ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3603 :  สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 100132 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2 100133 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
3 100134 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
4 100135 36030004 บ้านร่วมมิตร
ยืนยันแล้ว
5 100136 36030005 บ้านท่าแตง
ยืนยันแล้ว
6 100137 36030006 บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
7 100138 36030007 บ้านสำโรงโคก
ยืนยันแล้ว
8 100104 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
9 100105 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง
ยืนยันแล้ว
10 100107 36030011 บ้านหลุบงิ้ว
ยืนยันแล้ว
11 100152 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
12 100153 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ยืนยันแล้ว
13 100139 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
14 100140 36030015 บ้านโนนคร้อ
ยืนยันแล้ว
15 100141 36030016 บ้านใหม่นาดี
ยืนยันแล้ว
16 100143 36030018 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
17 100144 36030019 บ้านหนองลูกช้าง
ยืนยันแล้ว
18 100145 36030020 บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
19 100112 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
20 100113 36030022 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
21 100114 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
22 100115 36030024 บ้านดอนละนาม
ยืนยันแล้ว
23 100116 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
24 100117 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
25 100118 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
26 100119 36030028 บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
27 100121 36030029 บ้านโนนเชือก
ยืนยันแล้ว
28 100122 36030030 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
29 100125 36030031 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
30 100126 36030032 บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
31 100127 36030033 บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
32 100128 36030034 บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
33 100129 36030035 บ้านร้านหญ้า
ยืนยันแล้ว
34 100130 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
35 100131 36030037 บ้านโนนฝาย
ยืนยันแล้ว
36 100147 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
37 100148 36030040 บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
38 100149 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก
ยืนยันแล้ว
39 100150 36030042 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
40 100151 36030043 บ้านทามจาน
ยืนยันแล้ว
41 100120 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
42 100123 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
43 100108 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
44 100109 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
45 100110 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
46 100111 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
ยืนยันแล้ว
47 100157 36030051 บ้านเกาะมะนาว
ยืนยันแล้ว
48 100158 36030052 จอมแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
49 100186 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
50 100190 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
51 100191 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
52 100192 36030056 บ้านซับยาง
ยืนยันแล้ว
53 100189 36030057 บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
54 100185 36030058 ปากจาบวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 100183 36030059 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
56 100184 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ยืนยันแล้ว
57 100187 36030061 บ้านโปร่งมีชัย
ยืนยันแล้ว
58 100188 36030062 บ้านกุดตาลาด
ยืนยันแล้ว
59 100182 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ยืนยันแล้ว
60 100155 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
61 100156 36030065 บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
62 100154 36030066 ชุมชนชวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
63 100159 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
64 100160 36030068 หินตั้งพิทยากร
ยืนยันแล้ว
65 100161 36030069 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
66 100169 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
67 100170 36030072 บ้านตาล
ยืนยันแล้ว
68 100171 36030073 วังกะอาม
ยืนยันแล้ว
69 100173 36030075 บ้านหนองอีหล่อ
ยืนยันแล้ว
70 100181 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
71 100167 36030077 บ้านกลอยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
72 100168 36030078 หนองกกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
73 100162 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ยืนยันแล้ว
74 100163 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
75 100164 36030081 บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
76 100165 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
77 100166 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
ยืนยันแล้ว
78 100175 36030084 หัวสระวิทยา
ยืนยันแล้ว
79 100176 36030085 เขาดินพิทยารักษ์
ยืนยันแล้ว
80 100177 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
81 100180 36030087 บ้านหนองดง
ยืนยันแล้ว
82 100178 36030088 หนองประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
83 100179 36030089 บ้านโคกแสว
ยืนยันแล้ว
84 100251 36030090 บ้านละหานค่าย
ยืนยันแล้ว
85 100252 36030091 บ้านตะลอมไผ่
ยืนยันแล้ว
86 100253 36030092 บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
87 100255 36030093 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
88 100257 36030095 โป่งขุนเพชร
ยืนยันแล้ว
89 100259 36030096 บ้านดอนกอก
ยืนยันแล้ว
90 100258 36030098 บ้านวังตะเฆ่
ยืนยันแล้ว
91 100260 36030099 บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
92 100261 36030100 บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
93 100262 36030101 บ้านวังอ้ายจีด
ยืนยันแล้ว
94 100263 36030102 บ้านสำนักตูมกา
ยืนยันแล้ว
95 100264 36030103 บ้านท่าโป่ง
ยืนยันแล้ว
96 100265 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
