ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3402 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710126 34020001 บ้านนาขนัน
ยังไม่ยืนยัน
2 710127 34020002 บ้านแก้งเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
3 710128 34020003 บ้านนาแมด
ยังไม่ยืนยัน
4 710125 34020004 บ้านนาตาลเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
5 710123 34020005 ชุมชนบ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
6 710124 34020006 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
7 710100 34020007 บ้านทรายพูล
ยังไม่ยืนยัน
8 710099 34020008 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
ยังไม่ยืนยัน
9 710097 34020009 บ้านไทรย้อย
ยังไม่ยืนยัน
10 710098 34020010 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
11 710095 34020011 เขมราฐ
ยังไม่ยืนยัน
12 710096 34020012 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
ยังไม่ยืนยัน
13 710103 34020013 บ้านหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
14 710106 34020014 บ้านบุ่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
15 710117 34020015 ชุมชนบ้านเจียด
ยังไม่ยืนยัน
16 710118 34020016 บ้านนานวน
ยังไม่ยืนยัน
17 710130 34020017 บ้านนาแวง
ยังไม่ยืนยัน
18 710131 34020018 บ้านบุ่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 710132 34020019 บ้านโบกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
20 710133 34020020 บ้านลาดหญ้าคา
ยังไม่ยืนยัน
21 710134 34020021 บ้านนาเมือง
ยังไม่ยืนยัน
22 710105 34020022 บ้านนายูง
ยังไม่ยืนยัน
23 710107 34020023 บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
24 710104 34020024 บ้านป่าติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
25 710101 34020025 บ้านหนองนกทา
ยังไม่ยืนยัน
26 710102 34020026 ตชด.ทองพูนพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 710108 34020027 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
28 710110 34020028 บ้านพนมดี
ยังไม่ยืนยัน
29 710113 34020029 บ้านแก้งหลักด่าน
ยังไม่ยืนยัน
30 710114 34020030 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
31 710115 34020031 บ้านบาก
ยังไม่ยืนยัน
32 710116 34020032 บ้านบึงหอม
ยังไม่ยืนยัน
33 710129 34020033 บ้านคำหาด
ยังไม่ยืนยัน
34 710109 34020034 บ้านนาหว้าเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
35 710111 34020035 บ้านป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
36 710112 34020036 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม
ยังไม่ยืนยัน
37 710119 34020037 บ้านม่วงเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
38 710120 34020038 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
39 710121 34020039 บ้านอีเติ่ง
ยังไม่ยืนยัน
40 710122 34020040 บ้านนาชุมใต้
ยังไม่ยืนยัน
41 710336 34020041 บ้านกระเดียน
ยังไม่ยืนยัน
42 710337 34020042 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
43 710338 34020043 บ้านนาหว้า
ยังไม่ยืนยัน
44 710354 34020044 บ้านกุดยาลวน
ยังไม่ยืนยัน
45 710356 34020045 บ้านคึม
ยังไม่ยืนยัน
46 710359 34020046 บ้านกาจับ
ยังไม่ยืนยัน
47 710343 34020047 บ้านกุศกร
ยังไม่ยืนยัน
48 710344 34020048 บ้านลาดสมดี
ยังไม่ยืนยัน
49 710345 34020049 บ้านศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
50 710355 34020050 บ้านหนองเอาะหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน
51 710353 34020051 บ้านคำสมิง
ยังไม่ยืนยัน
52 710352 34020052 บ้านเกษม
ยังไม่ยืนยัน
53 710357 34020053 เกษมบ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
54 710358 34020054 บ้านกึ่งพุทธกาล
ยังไม่ยืนยัน
55 710368 34020055 บ้านขามเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
56 710369 34020056 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
57 710370 34020057 บ้านดอนตะมุน
ยังไม่ยืนยัน
58 710371 34020058 บ้านนาตาหมุด
ยังไม่ยืนยัน
59 710372 34020059 บ้านบ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
60 710373 34020060 บ้านดอนหมูวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 710388 34020061 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
ยังไม่ยืนยัน
62 710389 34020062 บ้านนาคิแลน
ยังไม่ยืนยัน
63 710366 34020063 บ้านดอนทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
64 710364 34020065 บ้านดอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
65 710375 34020066 บ้านคอนสาย
ยังไม่ยืนยัน
66 710376 34020067 บ้านสร้างโพน
ยังไม่ยืนยัน
67 710377 34020068 บ้านโป่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
68 710379 34020069 บ้านนาคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 710380 34020070 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
70 710361 34020072 บ้านฮี
ยังไม่ยืนยัน
71 710362 34020073 บ้านแพง
