ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3403 :  สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 710856 34030001 บ้านแก้งกอก
ยืนยันแล้ว
2 710857 34030002 บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
3 710858 34030003 บ้านสัน
ยืนยันแล้ว
4 710818 34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
ยืนยันแล้ว
5 710828 34030005 บ้านห้วยหมาก
ยืนยันแล้ว
6 710829 34030006 บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
7 710830 34030007 บ้านจุการ
ยืนยันแล้ว
8 710831 34030008 บ้านขัวแคน
ยืนยันแล้ว
9 710832 34030009 บ้านหนองเชือก
ยืนยันแล้ว
10 710833 34030010 บ้านดอนน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
11 710834 34030011 บ้านหนองสองห้องดอนตูม
ยืนยันแล้ว
12 710827 34030012 บ้านโนนหนองบัว
ยืนยันแล้ว
13 710825 34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
ยืนยันแล้ว
14 710859 34030014 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
15 710842 34030015 บ้านหินโงม
ยืนยันแล้ว
16 710843 34030016 บ้านตุงลุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
17 710817 34030017 บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
18 710819 34030018 บ้านฟ้าห่วน
ยืนยันแล้ว
19 710820 34030019 บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
20 710814 34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่
ยืนยันแล้ว
21 710815 34030021 บ้านนาเอือด
ยืนยันแล้ว
22 710816 34030022 บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
23 710849 34030023 บ้านนาเลิน
ยืนยันแล้ว
24 710850 34030024 บ้านคำหมาไนร่องเข
ยืนยันแล้ว
25 710851 34030025 บ้านสวาสดิ์
ยืนยันแล้ว
26 710852 34030026 บ้านนาโป่งโพน
ยืนยันแล้ว
27 710845 34030027 บ้านป่ากุงน้อย
ยืนยันแล้ว
28 710846 34030028 บ้านป่ากุงใหญ่
ยืนยันแล้ว
29 710847 34030029 บ้านหนองผักแพว
ยืนยันแล้ว
30 710844 34030030 บ้านลาดควาย
ยืนยันแล้ว
31 710826 34030031 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
32 710821 34030032 บ้านจันทัย
ยืนยันแล้ว
33 710822 34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิก
ยืนยันแล้ว
34 710823 34030034 บ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
35 710824 34030035 บ้านดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
36 710835 34030036 บ้านภูหล่น
ยืนยันแล้ว
37 710836 34030037 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
38 710841 34030038 บ้านคำบง
ยืนยันแล้ว
39 710837 34030039 บ้านสระคำ
ยืนยันแล้ว
40 710838 34030040 บ้านสงยาง
ยืนยันแล้ว
41 710839 34030041 บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
42 710848 34030043 บ้านสิม
ยืนยันแล้ว
43 710860 34030044 บ้านหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
44 710861 34030045 บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
45 710862 34030046 บ้านนาทอย
ยืนยันแล้ว
46 710863 34030047 บ้านนาคอ
ยืนยันแล้ว
47 710864 34030048 บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
48 710865 34030049 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
ยืนยันแล้ว
49 710866 34030050 บ้านโหง่นขาม
ยืนยันแล้ว
50 710867 34030051 บ้านดงนา
ยืนยันแล้ว
51 710855 34030052 บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
52 710853 34030053 บ้านเอือดใหญ่
ยืนยันแล้ว
53 710854 34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
54 710135 34030055 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
55 710136 34030056 บ้านห้วยหมากใต้
ยืนยันแล้ว
56 710137 34030057 บ้านเวินบึก
ยืนยันแล้ว
57 710138 34030058 บ้านห้วยสะคาม
ยืนยันแล้ว
58 710145 34030059 บ้านตุงลุง
ยืนยันแล้ว
59 710148 34030060 บ้านหัวเห่ว
ยืนยันแล้ว
60 710161 34030061 บ้านคันท่าเกวียน
ยืนยันแล้ว
61 710162 34030062 บ้านซะซอม
ยืนยันแล้ว
62 710157 34030063 บ้านนาโพธิ์กลาง
ยืนยันแล้ว
63 710158 34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้
ยืนยันแล้ว
64 710159 34030065 บ้านทุ่งนาเมือง
ยืนยันแล้ว
65 710160 34030066 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
66 710154 34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่าง
ยืนยันแล้ว
67 710155 34030068 บ้านกุดเรือคำ
ยืนยันแล้ว
68 710156 34030069 บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
69 710147 34030070 บ้านดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
70 710146 34030071 บ้านหนองแสงใหญ่
