ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4101 :  สพป.อุดรธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680065 41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง
ยืนยันแล้ว
2 680066 41010002 มิตรภาพ 6
ยืนยันแล้ว
3 680067 41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
4 680068 41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน
ยืนยันแล้ว
5 680070 41010006 บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
6 680083 41010007 บ้านยางบึง
ยืนยันแล้ว
7 680046 41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
ยืนยันแล้ว
8 680047 41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
ยืนยันแล้ว
9 680048 41010010 บ้านนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
10 680049 41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ยืนยันแล้ว
11 680053 41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
ยืนยันแล้ว
12 680054 41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
13 680055 41010014 บ้านจำปาวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 680056 41010015 บ้านเชียงพิณ
ยืนยันแล้ว
15 680057 41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 680109 41010017 บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
17 680111 41010018 บ้านอีหลุ่ง
ยืนยันแล้ว
18 680112 41010019 บ้านจำปา
ยืนยันแล้ว
19 680113 41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
ยืนยันแล้ว
20 680117 41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
21 680052 41010022 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
22 680110 41010023 บ้านหนองหลอด
ยืนยันแล้ว
23 680114 41010024 บ้านหนองตอสูงแคน
ยืนยันแล้ว
24 680115 41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
25 680116 41010026 บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
26 680088 41010028 บ้านเชียงพัง
ยืนยันแล้ว
27 680089 41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
28 680090 41010030 บ้านนาทาม
ยืนยันแล้ว
29 680077 41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
30 680071 41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ยืนยันแล้ว
31 680072 41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
ยืนยันแล้ว
32 680073 41010034 บ้านเหล่าดอนแตง
ยืนยันแล้ว
33 680074 41010035 บ้านนาคำหลวง
ยืนยันแล้ว
34 680075 41010036 บ้านงอยเลิงทอง
ยืนยันแล้ว
35 680076 41010037 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
36 680011 41010038 บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
37 680038 41010039 บ้านศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
38 680039 41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก
ยืนยันแล้ว
39 680051 41010041 บ้านนาแอง
ยืนยันแล้ว
40 680045 41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
ยืนยันแล้ว
41 680050 41010043 บ้านนิคมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
42 680040 41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 680041 41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
ยืนยันแล้ว
44 680091 41010047 ชุมชนโนนสูง
ยืนยันแล้ว
45 680097 41010048 บ้านหนองโสกดาว
ยืนยันแล้ว
46 680098 41010049 บ้านข้าวสาร
ยืนยันแล้ว
47 680099 41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ยืนยันแล้ว
48 680078 41010051 บ้านเม่น
ยืนยันแล้ว
49 680079 41010052 บ้านขาว
ยืนยันแล้ว
50 680080 41010053 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
51 680081 41010054 บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
52 680082 41010055 บ้านพรานเหมือน
ยืนยันแล้ว
53 680023 41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
54 680024 41010057 บ้านคำกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
55 680007 41010058 บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
56 680004 41010059 บ้านจั่นศรีวิไล
ยืนยันแล้ว
57 680006 41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก
ยืนยันแล้ว
58 680003 41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ยืนยันแล้ว
59 680025 41010062 บ้านตาด
ยืนยันแล้ว
60 680026 41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
ยืนยันแล้ว
61 680027 41010064 บ้านโนนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
62 680028 41010065 บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
63 680036 41010066 บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
64 680058 41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
65 680059 41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
66 680060 41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม
ยืนยันแล้ว
67 680013 41010071 บ้านเลื่อม
ยืนยันแล้ว
68 680014 41010072 บ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
69 680029 41010074 ชุมชนสามพร้าว
ยืนยันแล้ว
70 680030 41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ
ยืนยันแล้ว
71 680035 41010076 บ้านแมด
ยืนยันแล้ว
72 680031 41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
73 680032 41010078 บ้านหนองคอนแสน