ยังไม่ยืนยัน
72 710367 34020074 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
73 710402 34020075 บ้านคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
74 710351 34020076 บ้านแอมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
75 710349 34020077 บ้านโคกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
76 710350 34020078 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
77 710348 34020079 บ้านโคกจาน
ยังไม่ยืนยัน
78 710385 34020080 บ้านเสาธงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
79 710386 34020081 บ้านนาเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
80 710384 34020082 ชุมชนบ้านเซเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
81 710365 34020083 ตระการพืชผล
ยังไม่ยืนยัน
82 710418 34020084 บ้านตระการ
ยังไม่ยืนยัน
83 710419 34020085 บ้านโพนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
84 710420 34020086 บ้านเอ็นอ้า
ยังไม่ยืนยัน
85 710421 34020087 บ้านดอนหมู
ยังไม่ยืนยัน
86 710391 34020088 บ้านตากแดด
ยังไม่ยืนยัน
87 710396 34020089 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
ยังไม่ยืนยัน
88 710383 34020090 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
ยังไม่ยืนยัน
89 710381 34020091 บ้านถ้ำแข้
ยังไม่ยืนยัน
90 710382 34020092 บ้านคำแคน
ยังไม่ยืนยัน
91 710378 34020093 บ้านห้วยที
ยังไม่ยืนยัน
92 710342 34020094 บ้านโนนสูงโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
93 710398 34020095 บ้านนาส้มมอ
ยังไม่ยืนยัน
94 710413 34020096 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
95 710414 34020097 บ้านแก้งอะฮวน
ยังไม่ยืนยัน
96 710411 34020098 บ้านท่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
97 710390 34020099 บ้านดอนจิก
ยังไม่ยืนยัน
98 710347 34020100 บ้านโหมน
ยังไม่ยืนยัน
99 710346 34020101 บ้านนาพิน
ยังไม่ยืนยัน
100 710403 34020102 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
ยังไม่ยืนยัน
101 710404 34020103 บ้านหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
102 710426 34020104 บ้านสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
103 710427 34020105 บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
104 710412 34020106 น้ำคำพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
105 710409 34020107 บ้านนาห้วยแดง
ยังไม่ยืนยัน
106 710410 34020108 บ้านร่องข่า
ยังไม่ยืนยัน
107 710408 34020109 บ้านโนนกุง
ยังไม่ยืนยัน
108 710341 34020110 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
109 710339 34020111 บ้านเล้า
ยังไม่ยืนยัน
110 710340 34020112 บ้านทม
ยังไม่ยืนยัน
111 710407 34020113 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
112 710405 34020114 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
113 710422 34020116 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
114 710423 34020117 บ้านพอก
ยังไม่ยืนยัน
115 710415 34020118 ชุมชนบ้านสะพือ
ยังไม่ยืนยัน
116 710416 34020119 บ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
117 710417 34020120 บ้านสงยาง
ยังไม่ยืนยัน
118 710424 34020121 บ้านเขือง
ยังไม่ยืนยัน
119 710428 34020122 บ้านแหลไหล่
ยังไม่ยืนยัน
120 710425 34020123 บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
121 710397 34020124 บ้านนาดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
122 710392 34020125 บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
123 710395 34020126 บ้านห้วยฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
124 710393 34020127 บ้านดอนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
125 710394 34020128 บ้านนาจ่าย
ยังไม่ยืนยัน
126 710399 34020129 บ้านไหล่ทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
127 710400 34020130 บ้านไหล่สูง
ยังไม่ยืนยัน
128 710401 34020131 บ้านดอนงัว
ยังไม่ยืนยัน
129 710374 34020132 บ้านดงไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
130 710387 34020133 บ้านคำข่า
ยังไม่ยืนยัน
131 710072 34020134 บ้านกาบิน
ยังไม่ยืนยัน
132 710073 34020135 บ้านตุ
ยังไม่ยืนยัน
133 710074 34020136 บ้านป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
134 710093 34020137 บ้านฟ้าห่วน
ยังไม่ยืนยัน
135 710094 34020138 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
136 710089 34020139 บ้านแก่งเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
137 710090 34020140 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
ยังไม่ยืนยัน
138 710091 34020141 บ้านขุมคำดงตาหวาน
ยังไม่ยืนยัน
139 710092 34020142 บ้านหนองบั่ว
ยังไม่ยืนยัน
140 710071 34020143 บ้านน้ำเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
141 710069 34020144 บ้านตาดแต้
ยังไม่ยืนยัน
142 710070 34020145 บ้านโนนหอม
ยังไม่ยืนยัน
