ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4103 :  สพป.อุดรธานี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680542 41030001 บ้านกั้งโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
2 680543 41030002 บ้านหนองกล้า
ยังไม่ยืนยัน
3 680544 41030003 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
ยังไม่ยืนยัน
4 680545 41030004 บ้านบ่อคํา
ยังไม่ยืนยัน
5 680568 41030005 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
6 680525 41030006 บ้านดูนประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
7 680526 41030007 บ้านคำอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
8 680527 41030008 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
ยังไม่ยืนยัน
9 680528 41030009 บ้านปูลู
ยังไม่ยืนยัน
10 680530 41030011 บ้านหันน้อย
ยังไม่ยืนยัน
11 680531 41030012 ธาตุดอนตูม
ยังไม่ยืนยัน
12 680532 41030013 บ้านยา
ยังไม่ยืนยัน
13 680533 41030014 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
14 680551 41030015 บ้านป่าก้าว
ยังไม่ยืนยัน
15 680555 41030017 บ้านหนองกุงดอนบาก
ยังไม่ยืนยัน
16 680557 41030019 บ้านนาฮัง
ยังไม่ยืนยัน
17 680558 41030020 บ้านผักตบประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
18 680559 41030021 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
19 680569 41030022 บ้านพังงู
ยังไม่ยืนยัน
20 680570 41030023 บ้านขาวัว
ยังไม่ยืนยัน
21 680571 41030024 บ้านพังซ่อน
ยังไม่ยืนยัน
22 680572 41030025 บ้านเรืองชัย
ยังไม่ยืนยัน
23 680573 41030026 บ้านโคกถาวรทรายงาม
ยังไม่ยืนยัน
24 680574 41030027 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
25 680575 41030028 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
26 680576 41030029 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
27 680577 41030030 บ้านหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
28 680554 41030031 บ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
29 680567 41030032 บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
ยังไม่ยืนยัน
30 680553 41030033 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
31 680563 41030034 บ้านโคกสว่างนาดี
ยังไม่ยืนยัน
32 680564 41030035 บ้านสะคาม
ยังไม่ยืนยัน
33 680565 41030036 บ้านโคกทุ่งยั้ง
ยังไม่ยืนยัน
34 680566 41030037 บ้านดอนยางเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
35 680560 41030038 บ้านนิคมหนองตาล
ยังไม่ยืนยัน
36 680561 41030039 บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
37 680562 41030040 บ้านดงคำ
ยังไม่ยืนยัน
38 680546 41030041 บ้านวังฮาง
ยังไม่ยืนยัน
39 680547 41030042 บ้านนาเยีย
ยังไม่ยืนยัน
40 680548 41030043 บ้านสร้อยพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
41 680549 41030044 บ้านหงษาวดี
ยังไม่ยืนยัน
42 680550 41030045 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
43 680541 41030046 บ้านดอนนางคำ
ยังไม่ยืนยัน
44 680537 41030047 บ้านสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
45 680538 41030048 บ้านโนนนาสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
46 680539 41030049 บ้านบ่อปัทม์
ยังไม่ยืนยัน
47 680540 41030050 บ้านดงวังพัง
ยังไม่ยืนยัน
48 680509 41030051 บ้านหนองสะหนาย
ยังไม่ยืนยัน
49 680510 41030052 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
50 680511 41030053 บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
51 680516 41030054 บ้านดงบากโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
52 680517 41030055 บ้านเพ็กคำบากหายโศก
ยังไม่ยืนยัน
53 680518 41030056 ชุมชนบ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
54 680519 41030057 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
55 680524 41030058 บ้านหนองนกทา
ยังไม่ยืนยัน
56 680521 41030060 บ้านหนองตาใกล้
ยังไม่ยืนยัน
57 680522 41030061 บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
58 680523 41030062 บ้านเม็กดงเรือง
ยังไม่ยืนยัน
59 680534 41030063 บ้านต้องหนองสระปลา
ยังไม่ยืนยัน
60 680535 41030064 บ้านดงบังหนองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
61 680536 41030065 บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
62 680512 41030066 บ้านม่วงประชาบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
63 680513 41030067 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
ยังไม่ยืนยัน
64 680514 41030068 บ้านหนองงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
65 680515 41030069 บ้านดงโพนยอ
ยังไม่ยืนยัน
66 680508 41030070 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
67 680504 41030071 อนุบาลหนองหานวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
68 680505 41030072 บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
ยังไม่ยืนยัน
69 680506 41030073 บ้านเชียงงาม
ยังไม่ยืนยัน
70 680507 41030074 บ้านโสกหมู
ยังไม่ยืนยัน
71 680700 41030075 อนุบาลทุ่งฝน
ยังไม่ยืนยัน
72 680701 41030076 บ้านท่าช่วง
ยังไม่ยืนยัน
73 680702 41030077 ชุมชนกุดค้า
ยังไม่ยืนยัน
74 680703 41030078 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
75 680704 41030079 ธาตุน้อยก่อสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
76 680705 41030080 บ้านโพนสูง
ยังไม่ยืนยัน
77 680706 41030081 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
78 680712 41030082 ชุมชนคำตานาหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
79 680713 41030083 บ้านคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
80 680714 41030084 บุญมีศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
81 680710 41030085 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
82 680708 41030086 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
ยังไม่ยืนยัน
83 680709 41030087 บ้านนาชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
84 680707 41030088 บ้านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
85 680711 41030089 บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
86 680721 41030090 บ้านหนองแวงตาด
ยังไม่ยืนยัน
87 680732 41030091 บ้านคำเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
88 680733 41030092 บ้านคำน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
89 680734 41030093 บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
90 680735 41030094 บ้านวังชมภู
ยังไม่ยืนยัน
91 680736 41030095 บ้านดงพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
92 680737 41030096 สยามกลการ 3
ยังไม่ยืนยัน
93 680715 41030097 อนุบาลไชยวาน
ยังไม่ยืนยัน
94 680716 41030098 เพียปู่หนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
95 680717 41030099 ร่มเกล้า 2
ยังไม่ยืนยัน
96 680718 41030100 บ้านหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
97 680719 41030101 หนองแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
98 680720 41030102 บ้านคำยาง
ยังไม่ยืนยัน
99 680727 41030103 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
100 680728 41030104 บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
101 680729 41030105 บ้านห้วยยางชัยพร
ยังไม่ยืนยัน
102 680730 41030106 บ้านป่าก้าว
ยังไม่ยืนยัน
103 680731 41030107 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
104 680726 41030108 บ้านหนองอิอู
ยังไม่ยืนยัน
105 680722 41030109 บ้านหนองหลัก
ยังไม่ยืนยัน
106 680723 41030110 ชุมชนสะงวย
ยังไม่ยืนยัน
107 680724 41030111 บ้านนาปู-นากลาง
ยังไม่ยืนยัน
108 680725 41030112 บ้านหัวหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
109 680238 41030113 ชุมชนดงเย็นดงเย็นพรมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
110 680239 41030114 บ้านป่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
111 680243 41030115 บ้านโนนหอม
ยังไม่ยืนยัน
112 680291 41030116 บ้านดงแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
113 680292 41030117 บ้านโนนชัยศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
114 680280 41030119 บ้านหนองลาด
ยังไม่ยืนยัน
115 680281 41030120 บ้านโพธิ์ท่าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
116 680282 41030121 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
117 680283 41030122 บ้านนามั่ง
ยังไม่ยืนยัน
118 680254 41030123 บ้านนาคำพรสันติ
ยังไม่ยืนยัน
119 680255 41030124 บ้านหัวดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
120 680256 41030125 บ้านดอนขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
121 680257 41030126 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
122 680258 41030127 บ้านดงวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
123 680259 41030128 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
ยังไม่ยืนยัน
124 680261 41030129 บ้านคำสง่าประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
125 680248 41030130 บ้านโนนงามอุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
126 680275 41030131 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
127 680276 41030132 บ้านวังคางฮูง
ยังไม่ยืนยัน
128 680277 41030133 บ้านท่าบ่อยาง
ยังไม่ยืนยัน
129 680278 41030134 บ้านนาคำวัง
ยังไม่ยืนยัน
130 680272 41030135 บ้านนาไหม
ยังไม่ยืนยัน
131 680273 41030136 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
132 680274 41030137 บ้านเมืองนาซำ
ยังไม่ยืนยัน
133 680271 41030138 บ้านดงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
134 680264 41030139 บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
135 680265 41030140 บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
136 680266 41030141 บ้านเหล่าอุดม
ยังไม่ยืนยัน
137 680267 41030142 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
138 680262 41030143 บ้านจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
139 680263 41030144 บ้านหนองกาโนนสิมมา
ยังไม่ยืนยัน
140 680252 41030145 บ้านนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
141 680253 41030146 บ้านโนนศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
142 680247 41030147 บ้านชัย
ยังไม่ยืนยัน
143 680249 41030148 บ้านดงไพรวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
144 680250 41030149 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
145 680251 41030150 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
146 680246 41030151 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
147 680224 41030153 บ้านนาโฮง
ยังไม่ยืนยัน
148 680225 41030154 บ้านหนองไฮโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
149 680260 41030155 บ้านปอพาน
ยังไม่ยืนยัน
150 680270 41030156 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
ยังไม่ยืนยัน
151 680284 41030157 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
152 680285 41030158 บ้านถ่อนคำหวด
ยังไม่ยืนยัน
153 680242 41030160 บ้านสมวิไล
ยังไม่ยืนยัน
154 680244 41030161 บ้านงิ้วมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
155 680240 41030162 บ้านตาดโนนทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
156 680241 41030163 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
157 680286 41030164 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
158 680287 41030165 บ้านเมืองไพร
ยังไม่ยืนยัน
159 680288 41030166 บ้านศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
160 680289 41030167 บ้านหนองสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
161 680293 41030168 กมลศิลป์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
162 680228 41030169 บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
163 680229 41030170 บ้านฝาง
ยังไม่ยืนยัน
164 680231 41030171 บ้านดงค้าพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
165 680290 41030172 บ้านปากดง
ยังไม่ยืนยัน
166 680226 41030173 กำแมดคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
167 680268 41030174 ชุมชนวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
168 680269 41030175 บ้านเหล่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
169 680232 41030176 ศรีขวัญเมือง
ยังไม่ยืนยัน
170 680230 41030177 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
171 680227 41030178 อนุบาลศรีสุทโธ
ยังไม่ยืนยัน
172 680237 41030179 บ้านโคกคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
173 680233 41030180 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
174 680234 41030181 บ้านดงดารา
ยังไม่ยืนยัน
175 680235 41030182 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
176 680236 41030183 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
ยังไม่ยืนยัน
177 680776 41030184 บ้านนายม
ยังไม่ยืนยัน
178 680777 41030185 บ้านดอนกลอย
ยังไม่ยืนยัน
179 680778 41030186 บ้านไทย
ยังไม่ยืนยัน
180 680779 41030187 หว้านใหญ่ประชาคม
ยังไม่ยืนยัน
181 680780 41030188 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ยังไม่ยืนยัน
182 680787 41030189 บ้านดงยางน้อยโนนตาล
ยังไม่ยืนยัน
183 680785 41030190 บ้านดอนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
184 680786 41030191 บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
185 680782 41030192 บ้านนาทรายน้ำรอด
ยังไม่ยืนยัน
186 680783 41030193 นานกหงส์เสรีมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
187 680784 41030194 บ้านถ่อนนาเพลิน
ยังไม่ยืนยัน
188 680788 41030195 บ้านไชยวานโนนลือชัย
ยังไม่ยืนยัน
189 680773 41030196 อนุบาลพิบูลย์รักษ์
ยังไม่ยืนยัน
190 680774 41030197 บ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
191 680775 41030198 บ้านดงยางพรพิบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
192 680781 41030199 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
ยังไม่ยืนยัน
193 680790 41030201 บ้านม่วงคอนสาย
ยังไม่ยืนยัน
194 680793 41030204 บ้านหนองช้างคาวหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
195 680795 41030206 บ้านคำแคนแก่นคูณ
ยังไม่ยืนยัน
196 680804 41030208 บ้านค้อดอนแคน
ยังไม่ยืนยัน
197 680805 41030210 บ้านวังแข้
ยังไม่ยืนยัน
198 680800 41030211 บ้านโนนทองอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
199 680801 41030212 บ้านหัวหนอง
ยังไม่ยืนยัน
200 680799 41030213 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
201 680797 41030214 อนุบาลกู่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
202 680802 41030215 บ้านซำป่าหัน
ยังไม่ยืนยัน
203 680803 41030216 บ้านซำป่ารัง
ยังไม่ยืนยัน