
50 260417 31040050 วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
51 260413 31040051 บ้านบุ่งเบา
ยืนยันแล้ว
52 260415 31040052 บ้านข่อย
ยืนยันแล้ว
53 260401 31040053 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
54 260402 31040054 วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
55 260403 31040055 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
56 260406 31040056 บ้านเพียแก้ว
ยืนยันแล้ว
57 260407 31040057 วัดเทพรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
58 260408 31040058 บ้านดอนตูม
ยืนยันแล้ว
59 260409 31040059 บ้านยางนกคู่
ยืนยันแล้ว
60 260410 31040060 บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
61 260400 31040061 วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
62 260399 31040062 วัดธรรมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
63 260398 31040063 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
64 260396 31040064 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
65 260397 31040065 วัดท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
66 260395 31040066 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
67 260404 31040067 วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
68 260405 31040068 วัดวงษ์วารี
ยืนยันแล้ว
69 260411 31040069 บ้านซาดศึกษา
ยืนยันแล้ว
70 260414 31040070 วัดวรดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
71 260412 31040071 ชุมชนบ้านหายโศก
ยืนยันแล้ว
72 260416 31040072 บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
73 260568 31040073 บ้านกระสัง
ยืนยันแล้ว
74 260569 31040074 บ้านหนองปุนสำโรง
ยืนยันแล้ว
75 260571 31040075 บ้านหนองยาง-หนองจาน
ยืนยันแล้ว
76 260574 31040076 บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
77 260580 31040077 บ้านตามา
ยืนยันแล้ว
78 260582 31040078 บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
79 260583 31040079 บ้านโคกสิงห์
ยืนยันแล้ว
80 260584 31040080 บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
81 260585 31040081 บ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
82 260586 31040082 บ้านหนองหัวควาย
ยืนยันแล้ว
83 260552 31040083 ชุมชนบ้านดอนมนต์
ยืนยันแล้ว
84 260553 31040084 บ้านนาลาว
ยืนยันแล้ว
85 260554 31040085 บ้านละกอ
ยืนยันแล้ว
86 260555 31040086 บ้านกุดน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
87 260542 31040087 บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
88 260570 31040088 บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
89 260575 31040089 บ้านสำโรงพิมาน
ยืนยันแล้ว
90 260572 31040090 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
91 260573 31040091 บ้านโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
92 260543 31040092 บ้านหนองครก
ยืนยันแล้ว
93 260576 31040093 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด
ยืนยันแล้ว
94 260566 31040094 บ้านทุ่งวัง
ยืนยันแล้ว
95 260567 31040095 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
96 260532 31040096 บ้านสระกอไทร
ยืนยันแล้ว
97 260536 31040097 บ้านดงยายเภา
ยืนยันแล้ว
98 260527 31040098 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
99 260529 31040099 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
100 260530 31040100 บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
101 260531 31040101 บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
102 260528 31040102 บ้านหนองบัวเจ้าป่า
ยืนยันแล้ว
103 260556 31040103 บ้านเมืองแก
ยืนยันแล้ว
104 260557 31040104 บ้านหนองเชือก
ยืนยันแล้ว
105 260560 31040105 บ้านหนองปลาแดก
ยืนยันแล้ว
106 260564 31040106 บ้านหนองนกเกรียน
ยืนยันแล้ว
107 260565 31040107 บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
108 260544 31040108 บ้านร่อนทอง
ยืนยันแล้ว
109 260545 31040109 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
110 260546 31040110 บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
111 260547 31040111 บ้านปรือเกียน
ยืนยันแล้ว
112 260548 31040112 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
113 260549 31040113 บ้านจะหลวย
ยืนยันแล้ว
114 260550 31040114 บ้านกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
115 260551 31040115 บ้านโคกสุพรรณ
ยืนยันแล้ว
116 260526 31040116 บ้านสตึก
ยืนยันแล้ว
117 260533 31040117 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
118 260534 31040118 บ้านยางน้ำใส
ยืนยันแล้ว
119 260535 31040119 บ้านคูขาด
ยืนยันแล้ว
120 260563 31040120 บ้านตาโหงก
ยืนยันแล้ว
