ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

3902 :  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 760085 39020001 บ้านกุดดินจี่
ยังไม่ยืนยัน
2 760086 39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 760087 39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
4 760088 39020004 บ้านอาบช้าง
ยังไม่ยืนยัน
5 760089 39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 760092 39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 760108 39020007 กุดแห่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 760109 39020008 บ้านป่าแดงงาม
ยังไม่ยืนยัน
9 760110 39020009 บ้านสนามชัย
ยังไม่ยืนยัน
10 760083 39020010 บ้านนาสมใจ
ยังไม่ยืนยัน
11 760084 39020011 บ้านยางชุม
ยังไม่ยืนยัน
12 760079 39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
ยังไม่ยืนยัน
13 760080 39020013 บ้านหนองแวงคำ
ยังไม่ยืนยัน
14 760081 39020014 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
15 760082 39020015 บ้านขอบเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
16 760091 39020016 บ้านห้วยหานประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
17 760093 39020017 ดงสวรรค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 760090 39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 760111 39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวร
ยังไม่ยืนยัน
20 760112 39020020 บ้านหนองเอี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
21 760121 39020021 บ้านหนองด่าน
ยังไม่ยืนยัน
22 760107 39020022 บ้านหนองบัวคำแสน
ยังไม่ยืนยัน
23 760105 39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
24 760106 39020024 นครชัยประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25 760104 39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
26 760120 39020026 บ้านโนนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
27 760122 39020027 บ้านภูพระโนนผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
28 760123 39020028 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
29 760103 39020029 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
30 760095 39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
31 760096 39020031 บ้านก่าน
ยังไม่ยืนยัน
32 760097 39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 760098 39020033 บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
34 760099 39020034 บ้านซำเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
35 760101 39020036 บ้านโนนตาล
ยังไม่ยืนยัน
36 760102 39020037 บ้านนาหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
37 760094 39020038 บ้านฝั่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
38 760113 39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
39 760114 39020040 บ้านท่าอุทัย
ยังไม่ยืนยัน
40 760115 39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
41 760116 39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
ยังไม่ยืนยัน
42 760117 39020043 บ้านห้วยนาหลวง
ยังไม่ยืนยัน
43 760118 39020044 หนองด้วงวังประทุม
ยังไม่ยืนยัน
44 760119 39020045 ซำขอนแก่นวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
45 760222 39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
ยังไม่ยืนยัน
46 760224 39020047 ยูงทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 760225 39020048 บ้านกุดผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
48 760216 39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 760229 39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
50 760230 39020051 บ้านดงมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
51 760231 39020052 บ้านนาไร่
ยังไม่ยืนยัน
52 760232 39020053 บ้านวังหินซา
ยังไม่ยืนยัน
53 760240 39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัย
ยังไม่ยืนยัน
54 760217 39020055 บ้านกุดฮู
ยังไม่ยืนยัน
55 760221 39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
ยังไม่ยืนยัน
56 760219 39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 760220 39020058 บ้านนาด่าน
ยังไม่ยืนยัน
58 760215 39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
ยังไม่ยืนยัน
59 760218 39020060 บ้านโนนงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 760212 39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 760213 39020062 บ้านวิจิตรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
62 760214 39020063 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
63 760234 39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
64 760207 39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 760226 39020066 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
66 760227 39020067 บ้านนาสี
ยังไม่ยืนยัน
67 760233 39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
68 760235 39020069 บ้านโคกทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
69 760236 39020070 โนนอุดมศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
70 760237 39020071 โนนปอแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 760239 39020072 บ้านต่างแคน
ยังไม่ยืนยัน
72 760208 39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
73 760211 39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
74 760209 39020075 บ้านนาโมง
ยังไม่ยืนยัน
75 760210 39020076 บ้านต้อง
ยังไม่ยืนยัน
76 760242 39020077 บ้านโคกนกสาริกา
ยังไม่ยืนยัน
77 760241 39020078 บ้านคลองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
78 760238 39020079 บ้านบุญทัน
ยังไม่ยืนยัน
79 760223 39020080 หนองเหลืองขามนคร
ยังไม่ยืนยัน
80 760205 39020081 อนุบาลสุวรรณคูหา
ยังไม่ยืนยัน
81 760206 39020082 นาโกทรายทองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
82 760314 39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
83 760315 39020084 บ้านภูเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
84 760304 39020085 เทพคีรีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
85 760305 39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
86 760306 39020087 บ้านนาส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
87 760309 39020088 บ้านหนองค้อ
ยังไม่ยืนยัน
88 760311 39020089 บ้านผาเวียง
ยังไม่ยืนยัน
89 760303 39020090 บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
90 760312 39020091 บ้านโคกนาเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
91 760323 39020092 บ้านโคกกะทอ
ยังไม่ยืนยัน
92 760317 39020093 บ้านนาสมนึก
ยังไม่ยืนยัน
93 760318 39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
94 760316 39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
95 760313 39020096 บ้านนากลาง
ยังไม่ยืนยัน
96 760319 39020097 บ้านวังสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
97 760320 39020098 บ้านผาวัง
ยังไม่ยืนยัน
98 760321 39020099 บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
99 760322 39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
100 760324 39020101 บ้านไทยนิยม
ยังไม่ยืนยัน
101 760325 39020102 บ้านนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
102 760326 39020103 บ้านนาสุรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
103 760310 39020104 บ้านโคกหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
104 760307 39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
105 760308 39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน