ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4201 :  สพป.เลย เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 520063 42010001 บ้านท่าเปิบ
ยังไม่ยืนยัน
2 520066 42010003 บ้านไผ่โทน
ยังไม่ยืนยัน
3 520067 42010004 บ้านห้วยเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
4 520068 42010005 บ้านตูบโกบ
ยังไม่ยืนยัน
5 520069 42010006 บ้านลาดค้อ
ยังไม่ยืนยัน
6 520070 42010007 บ้านกำพี้
ยังไม่ยืนยัน
7 520057 42010008 บ้านกกดู่
ยังไม่ยืนยัน
8 520061 42010009 บ้านห้วยหวาย
ยังไม่ยืนยัน
9 520051 42010010 บ้านกกทอง
ยังไม่ยืนยัน
10 520053 42010011 บ้านห้วยกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
11 520056 42010012 บ้านสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
12 520043 42010013 เมืองเลย
ยังไม่ยืนยัน
13 520009 42010015 อนุบาลเลย
ยังไม่ยืนยัน
14 520002 42010017 บ้านก้างปลา
ยังไม่ยืนยัน
15 520006 42010019 บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
16 520007 42010020 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
17 520060 42010021 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
18 520062 42010022 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
19 520058 42010023 บ้านนาแขม
ยังไม่ยืนยัน
20 520059 42010024 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
21 520030 42010025 บ้านนาดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
22 520031 42010026 บ้านหนองหญ้าไซ
ยังไม่ยืนยัน
23 520032 42010027 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
24 520036 42010030 บ้านหนองผำ
ยังไม่ยืนยัน
25 520023 42010031 บ้านนาโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
26 520024 42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
27 520025 42010033 บ้านติ้วน้อย
ยังไม่ยืนยัน
28 520027 42010035 บ้านห้วยโตก
ยังไม่ยืนยัน
29 520028 42010036 บ้านกกชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
30 520029 42010037 บ้านป่าข้าวหลาม
ยังไม่ยืนยัน
31 520022 42010038 บ้านโพน
ยังไม่ยืนยัน
32 520015 42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
33 520017 42010040 บ้านท่ามะนาว
ยังไม่ยืนยัน
34 520014 42010041 บ้านแหล่งควาย
ยังไม่ยืนยัน
35 520035 42010042 บ้านไร่ทาม
ยังไม่ยืนยัน
36 520037 42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 520038 42010047 บ้านสูบ
ยังไม่ยืนยัน
38 520040 42010049 บ้านวังแคน
ยังไม่ยืนยัน
39 520041 42010050 บ้านหนองดอกบัว
ยังไม่ยืนยัน
40 520042 42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
41 520044 42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
ยังไม่ยืนยัน
42 520047 42010053 บ้านห้วยลวงไซ
ยังไม่ยืนยัน
43 520049 42010055 บ้านห้วยสีเสียด
ยังไม่ยืนยัน
44 520065 42010056 บ้านส้าน
ยังไม่ยืนยัน
45 520005 42010058 บ้านน้ำภู
ยังไม่ยืนยัน
46 520001 42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ยังไม่ยืนยัน
47 520016 42010060 บ้านนาโคก
ยังไม่ยืนยัน
48 520018 42010061 บ้านปากหมาก
ยังไม่ยืนยัน
49 520020 42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ยังไม่ยืนยัน
50 520050 42010065 บ้านโพนป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
51 520052 42010066 บ้านเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
52 520054 42010067 บ้านน้ำคิว
ยังไม่ยืนยัน
53 520055 42010068 บ้านภูสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
54 520046 42010069 บ้านกอไร่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
55 520385 42010070 บ้านท่าสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
56 520386 42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
ยังไม่ยืนยัน
57 520384 42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
58 520379 42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง
ยังไม่ยืนยัน
59 520381 42010075 บ้านแก้วเมธี
ยังไม่ยืนยัน
60 520380 42010076 บ้านนาดอกคำ
ยังไม่ยืนยัน
61 520383 42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
62 520387 42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น
ยังไม่ยืนยัน
63 520388 42010079 บ้านห้วยตาด
ยังไม่ยืนยัน
64 520210 42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
65 520211 42010081 บ้านนาป่าหนาด
ยังไม่ยืนยัน
66 520212 42010082 บ้านตาดซ้อ
ยังไม่ยืนยัน
67 520213 42010083 บ้านท่าบม
ยังไม่ยืนยัน
68 520214 42010084 บ้านนาเบน
ยังไม่ยืนยัน
69 520229 42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ยังไม่ยืนยัน
70 520230 42010087 บ้านหินตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
71 520231 42010088 บ้านแสนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
72 520197 42010089 บ้านคกมาด
ยังไม่ยืนยัน
