ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4301 :  สพป.หนองคาย เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 660011 43010001 บ้านเมืองหมี
ยืนยันแล้ว
2 660012 43010002 บ้านพร้าวเหนือ
ยืนยันแล้ว
3 660039 43010004 ราชประชานุเคราะห์ 14
ยืนยันแล้ว
4 660040 43010005 นาฮีนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
5 660041 43010006 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 660042 43010007 บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
7 660043 43010008 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
ยืนยันแล้ว
8 660044 43010009 บ้านหนองหมื่น
ยืนยันแล้ว
9 660030 43010010 ชุมชนบ้านพวก
ยืนยันแล้ว
10 660031 43010011 บ้านเดื่อใต้
ยืนยันแล้ว
11 660018 43010012 บ้านโคกป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
12 660019 43010013 บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
13 660015 43010014 ชุมชนบ้านปะโค
ยืนยันแล้ว
14 660051 43010015 วัดพระธาตุบังพวน
ยืนยันแล้ว
15 660052 43010016 ราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
16 660053 43010017 ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
17 660054 43010018 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
18 660055 43010019 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 660056 43010020 หนองผือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 660057 43010021 บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
21 660058 43010022 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 660027 43010023 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
23 660001 43010024 อนุบาลอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
24 660002 43010025 เนินพระเนาว์วิทยา
ยืนยันแล้ว
25 660028 43010026 จันทราราม
ยืนยันแล้ว
26 660026 43010027 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
27 660008 43010029 บ้านโคกแมงเงา
ยืนยันแล้ว
28 660009 43010030 จอมมณี
ยืนยันแล้ว
29 660014 43010031 บ้านหนองแจ้ง
ยืนยันแล้ว
30 660020 43010032 บ้านเมืองบาง
ยืนยันแล้ว
31 660021 43010033 บ้านนาคลอง
ยืนยันแล้ว
32 660022 43010034 บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
33 660023 43010035 หาดคำบอนวัฒนา
ยืนยันแล้ว
34 660024 43010036 บ้านเบิดวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 660025 43010037 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
36 660017 43010038 บ้านเวียงคุก
ยืนยันแล้ว
37 660016 43010039 ครุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
38 660049 43010040 โพนสว่างป่าตองวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 660050 43010041 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
ยืนยันแล้ว
40 660045 43010042 ดงเว้นดงเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 660046 43010043 ดาวเรืองสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
42 660047 43010044 บ้านสร้างพอก
ยืนยันแล้ว
43 660048 43010045 บ้านสวยหลง
ยืนยันแล้ว
44 660036 43010046 บ้านบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 660037 43010047 บ้านจอมแจ้ง
ยืนยันแล้ว
46 660038 43010048 หัวหาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
47 660032 43010049 บ้านหมากก่องฝายแตก
ยืนยันแล้ว
48 660034 43010050 สีกายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
49 660005 43010051 อนุบาลหนองคาย
ยืนยันแล้ว
50 660006 43010052 บ้านคุยนางขาว
ยืนยันแล้ว
51 660003 43010053 ธนากรสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
52 660007 43010054 บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
53 660010 43010055 อักษรอดุลวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 660035 43010056 พร้าวใต้เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
55 660033 43010057 หินโงมวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 660029 43010058 บ้านดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
57 660162 43010059 บ้านกองนาง
ยืนยันแล้ว
58 660163 43010060 บ้านปากมาง
ยืนยันแล้ว
59 660164 43010061 บ้านหงส์ทองสามขา
ยืนยันแล้ว
60 660165 43010062 ป่าสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 660166 43010063 บ้านนาบง
ยืนยันแล้ว
62 660172 43010064 บ้านโคกคอน
ยืนยันแล้ว
63 660173 43010065 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
64 660171 43010066 บ้านโพนพระ
ยืนยันแล้ว
65 660154 43010067 โกมลวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
66 660155 43010068 อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
67 660158 43010069 บ้านนาช้างน้ำ
ยืนยันแล้ว
68 660178 43010070 บ้านกวดโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
69 660170 43010071 ร่วมมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
70 660175 43010072 บ้านท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
71 660169 43010073 บ้านอุ่มเย็น
ยืนยันแล้ว
72 660174 43010074 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
73 660167 43010075 บ้านน้ำโมง
ยืนยันแล้ว
74 660168 43010076 บ้านทุ่มฝาง
ยืนยันแล้ว
75 660152 43010077 บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
76 660153 43010078 บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
77 660159 43010079 บ้านเทวีดอนขม
ยืนยันแล้ว
78 660151 43010080 โพนศิลางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
79 660145 43010081 ชุมชนบ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
80 660160 43010082 โรงเรียนบ้านว่าน
ยืนยันแล้ว
