ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3303 :  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 530251 33030001 บ้านกฤษณา
ยืนยันแล้ว
2 530252 33030002 สวัสดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 530253 33030003 บ้านป่าใต้
ยืนยันแล้ว
4 530238 33030004 บ้านกันทรารมย์
ยืนยันแล้ว
5 530239 33030005 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
6 530267 33030006 บ้านระกา
ยืนยันแล้ว
7 530268 33030007 บ้านโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
8 530269 33030008 บ้านเปี่ยมตะลวก
ยืนยันแล้ว
9 530260 33030009 บ้านภูมิศาลา
ยืนยันแล้ว
10 530262 33030011 บ้านเสลาสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
11 530254 33030012 บ้านปะอุง
ยืนยันแล้ว
12 530255 33030013 บ้านเค็ง
ยืนยันแล้ว
13 530250 33030014 บ้านตาสุด
ยืนยันแล้ว
14 530249 33030015 จะกงวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 530256 33030016 บ้านใจดี
ยืนยันแล้ว
16 530257 33030017 บ้านทะลอก
ยืนยันแล้ว
17 530258 33030018 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
ยืนยันแล้ว
18 530259 33030019 บ้านอังกุล
ยืนยันแล้ว
19 530265 33030020 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
ยืนยันแล้ว
20 530266 33030021 บ้านตรางสวาย
ยืนยันแล้ว
21 530263 33030022 บ้านดองกำเม็ด
ยืนยันแล้ว
22 530264 33030023 บ้านกันจาน
ยืนยันแล้ว
23 530270 33030024 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
24 530272 33030025 บ้านกะกำ
ยืนยันแล้ว
25 530275 33030026 บ้านบัวบก
ยืนยันแล้ว
26 530290 33030027 บ้านตาอุด
ยืนยันแล้ว
27 530311 33030028 บ้านปราสาทกวางขาว
ยืนยันแล้ว
28 530282 33030029 นิคม ๑
ยืนยันแล้ว
29 530283 33030030 นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
30 530241 33030031 บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
31 530243 33030032 บ้านหนองสะแกสน
ยืนยันแล้ว
32 530244 33030033 บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
33 530245 33030034 บ้านสกุล
ยืนยันแล้ว
34 530247 33030035 บ้านคลองเพชรสวาย
ยืนยันแล้ว
35 530248 33030036 บ้านกันโทรกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
36 530277 33030037 บ้านปรือคัน
ยืนยันแล้ว
37 530278 33030038 บ้านปรือใหญ่
ยืนยันแล้ว
38 530279 33030039 บ้านมะขาม
ยืนยันแล้ว
39 530280 33030040 บ้านหลัก
ยืนยันแล้ว
40 530281 33030041 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
ยืนยันแล้ว
41 530284 33030042 ทับทิมสยาม ๐๖
ยืนยันแล้ว
42 530274 33030043 บ้านทุ่งศักดิ์
ยืนยันแล้ว
43 530273 33030044 บ้านหนองกาด
ยืนยันแล้ว
44 530271 33030045 บ้านจันลม
ยืนยันแล้ว
45 530292 33030046 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
46 530293 33030047 บ้านเคาะสนวนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
47 530294 33030048 บ้านละเบิกตาฮีง
ยืนยันแล้ว
48 530246 33030049 บ้านคล้อโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
49 530240 33030050 ศรีสะอาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 530242 33030051 บ้านตะเคียนบังอีง
ยืนยันแล้ว
51 530289 33030052 บ้านใหม่ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
52 530285 33030053 บ้านสะเดาใหญ่
ยืนยันแล้ว
53 530286 33030054 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
54 530287 33030055 บ้านเขวิก
ยืนยันแล้ว
55 530288 33030056 บ้านโพง
ยืนยันแล้ว
56 530310 33030057 บ้านสระบานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
57 530303 33030058 บ้านสำโรงตาเจ็น
ยืนยันแล้ว
58 530306 33030059 บ้านศาลาประปุน
ยืนยันแล้ว
59 530307 33030060 บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
60 530308 33030061 บ้านเริงรมย์
ยืนยันแล้ว
61 530295 33030062 บ้านโสน
ยืนยันแล้ว
62 530296 33030063 บ้านอาวอย
ยืนยันแล้ว
63 530297 33030064 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
ยืนยันแล้ว
64 530298 33030065 บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