ยืนยันแล้ว
71 710144 34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบง
ยืนยันแล้ว
72 710141 34030074 บ้านตามุย
ยืนยันแล้ว
73 710142 34030075 บ้านกุ่ม
ยืนยันแล้ว
74 710139 34030076 ชุมชนห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
75 710140 34030077 เพียงหลวง 12
ยืนยันแล้ว
76 710149 34030078 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
77 710150 34030079 บ้านดงดิบ
ยืนยันแล้ว
78 710151 34030080 บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
79 710152 34030081 บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
80 710153 34030082 บ้านดงแถบ
ยืนยันแล้ว
81 710163 34030083 บ้านบะไห
ยืนยันแล้ว
82 710574 34030084 บ้านกุดชมภู
ยืนยันแล้ว
83 710575 34030085 บ้านแก่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
84 710576 34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
85 710577 34030087 บ้านโชคอำนวย
ยืนยันแล้ว
86 710578 34030088 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
87 710579 34030089 บ้านยอดดอนชี
ยืนยันแล้ว
88 710580 34030090 บ้านหินลาดแสนตอ
ยืนยันแล้ว
89 710581 34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
90 710582 34030092 บ้านแก่งยาง
ยืนยันแล้ว
91 710583 34030093 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
92 710584 34030094 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
93 710585 34030095 บ้านม่วงฮี
ยืนยันแล้ว
94 710586 34030096 บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
95 710587 34030097 บ้านบุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
96 710588 34030098 บ้านภูมะหรี่
ยืนยันแล้ว
97 710589 34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
98 710616 34030100 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
ยืนยันแล้ว
99 710619 34030101 บ้านห้วยแดง
ยืนยันแล้ว
100 710632 34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
101 710633 34030103 บ้านท่าเสียวคันลึม
ยืนยันแล้ว
102 710634 34030104 บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
103 710640 34030105 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
104 710641 34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
105 710613 34030107 บ้านเลิงบาก
ยืนยันแล้ว
106 710615 34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
107 710617 34030109 บ้านโนนจันทน์
ยืนยันแล้ว
108 710618 34030110 บ้านโดมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
109 710648 34030111 บ้านนกเต็น
ยืนยันแล้ว
110 710621 34030112 บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
111 710624 34030113 บ้านโนนกาหลง
ยืนยันแล้ว
112 710625 34030114 บ้านแก่งดูกใส
ยืนยันแล้ว
113 710626 34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบ
ยืนยันแล้ว
114 710627 34030116 บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
115 710623 34030117 บ้านนาชุม
ยืนยันแล้ว
116 710622 34030118 บ้านหนองคูณ
ยืนยันแล้ว
117 710643 34030119 บ้านแขมเหนือ
ยืนยันแล้ว
118 710646 34030120 บ้านแขมใต้
ยืนยันแล้ว
119 710591 34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
120 710592 34030122 บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
121 710593 34030123 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
122 710595 34030125 บ้านถิ่นสำราญ
ยืนยันแล้ว
123 710596 34030126 บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
124 710597 34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
125 710598 34030128 บ้านเดื่อสะพานโดม
ยืนยันแล้ว
126 710599 34030129 บ้านโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
127 710600 34030130 บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
128 710601 34030131 บ้านโนนข่าโนนยาง
ยืนยันแล้ว
129 710602 34030132 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
130 710603 34030133 บ้านสะพือท่าค้อ
ยืนยันแล้ว
131 710604 34030134 บ้านสะพือใต้
ยืนยันแล้ว
132 710605 34030135 บ้านวังพอก
ยืนยันแล้ว
133 710631 34030136 บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
134 710629 34030137 บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
135 710630 34030138 บ้านคำผ่าน
ยืนยันแล้ว
136 710628 34030139 ชุมชนบ้านระเว
ยังไม่ยืนยัน
137 710635 34030140 บ้านไร่ใต้
ยืนยันแล้ว
138 710636 34030141 บ้านผักหย่า
ยืนยันแล้ว
139 710639 34030142 บ้านแก่งกอก
ยืนยันแล้ว
