ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3301 :  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530051 33010001 บ้านคูซอด
ยืนยันแล้ว
2 530052 33010002 บ้านเวาะ
ยืนยันแล้ว
3 530053 33010003 บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
4 530019 33010004 บ้านจานหนองคู
ยืนยันแล้ว
5 530020 33010005 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
6 530021 33010006 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
7 530022 33010007 บ้านแดงเหล่ายอด
ยืนยันแล้ว
8 530024 33010008 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
9 530025 33010009 บ้านแทงวิทยา
ยืนยันแล้ว
10 530028 33010010 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
ยืนยันแล้ว
11 530030 33010011 บ้านซำโพธิ์
ยืนยันแล้ว
12 530032 33010012 ตะดอบวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 530034 33010014 บ้านหนองแคนหนองเทา
ยืนยันแล้ว
14 530018 33010015 บ้านหนองม่วงหนองแวง
ยืนยันแล้ว
15 530016 33010016 บ้านหางว่าวโนนบัว
ยืนยันแล้ว
16 530017 33010017 บ้านฮ่องแข้ดำ
ยืนยันแล้ว
17 530012 33010018 บ้านทุ่ม
ยืนยันแล้ว
18 530013 33010019 บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
19 530014 33010020 บ้านเสือบอง
ยืนยันแล้ว
20 530015 33010021 บ้านโนนแกด
ยืนยันแล้ว
21 530054 33010022 บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
22 530055 33010023 บ้านหนองโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 530057 33010025 บ้านหนองคำ
ยืนยันแล้ว
24 530050 33010026 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
ยืนยันแล้ว
25 530049 33010028 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ยืนยันแล้ว
26 530029 33010030 บ้านบก
ยืนยันแล้ว
27 530026 33010031 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
28 530027 33010032 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
29 530041 33010033 บ้านหนองแวงโพนเขวา
ยืนยันแล้ว
30 530042 33010034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค
ยืนยันแล้ว
31 530043 33010035 บ้านดอนสั้น
ยืนยันแล้ว
32 530023 33010036 บ้านโพนค้อ
ยืนยันแล้ว
33 530047 33010037 อนุบาลวัดพระโต
ยืนยันแล้ว
34 530058 33010038 บ้านหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
35 530061 33010040 บ้านโนนแย้
ยืนยันแล้ว
36 530062 33010041 บ้านเอกสร้างเรือง
ยืนยันแล้ว
37 530044 33010042 มหาราช 3
ยืนยันแล้ว
38 530045 33010043 บ้านโนนอีปังโพนวัว
ยืนยันแล้ว
39 530040 33010044 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
ยืนยันแล้ว
40 530038 33010045 บ้านหนองแก้วสำโรง
ยืนยันแล้ว
41 530039 33010046 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
42 530001 33010047 บ้านหนองครก
ยืนยันแล้ว
43 530002 33010048 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
44 530003 33010049 บ้านหนองสาดโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
45 530004 33010050 บ้านหนองสวง
ยืนยันแล้ว
46 530005 33010051 บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
47 530007 33010053 อนุบาลศรีสะเกษ
ยืนยันแล้ว
48 530063 33010054 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
49 530064 33010056 บ้านหอยสะเดาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
50 530036 33010057 บ้านก่อโนนหล่อง
ยืนยันแล้ว
51 530037 33010058 บ้านโพนแดง
ยืนยันแล้ว
52 530035 33010059 บ้านแกประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
53 530031 33010060 จินดาวิทยาคาร 3
ยืนยันแล้ว
54 530008 33010061 บ้านหมากเขียบ
ยืนยันแล้ว
55 530009 33010062 บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
56 530010 33010063 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
ยืนยันแล้ว
57 530011 33010064 บ้านยางกุดนาคำ
ยืนยันแล้ว
58 530605 33010065 บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
59 530606 33010066 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
60 530607 33010067 บ้านแก้ง
ยืนยันแล้ว
61 530603 33010068 บ้านคอนกาม
ยืนยันแล้ว
62 530604 33010069 บ้านค้อเมืองแสน
ยืนยันแล้ว
63 530608 33010070 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
64 530609 33010071 บ้านหอย-โนนดู่
ยืนยันแล้ว
65 530610 33010072 บ้านโนนติ้ว
ยืนยันแล้ว
66 530595 33010073 บ้านบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 530596 33010074 บ้านจอมวิทยา
