ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3402 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710126 34020001 บ้านนาขนัน
ยืนยันแล้ว
2 710127 34020002 บ้านแก้งเหนือ
ยืนยันแล้ว
3 710128 34020003 บ้านนาแมด
ยืนยันแล้ว
4 710125 34020004 บ้านนาตาลเหนือ
ยืนยันแล้ว
5 710123 34020005 ชุมชนบ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
6 710124 34020006 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
7 710100 34020007 บ้านทรายพูล
ยืนยันแล้ว
8 710099 34020008 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
ยืนยันแล้ว
9 710097 34020009 บ้านไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
10 710098 34020010 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
11 710095 34020011 เขมราฐ
ยืนยันแล้ว
12 710096 34020012 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
ยืนยันแล้ว
13 710103 34020013 บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
14 710106 34020014 บ้านบุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
15 710117 34020015 ชุมชนบ้านเจียด
ยืนยันแล้ว
16 710118 34020016 บ้านนานวน
ยืนยันแล้ว
17 710130 34020017 บ้านนาแวง
ยืนยันแล้ว
18 710131 34020018 บ้านบุ่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 710132 34020019 บ้านโบกม่วง
ยืนยันแล้ว
20 710133 34020020 บ้านลาดหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
21 710134 34020021 บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
22 710105 34020022 บ้านนายูง
ยืนยันแล้ว
23 710107 34020023 บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
24 710104 34020024 บ้านป่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
25 710101 34020025 บ้านหนองนกทา
ยืนยันแล้ว
26 710102 34020026 ตชด.ทองพูนพิทยา
ยืนยันแล้ว
27 710108 34020027 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
28 710110 34020028 บ้านพนมดี
ยืนยันแล้ว
29 710113 34020029 บ้านแก้งหลักด่าน
ยืนยันแล้ว
30 710114 34020030 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
31 710115 34020031 บ้านบาก
ยืนยันแล้ว
32 710116 34020032 บ้านบึงหอม
ยืนยันแล้ว
33 710129 34020033 บ้านคำหาด
ยืนยันแล้ว
34 710109 34020034 บ้านนาหว้าเหนือ
ยืนยันแล้ว
35 710111 34020035 บ้านป่าข่า
ยืนยันแล้ว
36 710112 34020036 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม
ยืนยันแล้ว
37 710119 34020037 บ้านม่วงเฒ่า
ยืนยันแล้ว
38 710120 34020038 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
39 710121 34020039 บ้านอีเติ่ง
ยืนยันแล้ว
40 710122 34020040 บ้านนาชุมใต้
ยืนยันแล้ว
41 710336 34020041 บ้านกระเดียน
ยืนยันแล้ว
42 710337 34020042 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
43 710338 34020043 บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
44 710354 34020044 บ้านกุดยาลวน
ยืนยันแล้ว
45 710356 34020045 บ้านคึม
ยืนยันแล้ว
46 710359 34020046 บ้านกาจับ
ยืนยันแล้ว
47 710343 34020047 บ้านกุศกร
ยืนยันแล้ว
48 710344 34020048 บ้านลาดสมดี
ยืนยันแล้ว
49 710345 34020049 บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
50 710355 34020050 บ้านหนองเอาะหนองสิม
ยืนยันแล้ว
51 710353 34020051 บ้านคำสมิง
ยืนยันแล้ว
52 710352 34020052 บ้านเกษม
ยืนยันแล้ว
53 710357 34020053 เกษมบ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
54 710358 34020054 บ้านกึ่งพุทธกาล
ยืนยันแล้ว
55 710368 34020055 บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
56 710369 34020056 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
57 710370 34020057 บ้านดอนตะมุน
ยืนยันแล้ว
58 710371 34020058 บ้านนาตาหมุด
ยืนยันแล้ว
59 710372 34020059 บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
60 710373 34020060 บ้านดอนหมูวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 710388 34020061 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
ยืนยันแล้ว
62 710389 34020062 บ้านนาคิแลน
ยืนยันแล้ว
63 710366 34020063 บ้านดอนทับช้าง
ยืนยันแล้ว
64 710364 34020065 บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
65 710375 34020066 บ้านคอนสาย
ยืนยันแล้ว
66 710376 34020067 บ้านสร้างโพน
ยืนยันแล้ว
67 710377 34020068 บ้านโป่งน้อย
ยืนยันแล้ว
68 710379 34020069 บ้านนาคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
69 710380 34020070 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
70 710361 34020072 บ้านฮี
ยืนยันแล้ว
71 710362 34020073 บ้านแพง
ยืนยันแล้ว
