ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3301 :  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530051 33010001 บ้านคูซอด
ยังไม่ยืนยัน
2 530052 33010002 บ้านเวาะ
ยังไม่ยืนยัน
3 530053 33010003 บ้านเปือย
ยังไม่ยืนยัน
4 530019 33010004 บ้านจานหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
5 530020 33010005 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
6 530021 33010006 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
7 530022 33010007 บ้านแดงเหล่ายอด
ยังไม่ยืนยัน
8 530024 33010008 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
9 530025 33010009 บ้านแทงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 530028 33010010 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
11 530030 33010011 บ้านซำโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
12 530032 33010012 ตะดอบวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 530034 33010014 บ้านหนองแคนหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
14 530018 33010015 บ้านหนองม่วงหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
15 530016 33010016 บ้านหางว่าวโนนบัว
ยังไม่ยืนยัน
16 530017 33010017 บ้านฮ่องแข้ดำ
ยังไม่ยืนยัน
17 530012 33010018 บ้านทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
18 530013 33010019 บ้านขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
19 530014 33010020 บ้านเสือบอง
ยังไม่ยืนยัน
20 530015 33010021 บ้านโนนแกด
ยังไม่ยืนยัน
21 530054 33010022 บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
22 530055 33010023 บ้านหนองโนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 530057 33010025 บ้านหนองคำ
ยังไม่ยืนยัน
24 530050 33010026 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
ยังไม่ยืนยัน
25 530049 33010028 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ยังไม่ยืนยัน
26 530029 33010030 บ้านบก
ยังไม่ยืนยัน
27 530026 33010031 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
28 530027 33010032 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
29 530041 33010033 บ้านหนองแวงโพนเขวา
ยังไม่ยืนยัน
30 530042 33010034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค
ยังไม่ยืนยัน
31 530043 33010035 บ้านดอนสั้น
ยังไม่ยืนยัน
32 530023 33010036 บ้านโพนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
33 530047 33010037 อนุบาลวัดพระโต
ยังไม่ยืนยัน
34 530058 33010038 บ้านหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
35 530061 33010040 บ้านโนนแย้
ยังไม่ยืนยัน
36 530062 33010041 บ้านเอกสร้างเรือง
ยังไม่ยืนยัน
37 530044 33010042 มหาราช 3
ยังไม่ยืนยัน
38 530045 33010043 บ้านโนนอีปังโพนวัว
ยังไม่ยืนยัน
39 530040 33010044 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
ยังไม่ยืนยัน
40 530038 33010045 บ้านหนองแก้วสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
41 530039 33010046 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
42 530001 33010047 บ้านหนองครก
ยังไม่ยืนยัน
43 530002 33010048 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
44 530003 33010049 บ้านหนองสาดโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
45 530004 33010050 บ้านหนองสวง
ยังไม่ยืนยัน
46 530005 33010051 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
47 530007 33010053 อนุบาลศรีสะเกษ
ยังไม่ยืนยัน
48 530063 33010054 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
49 530064 33010056 บ้านหอยสะเดาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
50 530036 33010057 บ้านก่อโนนหล่อง
ยังไม่ยืนยัน
51 530037 33010058 บ้านโพนแดง
ยังไม่ยืนยัน
52 530035 33010059 บ้านแกประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
53 530031 33010060 จินดาวิทยาคาร 3
ยังไม่ยืนยัน
54 530008 33010061 บ้านหมากเขียบ
ยังไม่ยืนยัน
55 530009 33010062 บ้านก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
56 530010 33010063 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
ยังไม่ยืนยัน
57 530011 33010064 บ้านยางกุดนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
58 530605 33010065 บ้านยางเครือ
ยังไม่ยืนยัน
59 530606 33010066 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
60 530607 33010067 บ้านแก้ง
ยังไม่ยืนยัน
61 530603 33010068 บ้านคอนกาม
ยังไม่ยืนยัน
62 530604 33010069 บ้านค้อเมืองแสน
ยังไม่ยืนยัน
63 530608 33010070 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
64 530609 33010071 บ้านหอย-โนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
65 530610 33010072 บ้านโนนติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