140 710637 34030143 บ้านโนนค้อลุคุ
ยืนยันแล้ว
141 710638 34030144 บ้านโนนสุข
ยืนยันแล้ว
142 710614 34030145 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
143 710606 34030146 บ้านหนองบัวฮี
ยืนยันแล้ว
144 710607 34030147 บ้านโนนยานาง
ยืนยันแล้ว
145 710608 34030148 บ้านดอนงัว
ยืนยันแล้ว
146 710609 34030149 บ้านบัวทอง
ยืนยันแล้ว
147 710610 34030150 บ้านหนองกอก
ยืนยันแล้ว
148 710611 34030151 บ้านบัวแดง
ยืนยันแล้ว
149 710612 34030152 บ้านดูกอึ่ง
ยืนยันแล้ว
150 710590 34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ยืนยันแล้ว
151 710647 34030154 บ้านเม็ก
ยืนยันแล้ว
152 710645 34030155 บ้านอ่างหินน้อย
ยืนยันแล้ว
153 710620 34030156 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
154 710644 34030157 บ้านดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
155 710642 34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
156 710435 34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
157 710436 34030160 บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
158 710437 34030161 บ้านไฮหย่อง
ยืนยันแล้ว
159 710447 34030162 บ้านห้วยดู่
ยืนยันแล้ว
160 710445 34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
ยืนยันแล้ว
161 710443 34030164 บ้านจิกลุ่ม
ยืนยันแล้ว
162 710444 34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
163 710433 34030166 บ้านนาห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
164 710434 34030167 บ้านม่วงโคน
ยืนยันแล้ว
165 710429 34030168 บ้านแก่งกบ
ยืนยันแล้ว
166 710430 34030169 บ้านดอนตะลี
ยืนยันแล้ว
167 710431 34030170 บ้านดอนพันชาด
ยืนยันแล้ว
168 710432 34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
169 710446 34030172 บ้านนาคาย
ยืนยันแล้ว
170 710448 34030173 บ้านดอนขวาง
ยืนยันแล้ว
171 710449 34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
ยืนยันแล้ว
172 710450 34030175 บ้านคำหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
173 710441 34030176 บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
174 710442 34030177 บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
175 710438 34030178 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
176 710439 34030179 บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
177 710440 34030180 บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
178 710922 34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
179 710923 34030182 บ้านโคกเที่ยง
ยืนยันแล้ว
180 710924 34030183 บ้านดอนชี
ยืนยันแล้ว
181 710925 34030184 บ้านปากบุ่ง
ยืนยันแล้ว
182 710926 34030185 บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
183 710927 34030186 บ้านคำเขื่อนแก้ว
ยืนยันแล้ว
184 710928 34030187 นิคมสร้างตนเอง 5
ยืนยันแล้ว
185 710929 34030188 นิคมสร้างตนเอง 6
ยืนยันแล้ว
186 710930 34030189 บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
187 710931 34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
ยืนยันแล้ว
188 710932 34030191 บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
189 710939 34030192 บ้านคันเปือย
ยืนยันแล้ว
190 710942 34030193 บ้านลาดวารี
ยืนยันแล้ว
191 710943 34030194 บ้านสุวรรณวารี
ยืนยันแล้ว
192 710937 34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
193 710938 34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
ยืนยันแล้ว
194 710933 34030197 บ้านทุ่งหนองบัว
ยืนยันแล้ว
195 710935 34030198 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
196 710936 34030199 บ้านหินสูง
ยืนยันแล้ว
197 710940 34030200 นิคมสร้างตนเอง 2
ยืนยันแล้ว
198 710941 34030201 นิคมสร้างตนเอง 3
ยืนยันแล้ว
199 710951 34030202 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
ยืนยันแล้ว
200 710949 34030203 บ้านแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
201 710944 34030204 บ้านโนนก่อ
ยืนยันแล้ว
202 710945 34030205 บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
203 710946 34030206 บ้านพลาญชัย
ยืนยันแล้ว
204 710947 34030207 บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
205 710948 34030208 บ้านเหล่าคำ
ยืนยันแล้ว
206 710934 34030209 บ้านบากชุม
ยืนยันแล้ว
207 710950 34030210 บ้านคำก้อม
ยืนยันแล้ว
208 710952 34030211 บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
209 710953 34030212 บ้านฝางคำสามัคคี
ยืนยันแล้ว