73 520194 42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ยังไม่ยืนยัน
74 520195 42010092 บ้านเชียงคาน
ยังไม่ยืนยัน
75 520221 42010094 บ้านสงเปือย
ยังไม่ยืนยัน
76 520222 42010095 บ้านผากลางดง
ยังไม่ยืนยัน
77 520216 42010096 ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
ยังไม่ยืนยัน
78 520217 42010097 บ้านธาตุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
79 520218 42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
80 520219 42010099 บ้านห้วยพอด
ยังไม่ยืนยัน
81 520220 42010100 บ้านผาพอด
ยังไม่ยืนยัน
82 520204 42010101 ชุมชนบ้านนาบอน
ยังไม่ยืนยัน
83 520205 42010103 บ้านโพน
ยังไม่ยืนยัน
84 520206 42010104 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
85 520207 42010105 บ้านแก่งมี้
ยังไม่ยืนยัน
86 520208 42010106 บ้านนาซ่าว
ยังไม่ยืนยัน
87 520202 42010107 บ้านผาแบ่น
ยังไม่ยืนยัน
88 520200 42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้
ยังไม่ยืนยัน
89 520201 42010109 บ้านอุมุง
ยังไม่ยืนยัน
90 520198 42010110 บ้านบุฮม
ยังไม่ยืนยัน
91 520199 42010111 บ้านคกเลา
ยังไม่ยืนยัน
92 520223 42010112 เพียงหลวง 18
ยังไม่ยืนยัน
93 520224 42010113 บ้านน้ำพร
ยังไม่ยืนยัน
94 520228 42010114 บ้านคกงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
95 520225 42010115 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
96 520226 42010116 บ้านท่าดีหมี
ยังไม่ยืนยัน
97 520227 42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ยังไม่ยืนยัน
98 520232 42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม
ยังไม่ยืนยัน
99 520320 42010121 บ้านแก่งปลาปก
ยังไม่ยืนยัน
100 520323 42010122 บ้านห้วยอาลัย
ยังไม่ยืนยัน
101 520326 42010123 บ้านชมน้อย
ยังไม่ยืนยัน
102 520327 42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
103 520315 42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม
ยังไม่ยืนยัน
104 520316 42010126 บ้านปางคอม
ยังไม่ยืนยัน
105 520317 42010127 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
106 520318 42010128 บ้านคอนสา
ยังไม่ยืนยัน
107 520319 42010129 บ้านห้วยนา
ยังไม่ยืนยัน
108 520321 42010130 บ้านห้วยผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
109 520309 42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ยังไม่ยืนยัน
110 520305 42010132 ชุมชนบ้านปากชม
ยังไม่ยืนยัน
111 520306 42010133 บ้านนาค้อ
ยังไม่ยืนยัน
112 520307 42010134 บ้านหาดเบี้ย
ยังไม่ยืนยัน
113 520308 42010135 บ้านคกไผ่
ยังไม่ยืนยัน
114 520322 42010136 บ้านห้วยบ่อซืน
ยังไม่ยืนยัน
115 520324 42010137 บ้านวังผา
ยังไม่ยืนยัน
116 520325 42010138 บ้านเลิง
ยังไม่ยืนยัน
117 520328 42010139 บ้านสงาว
ยังไม่ยืนยัน
118 520329 42010140 บ้านปากเนียม
ยังไม่ยืนยัน
119 520330 42010141 บ้านปากปัด
ยังไม่ยืนยัน
120 520331 42010142 บ้านห้วยพิชัย
ยังไม่ยืนยัน
121 520332 42010143 บ้านห้วยหินขาว
ยังไม่ยืนยัน
122 520310 42010144 บ้านหาดคัมภีร์
ยังไม่ยืนยัน
123 520311 42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
124 520312 42010146 บ้านนาโม้
ยังไม่ยืนยัน
125 520313 42010147 บ้านคกเว้า
ยังไม่ยืนยัน
126 520314 42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ยังไม่ยืนยัน
127 520236 42010260 บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
128 520237 42010261 บ้านร่องไผ่
ยังไม่ยืนยัน
129 520238 42010262 บ้านบวกอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
130 520245 42010263 บ้านห้วยไค้
ยังไม่ยืนยัน
131 520242 42010264 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
132 520243 42010265 บ้านวังขาม
ยังไม่ยืนยัน
133 520246 42010267 บ้านน้ำกระโทม
ยังไม่ยืนยัน
134 520235 42010268 บ้านท่าลี่
ยังไม่ยืนยัน
135 520241 42010270 บ้านห้วยด้าย
ยังไม่ยืนยัน
136 520261 42010271 บ้านน้ำแคม
ยังไม่ยืนยัน
137 520262 42010272 บ้านปากยาง
ยังไม่ยืนยัน
138 520254 42010273 บ้านแก่งม่วง
ยังไม่ยืนยัน
139 520255 42010274 บ้านห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
140 520247 42010275 บ้านน้ำมี
ยังไม่ยืนยัน
141 520248 42010276 บ้านหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
142 520253 42010277 บ้านวังเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
143 520239 42010278 บ้านเมี่ยง
ยังไม่ยืนยัน
144 520256 42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย
ยังไม่ยืนยัน
145 520257 42010280 บ้านขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
146 520259 42010281 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
147 520260 42010282 บ้านหาดพระ
ยังไม่ยืนยัน
148 520251 42010284 บ้านหนองปกติ
ยังไม่ยืนยัน
149 520252 42010285 บ้านห้วยคัง
ยังไม่ยืนยัน
150 520258 42010286 บ้านนากระเซ็ง
ยังไม่ยืนยัน
151 520249 42010287 ชุมชนบ้านอาฮี
ยังไม่ยืนยัน