ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4103 :  สพป.อุดรธานี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680542 41030001 บ้านกั้งโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2 680543 41030002 บ้านหนองกล้า
ยืนยันแล้ว
3 680544 41030003 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
ยืนยันแล้ว
4 680545 41030004 บ้านบ่อคํา
ยืนยันแล้ว
5 680568 41030005 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
6 680525 41030006 บ้านดูนประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
7 680526 41030007 บ้านคำอ้อ
ยืนยันแล้ว
8 680527 41030008 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
ยืนยันแล้ว
9 680528 41030009 บ้านปูลู
ยืนยันแล้ว
10 680530 41030011 บ้านหันน้อย
ยืนยันแล้ว
11 680531 41030012 ธาตุดอนตูม
ยืนยันแล้ว
12 680532 41030013 บ้านยา
ยืนยันแล้ว
13 680533 41030014 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
14 680551 41030015 บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
15 680555 41030017 บ้านหนองกุงดอนบาก
ยืนยันแล้ว
16 680557 41030019 บ้านนาฮัง
ยืนยันแล้ว
17 680558 41030020 บ้านผักตบประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
18 680559 41030021 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
19 680569 41030022 บ้านพังงู
ยืนยันแล้ว
20 680570 41030023 บ้านขาวัว
ยืนยันแล้ว
21 680571 41030024 บ้านพังซ่อน
ยืนยันแล้ว
22 680572 41030025 บ้านเรืองชัย
ยืนยันแล้ว
23 680573 41030026 บ้านโคกถาวรทรายงาม
ยืนยันแล้ว
24 680574 41030027 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
25 680575 41030028 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
26 680576 41030029 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
27 680577 41030030 บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
28 680554 41030031 บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
29 680567 41030032 บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
ยืนยันแล้ว
30 680553 41030033 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
31 680563 41030034 บ้านโคกสว่างนาดี
ยืนยันแล้ว
32 680564 41030035 บ้านสะคาม
ยืนยันแล้ว
33 680565 41030036 บ้านโคกทุ่งยั้ง
ยืนยันแล้ว
34 680566 41030037 บ้านดอนยางเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
35 680560 41030038 บ้านนิคมหนองตาล
ยืนยันแล้ว
36 680561 41030039 บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
37 680562 41030040 บ้านดงคำ
ยืนยันแล้ว
38 680546 41030041 บ้านวังฮาง
ยืนยันแล้ว
39 680547 41030042 บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
40 680548 41030043 บ้านสร้อยพร้าว
ยืนยันแล้ว
41 680549 41030044 บ้านหงษาวดี
ยืนยันแล้ว
42 680550 41030045 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
43 680541 41030046 บ้านดอนนางคำ
ยืนยันแล้ว
44 680537 41030047 บ้านสะแบง
ยืนยันแล้ว
45 680538 41030048 บ้านโนนนาสร้าง
ยืนยันแล้ว
46 680539 41030049 บ้านบ่อปัทม์
ยืนยันแล้ว
47 680540 41030050 บ้านดงวังพัง
ยืนยันแล้ว
48 680509 41030051 บ้านหนองสะหนาย
ยืนยันแล้ว
49 680510 41030052 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
50 680511 41030053 บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
51 680516 41030054 บ้านดงบากโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
52 680517 41030055 บ้านเพ็กคำบากหายโศก
ยืนยันแล้ว
53 680518 41030056 ชุมชนบ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
54 680519 41030057 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
ยืนยันแล้ว
55 680524 41030058 บ้านหนองนกทา
ยืนยันแล้ว
56 680521 41030060 บ้านหนองตาใกล้
ยืนยันแล้ว
57 680522 41030061 บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
ยืนยันแล้ว
58 680523 41030062 บ้านเม็กดงเรือง
ยืนยันแล้ว
59 680534 41030063 บ้านต้องหนองสระปลา
ยืนยันแล้ว
60 680535 41030064 บ้านดงบังหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
61 680536 41030065 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
62 680512 41030066 บ้านม่วงประชาบํารุง
ยืนยันแล้ว
63 680513 41030067 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
ยืนยันแล้ว
64 680514 41030068 บ้านหนองงิ้ว
ยืนยันแล้ว
65 680515 41030069 บ้านดงโพนยอ
ยืนยันแล้ว
66 680508 41030070 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
67 680504 41030071 อนุบาลหนองหานวิทยายน
ยืนยันแล้ว