72 710367 34020074 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
73 710402 34020075 บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
74 710351 34020076 บ้านแอมเจริญ
ยืนยันแล้ว
75 710349 34020077 บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
76 710350 34020078 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
77 710348 34020079 บ้านโคกจาน
ยืนยันแล้ว
78 710385 34020080 บ้านเสาธงใหญ่
ยืนยันแล้ว
79 710386 34020081 บ้านนาเดื่อ
ยืนยันแล้ว
80 710384 34020082 ชุมชนบ้านเซเป็ด
ยืนยันแล้ว
81 710365 34020083 ตระการพืชผล
ยืนยันแล้ว
82 710418 34020084 บ้านตระการ
ยืนยันแล้ว
83 710419 34020085 บ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
84 710420 34020086 บ้านเอ็นอ้า
ยืนยันแล้ว
85 710421 34020087 บ้านดอนหมู
ยืนยันแล้ว
86 710391 34020088 บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
87 710396 34020089 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
88 710383 34020090 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
ยืนยันแล้ว
89 710381 34020091 บ้านถ้ำแข้
ยืนยันแล้ว
90 710382 34020092 บ้านคำแคน
ยืนยันแล้ว
91 710378 34020093 บ้านห้วยที
ยืนยันแล้ว
92 710342 34020094 บ้านโนนสูงโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
93 710398 34020095 บ้านนาส้มมอ
ยืนยันแล้ว
94 710413 34020096 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
95 710414 34020097 บ้านแก้งอะฮวน
ยืนยันแล้ว
96 710411 34020098 บ้านท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
97 710390 34020099 บ้านดอนจิก
ยืนยันแล้ว
98 710347 34020100 บ้านโหมน
ยืนยันแล้ว
99 710346 34020101 บ้านนาพิน
ยืนยันแล้ว
100 710403 34020102 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
ยืนยันแล้ว
101 710404 34020103 บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
102 710426 34020104 บ้านสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
103 710427 34020105 บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
104 710412 34020106 น้ำคำพิทยา
ยืนยันแล้ว
105 710409 34020107 บ้านนาห้วยแดง
ยืนยันแล้ว
106 710410 34020108 บ้านร่องข่า
ยืนยันแล้ว
107 710408 34020109 บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
108 710341 34020110 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
109 710339 34020111 บ้านเล้า
ยืนยันแล้ว
110 710340 34020112 บ้านทม
ยืนยันแล้ว
111 710407 34020113 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
112 710405 34020114 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
113 710422 34020116 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
114 710423 34020117 บ้านพอก
ยืนยันแล้ว
115 710415 34020118 ชุมชนบ้านสะพือ
ยืนยันแล้ว
116 710416 34020119 บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
117 710417 34020120 บ้านสงยาง
ยืนยันแล้ว
118 710424 34020121 บ้านเขือง
ยืนยันแล้ว
119 710428 34020122 บ้านแหลไหล่
ยืนยันแล้ว
120 710425 34020123 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
121 710397 34020124 บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
122 710392 34020125 บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
123 710395 34020126 บ้านห้วยฝ้าย
ยืนยันแล้ว
124 710393 34020127 บ้านดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
125 710394 34020128 บ้านนาจ่าย
ยืนยันแล้ว
126 710399 34020129 บ้านไหล่ทุ่ง
ยืนยันแล้ว
127 710400 34020130 บ้านไหล่สูง
ยืนยันแล้ว
128 710401 34020131 บ้านดอนงัว
ยืนยันแล้ว
129 710374 34020132 บ้านดงไม้งาม
ยืนยันแล้ว
130 710387 34020133 บ้านคำข่า
ยืนยันแล้ว
131 710072 34020134 บ้านกาบิน
ยืนยันแล้ว
132 710073 34020135 บ้านตุ
ยืนยันแล้ว
133 710074 34020136 บ้านป่าข่า
ยืนยันแล้ว
134 710093 34020137 บ้านฟ้าห่วน
ยืนยันแล้ว
135 710094 34020138 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
ยืนยันแล้ว
136 710089 34020139 บ้านแก่งเค็ง
ยืนยันแล้ว
137 710090 34020140 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
ยืนยันแล้ว
138 710091 34020141 บ้านขุมคำดงตาหวาน
ยืนยันแล้ว
139 710092 34020142 บ้านหนองบั่ว
ยืนยันแล้ว
140 710071 34020143 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
141 710069 34020144 บ้านตาดแต้
ยืนยันแล้ว
142 710070 34020145 บ้านโนนหอม
ยืนยันแล้ว
143 710066 34020146 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
144 710067 34020147 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