ยืนยันแล้ว
68 530597 33010075 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
69 530594 33010076 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
70 530598 33010077 บ้านยางชุมใหญ่
ยืนยันแล้ว
71 530599 33010079 บ้านลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
72 530600 33010080 บ้านดินดำ
ยืนยันแล้ว
73 530601 33010081 บ้านผักขะ
ยืนยันแล้ว
74 530067 33010082 บ้านหนองอีกว่าง
ยืนยันแล้ว
75 530069 33010083 บ้านอีต้อม
ยืนยันแล้ว
76 530070 33010084 บ้านมะกรูด
ยืนยันแล้ว
77 530071 33010085 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
78 530072 33010086 บ้านหนองทามใหญ่
ยืนยันแล้ว
79 530101 33010087 บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
80 530102 33010088 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
ยืนยันแล้ว
81 530103 33010089 บ้านอาลัย
ยืนยันแล้ว
82 530104 33010090 บ้านบูรพา
ยืนยันแล้ว
83 530105 33010091 บ้านพะแนงวิทยา
ยืนยันแล้ว
84 530111 33010092 บ้านผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
85 530086 33010093 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
ยืนยันแล้ว
86 530087 33010094 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
87 530088 33010095 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
88 530068 33010096 บ้านดูนสิม(อสพป.8)
ยืนยันแล้ว
89 530066 33010097 บ้านหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
90 530065 33010098 อนุบาลกันทรารมย์
ยืนยันแล้ว
91 530127 33010099 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
92 530128 33010100 บ้านทาม
ยืนยันแล้ว
93 530130 33010101 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
94 530137 33010102 บ้านเจี่ย
ยืนยันแล้ว
95 530073 33010103 บ้านโนนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
96 530074 33010104 บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
97 530075 33010105 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
98 530076 33010106 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
ยืนยันแล้ว
99 530077 33010107 บ้านหนองบัวไชยวาน
ยืนยันแล้ว
100 530078 33010108 บ้านหนองโอง
ยืนยันแล้ว
101 530112 33010109 บ้านพันลำ
ยืนยันแล้ว
102 530113 33010110 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
ยืนยันแล้ว
103 530114 33010111 บ้านเทิน
ยืนยันแล้ว
104 530115 33010112 บ้านบัวน้อยโนนปอ
ยืนยันแล้ว
105 530116 33010113 บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
106 530109 33010114 บ้านจิกกะลา
ยืนยันแล้ว
107 530094 33010116 บ้านเกาะ
ยืนยันแล้ว
108 530106 33010117 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
109 530107 33010118 บ้านโนนสะอาดอีตู้
ยืนยันแล้ว
110 530108 33010119 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
111 530125 33010120 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
ยืนยันแล้ว
112 530126 33010121 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
ยืนยันแล้ว
113 530120 33010122 บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
114 530100 33010123 บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
115 530096 33010124 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
116 530097 33010125 บ้านหนองกี่
ยืนยันแล้ว
117 530098 33010126 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
118 530099 33010127 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
ยืนยันแล้ว
119 530095 33010128 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
120 530093 33010129 บ้านโพธิ์ลังกา
ยืนยันแล้ว
121 530121 33010130 บ้านละทาย
ยืนยันแล้ว
122 530122 33010131 บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
123 530123 33010132 บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
124 530124 33010133 บ้านเหม้าหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
125 530129 33010134 บ้านยางน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
126 530134 33010135 บ้านกอกหัวนา
ยืนยันแล้ว
127 530135 33010136 บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
128 530136 33010137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
129 530092 33010138 บ้านหนองบัวท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
