ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3303 :  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530251 33030001 บ้านกฤษณา
ยังไม่ยืนยัน
2 530252 33030002 สวัสดีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 530253 33030003 บ้านป่าใต้
ยังไม่ยืนยัน
4 530238 33030004 บ้านกันทรารมย์
ยังไม่ยืนยัน
5 530239 33030005 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
6 530267 33030006 บ้านระกา
ยังไม่ยืนยัน
7 530268 33030007 บ้านโคกเพชร
ยังไม่ยืนยัน
8 530269 33030008 บ้านเปี่ยมตะลวก
ยังไม่ยืนยัน
9 530260 33030009 บ้านภูมิศาลา
ยังไม่ยืนยัน
10 530262 33030011 บ้านเสลาสุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
11 530254 33030012 บ้านปะอุง
ยังไม่ยืนยัน
12 530255 33030013 บ้านเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
13 530250 33030014 บ้านตาสุด
ยังไม่ยืนยัน
14 530249 33030015 จะกงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 530256 33030016 บ้านใจดี
ยังไม่ยืนยัน
16 530257 33030017 บ้านทะลอก
ยังไม่ยืนยัน
17 530258 33030018 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
ยังไม่ยืนยัน
18 530259 33030019 บ้านอังกุล
ยังไม่ยืนยัน
19 530265 33030020 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
20 530266 33030021 บ้านตรางสวาย
ยังไม่ยืนยัน
21 530263 33030022 บ้านดองกำเม็ด
ยังไม่ยืนยัน
22 530264 33030023 บ้านกันจาน
ยังไม่ยืนยัน
23 530270 33030024 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
24 530272 33030025 บ้านกะกำ
ยังไม่ยืนยัน
25 530275 33030026 บ้านบัวบก
ยังไม่ยืนยัน
26 530290 33030027 บ้านตาอุด
ยังไม่ยืนยัน
27 530311 33030028 บ้านปราสาทกวางขาว
ยังไม่ยืนยัน
28 530282 33030029 นิคม ๑
ยังไม่ยืนยัน
29 530283 33030030 นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
30 530241 33030031 บ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
31 530243 33030032 บ้านหนองสะแกสน
ยังไม่ยืนยัน
32 530244 33030033 บ้านบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
33 530245 33030034 บ้านสกุล
ยังไม่ยืนยัน
34 530247 33030035 บ้านคลองเพชรสวาย
ยังไม่ยืนยัน
35 530248 33030036 บ้านกันโทรกประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
36 530277 33030037 บ้านปรือคัน
ยังไม่ยืนยัน
37 530278 33030038 บ้านปรือใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
38 530279 33030039 บ้านมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
39 530280 33030040 บ้านหลัก
ยังไม่ยืนยัน
40 530281 33030041 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
ยังไม่ยืนยัน
41 530284 33030042 ทับทิมสยาม ๐๖
ยังไม่ยืนยัน
42 530274 33030043 บ้านทุ่งศักดิ์
ยังไม่ยืนยัน
43 530273 33030044 บ้านหนองกาด
ยังไม่ยืนยัน
44 530271 33030045 บ้านจันลม
ยังไม่ยืนยัน
45 530292 33030046 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
46 530293 33030047 บ้านเคาะสนวนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
47 530294 33030048 บ้านละเบิกตาฮีง
ยังไม่ยืนยัน
48 530246 33030049 บ้านคล้อโคกกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
49 530240 33030050 ศรีสะอาดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 530242 33030051 บ้านตะเคียนบังอีง
ยังไม่ยืนยัน
51 530289 33030052 บ้านใหม่ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
52 530285 33030053 บ้านสะเดาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
53 530286 33030054 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
54 530287 33030055 บ้านเขวิก
ยังไม่ยืนยัน
55 530288 33030056 บ้านโพง
ยังไม่ยืนยัน
56 530310 33030057 บ้านสระบานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
57 530303 33030058 บ้านสำโรงตาเจ็น
ยังไม่ยืนยัน
58 530306 33030059 บ้านศาลาประปุน
ยังไม่ยืนยัน
59 530307 33030060 บ้านโนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
60 530308 33030061 บ้านเริงรมย์
ยังไม่ยืนยัน
61 530295 33030062 บ้านโสน
ยังไม่ยืนยัน
62 530296 33030063 บ้านอาวอย
ยังไม่ยืนยัน
63 530297 33030064 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
ยังไม่ยืนยัน
64 530298 33030065 บ้านสวาย
ยังไม่ยืนยัน
65 530299 33030066 บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
66 530300 33030067 บ้านคำเผือ
ยังไม่ยืนยัน
67 530301 33030068 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
ยังไม่ยืนยัน
68 530316 33030069 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
69 530317 33030070 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
70 530291 33030071 บ้านตรอย
ยังไม่ยืนยัน
71 530314 33030072 บ้านตาดม
ยังไม่ยืนยัน
72 530315 33030073 บ้านสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
73 530312 33030074 บ้านกันแตสระรุน
ยังไม่ยืนยัน
74 530313 33030075 บ้านแขว
ยังไม่ยืนยัน
75 530326 33030076 บ้านคะนาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
76 530327 33030077 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ยังไม่ยืนยัน
77 530321 33030078 บ้านแทรง
ยังไม่ยืนยัน
78 530325 33030079 บ้านนาก๊อก
ยังไม่ยืนยัน
79 530318 33030080 อนุบาลศรีประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
80 530319 33030081 ขุขันธ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
81 530320 33030082 บ้านชำแระกลาง
ยังไม่ยืนยัน
82 530323 33030084 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
83 530324 33030085 วัดเขียน
ยังไม่ยืนยัน
84 530276 33030086 บ้านเรียม
ยังไม่ยืนยัน
85 530309 33030087 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
86 530302 33030088 ชุมชนบ้านหัวเสือ
ยังไม่ยืนยัน
87 530304 33030089 สวงษ์พัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
88 530305 33030090 บ้านห้วยสระภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
89 530586 33030091 บ้านดองดึง
ยังไม่ยืนยัน
90 530587 33030092 บ้านดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
91 530588 33030093 บ้านสร้างใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
92 530589 33030094 หนองอารีพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
93 530590 33030095 บ้านกันตรวจ
ยังไม่ยืนยัน
94 530591 33030096 บ้านหนองระเยียว
ยังไม่ยืนยัน
95 530592 33030097 บ้านตาเจา
ยังไม่ยืนยัน
96 530593 33030098 บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
97 530579 33030099 บ้านคูสี่แจ
ยังไม่ยืนยัน
98 530578 33030101 บ้านปราสาทเยอ
ยังไม่ยืนยัน
99 530574 33030102 บ้านหนองพัง
ยังไม่ยืนยัน
100 530575 33030103 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
101 530559 33030105 บ้านติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
102 530560 33030106 บ้านมะขามภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
103 530561 33030107 บ้านทุ่ม(อสพป.3)
ยังไม่ยืนยัน
104 530562 33030108 บ้านกระแมด
ยังไม่ยืนยัน
105 530563 33030109 บ้านโพงกอก
ยังไม่ยืนยัน
106 530553 33030110 อนุบาลไพรบึง
ยังไม่ยืนยัน
107 530554 33030111 บ้านสวาย-สนวน
ยังไม่ยืนยัน
108 530555 33030112 บ้านคอกหนองไพร
ยังไม่ยืนยัน
109 530556 33030113 บ้านตราด
ยังไม่ยืนยัน
110 530557 33030114 บ้านพราน
ยังไม่ยืนยัน
111 530558 33030115 บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
112 530564 33030116 บ้านสำโรงพลัน
ยังไม่ยืนยัน
113 530565 33030117 บ้านไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
114 530566 33030118 บ้านปุดเนียม
ยังไม่ยืนยัน
115 530567 33030119 บ้านหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
116 530569 33030121 บ้านชำแระ
ยังไม่ยืนยัน
117 530570 33030122 บ้านตาจวน
ยังไม่ยืนยัน
118 530571 33030123 บ้านไทร
ยังไม่ยืนยัน
119 530572 33030124 บ้านสะเดาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
120 530573 33030125 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
121 530580 33030126 บ้านสลักได
ยังไม่ยืนยัน
122 530582 33030128 บ้านหนองอิไทย
ยังไม่ยืนยัน
123 530583 33030129 บ้านอาลัย
ยังไม่ยืนยัน
124 530584 33030130 บ้านโพนปลัด
ยังไม่ยืนยัน
125 530585 33030131 บ้านเขวา
ยังไม่ยืนยัน
126 530521 33030132 บ้านกู่
ยังไม่ยืนยัน
127 530526 33030133 บ้านไฮน้อย
ยังไม่ยืนยัน
128 530527 33030134 บ้านกะดึ
ยังไม่ยืนยัน
129 530528 33030135 บ้านพอก
ยังไม่ยืนยัน
130 530529 33030136 บ้านเกาะกระโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
131 530530 33030137 บ้านหนองบัวตาคง
ยังไม่ยืนยัน
132 530531 33030138 บ้านสามขา
ยังไม่ยืนยัน
133 530532 33030139 บ้านหว้า
ยังไม่ยืนยัน
134 530525 33030140 บ้านขามหนองครอง
