ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3801 :  สพป.บึงกาฬ

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 660114 43020063 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
2 660115 43020064 บ้านหนองโดดอนเสียด
ยังไม่ยืนยัน
3 660116 43020065 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
4 660117 43020066 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
ยังไม่ยืนยัน
5 660118 43020067 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
6 660113 43020069 บ้านคำแวง
ยังไม่ยืนยัน
7 660110 43020070 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
8 660111 43020071 บ้านท่าสวาทท่าลี่
ยังไม่ยืนยัน
9 660112 43020072 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
10 660107 43020073 อนุบาลโซ่พิสัย
ยังไม่ยืนยัน
11 660108 43020074 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ยังไม่ยืนยัน
12 660109 43020075 บ้านไทรงามโนนภูดิน
ยังไม่ยืนยัน
13 660120 43020076 สังวาลย์วิทย์ 1
ยังไม่ยืนยัน
14 660137 43020077 บ้านถ้ำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
15 660121 43020078 บ้านศรีนาวา
ยังไม่ยืนยัน
16 660128 43020079 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
ยังไม่ยืนยัน
17 660135 43020080 บ้านโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
18 660136 43020081 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
19 660141 43020082 ชุมชนบ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
20 660144 43020083 บ้านนาเหว่อโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
21 660142 43020084 บ้านท่าคำรวม
ยังไม่ยืนยัน
22 660143 43020085 บ้านสามหนอง
ยังไม่ยืนยัน
23 660125 43020087 บ้านหนองแวงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
24 660126 43020088 บ้านคำไผ่
ยังไม่ยืนยัน
25 660127 43020089 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
26 660129 43020090 บ้านแสงอรุณ
ยังไม่ยืนยัน
27 660122 43020091 บ้านศรีชมภู
ยังไม่ยืนยัน
28 660123 43020092 บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
29 660124 43020093 บ้านโนนประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
30 660133 43020094 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
31 660139 43020095 บ้านโนนแก้วโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
32 660140 43020096 บ้านป่าไร่โนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
33 660138 43020097 บ้านหนองพันทา
ยังไม่ยืนยัน
34 660131 43020098 บ้านเหล่าทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
35 660132 43020099 บ้านคลองทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
36 660134 43020100 บ้านซำบอน
ยังไม่ยืนยัน
37 660362 43020101 บ้านต้าย
ยังไม่ยืนยัน
38 660363 43020102 บ้านนากั้ง
ยังไม่ยืนยัน
39 660364 43020103 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
40 660359 43020104 บ้านนาดง
ยังไม่ยืนยัน
41 660372 43020105 บ้านโสกบง
ยังไม่ยืนยัน
42 660357 43020106 บ้านไร่โนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
43 660373 43020107 บ้านดาลบังบด
ยังไม่ยืนยัน
44 660358 43020108 บ้านโนนเสถียร
ยังไม่ยืนยัน
45 660365 43020109 บ้านพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
46 660361 43020111 บ้านห้วยก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
47 660356 43020112 อนุบาลปากคาด
ยังไม่ยืนยัน
48 660360 43020113 บ้านห้วยไม้ซอด
ยังไม่ยืนยัน
49 660368 43020114 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
ยังไม่ยืนยัน
50 660370 43020115 ชุมชนสมสนุก
ยังไม่ยืนยัน
51 660371 43020116 บ้านศรีสว่างพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
52 660374 43020117 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
53 660369 43020118 สิริภัทรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 660367 43020119 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 660213 43030001 เลิดสิน
ยังไม่ยืนยัน
56 660215 43030002 บ้านชุมภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
57 660216 43030003 บ้านนาเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
58 660217 43030004 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
59 660220 43030005 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
ยังไม่ยืนยัน
60 660221 43030006 บ้านโนนสา
ยังไม่ยืนยัน
61 660222 43030007 บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
62 660223 43030008 บ้านห้วยดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
63 660224 43030009 บ้านท่าอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
64 660230 43030010 บ้านไร่สุขสันต์
ยังไม่ยืนยัน
65 660219 43030011 บ้านโนนวังเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
66 660192 43030012 บ้านห้วยเซือมเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
67 660193 43030013 บ้านไคสี
ยังไม่ยืนยัน
68 660194 43030014 บ้านคำหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
69 660195 43030015 แก่งอาฮง
ยังไม่ยืนยัน
70 660228 43030016 บ้านนาต้อง
ยังไม่ยืนยัน
71 660225 43030017 ประสานมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 660226 43030018 บ้านคำภู
ยังไม่ยืนยัน
73 660227 43030019 บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
74 660229 43030020 บ้านห้วยเชือมใต้
ยังไม่ยืนยัน
75 660214 43030021 บ้านหนองตอ
ยังไม่ยืนยัน
76 660212 43030022 บ้านนาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
77 660218 43030023 บ้านโคกสวาง
ยังไม่ยืนยัน
78 660211 43030024 บ้านโนนจำปา
ยังไม่ยืนยัน
79 660208 43030025 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
ยังไม่ยืนยัน
80 660209 43030026 บ้านทองสาย
ยังไม่ยืนยัน
81 660210 43030027 บ้านกำแพงเพชร
ยังไม่ยืนยัน
82 660183 43030028 บ้านบึงกาฬ
ยังไม่ยืนยัน
83 660185 43030029 บ้านท่าไคร้
ยังไม่ยืนยัน
84 660186 43030030 บ้านท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
85 660187 43030031 บ้านแสนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
86 660190 43030032 บ้านโป่งเปือย
ยังไม่ยืนยัน
87 660191 43030033 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
ยังไม่ยืนยัน
88 660188 43030034 บ้านเหล่าถาวร
ยังไม่ยืนยัน
89 660184 43030035 บ้านหนองนาแซง
ยังไม่ยืนยัน
90 660179 43030037 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
91 660180 43030038 บ้านนาป่าน
ยังไม่ยืนยัน
92 660181 43030039 บ้านพันลำ''เจริญวิทยา''
ยังไม่ยืนยัน
93 660189 43030040 บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
94 660207 43030041 บ้านดอนปอ
ยังไม่ยืนยัน
95 660202 43030042 บ้านหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
96 660203 43030043 บ้านนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
97 660204 43030044 บ้านคลองเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
98 660205 43030045 บ้านสรรเสริญ
ยังไม่ยืนยัน
99 660206 43030046 บ้านสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
100 660196 43030047 หอคำพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
101 660201 43030048 ธเนตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
102 660197 43030049 บ้านสะง้อ
ยังไม่ยืนยัน
103 660198 43030050 บ้านหนองเข็ง
ยังไม่ยืนยัน
104 660199 43030051 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
105 660200 43030052 บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
106 660346 43030053 บ้านดอนหญ้านาง
ยังไม่ยืนยัน
107 660347 43030054 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
108 660355 43030055 สันติสุขเจริญราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
109 660337 43030056 บ้านปรารถนาดี
ยังไม่ยืนยัน
110 660338 43030057 บ้านใหม่ศรีชมภู
ยังไม่ยืนยัน
111 660336 43030058 ชุมชนบ้านโคกอุดม
ยังไม่ยืนยัน
112 660335 43030059 อนุบาลพรเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
113 660339 43030060 บ้านโคกนิยม
ยังไม่ยืนยัน
114 660340 43030061 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
115 660341 43030062 บ้านสร้างคำ
ยังไม่ยืนยัน
116 660342 43030063 บ้านดงเสียด
ยังไม่ยืนยัน
117 660343 43030064 บ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
118 660344 43030065 บ้านหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
119 660345 43030066 บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
120 660349 43030067 บ้านนาคำนาใน
ยังไม่ยืนยัน
121 660350 43030068 บ้านเหล่าใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
122 660348 43030069 บ้านโคกหนองลาด
ยังไม่ยืนยัน
123 660354 43030070 บ้านท่าศรีชมชื่น
ยังไม่ยืนยัน
124 660352 43030071 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
125 660353 43030072 บ้านนาซาว
ยังไม่ยืนยัน
126 660351 43030073 บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
127 660071 43030074 ชุมชนบ้านซาง
ยังไม่ยืนยัน
128 660072 43030075 บ้านท่าสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
129 660073 43030076 บ้านซ่อมกอก
ยังไม่ยืนยัน
130 660074 43030077 บ้านโคกบริการสันกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
131 660062 43030079 บ้านห้วยผักขะ
ยังไม่ยืนยัน
132 660063 43030080 บ้านนางัวสายปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
133 660064 43030081 บ้านโนนเหมือดแอ่
ยังไม่ยืนยัน
134 660068 43030082 บ้านห้วยเรือ
ยังไม่ยืนยัน
135 660069 43030083 บ้านทรัพย์วังทอง
ยังไม่ยืนยัน
136 660059 43030084 บ้านห้วยคอม
ยังไม่ยืนยัน
137 660060 43030085 อนุบาลเซกา
ยังไม่ยืนยัน
138 660061 43030086 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
139 660080 43030087 บ้านท่ากกแดง
ยังไม่ยืนยัน
140 660081 43030088 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
141 660082 43030089 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
142 660083 43030090 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน
143 660084 43030091 บ้านท่ากกต้อง
ยังไม่ยืนยัน
144 660096 43030092 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
145 660086 43030093 บ้านหัวแฮต
ยังไม่ยืนยัน
146 660088 43030095 บ้านตาลเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
147 660085 43030097 บ้านท่าสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
148 660066 43030098 บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
149 660067 43030099 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
ยังไม่ยืนยัน
150 660065 43030100 บ้านเหล่าคาม
ยังไม่ยืนยัน
151 660097 43030101 บ้านทุ่งทรายจก
ยังไม่ยืนยัน
152 660098 43030102 บ้านดอนเสียด
ยังไม่ยืนยัน
153 660099 43030103 บ้านศิริพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
154 660100 43030105 บ้านต้องโคกกะแซ
ยังไม่ยืนยัน
155 660101 43030106 บ้านโนนยางคำ
ยังไม่ยืนยัน
156 660090 43030107 บ้านท่าเชียงเครือ
ยังไม่ยืนยัน
157 660092 43030108 บ้านหนองชัยวาน
ยังไม่ยืนยัน
158 660094 43030110 บ้านหนองแก่งทราย
ยังไม่ยืนยัน
159 660095 43030111 ท่าไร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
160 660091 43030112 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
161 660102 43030113 บ้านโสกก่ามนาตาไก้
ยังไม่ยืนยัน
162 660103 43030114 บ้านดงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
163 660104 43030115 บ้านบ่อพนา
ยังไม่ยืนยัน
164 660106 43030116 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
ยังไม่ยืนยัน
165 660078 43030117 หนองทุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
166 660075 43030119 บ้านเหล่าหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
167 660076 43030120 บ้านกุดสิม
ยังไม่ยืนยัน
168 660077 43030121 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
169 660384 43030122 บ้านดงโทน
ยังไม่ยืนยัน
170 660385 43030123 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
171 660386 43030124 บ้านท่าสีไค
ยังไม่ยืนยัน
172 660387 43030125 บ้านหนองฮูฝอยลม
ยังไม่ยืนยัน
173 660388 43030126 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
174 660389 43030127 บ้านท่าดอกคำ
ยังไม่ยืนยัน
175 660390 43030128 บ้านเหล่าหมากผาง
ยังไม่ยืนยัน
176 660391 43030129 โนนสาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
177 660392 43030130 หนองแสงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
178 660378 43030131 บึงของหลงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
179 660379 43030132 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
ยังไม่ยืนยัน
180 660380 43030133 บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
181 660381 43030134 บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
182 660375 43030135 บ้านบัวโคก
ยังไม่ยืนยัน
183 660376 43030136 บ้านดงชมภู
ยังไม่ยืนยัน
184 660377 43030137 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
185 660382 43030138 บ้านนาอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
186 660383 43030139 หนองสิมโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
187 660393 43030140 บ้านชุมภูพรโสกก่าม
ยังไม่ยืนยัน
188 660397 43030141 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
189 660398 43030142 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
190 660400 43030143 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
191 660402 43030144 บ้านนาสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
192 660407 43030145 บ้านหนองบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
193 660408 43030146 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
194 660399 43030147 บ้านนาทราย
ยังไม่ยืนยัน
195 660396 43030148 บ้านนาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
196 660403 43030149 บ้านนาแสง
ยังไม่ยืนยัน
197 660404 43030150 บ้านนาคำแคน
ยังไม่ยืนยัน
198 660405 43030151 กัลยาณิวัฒนา 2
ยังไม่ยืนยัน
199 660406 43030152 บ้านคำไชยวาล
ยังไม่ยืนยัน
200 660394 43030154 บ้านหนองจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
201 660395 43030155 อนุบาลศรีวิไล
ยังไม่ยืนยัน
202 660418 43030156 บ้านหาดแฮ่
ยังไม่ยืนยัน
203 660419 43030157 ประวิตร (หนองบ่อ)
ยังไม่ยืนยัน
204 660416 43030158 ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
ยังไม่ยืนยัน
205 660417 43030159 บ้านท่าส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
206 660409 43030160 อนุบาลบุ่งคล้า
ยังไม่ยืนยัน
207 660415 43030161 บ้านขามเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
208 660410 43030162 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
209 660411 43030163 บ้านดอนแพง
ยังไม่ยืนยัน
210 660412 43030164 บ้านห้วยเล็บมือ
ยังไม่ยืนยัน
211 660413 43030165 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
212 660414 43030166 บ้านหนองเดิ่นท่า
ยังไม่ยืนยัน