ยืนยันแล้ว
97 100267 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
ยืนยันแล้ว
98 100268 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
99 100250 36030107 บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
100 100247 36030108 บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
101 100248 36030109 บ้านโสกปลาดุก
ยืนยันแล้ว
102 100249 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ยืนยันแล้ว
103 100244 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ยืนยันแล้ว
104 100245 36030112 บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
105 100246 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว
ยืนยันแล้ว
106 100254 36030114 บ้านหนองโจด
ยืนยันแล้ว
107 100269 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้
ยืนยันแล้ว
108 100270 36030116 บ้านหนองกองแก้ว
ยืนยันแล้ว
109 100271 36030117 บ้านห้วยยางดี
ยืนยันแล้ว
110 100272 36030118 บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
111 100273 36030119 บ้านแจ้งใหญ่
ยืนยันแล้ว
112 100274 36030120 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
113 100243 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
ยืนยันแล้ว
114 100228 36030122 บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
115 100233 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
116 100234 36030124 บ้านวังตาท้าว
ยืนยันแล้ว
117 100235 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง
ยืนยันแล้ว
118 100236 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
119 100240 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
ยืนยันแล้ว
120 100241 36030128 หินฝนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
121 100242 36030129 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
122 100239 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
ยืนยันแล้ว
123 100213 36030131 บ้านวังอ้ายคง
ยืนยันแล้ว
124 100218 36030132 วังใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
125 100237 36030133 บ้านวังตาเทพ
ยืนยันแล้ว
126 100238 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์
ยืนยันแล้ว
127 100212 36030135 บ้านไร่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
128 100214 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห
ยืนยันแล้ว
129 100215 36030137 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
130 100216 36030138 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
131 100217 36030139 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
132 100222 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
133 100232 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
ยืนยันแล้ว
134 100223 36030142 บ้านสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
135 100224 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา
ยืนยันแล้ว
136 100225 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
137 100226 36030145 บ้านสะพานยาว
ยืนยันแล้ว
138 100227 36030146 บ้านศิลาทอง
ยืนยันแล้ว
139 100229 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา
ยืนยันแล้ว
140 100230 36030148 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
141 100231 36030149 ซับมงคลวิทยา
ยืนยันแล้ว
142 100199 36030150 บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
143 100200 36030151 ซับถาวรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
144 100207 36030152 บ้านโคกไค
ยืนยันแล้ว
145 100209 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก
ยืนยันแล้ว
146 100211 36030155 บ้านซับหมี
ยืนยันแล้ว
147 100201 36030157 บ้านห้วยเกตุ
ยืนยันแล้ว
148 100221 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
149 100202 36030159 อนุบาลเทพสถิต
ยืนยันแล้ว
150 100204 36030161 บ้านดงลาน
ยืนยันแล้ว
151 100205 36030162 บ้านช่องสำราญ
ยืนยันแล้ว
152 100206 36030163 บ้านซับไทร
ยืนยันแล้ว
153 100219 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง
ยืนยันแล้ว
154 100220 36030165 บ้านประดู่งาม
ยืนยันแล้ว
155 100193 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
ยืนยันแล้ว
156 100194 36030167 บ้านหนองจะบก
ยืนยันแล้ว
157 100195 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม
ยืนยันแล้ว
158 100196 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
159 100198 36030171 บ้านวังคมคาย
ยืนยันแล้ว
160 100736 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
161 100738 36030174 บ้านหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
162 100739 36030175 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
163 100732 36030176 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
164 100733 36030177 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
165 100734 36030178 บ้านโกรกกุลา
ยืนยันแล้ว
166 100735 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา
ยืนยันแล้ว
167 100731 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
168 100727 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ยืนยันแล้ว
169 100728 36030182 รังงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
170 100729 36030183 บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
171 100730 36030184 ดอนเปล้าศึกษา
ยืนยันแล้ว
172 100726 36030185 บ้านโสกคร้อ
ยืนยันแล้ว
173 100724 36030186 บ้านหนองผักชี
ยืนยันแล้ว
174 100725 36030187 บ้านบะเสียว
ยืนยันแล้ว
175 100723 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
176 100748 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
177 100751 36030191 บ้านซับเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
178 100752 36030192 บ้านวังพง
ยืนยันแล้ว
179 100753 36030193 บ้านบุฉนวน
ยืนยันแล้ว
180 100754 36030194 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
181 100755 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา
ยืนยันแล้ว
182 100742 36030197 บ้านเขื่อนลั่น
ยืนยันแล้ว
183 100744 36030198 บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
184 100749 36030199 บ้านซับใหม่
ยืนยันแล้ว
185 100746 36030200 บ้านวังกุง
ยืนยันแล้ว
186 100747 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
187 100740 36030202 บ้านท่ากูบ
ยืนยันแล้ว
188 100741 36030203 บ้านโป่งเกต
ยืนยันแล้ว
189 100743 36030204 บ้านวังขอนสัก
ยืนยันแล้ว
190 100745 36030205 บ้านท่าชวน
ยืนยันแล้ว