65 530299 33030066 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
66 530300 33030067 บ้านคำเผือ
ยืนยันแล้ว
67 530301 33030068 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
ยืนยันแล้ว
68 530316 33030069 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
69 530317 33030070 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
70 530291 33030071 บ้านตรอย
ยืนยันแล้ว
71 530314 33030072 บ้านตาดม
ยืนยันแล้ว
72 530315 33030073 บ้านสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
73 530312 33030074 บ้านกันแตสระรุน
ยืนยันแล้ว
74 530313 33030075 บ้านแขว
ยืนยันแล้ว
75 530326 33030076 บ้านคะนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
76 530327 33030077 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ยืนยันแล้ว
77 530321 33030078 บ้านแทรง
ยืนยันแล้ว
78 530325 33030079 บ้านนาก๊อก
ยืนยันแล้ว
79 530318 33030080 อนุบาลศรีประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
80 530319 33030081 ขุขันธ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
81 530320 33030082 บ้านชำแระกลาง
ยืนยันแล้ว
82 530323 33030084 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
83 530324 33030085 วัดเขียน
ยืนยันแล้ว
84 530276 33030086 บ้านเรียม
ยืนยันแล้ว
85 530309 33030087 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
86 530302 33030088 ชุมชนบ้านหัวเสือ
ยืนยันแล้ว
87 530304 33030089 สวงษ์พัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
88 530305 33030090 บ้านห้วยสระภูมิ
ยืนยันแล้ว
89 530586 33030091 บ้านดองดึง
ยืนยันแล้ว
90 530587 33030092 บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
91 530588 33030093 บ้านสร้างใหญ่
ยืนยันแล้ว
92 530589 33030094 หนองอารีพิทยา
ยืนยันแล้ว
93 530590 33030095 บ้านกันตรวจ
ยืนยันแล้ว
94 530591 33030096 บ้านหนองระเยียว
ยืนยันแล้ว
95 530592 33030097 บ้านตาเจา
ยืนยันแล้ว
96 530593 33030098 บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
97 530579 33030099 บ้านคูสี่แจ
ยืนยันแล้ว
98 530578 33030101 บ้านปราสาทเยอ
ยืนยันแล้ว
99 530574 33030102 บ้านหนองพัง
ยืนยันแล้ว
100 530575 33030103 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
101 530559 33030105 บ้านติ้ว
ยืนยันแล้ว
102 530560 33030106 บ้านมะขามภูมิ
ยืนยันแล้ว
103 530561 33030107 บ้านทุ่ม(อสพป.3)
ยืนยันแล้ว
104 530562 33030108 บ้านกระแมด
ยืนยันแล้ว
105 530563 33030109 บ้านโพงกอก
ยืนยันแล้ว
106 530553 33030110 อนุบาลไพรบึง
ยืนยันแล้ว
107 530554 33030111 บ้านสวาย-สนวน
ยืนยันแล้ว
108 530555 33030112 บ้านคอกหนองไพร
ยืนยันแล้ว
109 530556 33030113 บ้านตราด
ยืนยันแล้ว
110 530557 33030114 บ้านพราน
ยืนยันแล้ว
111 530558 33030115 บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
112 530564 33030116 บ้านสำโรงพลัน
ยืนยันแล้ว
113 530565 33030117 บ้านไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
114 530566 33030118 บ้านปุดเนียม
ยืนยันแล้ว
115 530567 33030119 บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
116 530569 33030121 บ้านชำแระ
ยืนยันแล้ว
117 530570 33030122 บ้านตาจวน
ยืนยันแล้ว
118 530571 33030123 บ้านไทร
ยืนยันแล้ว
119 530572 33030124 บ้านสะเดาน้อย
ยืนยันแล้ว
120 530573 33030125 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
121 530580 33030126 บ้านสลักได
ยืนยันแล้ว
122 530582 33030128 บ้านหนองอิไทย
ยืนยันแล้ว
123 530583 33030129 บ้านอาลัย
ยืนยันแล้ว
124 530584 33030130 บ้านโพนปลัด
ยืนยันแล้ว
125 530585 33030131 บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
126 530521 33030132 บ้านกู่
ยืนยันแล้ว
127 530526 33030133 บ้านไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
128 530527 33030134 บ้านกะดึ
ยืนยันแล้ว
129 530528 33030135 บ้านพอก
ยืนยันแล้ว
130 530529 33030136 บ้านเกาะกระโพธิ์
ยืนยันแล้ว
131 530530 33030137 บ้านหนองบัวตาคง
ยืนยันแล้ว
132 530531 33030138 บ้านสามขา
ยืนยันแล้ว