130 530089 33010139 บ้านโพนทรายโนนเรือ
ยืนยันแล้ว
131 530090 33010140 บ้านสีถาน
ยืนยันแล้ว
132 530091 33010141 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
133 530133 33010142 บ้านหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
134 530131 33010143 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
135 530132 33010144 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
136 530079 33010145 บ้านหนองดุมหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
137 530084 33010146 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
138 530085 33010147 บ้านทุ่งพาย
ยืนยันแล้ว
139 530080 33010148 บ้านหนองถ่ม
ยืนยันแล้ว
140 530081 33010149 บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
141 530082 33010150 บ้านบกขี้ยาง
ยืนยันแล้ว
142 530083 33010151 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
143 530119 33010152 บ้านทุ่งมั่ง
ยืนยันแล้ว
144 530117 33010153 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
145 530118 33010154 บ้านอีปาด
ยืนยันแล้ว
146 530665 33010155 อนุบาลโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
147 530666 33010156 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
148 530667 33010157 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
ยืนยันแล้ว
149 530668 33010158 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
150 530670 33010160 บ้านเท่อเล่อ
ยืนยันแล้ว
151 530671 33010161 บ้านร่องเก้า
ยืนยันแล้ว
152 530672 33010162 บ้านบกแดงผักขะย่า
ยืนยันแล้ว
153 530673 33010163 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ยืนยันแล้ว
154 530674 33010164 บ้านโปร่ง
ยืนยันแล้ว
155 530675 33010165 บ้านหัวเหล่า
ยืนยันแล้ว
156 530676 33010166 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
157 530677 33010167 บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
158 530659 33010168 บ้านผักขย่าใหญ่
ยืนยันแล้ว
159 530657 33010169 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
ยืนยันแล้ว
160 530658 33010170 บ้านปลาข่อ
ยืนยันแล้ว
161 530655 33010171 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
ยืนยันแล้ว
162 530652 33010173 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
163 530653 33010174 บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
164 530648 33010175 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
165 530649 33010176 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
166 530650 33010177 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
167 530651 33010178 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
168 530646 33010179 บ้านหนองกุงสนามชัย
ยืนยันแล้ว
169 530647 33010180 บ้านก้อนเส้า
ยืนยันแล้ว
170 530656 33010181 บ้านหนองสนม
ยืนยันแล้ว
171 530660 33010182 บ้านเวาะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
172 530661 33010183 บ้านหยอด
ยืนยันแล้ว
173 530662 33010184 บ้านนาม่องนาเมือง
ยืนยันแล้ว
174 530663 33010185 บ้านหนองตลาด
ยืนยันแล้ว
175 530664 33010186 บ้านเหล่าฝ้าย
ยืนยันแล้ว
176 530716 33010187 บ้านโนนหนองสิม
ยืนยันแล้ว
177 530718 33010188 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ยืนยันแล้ว
178 530720 33010189 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
179 530723 33010190 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
180 530724 33010191 บ้านสะพุง
ยืนยันแล้ว
181 530726 33010192 บ้านคูบ
ยืนยันแล้ว
182 530727 33010193 บ้านสะเต็ง
ยืนยันแล้ว
183 530714 33010194 บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
184 530710 33010195 บ้านยางน้อยตองปิด
ยืนยันแล้ว
185 530711 33010196 บ้านกะวัน
ยืนยันแล้ว
186 530712 33010197 บ้านลุมพุกคูวงศ์
ยืนยันแล้ว
187 530713 33010198 บ้านบัวระรมย์
ยืนยันแล้ว
188 530725 33010199 บ้านลุมภู
ยืนยันแล้ว
189 530728 33010200 บ้านหนองนาเวียง
ยืนยันแล้ว
190 530717 33010201 บ้านหนองบาง
ยืนยันแล้ว
191 530719 33010202 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
192 530706 33010203 บ้านรุ่ง
ยืนยันแล้ว
193 530709 33010204 บ้านหนองพะแนง
ยืนยันแล้ว
194 530715 33010205 บ้านสบาย
ยืนยันแล้ว
195 530721 33010206 บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
196 530722 33010207 บ้านหนองแลงระไง
ยืนยันแล้ว
197 530729 33010208 บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
198 530705 33010209 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
199 530707 33010210 บ้านละเอาะ
ยืนยันแล้ว
200 530708 33010211 บ้านแวด
ยืนยันแล้ว
201 530756 33010212 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
202 530757 33010213 บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
203 530760 33010214 บ้านหนองนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
204 530735 33010215 บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
205 530739 33010216 บ้านเจ้าทุ่ง
ยืนยันแล้ว
206 530740 33010217 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
ยืนยันแล้ว
207 530741 33010218 บ้านลิงไอ
ยืนยันแล้ว
208 530738 33010219 บ้านหนองกันจอ
ยืนยันแล้ว
209 530736 33010220 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
210 530737 33010221 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
ยืนยันแล้ว
211 530734 33010222 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
212 530732 33010223 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
ยืนยันแล้ว
213 530733 33010224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
ยืนยันแล้ว
214 530730 33010225 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
215 530731 33010226 บ้านสร้างสะแบง
ยืนยันแล้ว
216 530742 33010227 อนุบาลวังหิน
ยืนยันแล้ว
217 530743 33010228 บ้านกะเอิน
ยืนยันแล้ว
218 530744 33010229 บ้านโพนดวน
ยืนยันแล้ว
219 530745 33010230 บ้านหัววัวหนองนารี
ยืนยันแล้ว
220 530746 33010231 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
ยืนยันแล้ว
221 530747 33010232 บ้านโนนสายหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
222 530748 33010233 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
ยืนยันแล้ว
223 530749 33010234 บ้านโพนยาง
ยืนยันแล้ว
224 530750 33010235 บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
225 530752 33010236 บ้านเห็นอ้ม
ยืนยันแล้ว
226 530755 33010237 บ้านหนองตาเชียง
ยืนยันแล้ว
227 530758 33010238 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
228 530759 33010239 บ้านสร้างบาก
ยืนยันแล้ว
229 530761 33010240 บ้านสะมัด
ยืนยันแล้ว
230 530762 33010241 บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
231 530754 33010242 ชุมชนหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
232 530753 33010243 บ้านตีกา
ยืนยันแล้ว
233 530751 33010244 บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
234 530826 33010245 บ้านตำแยหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
235 530827 33010246 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
236 530828 33010247 บ้านกระถุน
ยืนยันแล้ว
237 530829 33010248 บ้านขนวนจานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
238 530830 33010249 บ้านอะลางหัวขัว
ยืนยันแล้ว
239 530831 33010250 บ้านโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
240 530833 33010251 บ้านสร้างหว้า
ยืนยันแล้ว
241 530834 33010252 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
ยืนยันแล้ว
242 530835 33010253 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
ยืนยันแล้ว
243 530837 33010254 บ้านโคกเพ็ก
ยืนยันแล้ว
244 530838 33010255 อนุบาลพยุห์
ยืนยันแล้ว
245 530839 33010256 บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
246 530840 33010257 บ้านหนองรัง
ยืนยันแล้ว
247 530841 33010258 บ้านหนองหว้าทับทัย
ยืนยันแล้ว
248 530843 33010260 บ้านหนองม่วงหนองแต้
ยืนยันแล้ว
249 530844 33010261 บ้านเปือยประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
250 530845 33010262 บ้านสำโรงโคเฒ่า
ยืนยันแล้ว
251 530846 33010263 บ้านกระหวันโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
252 530847 33010264 บ้านร่องสะอาด
ยืนยันแล้ว
253 530848 33010265 บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
254 530849 33010266 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
ยืนยันแล้ว
255 530850 33010267 บ้านหนองเตย
ยืนยันแล้ว
256 530851 33010268 บ้านเสมอใจหนองสลาม
ยืนยันแล้ว
257 530836 33010269 บ้านหนองค้า
ยืนยันแล้ว
258 530832 33010270 บ้านหนองออ
ยืนยันแล้ว