143 710066 34020146 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
144 710067 34020147 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
ยังไม่ยืนยัน
145 710068 34020148 บ้านโคกก่องวังนอง
ยังไม่ยืนยัน
146 710075 34020149 ชุมชนบ้านโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
147 710076 34020150 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
148 710077 34020151 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
149 710078 34020152 บ้านคำแม่มุ่ย
ยังไม่ยืนยัน
150 710079 34020153 บ้านกุดกลอย
ยังไม่ยืนยัน
151 710080 34020154 บ้านแก้งลิง
ยังไม่ยืนยัน
152 710081 34020155 บ้านไชยชนะ
ยังไม่ยืนยัน
153 710082 34020156 บ้านแข็งขยัน
ยังไม่ยืนยัน
154 710083 34020157 บ้านบกหนองทันน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
155 710084 34020158 บ้านโนนหินแร่
ยังไม่ยืนยัน
156 710085 34020159 บ้านแสนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
157 710086 34020160 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
158 710087 34020161 บ้านหนองลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
159 710088 34020162 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
ยังไม่ยืนยัน
160 710649 34020163 บ้านพะไล
ยังไม่ยืนยัน
161 710650 34020164 บ้านเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
162 710651 34020165 บ้านดอนเย็นใต้
ยังไม่ยืนยัน
163 710655 34020166 เสาวนิต(บ้านวังแฮ)
ยังไม่ยืนยัน
164 710671 34020167 บ้านโพธิ์ไทร
ยังไม่ยืนยัน
165 710672 34020168 บ้านคำมณี
ยังไม่ยืนยัน
166 710662 34020169 บ้านแก้งใต้
ยังไม่ยืนยัน
167 710663 34020170 บ้านดอนกะทอด
ยังไม่ยืนยัน
168 710657 34020171 บ้านม่วงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
169 710658 34020172 บ้านนานางวาน
ยังไม่ยืนยัน
170 710659 34020173 บ้านโปร่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
171 710660 34020174 บ้านดอนชาด
ยังไม่ยืนยัน
172 710661 34020175 บ้านนาพะเนียงออ
ยังไม่ยืนยัน
173 710682 34020176 บ้านกะเตียด
ยังไม่ยืนยัน
174 710677 34020177 บ้านสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
175 710678 34020178 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
ยังไม่ยืนยัน
176 710673 34020179 บ้านกะลึง
ยังไม่ยืนยัน
177 710674 34020180 บ้านโสกชัน
ยังไม่ยืนยัน
178 710675 34020181 บ้านไพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
179 710676 34020182 บ้านหินห่อม
ยังไม่ยืนยัน
180 710656 34020183 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
ยังไม่ยืนยัน
181 710653 34020184 บ้านคำกลาง
ยังไม่ยืนยัน
182 710654 34020185 บ้านสารภี
ยังไม่ยืนยัน
183 710652 34020186 บ้านพะลอง
ยังไม่ยืนยัน
184 710669 34020187 สมาคมจักรยานสมัครเล่น
ยังไม่ยืนยัน
185 710670 34020188 บุญจิราธร
ยังไม่ยืนยัน
186 710664 34020189 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
187 710665 34020190 บ้านนาหว้าใต้
ยังไม่ยืนยัน
188 710666 34020191 บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
189 710668 34020192 ผอบ ณ นคร 1
ยังไม่ยืนยัน
190 710667 34020193 บ้านปากห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
191 710679 34020194 บ้านดงตาหวัง
ยังไม่ยืนยัน
192 710680 34020195 บ้านหนองฟานยืน
ยังไม่ยืนยัน
193 710681 34020196 บ้านโป่งเป้า
ยังไม่ยืนยัน
194 710683 34020197 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
ยังไม่ยืนยัน
195 711036 34020198 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
196 711037 34020199 บ้านนาชุม
ยังไม่ยืนยัน
197 711039 34020200 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
198 711046 34020201 บ้านกองโพน
ยังไม่ยืนยัน
199 711052 34020202 บ้านไหล่ธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
200 711051 34020203 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
ยังไม่ยืนยัน
201 711049 34020204 บ้านคันพะลาน
ยังไม่ยืนยัน
202 711050 34020205 บ้านลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
203 711047 34020206 บ้านนาตาลใต้
ยังไม่ยืนยัน
204 711048 34020207 บ้านนากลาง
ยังไม่ยืนยัน
205 711053 34020208 บ้านนาม่วง
ยังไม่ยืนยัน
206 711038 34020209 บ้านนาทราย
ยังไม่ยืนยัน
207 711035 34020210 บ้านปากแซง
ยังไม่ยืนยัน
208 711033 34020211 บ้านโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
209 711034 34020212 บ้านนาหินโหง่นนาดง
ยังไม่ยืนยัน
210 711031 34020213 บ้านพะลาน
ยังไม่ยืนยัน
211 711032 34020214 บ้านบก
ยังไม่ยืนยัน
212 711040 34020215 บ้านพังเคน
ยังไม่ยืนยัน
213 711041 34020216 บ้านโนนตูม
ยังไม่ยืนยัน
214 711042 34020217 บ้านโนนขุมคำ
ยังไม่ยืนยัน
215 711043 34020218 บ้านด่านหม่วน
ยังไม่ยืนยัน
216 711044 34020219 บ้านด่านฮัง
ยังไม่ยืนยัน
217 711045 34020220 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
ยังไม่ยืนยัน