ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3801 :  สพป.บึงกาฬ

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 660114 43020063 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2 660115 43020064 บ้านหนองโดดอนเสียด
ยืนยันแล้ว
3 660116 43020065 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
4 660117 43020066 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
ยืนยันแล้ว
5 660118 43020067 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
6 660113 43020069 บ้านคำแวง
ยืนยันแล้ว
7 660110 43020070 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
8 660111 43020071 บ้านท่าสวาทท่าลี่
ยืนยันแล้ว
9 660112 43020072 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
10 660107 43020073 อนุบาลโซ่พิสัย
ยืนยันแล้ว
11 660108 43020074 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ยืนยันแล้ว
12 660109 43020075 บ้านไทรงามโนนภูดิน
ยืนยันแล้ว
13 660120 43020076 สังวาลย์วิทย์ 1
ยืนยันแล้ว
14 660137 43020077 บ้านถ้ำเจริญ
ยืนยันแล้ว
15 660121 43020078 บ้านศรีนาวา
ยืนยันแล้ว
16 660128 43020079 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
ยืนยันแล้ว
17 660135 43020080 บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
18 660136 43020081 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
19 660141 43020082 ชุมชนบ้านตูม
ยืนยันแล้ว
20 660144 43020083 บ้านนาเหว่อโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
21 660142 43020084 บ้านท่าคำรวม
ยืนยันแล้ว
22 660143 43020085 บ้านสามหนอง
ยืนยันแล้ว
23 660125 43020087 บ้านหนองแวงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
24 660126 43020088 บ้านคำไผ่
ยืนยันแล้ว
25 660127 43020089 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
26 660129 43020090 บ้านแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
27 660122 43020091 บ้านศรีชมภู
ยืนยันแล้ว
28 660123 43020092 บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
29 660124 43020093 บ้านโนนประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
30 660133 43020094 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
31 660139 43020095 บ้านโนนแก้วโพนทอง
ยืนยันแล้ว
32 660140 43020096 บ้านป่าไร่โนนม่วง
ยืนยันแล้ว
33 660138 43020097 บ้านหนองพันทา
ยืนยันแล้ว
34 660131 43020098 บ้านเหล่าทองหลาง
ยืนยันแล้ว
35 660132 43020099 บ้านคลองทิพย์
ยืนยันแล้ว
36 660134 43020100 บ้านซำบอน
ยืนยันแล้ว
37 660362 43020101 บ้านต้าย
ยืนยันแล้ว
38 660363 43020102 บ้านนากั้ง
ยืนยันแล้ว
39 660364 43020103 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
40 660359 43020104 บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
41 660372 43020105 บ้านโสกบง
ยืนยันแล้ว
42 660357 43020106 บ้านไร่โนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
43 660373 43020107 บ้านดาลบังบด
ยืนยันแล้ว
44 660358 43020108 บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
45 660365 43020109 บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
46 660361 43020111 บ้านห้วยก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
47 660356 43020112 อนุบาลปากคาด
ยืนยันแล้ว
48 660360 43020113 บ้านห้วยไม้ซอด
ยืนยันแล้ว
49 660368 43020114 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
ยืนยันแล้ว
50 660370 43020115 ชุมชนสมสนุก
ยืนยันแล้ว
51 660371 43020116 บ้านศรีสว่างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
52 660374 43020117 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
53 660369 43020118 สิริภัทรวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 660367 43020119 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 660213 43030001 เลิดสิน
ยืนยันแล้ว
56 660215 43030002 บ้านชุมภูทอง
ยืนยันแล้ว
57 660216 43030003 บ้านนาเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
58 660217 43030004 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
59 660220 43030005 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
ยืนยันแล้ว
60 660221 43030006 บ้านโนนสา
ยืนยันแล้ว
61 660222 43030007 บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
62 660223 43030008 บ้านห้วยดอกไม้
ยืนยันแล้ว
63 660224 43030009 บ้านท่าอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
64 660230 43030010 บ้านไร่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
65 660219 43030011 บ้านโนนวังเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
66 660192 43030012 บ้านห้วยเซือมเหนือ
ยืนยันแล้ว
67 660193 43030013 บ้านไคสี
ยืนยันแล้ว
68 660194 43030014 บ้านคำหมื่น
ยืนยันแล้ว