66 530595 33010073 บ้านบอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 530596 33010074 บ้านจอมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
68 530597 33010075 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
69 530594 33010076 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
70 530598 33010077 บ้านยางชุมใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
71 530599 33010079 บ้านลิ้นฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
72 530600 33010080 บ้านดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
73 530601 33010081 บ้านผักขะ
ยังไม่ยืนยัน
74 530067 33010082 บ้านหนองอีกว่าง
ยังไม่ยืนยัน
75 530069 33010083 บ้านอีต้อม
ยังไม่ยืนยัน
76 530070 33010084 บ้านมะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
77 530071 33010085 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
78 530072 33010086 บ้านหนองทามใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
79 530101 33010087 บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
80 530102 33010088 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
ยังไม่ยืนยัน
81 530103 33010089 บ้านอาลัย
ยังไม่ยืนยัน
82 530104 33010090 บ้านบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
83 530105 33010091 บ้านพะแนงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
84 530111 33010092 บ้านผักบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
85 530086 33010093 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
ยังไม่ยืนยัน
86 530087 33010094 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
87 530088 33010095 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
88 530068 33010096 บ้านดูนสิม(อสพป.8)
ยังไม่ยืนยัน
89 530066 33010097 บ้านหนองมะแซว
ยังไม่ยืนยัน
90 530065 33010098 อนุบาลกันทรารมย์
ยังไม่ยืนยัน
91 530127 33010099 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
92 530128 33010100 บ้านทาม
ยังไม่ยืนยัน
93 530130 33010101 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
94 530137 33010102 บ้านเจี่ย
ยังไม่ยืนยัน
95 530073 33010103 บ้านโนนผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
96 530074 33010104 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
97 530075 33010105 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
98 530076 33010106 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
ยังไม่ยืนยัน
99 530077 33010107 บ้านหนองบัวไชยวาน
ยังไม่ยืนยัน
100 530078 33010108 บ้านหนองโอง
ยังไม่ยืนยัน
101 530112 33010109 บ้านพันลำ
ยังไม่ยืนยัน
102 530113 33010110 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
103 530114 33010111 บ้านเทิน
ยังไม่ยืนยัน
104 530115 33010112 บ้านบัวน้อยโนนปอ
ยังไม่ยืนยัน
105 530116 33010113 บ้านขาม
ยังไม่ยืนยัน
106 530109 33010114 บ้านจิกกะลา
ยังไม่ยืนยัน
107 530094 33010116 บ้านเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
108 530106 33010117 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
109 530107 33010118 บ้านโนนสะอาดอีตู้
ยังไม่ยืนยัน
110 530108 33010119 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
111 530125 33010120 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
ยังไม่ยืนยัน
112 530126 33010121 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
ยังไม่ยืนยัน
113 530120 33010122 บ้านหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
114 530100 33010123 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
115 530096 33010124 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
116 530097 33010125 บ้านหนองกี่
ยังไม่ยืนยัน
117 530098 33010126 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
118 530099 33010127 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
119 530095 33010128 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
120 530093 33010129 บ้านโพธิ์ลังกา
ยังไม่ยืนยัน
121 530121 33010130 บ้านละทาย
ยังไม่ยืนยัน
122 530122 33010131 บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
123 530123 33010132 บ้านเขวา
ยังไม่ยืนยัน
124 530124 33010133 บ้านเหม้าหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
125 530129 33010134 บ้านยางน้อยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
126 530134 33010135 บ้านกอกหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
127 530135 33010136 บ้านเปือย
ยังไม่ยืนยัน
128 530136 33010137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
129 530092 33010138 บ้านหนองบัวท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
130 530089 33010139 บ้านโพนทรายโนนเรือ
ยังไม่ยืนยัน
131 530090 33010140 บ้านสีถาน
ยังไม่ยืนยัน
132 530091 33010141 บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
133 530133 33010142 บ้านหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
134 530131 33010143 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
135 530132 33010144 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
136 530079 33010145 บ้านหนองดุมหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
137 530084 33010146 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
138 530085 33010147 บ้านทุ่งพาย
ยังไม่ยืนยัน
139 530080 33010148 บ้านหนองถ่ม
ยังไม่ยืนยัน
140 530081 33010149 บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
141 530082 33010150 บ้านบกขี้ยาง
ยังไม่ยืนยัน
142 530083 33010151 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
143 530119 33010152 บ้านทุ่งมั่ง
ยังไม่ยืนยัน
144 530117 33010153 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
145 530118 33010154 บ้านอีปาด
ยังไม่ยืนยัน
146 530665 33010155 อนุบาลโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
147 530666 33010156 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
148 530667 33010157 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
ยังไม่ยืนยัน
149 530668 33010158 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
150 530670 33010160 บ้านเท่อเล่อ
ยังไม่ยืนยัน
151 530671 33010161 บ้านร่องเก้า
ยังไม่ยืนยัน
152 530672 33010162 บ้านบกแดงผักขะย่า
ยังไม่ยืนยัน
153 530673 33010163 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ยังไม่ยืนยัน
154 530674 33010164 บ้านโปร่ง
ยังไม่ยืนยัน
155 530675 33010165 บ้านหัวเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
156 530676 33010166 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
157 530677 33010167 บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
158 530659 33010168 บ้านผักขย่าใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
159 530657 33010169 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
ยังไม่ยืนยัน
160 530658 33010170 บ้านปลาข่อ
ยังไม่ยืนยัน
161 530655 33010171 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
162 530652 33010173 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
163 530653 33010174 บ้านโนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
164 530648 33010175 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
ยังไม่ยืนยัน
165 530649 33010176 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
166 530650 33010177 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
167 530651 33010178 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
168 530646 33010179 บ้านหนองกุงสนามชัย
ยังไม่ยืนยัน
169 530647 33010180 บ้านก้อนเส้า
ยังไม่ยืนยัน
170 530656 33010181 บ้านหนองสนม
ยังไม่ยืนยัน
171 530660 33010182 บ้านเวาะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
172 530661 33010183 บ้านหยอด
ยังไม่ยืนยัน
173 530662 33010184 บ้านนาม่องนาเมือง
ยืนยันแล้ว
174 530663 33010185 บ้านหนองตลาด
ยังไม่ยืนยัน
175 530664 33010186 บ้านเหล่าฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
176 530716 33010187 บ้านโนนหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน
177 530718 33010188 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ยังไม่ยืนยัน
178 530720 33010189 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
179 530723 33010190 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
180 530724 33010191 บ้านสะพุง
ยังไม่ยืนยัน
181 530726 33010192 บ้านคูบ
ยังไม่ยืนยัน
182 530727 33010193 บ้านสะเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
183 530714 33010194 บ้านสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
184 530710 33010195 บ้านยางน้อยตองปิด
ยังไม่ยืนยัน
185 530711 33010196 บ้านกะวัน
ยังไม่ยืนยัน
186 530712 33010197 บ้านลุมพุกคูวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
187 530713 33010198 บ้านบัวระรมย์
ยังไม่ยืนยัน
188 530725 33010199 บ้านลุมภู
ยังไม่ยืนยัน
189 530728 33010200 บ้านหนองนาเวียง
ยังไม่ยืนยัน
190 530717 33010201 บ้านหนองบาง
ยังไม่ยืนยัน
191 530719 33010202 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
192 530706 33010203 บ้านรุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
193 530709 33010204 บ้านหนองพะแนง
ยังไม่ยืนยัน
194 530715 33010205 บ้านสบาย
ยังไม่ยืนยัน
195 530721 33010206 บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