ยังไม่ยืนยัน
135 530522 33030141 บ้านหนองคูอาวอย
ยังไม่ยืนยัน
136 530523 33030142 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
137 530524 33030143 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
138 530520 33030144 บ้านตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
139 530514 33030145 บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
140 530515 33030146 บ้านขี้นาค
ยังไม่ยืนยัน
141 530517 33030147 บ้านบึงกระโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
142 530506 33030148 อนุบาลปรางค์กู่
ยังไม่ยืนยัน
143 530507 33030149 บ้านสนาย
ยังไม่ยืนยัน
144 530508 33030150 บ้านโนนดั่ง
ยังไม่ยืนยัน
145 530509 33030151 บ้านขามฆ้อง
ยังไม่ยืนยัน
146 530510 33030152 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
147 530511 33030153 บ้านไฮ
ยังไม่ยืนยัน
148 530512 33030154 บ้านโพธิ์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
149 530513 33030155 บ้านเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
150 530533 33030156 บ้านนาวา
ยังไม่ยืนยัน
151 530534 33030157 บ้านกอกหวาน
ยังไม่ยืนยัน
152 530535 33030158 บ้านบัลลังก์
ยังไม่ยืนยัน
153 530536 33030159 บ้านสมอ
ยังไม่ยืนยัน
154 530537 33030160 บ้านหนองเพดาน
ยังไม่ยืนยัน
155 530538 33030161 กระต่ายด่อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
156 530539 33030162 บ้านดอนหลี่
ยังไม่ยืนยัน
157 530540 33030163 บ้านกุดปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
158 530516 33030164 บ้านสวายสนิท
ยังไม่ยืนยัน
159 530518 33030165 บ้านขามทับขอน
ยังไม่ยืนยัน
160 530519 33030166 บ้านท่าคอยนาง
ยังไม่ยืนยัน
161 530552 33030167 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
162 530548 33030168 โรงเรียนบ้านตาเปียง
ยังไม่ยืนยัน
163 530549 33030169 บ้านไฮเลิง
ยังไม่ยืนยัน
164 530550 33030170 บ้านหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
165 530551 33030171 บ้านขอนแต้
ยังไม่ยืนยัน
166 530541 33030172 บ้านหนองเชียงทูน
ยังไม่ยืนยัน
167 530542 33030173 บ้านกำแมด
ยังไม่ยืนยัน
168 530543 33030174 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
169 530544 33030175 บ้านหนองระนาม
ยังไม่ยืนยัน
170 530545 33030176 บ้านมัดกานกทาขุมปูน
ยังไม่ยืนยัน
171 530546 33030177 บ้านหนองคูขาม
ยังไม่ยืนยัน
172 530547 33030178 บ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
173 530764 33030179 บ้านโคกตาล
ยังไม่ยืนยัน
174 530765 33030180 บ้านลุมพุกคลองแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
175 530766 33030181 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
176 530767 33030182 บ้านเรือทองคลองคำ
ยังไม่ยืนยัน
177 530769 33030183 บ้านนาตราว
ยังไม่ยืนยัน
178 530770 33030184 บ้านจำปานวง
ยังไม่ยืนยัน
179 530771 33030185 บ้านแซรสะโบว
ยังไม่ยืนยัน
180 530768 33030186 บ้านตาโสม
ยังไม่ยืนยัน
181 530763 33030187 บ้านตะเคียนราม
ยังไม่ยืนยัน
182 530772 33030188 วนาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
183 530773 33030189 บ้านไพรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
184 530774 33030190 บ้านแซรไปร
ยังไม่ยืนยัน
185 530775 33030191 บ้านละลม
ยังไม่ยืนยัน
186 530776 33030192 บ้านธาตุพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
187 530777 33030193 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
188 530785 33030194 บ้านพรหมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
189 530781 33030195 เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
190 530778 33030196 บ้านทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
191 530779 33030197 บ้านห้วยตามอญ
ยังไม่ยืนยัน
192 530884 33030198 บ้านพนมชัย
ยังไม่ยืนยัน
193 530782 33030199 อนุบาลภูสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
194 530783 33030200 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
195 530784 33030201 บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
ยังไม่ยืนยัน
196 530786 33030202 บ้านนกยูง(อสพป.30)
ยังไม่ยืนยัน
197 530787 33030203 บ้านทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
198 530780 33030204 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน