ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3403 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710856 34030001 บ้านแก้งกอก
ยังไม่ยืนยัน
2 710857 34030002 บ้านนาแค
ยังไม่ยืนยัน
3 710858 34030003 บ้านสัน
ยังไม่ยืนยัน
4 710818 34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
5 710828 34030005 บ้านห้วยหมาก
ยังไม่ยืนยัน
6 710829 34030006 บ้านคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
7 710830 34030007 บ้านจุการ
ยังไม่ยืนยัน
8 710831 34030008 บ้านขัวแคน
ยังไม่ยืนยัน
9 710832 34030009 บ้านหนองเชือก
ยังไม่ยืนยัน
10 710833 34030010 บ้านดอนน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
11 710834 34030011 บ้านหนองสองห้องดอนตูม
ยังไม่ยืนยัน
12 710827 34030012 บ้านโนนหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
13 710825 34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
ยังไม่ยืนยัน
14 710859 34030014 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
15 710842 34030015 บ้านหินโงม
ยังไม่ยืนยัน
16 710843 34030016 บ้านตุงลุงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
17 710817 34030017 บ้านโนนกุง
ยังไม่ยืนยัน
18 710819 34030018 บ้านฟ้าห่วน
ยังไม่ยืนยัน
19 710820 34030019 บ้านคำเตย
ยังไม่ยืนยัน
20 710814 34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
21 710815 34030021 บ้านนาเอือด
ยังไม่ยืนยัน
22 710816 34030022 บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
23 710849 34030023 บ้านนาเลิน
ยังไม่ยืนยัน
24 710850 34030024 บ้านคำหมาไนร่องเข
ยังไม่ยืนยัน
25 710851 34030025 บ้านสวาสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
26 710852 34030026 บ้านนาโป่งโพน
ยังไม่ยืนยัน
27 710845 34030027 บ้านป่ากุงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
28 710846 34030028 บ้านป่ากุงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
29 710847 34030029 บ้านหนองผักแพว
ยังไม่ยืนยัน
30 710844 34030030 บ้านลาดควาย
ยังไม่ยืนยัน
31 710826 34030031 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
32 710821 34030032 บ้านจันทัย
ยังไม่ยืนยัน
33 710822 34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
34 710823 34030034 บ้านหนองขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
35 710824 34030035 บ้านดอนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
36 710835 34030036 บ้านภูหล่น
ยังไม่ยืนยัน
37 710836 34030037 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
38 710841 34030038 บ้านคำบง
ยังไม่ยืนยัน
39 710837 34030039 บ้านสระคำ
ยังไม่ยืนยัน
40 710838 34030040 บ้านสงยาง
ยังไม่ยืนยัน
41 710839 34030041 บ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
42 710848 34030043 บ้านสิม
ยังไม่ยืนยัน
43 710860 34030044 บ้านหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
44 710861 34030045 บ้านชาด
ยังไม่ยืนยัน
45 710862 34030046 บ้านนาทอย
ยังไม่ยืนยัน
46 710863 34030047 บ้านนาคอ
ยังไม่ยืนยัน
47 710864 34030048 บ้านสร้างถ่อ
ยังไม่ยืนยัน
48 710865 34030049 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
ยังไม่ยืนยัน
49 710866 34030050 บ้านโหง่นขาม
ยังไม่ยืนยัน
50 710867 34030051 บ้านดงนา
ยังไม่ยืนยัน
51 710855 34030052 บ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
52 710853 34030053 บ้านเอือดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
53 710854 34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
54 710135 34030055 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
55 710136 34030056 บ้านห้วยหมากใต้
ยังไม่ยืนยัน
56 710137 34030057 บ้านเวินบึก
ยังไม่ยืนยัน
57 710138 34030058 บ้านห้วยสะคาม
ยังไม่ยืนยัน
58 710145 34030059 บ้านตุงลุง
ยังไม่ยืนยัน
59 710148 34030060 บ้านหัวเห่ว
ยังไม่ยืนยัน
60 710161 34030061 บ้านคันท่าเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
61 710162 34030062 บ้านซะซอม
ยังไม่ยืนยัน
62 710157 34030063 บ้านนาโพธิ์กลาง
ยังไม่ยืนยัน
63 710158 34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้
ยังไม่ยืนยัน
64 710159 34030065 บ้านทุ่งนาเมือง
ยังไม่ยืนยัน
65 710160 34030066 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
66 710154 34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
67 710155 34030068 บ้านกุดเรือคำ
ยังไม่ยืนยัน
68 710156 34030069 บ้านดงบาก
ยังไม่ยืนยัน
69 710147 34030070 บ้านดงมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
70 710146 34030071 บ้านหนองแสงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
71 710144 34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
72 710141 34030074 บ้านตามุย
ยังไม่ยืนยัน
73 710142 34030075 บ้านกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
74 710139 34030076 ชุมชนห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
75 710140 34030077 เพียงหลวง 12
ยังไม่ยืนยัน
76 710149 34030078 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
77 710150 34030079 บ้านดงดิบ
ยังไม่ยืนยัน
78 710151 34030080 บ้านนาบัว
ยังไม่ยืนยัน
79 710152 34030081 บ้านโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
80 710153 34030082 บ้านดงแถบ
ยังไม่ยืนยัน
81 710163 34030083 บ้านบะไห
ยังไม่ยืนยัน
82 710574 34030084 บ้านกุดชมภู
ยังไม่ยืนยัน
83 710575 34030085 บ้านแก่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
84 710576 34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
85 710577 34030087 บ้านโชคอำนวย
ยังไม่ยืนยัน
86 710578 34030088 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
87 710579 34030089 บ้านยอดดอนชี
ยังไม่ยืนยัน
88 710580 34030090 บ้านหินลาดแสนตอ
ยังไม่ยืนยัน
89 710581 34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
90 710582 34030092 บ้านแก่งยาง
ยังไม่ยืนยัน
91 710583 34030093 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
92 710584 34030094 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
93 710585 34030095 บ้านม่วงฮี
ยังไม่ยืนยัน
94 710586 34030096 บ้านนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
95 710587 34030097 บ้านบุ่งคำ
ยังไม่ยืนยัน
96 710588 34030098 บ้านภูมะหรี่
ยังไม่ยืนยัน
97 710589 34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
98 710616 34030100 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
ยังไม่ยืนยัน
99 710619 34030101 บ้านห้วยแดง
ยังไม่ยืนยัน
100 710632 34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
101 710633 34030103 บ้านท่าเสียวคันลึม
ยังไม่ยืนยัน
102 710634 34030104 บ้านชาด
ยังไม่ยืนยัน
103 710640 34030105 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
104 710641 34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
105 710613 34030107 บ้านเลิงบาก
ยังไม่ยืนยัน
106 710615 34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
107 710617 34030109 บ้านโนนจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
108 710618 34030110 บ้านโดมประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
109 710648 34030111 บ้านนกเต็น
ยังไม่ยืนยัน
110 710621 34030112 บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
111 710624 34030113 บ้านโนนกาหลง
ยังไม่ยืนยัน
112 710625 34030114 บ้านแก่งดูกใส
ยังไม่ยืนยัน
113 710626 34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
114 710627 34030116 บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
115 710623 34030117 บ้านนาชุม
ยังไม่ยืนยัน
116 710622 34030118 บ้านหนองคูณ
ยังไม่ยืนยัน
117 710643 34030119 บ้านแขมเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
118 710646 34030120 บ้านแขมใต้
ยังไม่ยืนยัน
119 710591 34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
120 710592 34030122 บ้านวังแคน
ยังไม่ยืนยัน
121 710593 34030123 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
122 710595 34030125 บ้านถิ่นสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
123 710596 34030126 บ้านสร้างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
124 710597 34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
125 710598 34030128 บ้านเดื่อสะพานโดม
ยังไม่ยืนยัน
126 710599 34030129 บ้านโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
127 710600 34030130 บ้านนาหว้า
ยังไม่ยืนยัน
128 710601 34030131 บ้านโนนข่าโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
129 710602 34030132 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
130 710603 34030133 บ้านสะพือท่าค้อ
ยังไม่ยืนยัน
131 710604 34030134 บ้านสะพือใต้
ยังไม่ยืนยัน
132 710605 34030135 บ้านวังพอก
ยังไม่ยืนยัน
133 710631 34030136 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
134 710629 34030137 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
135 710630 34030138 บ้านคำผ่าน
ยังไม่ยืนยัน
136 710628 34030139 ชุมชนบ้านระเว
ยังไม่ยืนยัน
137 710635 34030140 บ้านไร่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
138 710636 34030141 บ้านผักหย่า
ยังไม่ยืนยัน
139 710639 34030142 บ้านแก่งกอก
ยังไม่ยืนยัน
140 710637 34030143 บ้านโนนค้อลุคุ
ยังไม่ยืนยัน
141 710638 34030144 บ้านโนนสุข
ยังไม่ยืนยัน
142 710614 34030145 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