196 530722 33010207 บ้านหนองแลงระไง
ยังไม่ยืนยัน
197 530729 33010208 บ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
198 530705 33010209 บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
199 530707 33010210 บ้านละเอาะ
ยังไม่ยืนยัน
200 530708 33010211 บ้านแวด
ยังไม่ยืนยัน
201 530756 33010212 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
202 530757 33010213 บ้านโนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
203 530760 33010214 บ้านหนองนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
204 530735 33010215 บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
205 530739 33010216 บ้านเจ้าทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
206 530740 33010217 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
ยังไม่ยืนยัน
207 530741 33010218 บ้านลิงไอ
ยังไม่ยืนยัน
208 530738 33010219 บ้านหนองกันจอ
ยังไม่ยืนยัน
209 530736 33010220 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
210 530737 33010221 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
ยังไม่ยืนยัน
211 530734 33010222 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
212 530732 33010223 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
ยังไม่ยืนยัน
213 530733 33010224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
ยังไม่ยืนยัน
214 530730 33010225 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
215 530731 33010226 บ้านสร้างสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
216 530742 33010227 อนุบาลวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
217 530743 33010228 บ้านกะเอิน
ยังไม่ยืนยัน
218 530744 33010229 บ้านโพนดวน
ยังไม่ยืนยัน
219 530745 33010230 บ้านหัววัวหนองนารี
ยังไม่ยืนยัน
220 530746 33010231 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
ยังไม่ยืนยัน
221 530747 33010232 บ้านโนนสายหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
222 530748 33010233 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
ยังไม่ยืนยัน
223 530749 33010234 บ้านโพนยาง
ยังไม่ยืนยัน
224 530750 33010235 บ้านทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
225 530752 33010236 บ้านเห็นอ้ม
ยังไม่ยืนยัน
226 530755 33010237 บ้านหนองตาเชียง
ยังไม่ยืนยัน
227 530758 33010238 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
228 530759 33010239 บ้านสร้างบาก
ยังไม่ยืนยัน
229 530761 33010240 บ้านสะมัด
ยังไม่ยืนยัน
230 530762 33010241 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
231 530754 33010242 ชุมชนหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
232 530753 33010243 บ้านตีกา
ยังไม่ยืนยัน
233 530751 33010244 บ้านหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
234 530826 33010245 บ้านตำแยหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
235 530827 33010246 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
236 530828 33010247 บ้านกระถุน
ยังไม่ยืนยัน
237 530829 33010248 บ้านขนวนจานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
238 530830 33010249 บ้านอะลางหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
239 530831 33010250 บ้านโนนเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
240 530833 33010251 บ้านสร้างหว้า
ยังไม่ยืนยัน
241 530834 33010252 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
ยังไม่ยืนยัน
242 530835 33010253 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
ยังไม่ยืนยัน
243 530837 33010254 บ้านโคกเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
244 530838 33010255 อนุบาลพยุห์
ยังไม่ยืนยัน
245 530839 33010256 บ้านคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
246 530840 33010257 บ้านหนองรัง
ยังไม่ยืนยัน
247 530841 33010258 บ้านหนองหว้าทับทัย
ยังไม่ยืนยัน
248 530843 33010260 บ้านหนองม่วงหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
249 530844 33010261 บ้านเปือยประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
250 530845 33010262 บ้านสำโรงโคเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
251 530846 33010263 บ้านกระหวันโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
252 530847 33010264 บ้านร่องสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
253 530848 33010265 บ้านป่าไร่
ยังไม่ยืนยัน
254 530849 33010266 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
ยังไม่ยืนยัน
255 530850 33010267 บ้านหนองเตย
ยังไม่ยืนยัน
256 530851 33010268 บ้านเสมอใจหนองสลาม
ยังไม่ยืนยัน
257 530836 33010269 บ้านหนองค้า
ยังไม่ยืนยัน
258 530832 33010270 บ้านหนองออ
ยังไม่ยืนยัน