121 260561 31040121 บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
122 260562 31040122 บ้านพงแขม
ยืนยันแล้ว
123 260558 31040123 บ้านปลัดมุม
ยืนยันแล้ว
124 260559 31040124 บ้านปากช่องสนามชัย
ยืนยันแล้ว
125 260537 31040125 ชุมชนบ้านสะแก
ยืนยันแล้ว
126 260538 31040126 บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
127 260539 31040127 วัดบ้านพลับ
ยืนยันแล้ว
128 260540 31040128 บ้านโคกเมือง
ยืนยันแล้ว
129 260541 31040129 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
130 260577 31040130 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
131 260578 31040131 บ้านหนองกับ
ยืนยันแล้ว
132 260579 31040132 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
133 260581 31040133 วัดบ้านสวายตางวน
ยืนยันแล้ว
134 260656 31040134 วัดฤาษีสถิต
ยืนยันแล้ว
135 260657 31040135 บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
136 260658 31040136 วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
137 260655 31040137 วัดสิริมงคล
ยืนยันแล้ว
138 260640 31040138 อนุบาลนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
139 260643 31040139 วัดบุปผาราม
ยืนยันแล้ว
140 260644 31040140 บ้านโศกกะฐิน
ยืนยันแล้ว
141 260646 31040141 วัดท่าเรียบ
ยืนยันแล้ว
142 260654 31040142 วัดพนมวัน
ยืนยันแล้ว
143 260652 31040143 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
144 260653 31040144 อมรสิริสามัคคี
ยืนยันแล้ว
145 260659 31040145 วัดสระทอง
ยืนยันแล้ว
146 260648 31040146 วัดทรงสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
147 260649 31040147 วัดธาตุ
ยืนยันแล้ว
148 260650 31040148 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
149 260651 31040149 สามัคคีเทพอำนวย
ยืนยันแล้ว
150 260647 31040150 ชุมชนบ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
151 260645 31040151 วัดชัยสมพร
ยืนยันแล้ว
152 260642 31040152 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
153 260641 31040153 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
154 260764 31040154 วัดสมณาวาส
ยืนยันแล้ว
155 260765 31040155 บ้านโนนไฮ
ยืนยันแล้ว
156 260766 31040156 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
157 260757 31040157 บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
158 260759 31040158 วัดสุคันธารมย์
ยืนยันแล้ว
159 260760 31040159 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
160 260767 31040160 วัดอิสาณ
ยืนยันแล้ว
161 260775 31040161 วัดชายอรัญ
ยืนยันแล้ว
162 260776 31040162 บ้านกอกดอนพยอม
ยืนยันแล้ว
163 260770 31040163 บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
164 260772 31040164 วัดพลสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
165 260773 31040165 วัดเทพประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
166 260774 31040166 วัดเทพรังษี
ยืนยันแล้ว
167 260771 31040167 วัดสระจันทร์
ยืนยันแล้ว
168 260769 31040168 บ้านกม.ศูนย์
ยืนยันแล้ว
169 260763 31040169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
170 260768 31040170 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ยืนยันแล้ว
171 260756 31040171 วัดไพรงาม
ยืนยันแล้ว
172 260758 31040172 วัดศรีสุนทร
ยืนยันแล้ว
173 260761 31040173 จุฬางกูรวิทยา
ยืนยันแล้ว
174 260762 31040174 วัดหลักศิลา
ยืนยันแล้ว
175 260825 31040175 อนุบาลแคนดง
ยืนยันแล้ว
176 260826 31040176 บ้านหนองการะโก
ยืนยันแล้ว
177 260827 31040177 วัดราษฏร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
178 260832 31040178 บ้านยางทะเล
ยืนยันแล้ว
179 260833 31040179 บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
180 260834 31040180 บ้านกระทุ่มเครือ
ยืนยันแล้ว
181 260835 31040181 บ้านดงพลอง
ยืนยันแล้ว
182 260836 31040182 บ้านป่าหนาม
ยืนยันแล้ว
183 260837 31040183 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
184 260838 31040184 บ้านขามพิมาย
ยืนยันแล้ว
185 260828 31040185 บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
186 260829 31040186 บ้านซาดหัวหนองแคน
ยืนยันแล้ว
187 260830 31040187 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
188 260831 31040188 บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
189 260839 31040189 บ้านตะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
190 260841 31040191 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
191 260842 31040192 บ้านหนองหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
192 260843 31040193 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
193 260844 31040194 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว