ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4005 :  สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 050881 40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
2 050872 40050002 บ้านสำราญหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
3 050873 40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
4 050848 40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
5 050850 40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
6 050867 40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
7 050870 40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 050846 40050008 บ้านกุดกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
9 050847 40050009 บ้านขนวนนคร
ยังไม่ยืนยัน
10 050833 40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ยังไม่ยืนยัน
11 050836 40050012 หนองหอยเทพเทวัญ
ยังไม่ยืนยัน
12 050837 40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
13 050838 40050014 บ้านหัวบึงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
14 050856 40050015 บ้านกุดแคน
ยังไม่ยืนยัน
15 050857 40050016 บ้านกุดเลา
ยังไม่ยืนยัน
16 050858 40050017 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
17 050859 40050018 บ้านฝางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
18 050860 40050019 บ้านภูมูลเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
19 050861 40050020 บ้านสระพังข่า
ยังไม่ยืนยัน
20 050862 40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง
ยังไม่ยืนยัน
21 050863 40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
22 050864 40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
23 050865 40050024 บ้านห้วยทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
24 050877 40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
25 050849 40050026 บ้านนาเปือย
ยังไม่ยืนยัน
26 050851 40050027 บ้านโนนทันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 050853 40050029 บ้านร่องสมอ
ยังไม่ยืนยัน
28 050854 40050030 บ้านหว้า
ยังไม่ยืนยัน
29 050855 40050031 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
30 050866 40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
31 050868 40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่
ยังไม่ยืนยัน
32 050869 40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
33 050871 40050035 โนนสะอาดพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 050874 40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
35 050875 40050037 บ้านโนนหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
36 050844 40050038 บ้านหนองสระ
ยังไม่ยืนยัน
37 050839 40050039 บ้านกง(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
38 050843 40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
39 050842 40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
40 050841 40050043 โพธิ์ตากวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 050845 40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
42 050832 40050045 บ้านหาด
ยังไม่ยืนยัน
43 050890 40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ยังไม่ยืนยัน
44 050828 40050047 บ้านสว่างดอนช้าง
ยังไม่ยืนยัน
45 050829 40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
46 050830 40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
47 050831 40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
48 050825 40050051 บ้านนาหว้า
ยังไม่ยืนยัน
49 050826 40050052 บ้านป่าเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
50 050827 40050053 บ้านเม็ง
ยังไม่ยืนยัน
51 050888 40050054 บ้านหนองแวงภูเขา
ยังไม่ยืนยัน
52 050889 40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
53 050884 40050056 บ้านดอนแขม
ยังไม่ยืนยัน
54 050885 40050057 บ้านดอนหันสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
55 050886 40050058 บ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
56 050887 40050059 บ้านยางคำ
ยังไม่ยืนยัน
57 050876 40050060 ชุมชนหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
58 050878 40050061 ท่าศาลาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 050879 40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
60 050880 40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
61 050882 40050064 หนองไฮประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
62 050883 40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
63 050834 40050066 สะอาดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
64 050227 40050067 บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
65 050228 40050068 โคกม่วงศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
66 050229 40050069 บ้านโป่งเอียด
ยังไม่ยืนยัน
67 050236 40050070 บ้านนาสีนวน
ยังไม่ยืนยัน
68 050239 40050071 บ้านสัมพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
69 050274 40050072 เหมือดแอ่หนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
70 050242 40050073 ชุมชนชุมแพ
ยังไม่ยืนยัน
71 050244 40050074 บ้านชุมแพ
ยังไม่ยืนยัน
72 050246 40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
73 050247 40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
74 050248 40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
75 050252 40050082 บ้านโนนทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
76 050250 40050083 บ้านไชยสอ
ยังไม่ยืนยัน
77 050254 40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
78 050255 40050085 บ้านหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
79 050256 40050086 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
80 050257 40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
81 050290 40050088 บ้านนาเพียง
ยังไม่ยืนยัน
82 050291 40050089 โนนงามศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
83 050292 40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
84 050293 40050091 บ้านโนนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
85 050294 40050092 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
86 050295 40050093 บ้านอาจสามารถ
ยังไม่ยืนยัน
87 050258 40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
88 050259 40050095 บ้านโนนโก
ยังไม่ยืนยัน
89 050261 40050096 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
90 051086 40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
91 050267 40050099 ชุมชนโนนหันวันครู
ยังไม่ยืนยัน
92 050270 40050100 บ้านโนนบุรุษ
ยังไม่ยืนยัน
93 050271 40050101 บ้านโนนลาน
ยังไม่ยืนยัน
94 050272 40050102 หนองม่วงประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
95 050273 40050103 บ้านร่องแซง
ยังไม่ยืนยัน
96 050269 40050104 บ้านโนนชาติ
ยังไม่ยืนยัน
97 050240 40050105 บ้านหอย
ยังไม่ยืนยัน
98 050235 40050106 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
99 050238 40050107 บ้านโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
100 050275 40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
101 050276 40050109 บ้านนาคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
102 050277 40050110 บ้านโป่งแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
103 050278 40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
104 050279 40050112 วังหินลาดวังเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
105 050281 40050113 บ้านหนองไผ่นาดี
ยังไม่ยืนยัน
106 050268 40050114 บ้านธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
107 050263 40050115 หนองกุงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
108 050264 40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
ยังไม่ยืนยัน
109 050265 40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
110 050284 40050119 โคกสูงสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
111 050287 40050120 ชุมชนหนองคะเน
ยังไม่ยืนยัน
112 050286 40050122 หนองขามวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
113 050253 40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
ยังไม่ยืนยัน
114 050280 40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
115 050289 40050125 บ้านยอดห้วย
ยังไม่ยืนยัน
116 050282 40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
117 050288 40050127 หนองไผ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
118 050233 40050128 บ้านหนองเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
119 050234 40050129 หนองหว้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
120 050230 40050130 บ้านสุขสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
121 050231 40050131 บ้านหนองโพงโพด
ยังไม่ยืนยัน
122 050232 40050132 บ้านหนองศาลา
ยังไม่ยืนยัน
123 050782 40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง
ยังไม่ยืนยัน
124 050783 40050135 หนองกระบือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
125 050785 40050136 บ้านซำยาง
ยังไม่ยืนยัน
126 050819 40050137 บ้านซำจำปา
ยังไม่ยืนยัน
127 050822 40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
128 050823 40050139 อ่างทองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
129 050824 40050140 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
130 050781 40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
131 050784 40050142 แสงบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
132 050818 40050143 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
ยังไม่ยืนยัน
133 050777 40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
134 050778 40050145 ท่ากุญชร
ยังไม่ยืนยัน
135 050779 40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน
ยังไม่ยืนยัน
136 050773 40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
137 050774 40050149 บ้านบริบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
138 050776 40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ
ยังไม่ยืนยัน
139 050821 40050151 บ้านผาขาม
ยังไม่ยืนยัน
140 050772 40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
141 050788 40050153 บ้านสวนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
142 050815 40050154 บ้านโสกจานนาดี
ยังไม่ยืนยัน
143 050820 40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ
ยังไม่ยืนยัน
144 050787 40050156 บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
145 050789 40050157 ภูห่านศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
146 050791 40050159 บ้านหนองปลาซิว
ยังไม่ยืนยัน
147 050792 40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
148 050793 40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
149 050794 40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ยังไม่ยืนยัน
150 050795 40050163 บ้านปากห้วยฝาง
ยังไม่ยืนยัน
151 050796 40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
152 050798 40050165 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
153 050800 40050166 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
154 050806 40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
155 050807 40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
156 050808 40050170 บ้านโคกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
157 050809 40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
158 050810 40050172 บ้านศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
159 050811 40050173 บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
160 050775 40050175 บ้านป่าน
ยังไม่ยืนยัน
161 050802 40050176 อนุบาลสีชมพู
ยังไม่ยืนยัน
162 050803 40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
163 050771 40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
ยังไม่ยืนยัน
164 050799 40050180 บ้านโคกป่ากุง
ยังไม่ยืนยัน
165 050812 40050182 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
166 050813 40050183 บ้านหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
167 050814 40050184 โสกเต็นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
168 050816 40050185 บ้านหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
169 050817 40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
170 050578 40050187 บ้านกุดขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
171 050579 40050188 บ้านไคร่นุ่น
ยังไม่ยืนยัน
172 050580 40050189 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
173 050582 40050190 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
174 050584 40050192 บ้านเลิงแสง
ยังไม่ยืนยัน
175 050585 40050193 หนองโพนนาหม่อ
ยังไม่ยืนยัน
176 050635 40050194 จตุรคามรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
177 050636 40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
178 050587 40050196 บ้านกุดดุกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
179 050589 40050197 ดินดำวังชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
180 050591 40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
181 050592 40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
182 050594 40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
183 050595 40050201 บ้านทุ่งชมพู
ยังไม่ยืนยัน
184 050597 40050202 บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
185 050598 40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
186 050600 40050205 บ้านกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
187 050602 40050206 บ้านนาชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
188 050604 40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
189 050605 40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ยังไม่ยืนยัน
190 050606 40050210 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
191 050607 40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
192 050608 40050212 บ้านคำใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
193 050609 40050213 นาหว้านาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
194 050610 40050214 บ้านโนนกระเดา
ยังไม่ยืนยัน
195 050611 40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
196 050612 40050216 โสกห้างศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
197 050614 40050218 ห้วยชันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
198 050615 40050219 ภูเวียงวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
199 050616 40050220 บ้านโคกสูงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
200 050617 40050221 บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
201 050618 40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
202 050588 40050223 บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
203 050624 40050224 บ้านเรือ
ยังไม่ยืนยัน
204 050586 40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
205 050621 40050226 บ้านนาก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
206 050590 40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
207 050629 40050228 อนุบาลภูเวียง
ยังไม่ยืนยัน
208 050619 40050229 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
209 050637 40050230 บ้านเมืองเก่า
ยังไม่ยืนยัน
210 050638 40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
211 050639 40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
212 050640 40050233 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
213 050601 40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
214 050633 40050235 บ้านสงเปือย
ยังไม่ยืนยัน
215 050634 40050236 บ้านอ่างศิลา
ยังไม่ยืนยัน
216 050630 40050237 บ้านโคกไร่
ยังไม่ยืนยัน
217 050631 40050238 บ้านถ้ำแข้
ยังไม่ยืนยัน
218 050644 40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
219 050646 40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
220 050581 40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
221 050645 40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน
ยังไม่ยืนยัน
222 050642 40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
ยังไม่ยืนยัน
223 050643 40050245 บ้านวังขอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
224 050625 40050248 บ้านหัน
ยังไม่ยืนยัน
225 050593 40050249 บ้านโคกกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
226 050596 40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
227 050628 40050251 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
228 050623 40050252 บ้านพระบาท
ยังไม่ยืนยัน
229 050627 40050253 บ้านหว้าทอง
ยังไม่ยืนยัน
230 050565 40050254 นาฝายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
231 050567 40050255 บ้านสะแกเครือ
ยังไม่ยืนยัน
232 050568 40050256 บ้านสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
233 050574 40050257 บ้านโนนคอม
ยังไม่ยืนยัน
234 050576 40050258 บ้านป่ากล้วย
ยังไม่ยืนยัน
235 050577 40050259 บ้านสว่างโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
236 050575 40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
ยังไม่ยืนยัน
237 050573 40050261 บ้านนาน้ำซำ
ยังไม่ยืนยัน
238 050569 40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
239 050566 40050263 บ้านวังสวาบ
ยังไม่ยืนยัน
240 050564 40050264 บ้านเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
241 050572 40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
242 050570 40050266 ชีพอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
243 050571 40050267 บ้านซำภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
244 051031 40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
245 051032 40050269 บ้านกุดธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
246 051033 40050270 บ้านโคกนาฝาย
ยังไม่ยืนยัน
247 051034 40050271 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
248 051035 40050272 บ้านสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
249 051036 40050273 บ้านหัวภู
ยังไม่ยืนยัน
250 051037 40050274 หนองแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
251 051038 40050275 บ้านขนวน
ยังไม่ยืนยัน
252 051039 40050276 บ้านศาลาดิน
ยังไม่ยืนยัน
253 051040 40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
ยังไม่ยืนยัน
254 051042 40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา
ยังไม่ยืนยัน
255 051045 40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
256 051043 40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
257 051044 40050281 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
258 051041 40050282 บ้านหนองนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
259 051193 40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
ยังไม่ยืนยัน