ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4203 :  สพป.เลย เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 520171 42010149 บ้านกกจาน
ยังไม่ยืนยัน
2 520172 42010150 บ้านน้ำหมัน
ยังไม่ยืนยัน
3 520173 42010151 บ้านห้วยมุ่น
ยังไม่ยืนยัน
4 520174 42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
ยังไม่ยืนยัน
5 520175 42010153 บ้านตูบค้อ
ยังไม่ยืนยัน
6 520168 42010154 บ้านน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
7 520169 42010155 บ้านแก่งครก
ยังไม่ยืนยัน
8 520170 42010156 บ้านนาหว้าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
9 520154 42010157 บ้านโคกงาม
ยังไม่ยืนยัน
10 520155 42010158 บ้านห้วยตาด
ยังไม่ยืนยัน
11 520156 42010159 บ้านนาเจียง
ยังไม่ยืนยัน
12 520157 42010160 บ้านหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
13 520158 42010161 บ้านชั่งสี่
ยังไม่ยืนยัน
14 520159 42010162 บ้านหนองสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
15 520135 42010164 บ้านศาลาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
16 520129 42010165 ด่านซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
17 520130 42010166 อนุบาลด่านซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
18 520131 42010167 บ้านนาทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
19 520132 42010168 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
20 520148 42010169 บ้านห้วยปลาฝา
ยังไม่ยืนยัน
21 520141 42010170 บ้านแก่งม่วง
ยังไม่ยืนยัน
22 520142 42010171 บ้านแก่วตาว(นาดี)
ยังไม่ยืนยัน
23 520146 42010172 บ้านนาหมูม่น
ยังไม่ยืนยัน
24 520147 42010173 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
25 520143 42010174 บ้านหัวนาแหลม
ยังไม่ยืนยัน
26 520144 42010175 บ้านโพนหนอง
ยังไม่ยืนยัน
27 520145 42010176 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
28 520136 42010177 บ้านปากหมัน
ยังไม่ยืนยัน
29 520137 42010178 บ้านนาทอง
ยังไม่ยืนยัน
30 520138 42010179 บ้านนาข่า
ยังไม่ยืนยัน
31 520139 42010180 บ้านเครือคู้
ยังไม่ยืนยัน
32 520140 42010181 บ้านปากโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
33 520160 42010182 บ้านห้วยน้ำเมย
ยังไม่ยืนยัน
34 520185 42010183 บ้านโป่งชี
ยังไม่ยืนยัน
35 520186 42010184 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
36 520188 42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
37 520189 42010186 บ้านทุ่งน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
38 520190 42010187 บ้านทุ่งเทิง
ยังไม่ยืนยัน
39 520191 42010188 บ้านน้ำพุง
ยังไม่ยืนยัน
40 520192 42010189 บ้านปางคอม
ยังไม่ยืนยัน
41 520193 42010190 บ้านด่านดู่
ยังไม่ยืนยัน
42 520161 42010191 บ้านโพนสูง
ยังไม่ยืนยัน
43 520162 42010192 บ้านหนองอุมลัว
ยังไม่ยืนยัน
44 520134 42010193 บ้านกกเหี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
45 520163 42010194 บ้านห้วยทอง
ยังไม่ยืนยัน
46 520164 42010195 บ้านนาลานข้าว
ยังไม่ยืนยัน
47 520166 42010196 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
48 520167 42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ
ยังไม่ยืนยัน
49 520149 42010198 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
50 520150 42010199 บ้านกกสะตี
ยังไม่ยืนยัน
51 520151 42010200 บ้านผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
52 520152 42010201 บ้านปากแดง
ยังไม่ยืนยัน
53 520153 42010202 บ้านวังเวิน
ยังไม่ยืนยัน
54 520176 42010203 บ้านวังบอน
ยังไม่ยืนยัน
55 520177 42010204 บ้านตาดเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
56 520178 42010205 บ้านทับกี่
ยังไม่ยืนยัน
57 520179 42010206 บ้านหินแลบ
ยังไม่ยืนยัน
58 520180 42010207 บ้านวังเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
59 520181 42010208 บ้านป่าสะแข
ยังไม่ยืนยัน
60 520183 42010210 บ้านถ้ำพระ
ยังไม่ยืนยัน
61 520184 42010211 บ้านแก่วตาว
ยังไม่ยืนยัน
62 520165 42010212 บ้านป่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
63 520187 42010213 บ้านห้วยลาด
ยังไม่ยืนยัน
64 520362 42010214 ชุมชนบ้านนาพึง
ยังไม่ยืนยัน
65 520363 42010215 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
66 520373 42010216 บ้านนามาลา
ยังไม่ยืนยัน
67 520374 42010217 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
68 520375 42010218 บ้านซำทอง
ยังไม่ยืนยัน
69 520377 42010220 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
70 520378 42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
ยังไม่ยืนยัน
71 520370 42010222 บ้านนาแห้ว
ยังไม่ยืนยัน
72 520368 42010223 บ้านเหมืองแพร่
ยังไม่ยืนยัน
73 520369 42010224 บ้านแสงภา
ยังไม่ยืนยัน
74 520371 42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
75 520372 42010226 บ้านห้วยน้ำผัก
ยังไม่ยืนยัน
76 520367 42010227 บ้านนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
77 520365 42010228 บ้านนาลึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
78 520366 42010229 บ้านนาผักก้าม
ยังไม่ยืนยัน
79 520364 42010230 บ้านเหล่ากอหก
ยังไม่ยืนยัน
80 520333 42010231 บ้านแก่งม่วง
ยังไม่ยืนยัน
81 520336 42010232 บ้านท่าศาลา
ยังไม่ยืนยัน
82 520337 42010233 บ้านท่อน
ยังไม่ยืนยัน
83 520340 42010234 บ้านบง
ยังไม่ยืนยัน
84 520348 42010235 บ้านปลาบ่า
ยังไม่ยืนยัน
85 520349 42010236 บ้านสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
86 520350 42010237 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
87 520351 42010238 บ้านหินสอ
ยังไม่ยืนยัน
88 520352 42010239 บ้านโป่งกวาง
ยังไม่ยืนยัน
89 520358 42010240 บ้านแก่ง
ยังไม่ยืนยัน
90 520359 42010241 บ้านร่องจิก
ยังไม่ยืนยัน
91 520360 42010242 บ้านนาขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
92 520361 42010243 บ้านนาคูณ
ยังไม่ยืนยัน
93 520344 42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
ยังไม่ยืนยัน
94 520346 42010245 บ้านแก่งแล่น
ยังไม่ยืนยัน
95 520357 42010246 บ้านไฮตาก
ยังไม่ยืนยัน
96 520353 42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
97 520354 42010248 บ้านลาดค่าง
ยังไม่ยืนยัน
98 520355 42010249 บ้านห้วยติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
99 520356 42010250 บ้านห้วยผักเน่า
ยังไม่ยืนยัน
100 520334 42010251 บ้านโคนผง
ยังไม่ยืนยัน
101 520347 42010252 บ้านห้วยลาด
ยังไม่ยืนยัน
102 520335 42010253 บ้านถ้ำมูล
ยังไม่ยืนยัน
103 520338 42010254 บ้านหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
104 520339 42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
105 520341 42010256 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
ยังไม่ยืนยัน
106 520345 42010257 บ้านแก่งไฮ
ยังไม่ยืนยัน
107 520342 42010258 ชุมชนภูเรือ
ยังไม่ยืนยัน
108 520343 42010259 บ้านหนองบง
ยังไม่ยืนยัน