68 680505 41030072 บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
ยืนยันแล้ว
69 680506 41030073 บ้านเชียงงาม
ยืนยันแล้ว
70 680507 41030074 บ้านโสกหมู
ยืนยันแล้ว
71 680700 41030075 อนุบาลทุ่งฝน
ยืนยันแล้ว
72 680701 41030076 บ้านท่าช่วง
ยืนยันแล้ว
73 680702 41030077 ชุมชนกุดค้า
ยืนยันแล้ว
74 680703 41030078 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
75 680704 41030079 ธาตุน้อยก่อสำราญ
ยืนยันแล้ว
76 680705 41030080 บ้านโพนสูง
ยืนยันแล้ว
77 680706 41030081 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
78 680712 41030082 ชุมชนคำตานาหนองกุง
ยืนยันแล้ว
79 680713 41030083 บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
80 680714 41030084 บุญมีศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
81 680710 41030085 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
82 680708 41030086 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
ยืนยันแล้ว
83 680709 41030087 บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
84 680707 41030088 บ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
85 680711 41030089 บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
86 680721 41030090 บ้านหนองแวงตาด
ยืนยันแล้ว
87 680732 41030091 บ้านคำเลาะ
ยืนยันแล้ว
88 680733 41030092 บ้านคำน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
89 680734 41030093 บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
90 680735 41030094 บ้านวังชมภู
ยืนยันแล้ว
91 680736 41030095 บ้านดงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
92 680737 41030096 สยามกลการ 3
ยืนยันแล้ว
93 680715 41030097 อนุบาลไชยวาน
ยืนยันแล้ว
94 680716 41030098 เพียปู่หนองเรือ
ยืนยันแล้ว
95 680717 41030099 ร่มเกล้า 2
ยืนยันแล้ว
96 680718 41030100 บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
97 680719 41030101 หนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
98 680720 41030102 บ้านคำยาง
ยืนยันแล้ว
99 680727 41030103 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
100 680728 41030104 บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
101 680729 41030105 บ้านห้วยยางชัยพร
ยืนยันแล้ว
102 680730 41030106 บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
103 680731 41030107 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
104 680726 41030108 บ้านหนองอิอู
ยืนยันแล้ว
105 680722 41030109 บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
106 680723 41030110 ชุมชนสะงวย
ยืนยันแล้ว
107 680724 41030111 บ้านนาปู-นากลาง
ยืนยันแล้ว
108 680725 41030112 บ้านหัวหนองยาง
ยืนยันแล้ว
109 680238 41030113 ชุมชนดงเย็นดงเย็นพรมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
110 680239 41030114 บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
111 680243 41030115 บ้านโนนหอม
ยืนยันแล้ว
112 680291 41030116 บ้านดงแสนสุข
ยืนยันแล้ว
113 680292 41030117 บ้านโนนชัยศิลป์
ยืนยันแล้ว
114 680280 41030119 บ้านหนองลาด
ยืนยันแล้ว
115 680281 41030120 บ้านโพธิ์ท่าเมือง
ยืนยันแล้ว
116 680282 41030121 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
117 680283 41030122 บ้านนามั่ง
ยืนยันแล้ว
118 680254 41030123 บ้านนาคำพรสันติ
ยืนยันแล้ว
119 680255 41030124 บ้านหัวดงยาง
ยืนยันแล้ว
120 680256 41030125 บ้านดอนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
121 680257 41030126 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
122 680258 41030127 บ้านดงวัฒนา
ยืนยันแล้ว
123 680259 41030128 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
124 680261 41030129 บ้านคำสง่าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
125 680248 41030130 บ้านโนนงามอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
126 680275 41030131 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
127 680276 41030132 บ้านวังคางฮูง
ยืนยันแล้ว
128 680277 41030133 บ้านท่าบ่อยาง
ยืนยันแล้ว
129 680278 41030134 บ้านนาคำวัง
ยืนยันแล้ว
130 680272 41030135 บ้านนาไหม
ยืนยันแล้ว
131 680273 41030136 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
132 680274 41030137 บ้านเมืองนาซำ
ยืนยันแล้ว
133 680271 41030138 บ้านดงหวาย
ยืนยันแล้ว
134 680264 41030139 บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
135 680265 41030140 บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
136 680266 41030141 บ้านเหล่าอุดม
ยืนยันแล้ว