133 530532 33030139 บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
134 530525 33030140 บ้านขามหนองครอง
ยืนยันแล้ว
135 530522 33030141 บ้านหนองคูอาวอย
ยืนยันแล้ว
136 530523 33030142 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
137 530524 33030143 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
138 530520 33030144 บ้านตะเภา
ยืนยันแล้ว
139 530514 33030145 บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
140 530515 33030146 บ้านขี้นาค
ยืนยันแล้ว
141 530517 33030147 บ้านบึงกระโพธิ์
ยืนยันแล้ว
142 530506 33030148 อนุบาลปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
143 530507 33030149 บ้านสนาย
ยืนยันแล้ว
144 530508 33030150 บ้านโนนดั่ง
ยืนยันแล้ว
145 530509 33030151 บ้านขามฆ้อง
ยืนยันแล้ว
146 530510 33030152 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
147 530511 33030153 บ้านไฮ
ยืนยันแล้ว
148 530512 33030154 บ้านโพธิ์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
149 530513 33030155 บ้านเหล็ก
ยืนยันแล้ว
150 530533 33030156 บ้านนาวา
ยืนยันแล้ว
151 530534 33030157 บ้านกอกหวาน
ยืนยันแล้ว
152 530535 33030158 บ้านบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
153 530536 33030159 บ้านสมอ
ยืนยันแล้ว
154 530537 33030160 บ้านหนองเพดาน
ยืนยันแล้ว
155 530538 33030161 กระต่ายด่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
156 530539 33030162 บ้านดอนหลี่
ยืนยันแล้ว
157 530540 33030163 บ้านกุดปราสาท
ยืนยันแล้ว
158 530516 33030164 บ้านสวายสนิท
ยืนยันแล้ว
159 530518 33030165 บ้านขามทับขอน
ยืนยันแล้ว
160 530519 33030166 บ้านท่าคอยนาง
ยืนยันแล้ว
161 530552 33030167 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
162 530548 33030168 โรงเรียนบ้านตาเปียง
ยืนยันแล้ว
163 530549 33030169 บ้านไฮเลิง
ยืนยันแล้ว
164 530550 33030170 บ้านหว้าน
ยืนยันแล้ว
165 530551 33030171 บ้านขอนแต้
ยืนยันแล้ว
166 530541 33030172 บ้านหนองเชียงทูน
ยืนยันแล้ว
167 530542 33030173 บ้านกำแมด
ยืนยันแล้ว
168 530543 33030174 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
169 530544 33030175 บ้านหนองระนาม
ยืนยันแล้ว
170 530545 33030176 บ้านมัดกานกทาขุมปูน
ยืนยันแล้ว
171 530546 33030177 บ้านหนองคูขาม
ยืนยันแล้ว
172 530547 33030178 บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
173 530764 33030179 บ้านโคกตาล
ยืนยันแล้ว
174 530765 33030180 บ้านลุมพุกคลองแก้ว
ยืนยันแล้ว
175 530766 33030181 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
176 530767 33030182 บ้านเรือทองคลองคำ
ยืนยันแล้ว
177 530769 33030183 บ้านนาตราว
ยืนยันแล้ว
178 530770 33030184 บ้านจำปานวง
ยืนยันแล้ว
179 530771 33030185 บ้านแซรสะโบว
ยืนยันแล้ว
180 530768 33030186 บ้านตาโสม
ยืนยันแล้ว
181 530763 33030187 บ้านตะเคียนราม
ยืนยันแล้ว
182 530772 33030188 วนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
183 530773 33030189 บ้านไพรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
184 530774 33030190 บ้านแซรไปร
ยืนยันแล้ว
185 530775 33030191 บ้านละลม
ยืนยันแล้ว
186 530776 33030192 บ้านธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
187 530777 33030193 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
ยืนยันแล้ว
188 530785 33030194 บ้านพรหมเจริญ
ยืนยันแล้ว
189 530781 33030195 เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
190 530778 33030196 บ้านทำนบ
ยืนยันแล้ว
191 530779 33030197 บ้านห้วยตามอญ
ยืนยันแล้ว
192 530884 33030198 บ้านพนมชัย
ยืนยันแล้ว
193 530782 33030199 อนุบาลภูสิงห์
ยืนยันแล้ว
194 530783 33030200 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
195 530784 33030201 บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
ยืนยันแล้ว
196 530786 33030202 บ้านนกยูง(อสพป.30)
ยืนยันแล้ว
197 530787 33030203 บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
198 530780 33030204 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว