ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4201 :  สพป.เลย เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 520063 42010001 บ้านท่าเปิบ
ยืนยันแล้ว
2 520066 42010003 บ้านไผ่โทน
ยืนยันแล้ว
3 520067 42010004 บ้านห้วยเหล็ก
ยืนยันแล้ว
4 520068 42010005 บ้านตูบโกบ
ยืนยันแล้ว
5 520069 42010006 บ้านลาดค้อ
ยืนยันแล้ว
6 520070 42010007 บ้านกำพี้
ยืนยันแล้ว
7 520057 42010008 บ้านกกดู่
ยืนยันแล้ว
8 520061 42010009 บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
9 520051 42010010 บ้านกกทอง
ยืนยันแล้ว
10 520053 42010011 บ้านห้วยกระทิง
ยืนยันแล้ว
11 520056 42010012 บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
12 520043 42010013 เมืองเลย
ยืนยันแล้ว
13 520009 42010015 อนุบาลเลย
ยืนยันแล้ว
14 520002 42010017 บ้านก้างปลา
ยืนยันแล้ว
15 520006 42010019 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
16 520007 42010020 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
17 520060 42010021 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
18 520062 42010022 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
19 520058 42010023 บ้านนาแขม
ยืนยันแล้ว
20 520059 42010024 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
21 520030 42010025 บ้านนาดินดำ
ยืนยันแล้ว
22 520031 42010026 บ้านหนองหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
23 520032 42010027 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
24 520036 42010030 บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
25 520023 42010031 บ้านนาโป่ง
ยืนยันแล้ว
26 520024 42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน
ยืนยันแล้ว
27 520025 42010033 บ้านติ้วน้อย
ยืนยันแล้ว
28 520027 42010035 บ้านห้วยโตก
ยืนยันแล้ว
29 520028 42010036 บ้านกกชุมแสง
ยืนยันแล้ว
30 520029 42010037 บ้านป่าข้าวหลาม
ยืนยันแล้ว
31 520022 42010038 บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
32 520015 42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ
ยืนยันแล้ว
33 520017 42010040 บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
34 520014 42010041 บ้านแหล่งควาย
ยืนยันแล้ว
35 520035 42010042 บ้านไร่ทาม
ยืนยันแล้ว
36 520037 42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 520038 42010047 บ้านสูบ
ยืนยันแล้ว
38 520040 42010049 บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
39 520041 42010050 บ้านหนองดอกบัว
ยืนยันแล้ว
40 520042 42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
41 520044 42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
ยืนยันแล้ว
42 520047 42010053 บ้านห้วยลวงไซ
ยืนยันแล้ว
43 520049 42010055 บ้านห้วยสีเสียด
ยืนยันแล้ว
44 520065 42010056 บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
45 520005 42010058 บ้านน้ำภู
ยืนยันแล้ว
46 520001 42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ยืนยันแล้ว
47 520016 42010060 บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
48 520018 42010061 บ้านปากหมาก
ยืนยันแล้ว
49 520020 42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ยืนยันแล้ว
50 520050 42010065 บ้านโพนป่าแดง
ยืนยันแล้ว
51 520052 42010066 บ้านเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
52 520054 42010067 บ้านน้ำคิว
ยืนยันแล้ว
53 520055 42010068 บ้านภูสวรรค์
ยืนยันแล้ว
54 520046 42010069 บ้านกอไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
55 520385 42010070 บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
56 520386 42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
ยืนยันแล้ว
57 520384 42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
58 520379 42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง
ยืนยันแล้ว
59 520381 42010075 บ้านแก้วเมธี
ยืนยันแล้ว
60 520380 42010076 บ้านนาดอกคำ
ยืนยันแล้ว
61 520383 42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
62 520387 42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น
ยืนยันแล้ว
63 520388 42010079 บ้านห้วยตาด
ยืนยันแล้ว
64 520210 42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
65 520211 42010081 บ้านนาป่าหนาด
ยืนยันแล้ว
66 520212 42010082 บ้านตาดซ้อ
ยืนยันแล้ว
67 520213 42010083 บ้านท่าบม
ยืนยันแล้ว
68 520214 42010084 บ้านนาเบน
ยืนยันแล้ว
69 520229 42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ยืนยันแล้ว
70 520230 42010087 บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
71 520231 42010088 บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
72 520197 42010089 บ้านคกมาด
ยืนยันแล้ว
73 520194 42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
74 520195 42010092 บ้านเชียงคาน
ยืนยันแล้ว
75 520221 42010094 บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
76 520222 42010095 บ้านผากลางดง
ยืนยันแล้ว
77 520216 42010096 ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
ยืนยันแล้ว
78 520217 42010097 บ้านธาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
79 520218 42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
80 520219 42010099 บ้านห้วยพอด
ยืนยันแล้ว
81 520220 42010100 บ้านผาพอด
ยืนยันแล้ว
82 520204 42010101 ชุมชนบ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
83 520205 42010103 บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
84 520206 42010104 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
85 520207 42010105 บ้านแก่งมี้
ยืนยันแล้ว
86 520208 42010106 บ้านนาซ่าว
ยืนยันแล้ว
87 520202 42010107 บ้านผาแบ่น
ยืนยันแล้ว
88 520200 42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้
ยืนยันแล้ว
89 520201 42010109 บ้านอุมุง
ยืนยันแล้ว
90 520198 42010110 บ้านบุฮม
ยืนยันแล้ว
91 520199 42010111 บ้านคกเลา
ยืนยันแล้ว
92 520223 42010112 เพียงหลวง 18
ยืนยันแล้ว
93 520224 42010113 บ้านน้ำพร
ยืนยันแล้ว
94 520228 42010114 บ้านคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
95 520225 42010115 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
96 520226 42010116 บ้านท่าดีหมี
ยืนยันแล้ว
97 520227 42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ยืนยันแล้ว
98 520232 42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม
ยืนยันแล้ว
99 520320 42010121 บ้านแก่งปลาปก
ยืนยันแล้ว
100 520323 42010122 บ้านห้วยอาลัย
ยืนยันแล้ว
101 520326 42010123 บ้านชมน้อย
ยืนยันแล้ว
102 520327 42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ยืนยันแล้ว
103 520315 42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม
ยืนยันแล้ว
104 520316 42010126 บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
105 520317 42010127 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
106 520318 42010128 บ้านคอนสา
ยืนยันแล้ว
107 520319 42010129 บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
108 520321 42010130 บ้านห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
109 520309 42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ยืนยันแล้ว
110 520305 42010132 ชุมชนบ้านปากชม
ยืนยันแล้ว
111 520306 42010133 บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
112 520307 42010134 บ้านหาดเบี้ย
ยืนยันแล้ว
113 520308 42010135 บ้านคกไผ่
ยืนยันแล้ว
114 520322 42010136 บ้านห้วยบ่อซืน
ยืนยันแล้ว
115 520324 42010137 บ้านวังผา
ยืนยันแล้ว
116 520325 42010138 บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
117 520328 42010139 บ้านสงาว
ยืนยันแล้ว
118 520329 42010140 บ้านปากเนียม
ยืนยันแล้ว
119 520330 42010141 บ้านปากปัด
ยืนยันแล้ว
120 520331 42010142 บ้านห้วยพิชัย
ยืนยันแล้ว
121 520332 42010143 บ้านห้วยหินขาว
ยืนยันแล้ว
122 520310 42010144 บ้านหาดคัมภีร์
ยืนยันแล้ว
123 520311 42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ยืนยันแล้ว
124 520312 42010146 บ้านนาโม้
ยืนยันแล้ว
125 520313 42010147 บ้านคกเว้า
ยืนยันแล้ว
126 520314 42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ยืนยันแล้ว
127 520236 42010260 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
128 520237 42010261 บ้านร่องไผ่
ยืนยันแล้ว
129 520238 42010262 บ้านบวกอ่าง
ยืนยันแล้ว
130 520245 42010263 บ้านห้วยไค้
ยืนยันแล้ว
131 520242 42010264 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
132 520243 42010265 บ้านวังขาม
ยืนยันแล้ว
133 520246 42010267 บ้านน้ำกระโทม
ยืนยันแล้ว
134 520235 42010268 บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
135 520241 42010270 บ้านห้วยด้าย
ยืนยันแล้ว
136 520261 42010271 บ้านน้ำแคม
ยืนยันแล้ว
137 520262 42010272 บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
138 520254 42010273 บ้านแก่งม่วง
ยืนยันแล้ว
139 520255 42010274 บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
140 520247 42010275 บ้านน้ำมี
ยืนยันแล้ว
141 520248 42010276 บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
142 520253 42010277 บ้านวังเป่ง
ยืนยันแล้ว
143 520239 42010278 บ้านเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
144 520256 42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย
ยืนยันแล้ว
145 520257 42010280 บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
146 520259 42010281 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
147 520260 42010282 บ้านหาดพระ
ยืนยันแล้ว
148 520251 42010284 บ้านหนองปกติ
ยืนยันแล้ว
149 520252 42010285 บ้านห้วยคัง
ยืนยันแล้ว
150 520258 42010286 บ้านนากระเซ็ง
ยืนยันแล้ว
151 520249 42010287 ชุมชนบ้านอาฮี
ยืนยันแล้ว