137 680267 41030142 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
138 680262 41030143 บ้านจันทน์
ยืนยันแล้ว
139 680263 41030144 บ้านหนองกาโนนสิมมา
ยืนยันแล้ว
140 680252 41030145 บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
141 680253 41030146 บ้านโนนศรีทอง
ยืนยันแล้ว
142 680247 41030147 บ้านชัย
ยืนยันแล้ว
143 680249 41030148 บ้านดงไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
144 680250 41030149 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
145 680251 41030150 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
146 680246 41030151 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
147 680224 41030153 บ้านนาโฮง
ยืนยันแล้ว
148 680225 41030154 บ้านหนองไฮโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
149 680260 41030155 บ้านปอพาน
ยืนยันแล้ว
150 680270 41030156 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
ยืนยันแล้ว
151 680284 41030157 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
152 680285 41030158 บ้านถ่อนคำหวด
ยืนยันแล้ว
153 680242 41030160 บ้านสมวิไล
ยืนยันแล้ว
154 680244 41030161 บ้านงิ้วมีชัย
ยืนยันแล้ว
155 680240 41030162 บ้านตาดโนนทองหลาง
ยืนยันแล้ว
156 680241 41030163 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
157 680286 41030164 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
158 680287 41030165 บ้านเมืองไพร
ยืนยันแล้ว
159 680288 41030166 บ้านศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
160 680289 41030167 บ้านหนองสว่าง
ยืนยันแล้ว
161 680293 41030168 กมลศิลป์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
162 680228 41030169 บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
163 680229 41030170 บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
164 680231 41030171 บ้านดงค้าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
165 680290 41030172 บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
166 680226 41030173 กำแมดคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
167 680268 41030174 ชุมชนวังทอง
ยืนยันแล้ว
168 680269 41030175 บ้านเหล่าหลวง
ยืนยันแล้ว
169 680232 41030176 ศรีขวัญเมือง
ยืนยันแล้ว
170 680230 41030177 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
171 680227 41030178 อนุบาลศรีสุทโธ
ยืนยันแล้ว
172 680237 41030179 บ้านโคกคำไหล
ยืนยันแล้ว
173 680233 41030180 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
174 680234 41030181 บ้านดงดารา
ยืนยันแล้ว
175 680235 41030182 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
176 680236 41030183 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
ยืนยันแล้ว
177 680776 41030184 บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
178 680777 41030185 บ้านดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
179 680778 41030186 บ้านไทย
ยืนยันแล้ว
180 680779 41030187 หว้านใหญ่ประชาคม
ยืนยันแล้ว
181 680780 41030188 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ยืนยันแล้ว
182 680787 41030189 บ้านดงยางน้อยโนนตาล
ยืนยันแล้ว
183 680785 41030190 บ้านดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
184 680786 41030191 บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
185 680782 41030192 บ้านนาทรายน้ำรอด
ยืนยันแล้ว
186 680783 41030193 นานกหงส์เสรีมีชัย
ยืนยันแล้ว
187 680784 41030194 บ้านถ่อนนาเพลิน
ยืนยันแล้ว
188 680788 41030195 บ้านไชยวานโนนลือชัย
ยืนยันแล้ว
189 680773 41030196 อนุบาลพิบูลย์รักษ์
ยืนยันแล้ว
190 680774 41030197 บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
191 680775 41030198 บ้านดงยางพรพิบูลย์
ยืนยันแล้ว
192 680781 41030199 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
ยืนยันแล้ว
193 680790 41030201 บ้านม่วงคอนสาย
ยืนยันแล้ว
194 680793 41030204 บ้านหนองช้างคาวหนองบง
ยืนยันแล้ว
195 680795 41030206 บ้านคำแคนแก่นคูณ
ยืนยันแล้ว
196 680804 41030208 บ้านค้อดอนแคน
ยืนยันแล้ว
197 680805 41030210 บ้านวังแข้
ยืนยันแล้ว
198 680800 41030211 บ้านโนนทองอินทร์
ยืนยันแล้ว
199 680801 41030212 บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
200 680799 41030213 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
201 680797 41030214 อนุบาลกู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
202 680802 41030215 บ้านซำป่าหัน
ยืนยันแล้ว
203 680803 41030216 บ้านซำป่ารัง
ยืนยันแล้ว