81 660161 43010083 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
82 660176 43010084 บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
83 660177 43010085 คุรุศิษย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
84 660156 43010086 ชุมชนบ้านโพนสา
ยืนยันแล้ว
85 660157 43010087 บ้านท่ามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
86 660150 43010088 ราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
87 660146 43010089 บ้านนาน้ำพาย
ยืนยันแล้ว
88 660147 43010090 บ้านหนองนาง
ยืนยันแล้ว
89 660148 43010091 บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
90 660149 43010092 บ้านดงนาคำ
ยืนยันแล้ว
91 660307 43010093 ชุมชนบ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
92 660308 43010094 บ้านท่ากฐิน
ยืนยันแล้ว
93 660309 43010095 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
94 660310 43010096 พัฒนาคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
95 660299 43010097 บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
96 660313 43010098 บ้านวังน้ำมอก
ยืนยันแล้ว
97 660311 43010099 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ยืนยันแล้ว
98 660312 43010100 บ้านถิ่นทอนเหนือ
ยืนยันแล้ว
99 660293 43010101 บ้านศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
100 660294 43010102 อนุบาลศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
101 660295 43010103 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ยืนยันแล้ว
102 660296 43010104 โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
103 660297 43010105 บ้านหัวทราย
ยืนยันแล้ว
104 660298 43010106 บ้านพานพร้าว
ยืนยันแล้ว
105 660300 43010107 ดอนก่อโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
106 660301 43010108 บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
107 660302 43010109 หนองปลาปากจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
108 660303 43010110 บ้านขุมคำ
ยืนยันแล้ว
109 660304 43010111 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
110 660305 43010112 บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
111 660306 43010113 บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
112 660314 43010114 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
113 660315 43010115 บ้านสังกะลีนาขาม
ยืนยันแล้ว
114 660316 43010116 บ้านโสกกล้า
ยืนยันแล้ว
115 660324 43010117 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง
ยืนยันแล้ว
116 660329 43010118 บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
117 660330 43010119 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
ยืนยันแล้ว
118 660331 43010120 บ้านเทา-นาบอน
ยืนยันแล้ว
119 660333 43010121 บ้านเทพประทับ
ยืนยันแล้ว
120 660325 43010122 บ้านตาดเสริม
ยืนยันแล้ว
121 660326 43010123 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
122 660327 43010124 บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
123 660328 43010125 บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
124 660321 43010126 บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
125 660322 43010127 บ้านห้วยไซงัว
ยืนยันแล้ว
126 660323 43010128 บ้านดงต้อง
ยืนยันแล้ว
127 660320 43010129 บ้านปากโสม
ยืนยันแล้ว
128 660319 43010130 บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
129 660332 43010131 บ้านม่วงน้ำไพร
ยืนยันแล้ว
130 660318 43010132 บ้านแก้งใหม่
ยืนยันแล้ว
131 660334 43010133 บ้านฟ้าประทาน
ยืนยันแล้ว
132 660317 43010134 อนุบาลสังคม
ยืนยันแล้ว
133 660424 43010135 อนุบาลบ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
134 660425 43010136 บ้านเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
135 660426 43010137 สมสะอาดดงมุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
136 660427 43010138 บ้านนากอ
ยืนยันแล้ว
137 660428 43010139 บ้านฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
138 660429 43010140 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
ยืนยันแล้ว
139 660430 43010141 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
140 660431 43010142 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
141 660432 43010143 บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
142 660433 43010144 บ้านหนองบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
143 660434 43010145 บ้านสมสนุกดงหนองบอน
ยืนยันแล้ว
144 660435 43010146 ฉันทนาวัณรถ
ยืนยันแล้ว
145 660436 43010147 บ้านตอแก
ยืนยันแล้ว
146 660422 43010148 สระใครไชยานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
147 660423 43010149 บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
148 660420 43010150 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
ยืนยันแล้ว
149 660421 43010151 บ้านโพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
150 660489 43010152 บ้านศูนย์กลาง
ยืนยันแล้ว
151 660490 43010153 บ้านน้ำทอน
ยืนยันแล้ว
152 660491 43010154 อาโอยาม่า 2
ยืนยันแล้ว
153 660492 43010155 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก
ยืนยันแล้ว
154 660493 43010156 บ้านดอนขนุนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
155 660488 43010157 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
156 660486 43010158 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
157 660487 43010159 อนุบาลดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
158 660484 43010160 บ้านโพธิ์ตาก
ยืนยันแล้ว
159 660485 43010161 บ้านสาวแล
ยืนยันแล้ว