69 660195 43030015 แก่งอาฮง
ยืนยันแล้ว
70 660228 43030016 บ้านนาต้อง
ยืนยันแล้ว
71 660225 43030017 ประสานมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 660226 43030018 บ้านคำภู
ยืนยันแล้ว
73 660227 43030019 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
74 660229 43030020 บ้านห้วยเชือมใต้
ยืนยันแล้ว
75 660214 43030021 บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
76 660212 43030022 บ้านนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
77 660218 43030023 บ้านโคกสวาง
ยืนยันแล้ว
78 660211 43030024 บ้านโนนจำปา
ยืนยันแล้ว
79 660208 43030025 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
ยืนยันแล้ว
80 660209 43030026 บ้านทองสาย
ยืนยันแล้ว
81 660210 43030027 บ้านกำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
82 660183 43030028 บ้านบึงกาฬ
ยืนยันแล้ว
83 660185 43030029 บ้านท่าไคร้
ยืนยันแล้ว
84 660186 43030030 บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
85 660187 43030031 บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
86 660190 43030032 บ้านโป่งเปือย
ยืนยันแล้ว
87 660191 43030033 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
ยืนยันแล้ว
88 660188 43030034 บ้านเหล่าถาวร
ยืนยันแล้ว
89 660184 43030035 บ้านหนองนาแซง
ยืนยันแล้ว
90 660179 43030037 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ยืนยันแล้ว
91 660180 43030038 บ้านนาป่าน
ยืนยันแล้ว
92 660181 43030039 บ้านพันลำ''เจริญวิทยา''
ยืนยันแล้ว
93 660189 43030040 บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
94 660207 43030041 บ้านดอนปอ
ยังไม่ยืนยัน
95 660202 43030042 บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
96 660203 43030043 บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
97 660204 43030044 บ้านคลองเค็ม
ยืนยันแล้ว
98 660205 43030045 บ้านสรรเสริญ
ยืนยันแล้ว
99 660206 43030046 บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
100 660196 43030047 หอคำพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
101 660201 43030048 ธเนตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
102 660197 43030049 บ้านสะง้อ
ยืนยันแล้ว
103 660198 43030050 บ้านหนองเข็ง
ยืนยันแล้ว
104 660199 43030051 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
105 660200 43030052 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
106 660346 43030053 บ้านดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
107 660347 43030054 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
108 660355 43030055 สันติสุขเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
109 660337 43030056 บ้านปรารถนาดี
ยืนยันแล้ว
110 660338 43030057 บ้านใหม่ศรีชมภู
ยืนยันแล้ว
111 660336 43030058 ชุมชนบ้านโคกอุดม
ยืนยันแล้ว
112 660335 43030059 อนุบาลพรเจริญ
ยืนยันแล้ว
113 660339 43030060 บ้านโคกนิยม
ยืนยันแล้ว
114 660340 43030061 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
115 660341 43030062 บ้านสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
116 660342 43030063 บ้านดงเสียด
ยืนยันแล้ว
117 660343 43030064 บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
118 660344 43030065 บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
119 660345 43030066 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
120 660349 43030067 บ้านนาคำนาใน
ยืนยันแล้ว
121 660350 43030068 บ้านเหล่าใหญ่
ยืนยันแล้ว
122 660348 43030069 บ้านโคกหนองลาด
ยืนยันแล้ว
123 660354 43030070 บ้านท่าศรีชมชื่น
ยืนยันแล้ว
124 660352 43030071 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
125 660353 43030072 บ้านนาซาว
ยืนยันแล้ว
126 660351 43030073 บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
127 660071 43030074 ชุมชนบ้านซาง
ยืนยันแล้ว
128 660072 43030075 บ้านท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
129 660073 43030076 บ้านซ่อมกอก
ยืนยันแล้ว
130 660074 43030077 บ้านโคกบริการสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
131 660062 43030079 บ้านห้วยผักขะ
ยืนยันแล้ว
132 660063 43030080 บ้านนางัวสายปัญญา
ยืนยันแล้ว
133 660064 43030081 บ้านโนนเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
134 660068 43030082 บ้านห้วยเรือ
ยืนยันแล้ว
135 660069 43030083 บ้านทรัพย์วังทอง
ยืนยันแล้ว
136 660059 43030084 บ้านห้วยคอม
ยืนยันแล้ว
137 660060 43030085 อนุบาลเซกา
ยืนยันแล้ว
138 660061 43030086 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
139 660080 43030087 บ้านท่ากกแดง
ยืนยันแล้ว
140 660081 43030088 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
ยืนยันแล้ว
141 660082 43030089 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
142 660083 43030090 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
ยืนยันแล้ว
143 660084 43030091 บ้านท่ากกต้อง
ยืนยันแล้ว
144 660096 43030092 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
145 660086 43030093 บ้านหัวแฮต
ยืนยันแล้ว
146 660088 43030095 บ้านตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
147 660085 43030097 บ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
148 660066 43030098 บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
149 660067 43030099 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
ยืนยันแล้ว
150 660065 43030100 บ้านเหล่าคาม
ยืนยันแล้ว
151 660097 43030101 บ้านทุ่งทรายจก
ยืนยันแล้ว
152 660098 43030102 บ้านดอนเสียด
ยืนยันแล้ว
153 660099 43030103 บ้านศิริพัฒน์
ยืนยันแล้ว
154 660100 43030105 บ้านต้องโคกกะแซ
ยืนยันแล้ว
155 660101 43030106 บ้านโนนยางคำ
ยืนยันแล้ว
156 660090 43030107 บ้านท่าเชียงเครือ
ยืนยันแล้ว
157 660092 43030108 บ้านหนองชัยวาน
ยืนยันแล้ว
158 660094 43030110 บ้านหนองแก่งทราย
ยืนยันแล้ว
159 660095 43030111 ท่าไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
160 660091 43030112 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
161 660102 43030113 บ้านโสกก่ามนาตาไก้
ยืนยันแล้ว
162 660103 43030114 บ้านดงสว่าง
ยืนยันแล้ว
163 660104 43030115 บ้านบ่อพนา
ยืนยันแล้ว
164 660106 43030116 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
ยืนยันแล้ว
165 660078 43030117 หนองทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
166 660075 43030119 บ้านเหล่าหนองยาง
ยืนยันแล้ว
167 660076 43030120 บ้านกุดสิม
ยืนยันแล้ว
168 660077 43030121 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
169 660384 43030122 บ้านดงโทน
ยืนยันแล้ว
170 660385 43030123 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
171 660386 43030124 บ้านท่าสีไค
ยืนยันแล้ว
172 660387 43030125 บ้านหนองฮูฝอยลม
ยืนยันแล้ว
173 660388 43030126 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
174 660389 43030127 บ้านท่าดอกคำ
ยืนยันแล้ว
175 660390 43030128 บ้านเหล่าหมากผาง
ยืนยันแล้ว
176 660391 43030129 โนนสาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
177 660392 43030130 หนองแสงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
178 660378 43030131 บึงของหลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
179 660379 43030132 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
ยืนยันแล้ว
180 660380 43030133 บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
181 660381 43030134 บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
ยืนยันแล้ว
182 660375 43030135 บ้านบัวโคก
ยืนยันแล้ว
183 660376 43030136 บ้านดงชมภู
ยืนยันแล้ว
184 660377 43030137 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
ยืนยันแล้ว
185 660382 43030138 บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
186 660383 43030139 หนองสิมโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
187 660393 43030140 บ้านชุมภูพรโสกก่าม
ยืนยันแล้ว
188 660397 43030141 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
189 660398 43030142 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
190 660400 43030143 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
191 660402 43030144 บ้านนาสะแบง
ยืนยันแล้ว
192 660407 43030145 บ้านหนองบัวงาม
ยืนยันแล้ว
193 660408 43030146 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
194 660399 43030147 บ้านนาทราย
ยืนยันแล้ว
195 660396 43030148 บ้านนาสิงห์
ยืนยันแล้ว
196 660403 43030149 บ้านนาแสง
ยืนยันแล้ว
197 660404 43030150 บ้านนาคำแคน
ยืนยันแล้ว
198 660405 43030151 กัลยาณิวัฒนา 2
ยืนยันแล้ว
199 660406 43030152 บ้านคำไชยวาล
ยืนยันแล้ว
200 660394 43030154 บ้านหนองจันทน์
ยืนยันแล้ว
201 660395 43030155 อนุบาลศรีวิไล
ยืนยันแล้ว
202 660418 43030156 บ้านหาดแฮ่
ยืนยันแล้ว
203 660419 43030157 ประวิตร (หนองบ่อ)
ยืนยันแล้ว
204 660416 43030158 ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
ยืนยันแล้ว
205 660417 43030159 บ้านท่าส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
206 660409 43030160 อนุบาลบุ่งคล้า
ยืนยันแล้ว
207 660415 43030161 บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
208 660410 43030162 บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
209 660411 43030163 บ้านดอนแพง
ยืนยันแล้ว
210 660412 43030164 บ้านห้วยเล็บมือ
ยืนยันแล้ว
211 660413 43030165 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
ยืนยันแล้ว
212 660414 43030166 บ้านหนองเดิ่นท่า
ยืนยันแล้ว