ยืนยันแล้ว
145 710068 34020148 บ้านโคกก่องวังนอง
ยืนยันแล้ว
146 710075 34020149 ชุมชนบ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
147 710076 34020150 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
148 710077 34020151 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
149 710078 34020152 บ้านคำแม่มุ่ย
ยืนยันแล้ว
150 710079 34020153 บ้านกุดกลอย
ยืนยันแล้ว
151 710080 34020154 บ้านแก้งลิง
ยืนยันแล้ว
152 710081 34020155 บ้านไชยชนะ
ยืนยันแล้ว
153 710082 34020156 บ้านแข็งขยัน
ยืนยันแล้ว
154 710083 34020157 บ้านบกหนองทันน้ำ
ยืนยันแล้ว
155 710084 34020158 บ้านโนนหินแร่
ยืนยันแล้ว
156 710085 34020159 บ้านแสนอุดม
ยืนยันแล้ว
157 710086 34020160 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
ยืนยันแล้ว
158 710087 34020161 บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
159 710088 34020162 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
ยืนยันแล้ว
160 710649 34020163 บ้านพะไล
ยืนยันแล้ว
161 710650 34020164 บ้านเลาะ
ยืนยันแล้ว
162 710651 34020165 บ้านดอนเย็นใต้
ยืนยันแล้ว
163 710655 34020166 เสาวนิต(บ้านวังแฮ)
ยืนยันแล้ว
164 710671 34020167 บ้านโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
165 710672 34020168 บ้านคำมณี
ยืนยันแล้ว
166 710662 34020169 บ้านแก้งใต้
ยืนยันแล้ว
167 710663 34020170 บ้านดอนกะทอด
ยืนยันแล้ว
168 710657 34020171 บ้านม่วงใหญ่
ยืนยันแล้ว
169 710658 34020172 บ้านนานางวาน
ยืนยันแล้ว
170 710659 34020173 บ้านโปร่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
171 710660 34020174 บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
172 710661 34020175 บ้านนาพะเนียงออ
ยืนยันแล้ว
173 710682 34020176 บ้านกะเตียด
ยืนยันแล้ว
174 710677 34020177 บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
175 710678 34020178 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
ยืนยันแล้ว
176 710673 34020179 บ้านกะลึง
ยืนยันแล้ว
177 710674 34020180 บ้านโสกชัน
ยืนยันแล้ว
178 710675 34020181 บ้านไพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
179 710676 34020182 บ้านหินห่อม
ยืนยันแล้ว
180 710656 34020183 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
ยืนยันแล้ว
181 710653 34020184 บ้านคำกลาง
ยืนยันแล้ว
182 710654 34020185 บ้านสารภี
ยืนยันแล้ว
183 710652 34020186 บ้านพะลอง
ยืนยันแล้ว
184 710669 34020187 สมาคมจักรยานสมัครเล่น
ยืนยันแล้ว
185 710670 34020188 บุญจิราธร
ยืนยันแล้ว
186 710664 34020189 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
187 710665 34020190 บ้านนาหว้าใต้
ยืนยันแล้ว
188 710666 34020191 บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
189 710668 34020192 ผอบ ณ นคร 1
ยืนยันแล้ว
190 710667 34020193 บ้านปากห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
191 710679 34020194 บ้านดงตาหวัง
ยืนยันแล้ว
192 710680 34020195 บ้านหนองฟานยืน
ยืนยันแล้ว
193 710681 34020196 บ้านโป่งเป้า
ยืนยันแล้ว
194 710683 34020197 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
ยืนยันแล้ว
195 711036 34020198 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
196 711037 34020199 บ้านนาชุม
ยืนยันแล้ว
197 711039 34020200 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
198 711046 34020201 บ้านกองโพน
ยืนยันแล้ว
199 711052 34020202 บ้านไหล่ธาตุ
ยืนยันแล้ว
200 711051 34020203 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
ยืนยันแล้ว
201 711049 34020204 บ้านคันพะลาน
ยืนยันแล้ว
202 711050 34020205 บ้านลุมพุก
ยืนยันแล้ว
203 711047 34020206 บ้านนาตาลใต้
ยืนยันแล้ว
204 711048 34020207 บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
205 711053 34020208 บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
206 711038 34020209 บ้านนาทราย
ยืนยันแล้ว
207 711035 34020210 บ้านปากแซง
ยืนยันแล้ว
208 711033 34020211 บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
209 711034 34020212 บ้านนาหินโหง่นนาดง
ยืนยันแล้ว
210 711031 34020213 บ้านพะลาน
ยืนยันแล้ว
211 711032 34020214 บ้านบก
ยืนยันแล้ว
212 711040 34020215 บ้านพังเคน
ยืนยันแล้ว
213 711041 34020216 บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
214 711042 34020217 บ้านโนนขุมคำ
ยืนยันแล้ว
215 711043 34020218 บ้านด่านหม่วน
ยืนยันแล้ว
216 711044 34020219 บ้านด่านฮัง
ยืนยันแล้ว
217 711045 34020220 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
ยืนยันแล้ว