ยืนยันแล้ว
74 680033 41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
ยืนยันแล้ว
75 680100 41010081 บ้านอี่เลี่ยน
ยืนยันแล้ว
76 680002 41010082 บ้านเซประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
77 680106 41010083 บ้านโก่ย
ยืนยันแล้ว
78 680107 41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
79 680101 41010085 บ้านหนองนาคำ
ยืนยันแล้ว
80 680102 41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
81 680103 41010087 บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
82 680104 41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
ยืนยันแล้ว
83 680108 41010090 บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
84 680017 41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
85 680019 41010092 บ้านดงอุดม
ยืนยันแล้ว
86 680084 41010094 บ้านเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
87 680093 41010095 บ้านแม่นนท์
ยืนยันแล้ว
88 680094 41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน
ยืนยันแล้ว
89 680095 41010097 บ้านหนองนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
90 680096 41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
91 680092 41010099 บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
92 680037 41010101 บ้านโสกน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
93 680043 41010102 บ้านศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
94 680061 41010103 หนองไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
95 680062 41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข
ยืนยันแล้ว
96 680063 41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
97 680064 41010106 บ้านโคกลาด
ยืนยันแล้ว
98 680020 41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
99 680018 41010109 บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
100 680016 41010110 บ้านหนองตุ
ยืนยันแล้ว
101 680021 41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
102 680008 41010112 อนุบาลอุดรธานี
ยืนยันแล้ว
103 680001 41010114 บ้านหมากแข้ง
ยืนยันแล้ว
104 680005 41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
105 680015 41010116 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
106 680086 41010117 หนองสำโรงวิทยา
ยืนยันแล้ว
107 680087 41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
108 680473 41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ
ยืนยันแล้ว
109 680474 41010120 บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
110 680475 41010121 บ้านหนองแวงชุมพล
ยืนยันแล้ว
111 680499 41010122 บ้านหนองแซงสร้อย
ยืนยันแล้ว
112 680501 41010123 บ้านหนองแวงเดิด
ยืนยันแล้ว
113 680502 41010124 บ้านน้ำพ่น
ยืนยันแล้ว
114 680503 41010125 บ้านเลา
ยืนยันแล้ว
115 680482 41010126 รัฐประชา 509
ยืนยันแล้ว
116 680484 41010127 บ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
117 680485 41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
118 680486 41010129 บ้านโคกหนองแซง
ยืนยันแล้ว
119 680487 41010130 บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
120 680496 41010131 บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
121 680497 41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
ยืนยันแล้ว
122 680500 41010134 บ้านหนองอ้อน้อย
ยืนยันแล้ว
123 680491 41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
124 680489 41010136 อนุบาลหนองวัวซอ
ยืนยันแล้ว
125 680483 41010137 บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
126 680488 41010138 บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
127 680493 41010139 ชุมชนหนองแสง
ยืนยันแล้ว
128 680494 41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
ยืนยันแล้ว
129 680490 41010142 บ้านหมากหญ้า
ยืนยันแล้ว
130 680492 41010143 บ้านผาสิงห์
ยืนยันแล้ว
131 680480 41010144 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
132 680481 41010145 บ้านโนนชัยศรี
ยืนยันแล้ว
133 680476 41010146 บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
134 680477 41010147 บ้านอูบมุง
ยืนยันแล้ว
135 680478 41010148 บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
136 680479 41010149 บ้านโคกผักหอม
ยืนยันแล้ว
137 680369 41010150 บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
138 680371 41010151 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
139 680374 41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
140 680430 41010153 บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
141 680431 41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
142 680432 41010155 บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
143 680433 41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
144 680434 41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
145 680435 41010158 บ้านดงยางนารายณ์
ยืนยันแล้ว
146 680401 41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลาน
ยืนยันแล้ว
147 680402 41010160 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
148 680403 41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
149 680404 41010162 บ้านดงใหญ่
ยืนยันแล้ว
150 680405 41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
151 680406 41010164 บ้านโพนเลาโพนทอง
ยืนยันแล้ว
152 680413 41010165 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
153 680428 41010166 บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
154 680426 41010167 บ้านคอนเลียบ
ยืนยันแล้ว
155 680427 41010168 บ้านนาพัง
ยืนยันแล้ว
156 680423 41010169 บ้านเตาไห
ยืนยันแล้ว
157 680424 41010170 บ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
158 680425 41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
ยืนยันแล้ว
159 680390 41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
160 680391 41010173 บ้านยางซอง
ยืนยันแล้ว
161 680392 41010174 บ้านนาทรายนาม่วง
ยืนยันแล้ว
162 680398 41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดม
ยืนยันแล้ว
163 680399 41010176 บ้านท่าหนาด
ยืนยันแล้ว
164 680408 41010177 บ้านนาพู่
ยืนยันแล้ว
165 680409 41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง
ยืนยันแล้ว
166 680410 41010179 บ้านหลวงหัวสวย
ยืนยันแล้ว
167 680411 41010180 บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
168 680412 41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
169 680414 41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
ยืนยันแล้ว
170 680375 41010183 ชุมชนบ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
171 680376 41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
172 680377 41010185 บ้านถิ่น สุขาวิทยา
ยืนยันแล้ว
173 680378 41010186 นิคมโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
174 680379 41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
175 680380 41010188 บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
176 680381 41010189 บ้านยามกาใหญ่
ยืนยันแล้ว
177 680382 41010190 บ้านนาพูนทรัพย์
ยืนยันแล้ว
178 680407 41010191 บ้านหมูม่นโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
179 680436 41010192 บ้านยามกาโนนคำ
ยืนยันแล้ว
180 680415 41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
181 680416 41010194 บ้านหนองผง
ยืนยันแล้ว
182 680417 41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
183 680422 41010196 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
184 680419 41010198 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
185 680420 41010199 บ้านดงขันทอง
ยืนยันแล้ว
186 680421 41010200 บ้านดงศรีสําราญ
ยืนยันแล้ว
187 680370 41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน
ยืนยันแล้ว
188 680372 41010202 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
189 680373 41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
190 680368 41010204 บ้านโพนงามหนองตุ
ยืนยันแล้ว
191 680367 41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
192 680393 41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
ยืนยันแล้ว
193 680394 41010207 บ้านทอนดอนยาว
ยืนยันแล้ว
194 680396 41010208 บ้านสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
195 680397 41010209 บ้านหว้าน
ยืนยันแล้ว
196 680383 41010210 สุมเส้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
197 680384 41010211 บ้านดงปอ
ยืนยันแล้ว
198 680385 41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
199 680386 41010213 บ้านแพงศรี
ยืนยันแล้ว
200 680429 41010215 บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
201 680388 41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
202 680389 41010217 ดงยางวังโตนวิทยา
ยืนยันแล้ว
203 680657 41010218 บ้านเชียงดา
ยืนยันแล้ว
204 680658 41010219 บ้านแมดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
205 680659 41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
206 680660 41010221 บ้านไชยฟอง
ยืนยันแล้ว
207 680661 41010222 บ้านนาสะอาด
ยืนยันแล้ว
208 680650 41010223 บ้านดอนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
209 680651 41010224 บ้านดอนบาก
ยืนยันแล้ว
210 680662 41010225 โคกโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
211 680663 41010226 บ้านนาน้ำชุ่ม
ยืนยันแล้ว
212 680664 41010227 บ้านยวด
ยืนยันแล้ว
213 680665 41010228 บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
214 680666 41010229 บ้านนามั่ง
ยืนยันแล้ว
215 680667 41010230 บ้านน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
216 680668 41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
217 680669 41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
218 680670 41010233 บ้านหินโงม
ยืนยันแล้ว
219 680655 41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
220 680656 41010235 บ้านดงผักเทียม
ยืนยันแล้ว
221 680649 41010236 อนุบาลสร้างคอม
ยืนยันแล้ว
222 680652 41010237 บ้านท่าเสียว
ยืนยันแล้ว
223 680653 41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
ยืนยันแล้ว
224 680654 41010239 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว