ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4004 :  สพป.ขอนแก่น เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050350 40040001 บ้านกุดกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
2 050351 40040002 บ้านกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
3 050353 40040003 บ้านฟากพอง
ยังไม่ยืนยัน
4 050354 40040004 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ยังไม่ยืนยัน
5 050296 40040006 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
6 050315 40040007 บ้านโคกสง่านางาม
ยังไม่ยืนยัน
7 050316 40040008 บ้านจำปาหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
8 050317 40040009 บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
9 050320 40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ
ยังไม่ยืนยัน
10 050312 40040012 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
11 050308 40040013 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
12 050309 40040014 บ้านท่ามะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
13 050306 40040015 บ้านกุดพังเครือ
ยังไม่ยืนยัน
14 050307 40040016 บ้านท่ากระเสริม
ยังไม่ยืนยัน
15 050348 40040017 น้ำพองประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
16 050352 40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
17 050356 40040020 บ้านห้วยไผ่หนองโน
ยังไม่ยืนยัน
18 050357 40040021 โคกสูงกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
19 050358 40040022 บ้านคำมืด
ยังไม่ยืนยัน
20 050369 40040023 บ้านหนองหารจาง
ยังไม่ยืนยัน
21 050371 40040024 บ้านห้วยเสือเต้น
ยังไม่ยืนยัน
22 050325 40040025 บ้านนาฝายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
23 050326 40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า
ยังไม่ยืนยัน
24 050327 40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25 050328 40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง
ยังไม่ยืนยัน
26 050329 40040029 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
27 050321 40040030 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
28 050322 40040031 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
29 050323 40040032 คำบอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 050324 40040033 บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
31 050330 40040034 กู่สว่างสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
32 050331 40040035 ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
33 050332 40040036 บ้านคอกคีแสนตอ
ยังไม่ยืนยัน
34 050333 40040037 บ้านคำม่วมดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
35 050334 40040038 บ้านโนนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
36 050335 40040039 พระธาตุขามแก่น
ยังไม่ยืนยัน
37 050336 40040040 บ้านโนนเชือก
ยังไม่ยืนยัน
38 050337 40040041 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
39 050338 40040042 บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
40 050339 40040043 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
41 050340 40040044 บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
42 050346 40040045 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
43 050347 40040046 บ้านหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
44 050341 40040047 บ้านกุดพังทุย
ยังไม่ยืนยัน
45 050343 40040049 บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
46 050304 40040051 บ้านสระกุด
ยังไม่ยืนยัน
47 050305 40040052 บ้านห้วยหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
48 050298 40040054 บ้านคำแก่นคูณ
ยังไม่ยืนยัน
49 050300 40040055 บ้านโนนพยอม
ยังไม่ยืนยัน
50 050301 40040056 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
51 050303 40040057 บ้านม่วงหวาน
ยังไม่ยืนยัน
52 050361 40040059 บ้านวังชัย
ยังไม่ยืนยัน
53 050362 40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ยังไม่ยืนยัน
54 050363 40040061 บ้านเสียวโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
55 050370 40040062 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
56 050365 40040063 บ้านคำบง
ยังไม่ยืนยัน
57 050366 40040064 บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
58 050367 40040065 บ้านนาศรีดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
59 050368 40040066 บ้านสะอาดหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
60 050302 40040067 บ้านบึงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
61 050313 40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
62 050314 40040070 น้ำพอง
ยังไม่ยืนยัน
63 050318 40040071 บ้านโสกแสง
ยังไม่ยืนยัน
64 050344 40040072 บ้านนาคู
ยังไม่ยืนยัน
65 050359 40040073 บ้านนาเรียง
ยังไม่ยืนยัน
66 050961 40040074 อนุบาลอุบลรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
67 050965 40040075 บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
68 050966 40040076 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
69 050967 40040077 บ้านพระบาทท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
70 050969 40040078 บ้านภูคำเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
71 050963 40040079 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
72 050970 40040080 โคกสูงใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 050972 40040081 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
74 050973 40040082 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
75 050964 40040083 บ้านทุ่งโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
76 050975 40040084 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
77 050976 40040085 ห้วยยางวิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
78 050978 40040086 บ้านกุดกระหนวน
ยังไม่ยืนยัน
79 050979 40040087 นาคำพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
80 050982 40040088 หนองขามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
81 050983 40040089 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
82 050984 40040090 บ้านกุดเชียงมี
ยังไม่ยืนยัน
83 050985 40040091 บ้านขุนด่าน
ยังไม่ยืนยัน
84 050986 40040092 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
85 050987 40040093 บ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
86 050988 40040094 บ้านหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
87 050989 40040095 บ้านห้วยทรายศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
88 050990 40040096 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
89 050991 40040097 บ้านโนนศิลาราศรี
ยังไม่ยืนยัน
90 050992 40040098 บ้านศาลาดินห้วยเตย
ยังไม่ยืนยัน
91 050993 40040099 บ้านศรีสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
92 050994 40040100 บ้านหนองแสงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
93 050137 40040101 ชุมชนดูนสาด
ยังไม่ยืนยัน
94 050138 40040102 นามูลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
95 050134 40040103 บ้านหนองซา
ยังไม่ยืนยัน
96 050129 40040104 ชุมชนน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
97 050128 40040105 บ้านหนองแวงเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
98 050125 40040106 บ้านฝางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
99 050127 40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ยังไม่ยืนยัน
100 050123 40040109 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
101 050130 40040110 บ้านผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
102 050131 40040111 บ้านวังโพน
ยังไม่ยืนยัน
103 050132 40040112 บ้านเวียงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
104 050133 40040113 ชุมชนหนองกุงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
105 050135 40040114 บ้านหนองโอง
ยังไม่ยืนยัน
106 050136 40040115 ชุมชนกระนวน
ยังไม่ยืนยัน
107 050139 40040116 บ้านคำไฮผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
108 050140 40040117 บ้านบะแต้
ยังไม่ยืนยัน
109 050141 40040118 ศรีสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
110 050142 40040119 บ้านหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
111 050143 40040120 บ้านห้วยเชือก
ยังไม่ยืนยัน
112 050120 40040121 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
ยังไม่ยืนยัน
113 050121 40040122 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
114 050126 40040124 บ้านป่าติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
115 050148 40040125 หนองโนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
116 050144 40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
117 050145 40040127 บ้านนาฝาย
ยังไม่ยืนยัน
118 050146 40040128 บ้านโนนสังป่ารัง
ยังไม่ยืนยัน
119 050147 40040129 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
120 050149 40040130 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
121 050150 40040131 ศิลาโป่งคำ
ยังไม่ยืนยัน
122 050155 40040132 บ้านน้ำสามวัง
ยังไม่ยืนยัน
123 050156 40040133 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
124 050151 40040134 บ้านโคกกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
125 050154 40040135 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
126 050153 40040136 บ้านท่าลาดคำตานา
ยังไม่ยืนยัน
127 050152 40040137 บ้านคำครึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
128 050157 40040138 บ้านหัวนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
129 050186 40040139 บ้านคำนางปุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
130 050188 40040140 บ้านนาค้อ
ยังไม่ยืนยัน
131 050190 40040141 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
132 050191 40040142 สองห้องประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
133 050158 40040143 อนุบาลเขาสวนกวาง
ยังไม่ยืนยัน
134 050164 40040144 บ้านโนนสว่างหนองตะนา
ยังไม่ยืนยัน
135 050159 40040145 บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
136 050160 40040146 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
137 050161 40040147 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ยังไม่ยืนยัน
138 050162 40040148 บ้านนาอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
139 050163 40040149 บ้านโนนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
140 050165 40040150 บ้านโนนทองห้วยบาก
ยังไม่ยืนยัน
141 050174 40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
142 050175 40040152 ทุ่งบ่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143 050176 40040153 บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
144 050166 40040154 ศรีเมืองแอม
ยังไม่ยืนยัน
145 050189 40040155 บ้านโนนน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
146 050172 40040156 บ้านคำแคนคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
147 050173 40040157 บ้านโคกสูงสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
148 050177 40040158 หนองแวงเรือประชาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
149 050178 40040159 บ้านห้วยยางสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
150 050187 40040160 บ้านคำสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
151 050171 40040161 บ้านแสงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
152 050169 40040162 บ้านนาง้อง
ยังไม่ยืนยัน
153 050170 40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
154 050167 40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
155 050168 40040165 บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
156 050179 40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
157 050180 40040167 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
158 050181 40040168 บ้านโนนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
159 050182 40040169 บ้านคำป่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน
160 050185 40040170 บ้านหัวฝายประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
161 050183 40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
162 051017 40040173 บ้านกระนวนซำสูง
ยังไม่ยืนยัน
163 051018 40040174 บ้านคำแมด
ยังไม่ยืนยัน
164 051029 40040175 บ้านหนองบัวคำมูล
ยังไม่ยืนยัน
165 051027 40040176 บ้านบ่อใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
166 051028 40040177 บ้านหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
167 051023 40040178 คูคำพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
168 051024 40040179 บ้านโคกใหม่นายม
ยังไม่ยืนยัน
169 051025 40040180 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ยังไม่ยืนยัน
170 051026 40040181 บ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
171 051030 40040182 บ้านแห้ว
ยังไม่ยืนยัน
172 051022 40040183 บ้านห้วยเตย
ยังไม่ยืนยัน
173 051020 40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
174 051021 40040185 บ้านหลุบเลา
ยังไม่ยืนยัน
175 051019 40040186 บ้านสว่างซำโอง
ยังไม่ยืนยัน