143 710606 34030146 บ้านหนองบัวฮี
ยังไม่ยืนยัน
144 710607 34030147 บ้านโนนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
145 710608 34030148 บ้านดอนงัว
ยังไม่ยืนยัน
146 710609 34030149 บ้านบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
147 710610 34030150 บ้านหนองกอก
ยังไม่ยืนยัน
148 710611 34030151 บ้านบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
149 710612 34030152 บ้านดูกอึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
150 710590 34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
151 710647 34030154 บ้านเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
152 710645 34030155 บ้านอ่างหินน้อย
ยังไม่ยืนยัน
153 710620 34030156 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
154 710644 34030157 บ้านดอนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
155 710642 34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
156 710435 34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
157 710436 34030160 บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
158 710437 34030161 บ้านไฮหย่อง
ยังไม่ยืนยัน
159 710447 34030162 บ้านห้วยดู่
ยังไม่ยืนยัน
160 710445 34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
161 710443 34030164 บ้านจิกลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
162 710444 34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
163 710433 34030166 บ้านนาห้วยแคน
ยังไม่ยืนยัน
164 710434 34030167 บ้านม่วงโคน
ยังไม่ยืนยัน
165 710429 34030168 บ้านแก่งกบ
ยังไม่ยืนยัน
166 710430 34030169 บ้านดอนตะลี
ยังไม่ยืนยัน
167 710431 34030170 บ้านดอนพันชาด
ยังไม่ยืนยัน
168 710432 34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
169 710446 34030172 บ้านนาคาย
ยังไม่ยืนยัน
170 710448 34030173 บ้านดอนขวาง
ยังไม่ยืนยัน
171 710449 34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
ยังไม่ยืนยัน
172 710450 34030175 บ้านคำหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
173 710441 34030176 บ้านหนองโน
ยังไม่ยืนยัน
174 710442 34030177 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
175 710438 34030178 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
176 710439 34030179 บ้านหนองกุงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
177 710440 34030180 บ้านคำเตย
ยังไม่ยืนยัน
178 710922 34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
179 710923 34030182 บ้านโคกเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
180 710924 34030183 บ้านดอนชี
ยังไม่ยืนยัน
181 710925 34030184 บ้านปากบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
182 710926 34030185 บ้านห้วยน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
183 710927 34030186 บ้านคำเขื่อนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
184 710928 34030187 นิคมสร้างตนเอง 5
ยังไม่ยืนยัน
185 710929 34030188 นิคมสร้างตนเอง 6
ยังไม่ยืนยัน
186 710930 34030189 บ้านหนองชาด
ยังไม่ยืนยัน
187 710931 34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
ยังไม่ยืนยัน
188 710932 34030191 บ้านห้วยไฮ
ยังไม่ยืนยัน
189 710939 34030192 บ้านคันเปือย
ยังไม่ยืนยัน
190 710942 34030193 บ้านลาดวารี
ยังไม่ยืนยัน
191 710943 34030194 บ้านสุวรรณวารี
ยังไม่ยืนยัน
192 710937 34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
193 710938 34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
ยังไม่ยืนยัน
194 710933 34030197 บ้านทุ่งหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
195 710935 34030198 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
196 710936 34030199 บ้านหินสูง
ยังไม่ยืนยัน
197 710940 34030200 นิคมสร้างตนเอง 2
ยังไม่ยืนยัน
198 710941 34030201 นิคมสร้างตนเอง 3
ยังไม่ยืนยัน
199 710951 34030202 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
ยังไม่ยืนยัน
200 710949 34030203 บ้านแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
201 710944 34030204 บ้านโนนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
202 710945 34030205 บ้านป่าเลา
ยังไม่ยืนยัน
203 710946 34030206 บ้านพลาญชัย
ยังไม่ยืนยัน
204 710947 34030207 บ้านห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
205 710948 34030208 บ้านเหล่าคำ
ยังไม่ยืนยัน
206 710934 34030209 บ้านบากชุม
ยังไม่ยืนยัน
207 710950 34030210 บ้านคำก้อม
ยังไม่ยืนยัน
208 710952 34030211 บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
209 710953 34030212 บ้านฝางคำสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน