ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4101 :  สพป.อุดรธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680065 41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
2 680066 41010002 มิตรภาพ 6
ยังไม่ยืนยัน
3 680067 41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
4 680068 41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน
ยังไม่ยืนยัน
5 680070 41010006 บ้านดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
6 680083 41010007 บ้านยางบึง
ยังไม่ยืนยัน
7 680046 41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
ยังไม่ยืนยัน
8 680047 41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
ยังไม่ยืนยัน
9 680048 41010010 บ้านนาสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
10 680049 41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
11 680053 41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
ยังไม่ยืนยัน
12 680054 41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง
ยังไม่ยืนยัน
13 680055 41010014 บ้านจำปาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 680056 41010015 บ้านเชียงพิณ
ยังไม่ยืนยัน
15 680057 41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 680109 41010017 บ้านเชียงยืน
ยังไม่ยืนยัน
17 680111 41010018 บ้านอีหลุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
18 680112 41010019 บ้านจำปา
ยังไม่ยืนยัน
19 680113 41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
ยังไม่ยืนยัน
20 680117 41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
21 680052 41010022 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
22 680110 41010023 บ้านหนองหลอด
ยังไม่ยืนยัน
23 680114 41010024 บ้านหนองตอสูงแคน
ยังไม่ยืนยัน
24 680115 41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25 680116 41010026 บ้านนาเยีย
ยังไม่ยืนยัน
26 680088 41010028 บ้านเชียงพัง
ยังไม่ยืนยัน
27 680089 41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
28 680090 41010030 บ้านนาทาม
ยังไม่ยืนยัน
29 680077 41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
30 680071 41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ยังไม่ยืนยัน
31 680072 41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
32 680073 41010034 บ้านเหล่าดอนแตง
ยังไม่ยืนยัน
33 680074 41010035 บ้านนาคำหลวง
ยังไม่ยืนยัน
34 680075 41010036 บ้านงอยเลิงทอง
ยังไม่ยืนยัน
35 680076 41010037 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
36 680011 41010038 บ้านหนองหัวหมู
ยังไม่ยืนยัน
37 680038 41010039 บ้านศรีเชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
38 680039 41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
39 680051 41010041 บ้านนาแอง
ยังไม่ยืนยัน
40 680045 41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
ยังไม่ยืนยัน
41 680050 41010043 บ้านนิคมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
42 680040 41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 680041 41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
ยังไม่ยืนยัน
44 680091 41010047 ชุมชนโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
45 680097 41010048 บ้านหนองโสกดาว
ยังไม่ยืนยัน
46 680098 41010049 บ้านข้าวสาร
ยังไม่ยืนยัน
47 680099 41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ยังไม่ยืนยัน
48 680078 41010051 บ้านเม่น
ยังไม่ยืนยัน
49 680079 41010052 บ้านขาว
ยังไม่ยืนยัน
50 680080 41010053 บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
51 680081 41010054 บ้านหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
52 680082 41010055 บ้านพรานเหมือน
ยังไม่ยืนยัน
53 680023 41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
54 680024 41010057 บ้านคำกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
55 680007 41010058 บ้านหนองตูม
ยังไม่ยืนยัน
56 680004 41010059 บ้านจั่นศรีวิไล
ยังไม่ยืนยัน
57 680006 41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก
ยังไม่ยืนยัน
58 680003 41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ยังไม่ยืนยัน
59 680025 41010062 บ้านตาด
ยังไม่ยืนยัน
60 680026 41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
ยังไม่ยืนยัน
61 680027 41010064 บ้านโนนเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
62 680028 41010065 บ้านสุขสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
63 680036 41010066 บ้านศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
64 680058 41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
65 680059 41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
66 680060 41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม
ยังไม่ยืนยัน
67 680013 41010071 บ้านเลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
68 680014 41010072 บ้านถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
69 680029 41010074 ชุมชนสามพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
70 680030 41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ
ยังไม่ยืนยัน
71 680035 41010076 บ้านแมด
ยังไม่ยืนยัน
72 680031 41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
73 680032 41010078 บ้านหนองคอนแสน
ยังไม่ยืนยัน
74 680033 41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
ยังไม่ยืนยัน
75 680100 41010081 บ้านอี่เลี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
76 680002 41010082 บ้านเซประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
77 680106 41010083 บ้านโก่ย
ยังไม่ยืนยัน
78 680107 41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
79 680101 41010085 บ้านหนองนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
80 680102 41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
81 680103 41010087 บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
82 680104 41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
ยังไม่ยืนยัน
83 680108 41010090 บ้านพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
84 680017 41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
85 680019 41010092 บ้านดงอุดม
ยังไม่ยืนยัน
86 680084 41010094 บ้านเก่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
87 680093 41010095 บ้านแม่นนท์
ยังไม่ยืนยัน
88 680094 41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
89 680095 41010097 บ้านหนองนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
90 680096 41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
91 680092 41010099 บ้านหนองตะไก้
ยังไม่ยืนยัน
92 680037 41010101 บ้านโสกน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
93 680043 41010102 บ้านศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
94 680061 41010103 หนองไฮวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
95 680062 41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข
ยังไม่ยืนยัน
96 680063 41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
97 680064 41010106 บ้านโคกลาด
ยังไม่ยืนยัน
98 680020 41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
99 680018 41010109 บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
100 680016 41010110 บ้านหนองตุ
ยังไม่ยืนยัน
101 680021 41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
102 680008 41010112 อนุบาลอุดรธานี
ยังไม่ยืนยัน
103 680001 41010114 บ้านหมากแข้ง
ยังไม่ยืนยัน
104 680005 41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
105 680015 41010116 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
106 680086 41010117 หนองสำโรงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
107 680087 41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
108 680473 41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ
ยังไม่ยืนยัน
109 680474 41010120 บ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
110 680475 41010121 บ้านหนองแวงชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
111 680499 41010122 บ้านหนองแซงสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
112 680501 41010123 บ้านหนองแวงเดิด
ยังไม่ยืนยัน
113 680502 41010124 บ้านน้ำพ่น
ยังไม่ยืนยัน
114 680503 41010125 บ้านเลา
ยังไม่ยืนยัน
115 680482 41010126 รัฐประชา 509
ยังไม่ยืนยัน
116 680484 41010127 บ้านโนนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
117 680485 41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
118 680486 41010129 บ้านโคกหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
119 680487 41010130 บ้านเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
120 680496 41010131 บ้านหนองบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
121 680497 41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
ยังไม่ยืนยัน
122 680500 41010134 บ้านหนองอ้อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
123 680491 41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
ยังไม่ยืนยัน
124 680489 41010136 อนุบาลหนองวัวซอ
ยังไม่ยืนยัน
125 680483 41010137 บ้านหนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
126 680488 41010138 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
127 680493 41010139 ชุมชนหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
128 680494 41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
ยังไม่ยืนยัน
129 680490 41010142 บ้านหมากหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
130 680492 41010143 บ้านผาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
131 680480 41010144 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
132 680481 41010145 บ้านโนนชัยศรี
ยังไม่ยืนยัน
133 680476 41010146 บ้านหนองบัวเงิน
ยังไม่ยืนยัน
134 680477 41010147 บ้านอูบมุง
ยังไม่ยืนยัน
135 680478 41010148 บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
136 680479 41010149 บ้านโคกผักหอม
ยังไม่ยืนยัน
137 680369 41010150 บ้านนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
138 680371 41010151 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
139 680374 41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
140 680430 41010153 บ้านจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
141 680431 41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
142 680432 41010155 บ้านหนองบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
143 680433 41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
144 680434 41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
145 680435 41010158 บ้านดงยางนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
146 680401 41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลาน
ยังไม่ยืนยัน
147 680402 41010160 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
148 680403 41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
ยังไม่ยืนยัน
149 680404 41010162 บ้านดงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
150 680405 41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
151 680406 41010164 บ้านโพนเลาโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
152 680413 41010165 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
153 680428 41010166 บ้านโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
154 680426 41010167 บ้านคอนเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
155 680427 41010168 บ้านนาพัง
ยังไม่ยืนยัน
156 680423 41010169 บ้านเตาไห
ยังไม่ยืนยัน
157 680424 41010170 บ้านหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
158 680425 41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
159 680390 41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
160 680391 41010173 บ้านยางซอง
ยังไม่ยืนยัน
161 680392 41010174 บ้านนาทรายนาม่วง
ยังไม่ยืนยัน
162 680398 41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
163 680399 41010176 บ้านท่าหนาด
ยังไม่ยืนยัน
164 680408 41010177 บ้านนาพู่
ยังไม่ยืนยัน
165 680409 41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
166 680410 41010179 บ้านหลวงหัวสวย
ยังไม่ยืนยัน
167 680411 41010180 บ้านศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
168 680412 41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
169 680414 41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
170 680375 41010183 ชุมชนบ้านธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
171 680376 41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
172 680377 41010185 บ้านถิ่น สุขาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
173 680378 41010186 นิคมโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
174 680379 41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
175 680380 41010188 บ้านดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
176 680381 41010189 บ้านยามกาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
177 680382 41010190 บ้านนาพูนทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
178 680407 41010191 บ้านหมูม่นโพนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
179 680436 41010192 บ้านยามกาโนนคำ
ยังไม่ยืนยัน
180 680415 41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
181 680416 41010194 บ้านหนองผง
ยังไม่ยืนยัน
182 680417 41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
183 680422 41010196 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
184 680419 41010198 บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
185 680420 41010199 บ้านดงขันทอง
ยังไม่ยืนยัน
186 680421 41010200 บ้านดงศรีสําราญ
ยังไม่ยืนยัน
187 680370 41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
188 680372 41010202 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
189 680373 41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
190 680368 41010204 บ้านโพนงามหนองตุ
ยังไม่ยืนยัน
191 680367 41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
192 680393 41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
193 680394 41010207 บ้านทอนดอนยาว
ยังไม่ยืนยัน
194 680396 41010208 บ้านสร้างแป้น
ยังไม่ยืนยัน
195 680397 41010209 บ้านหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
196 680383 41010210 สุมเส้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
197 680384 41010211 บ้านดงปอ
ยังไม่ยืนยัน
198 680385 41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
199 680386 41010213 บ้านแพงศรี
ยังไม่ยืนยัน
200 680429 41010215 บ้านหนองบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
201 680388 41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ยังไม่ยืนยัน
202 680389 41010217 ดงยางวังโตนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
203 680657 41010218 บ้านเชียงดา
ยังไม่ยืนยัน
204 680658 41010219 บ้านแมดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
205 680659 41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
206 680660 41010221 บ้านไชยฟอง
ยังไม่ยืนยัน
207 680661 41010222 บ้านนาสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
208 680650 41010223 บ้านดอนเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
209 680651 41010224 บ้านดอนบาก
ยังไม่ยืนยัน
210 680662 41010225 โคกโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
211 680663 41010226 บ้านนาน้ำชุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
212 680664 41010227 บ้านยวด
ยังไม่ยืนยัน
213 680665 41010228 บ้านชาด
ยังไม่ยืนยัน
214 680666 41010229 บ้านนามั่ง
ยังไม่ยืนยัน
215 680667 41010230 บ้านน้ำเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
216 680668 41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
217 680669 41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
218 680670 41010233 บ้านหินโงม
ยังไม่ยืนยัน
219 680655 41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
220 680656 41010235 บ้านดงผักเทียม
ยังไม่ยืนยัน
221 680649 41010236 อนุบาลสร้างคอม
ยังไม่ยืนยัน
222 680652 41010237 บ้านท่าเสียว
ยังไม่ยืนยัน
223 680653 41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
224 680654 41010239 บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน