ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4301 :  สพป.หนองคาย เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 660011 43010001 บ้านเมืองหมี
ยังไม่ยืนยัน
2 660012 43010002 บ้านพร้าวเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
3 660039 43010004 ราชประชานุเคราะห์ 14
ยังไม่ยืนยัน
4 660040 43010005 นาฮีนุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
5 660041 43010006 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 660042 43010007 บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
7 660043 43010008 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 660044 43010009 บ้านหนองหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
9 660030 43010010 ชุมชนบ้านพวก
ยังไม่ยืนยัน
10 660031 43010011 บ้านเดื่อใต้
ยังไม่ยืนยัน
11 660018 43010012 บ้านโคกป่าฝาง
ยังไม่ยืนยัน
12 660019 43010013 บ้านหนองบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
13 660015 43010014 ชุมชนบ้านปะโค
ยังไม่ยืนยัน
14 660051 43010015 วัดพระธาตุบังพวน
ยังไม่ยืนยัน
15 660052 43010016 ราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
16 660053 43010017 ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
17 660054 43010018 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 660055 43010019 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 660056 43010020 หนองผือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 660057 43010021 บ้านโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
21 660058 43010022 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 660027 43010023 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
23 660001 43010024 อนุบาลอรุณรังษี
ยังไม่ยืนยัน
24 660002 43010025 เนินพระเนาว์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 660028 43010026 จันทราราม
ยังไม่ยืนยัน
26 660026 43010027 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
27 660008 43010029 บ้านโคกแมงเงา
ยังไม่ยืนยัน
28 660009 43010030 จอมมณี
ยังไม่ยืนยัน
29 660014 43010031 บ้านหนองแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
30 660020 43010032 บ้านเมืองบาง
ยังไม่ยืนยัน
31 660021 43010033 บ้านนาคลอง
ยังไม่ยืนยัน
32 660022 43010034 บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
33 660023 43010035 หาดคำบอนวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
34 660024 43010036 บ้านเบิดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 660025 43010037 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
36 660017 43010038 บ้านเวียงคุก
ยังไม่ยืนยัน
37 660016 43010039 ครุราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
38 660049 43010040 โพนสว่างป่าตองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 660050 43010041 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
40 660045 43010042 ดงเว้นดงเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 660046 43010043 ดาวเรืองสมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
42 660047 43010044 บ้านสร้างพอก
ยังไม่ยืนยัน
43 660048 43010045 บ้านสวยหลง
ยังไม่ยืนยัน
44 660036 43010046 บ้านบงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 660037 43010047 บ้านจอมแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
46 660038 43010048 หัวหาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 660032 43010049 บ้านหมากก่องฝายแตก
ยังไม่ยืนยัน
48 660034 43010050 สีกายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
49 660005 43010051 อนุบาลหนองคาย
ยังไม่ยืนยัน
50 660006 43010052 บ้านคุยนางขาว
ยังไม่ยืนยัน
51 660003 43010053 ธนากรสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
52 660007 43010054 บ้านหนองเดิ่น
ยังไม่ยืนยัน
53 660010 43010055 อักษรอดุลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 660035 43010056 พร้าวใต้เจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
55 660033 43010057 หินโงมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56 660029 43010058 บ้านดงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
57 660162 43010059 บ้านกองนาง
ยังไม่ยืนยัน
58 660163 43010060 บ้านปากมาง
ยังไม่ยืนยัน
59 660164 43010061 บ้านหงส์ทองสามขา
ยังไม่ยืนยัน
60 660165 43010062 ป่าสักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 660166 43010063 บ้านนาบง
ยังไม่ยืนยัน
62 660172 43010064 บ้านโคกคอน
ยังไม่ยืนยัน
63 660173 43010065 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
64 660171 43010066 บ้านโพนพระ
ยังไม่ยืนยัน
65 660154 43010067 โกมลวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
66 660155 43010068 อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
67 660158 43010069 บ้านนาช้างน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
68 660178 43010070 บ้านกวดโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
69 660170 43010071 ร่วมมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 660175 43010072 บ้านท่าสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
71 660169 43010073 บ้านอุ่มเย็น
ยังไม่ยืนยัน
72 660174 43010074 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
73 660167 43010075 บ้านน้ำโมง
ยังไม่ยืนยัน
74 660168 43010076 บ้านทุ่มฝาง
ยังไม่ยืนยัน
75 660152 43010077 บ้านเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
76 660153 43010078 บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
77 660159 43010079 บ้านเทวีดอนขม
ยังไม่ยืนยัน
78 660151 43010080 โพนศิลางามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
79 660145 43010081 ชุมชนบ้านถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
80 660160 43010082 โรงเรียนบ้านว่าน
ยังไม่ยืนยัน
81 660161 43010083 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
82 660176 43010084 บ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
83 660177 43010085 คุรุศิษย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
84 660156 43010086 ชุมชนบ้านโพนสา
ยังไม่ยืนยัน
85 660157 43010087 บ้านท่ามะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
86 660150 43010088 ราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
87 660146 43010089 บ้านนาน้ำพาย
ยังไม่ยืนยัน
88 660147 43010090 บ้านหนองนาง
ยังไม่ยืนยัน
89 660148 43010091 บ้านนาดง
ยังไม่ยืนยัน
90 660149 43010092 บ้านดงนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
91 660307 43010093 ชุมชนบ้านหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
92 660308 43010094 บ้านท่ากฐิน
ยังไม่ยืนยัน
93 660309 43010095 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
94 660310 43010096 พัฒนาคำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
95 660299 43010097 บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
96 660313 43010098 บ้านวังน้ำมอก
ยังไม่ยืนยัน
97 660311 43010099 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
98 660312 43010100 บ้านถิ่นทอนเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
99 660293 43010101 บ้านศรีเชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
100 660294 43010102 อนุบาลศรีเชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
101 660295 43010103 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ยังไม่ยืนยัน
102 660296 43010104 โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
103 660297 43010105 บ้านหัวทราย
ยังไม่ยืนยัน
104 660298 43010106 บ้านพานพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
105 660300 43010107 ดอนก่อโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
106 660301 43010108 บ้านไทยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
107 660302 43010109 หนองปลาปากจำปาทอง
ยังไม่ยืนยัน
108 660303 43010110 บ้านขุมคำ
ยังไม่ยืนยัน
109 660304 43010111 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
110 660305 43010112 บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
111 660306 43010113 บ้านเสียว
ยังไม่ยืนยัน
112 660314 43010114 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
ยังไม่ยืนยัน
113 660315 43010115 บ้านสังกะลีนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
114 660316 43010116 บ้านโสกกล้า
ยังไม่ยืนยัน
115 660324 43010117 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
116 660329 43010118 บ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
117 660330 43010119 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
118 660331 43010120 บ้านเทา-นาบอน
ยังไม่ยืนยัน
119 660333 43010121 บ้านเทพประทับ
ยังไม่ยืนยัน
120 660325 43010122 บ้านตาดเสริม
ยังไม่ยืนยัน
121 660326 43010123 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
122 660327 43010124 บ้านหนอง
ยังไม่ยืนยัน
123 660328 43010125 บ้านวังมน
ยังไม่ยืนยัน
124 660321 43010126 บ้านผาตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
125 660322 43010127 บ้านห้วยไซงัว
ยังไม่ยืนยัน
126 660323 43010128 บ้านดงต้อง
ยังไม่ยืนยัน
127 660320 43010129 บ้านปากโสม
ยังไม่ยืนยัน
128 660319 43010130 บ้านนาโคก
ยังไม่ยืนยัน
129 660332 43010131 บ้านม่วงน้ำไพร
ยังไม่ยืนยัน
130 660318 43010132 บ้านแก้งใหม่
ยังไม่ยืนยัน
131 660334 43010133 บ้านฟ้าประทาน
ยังไม่ยืนยัน
132 660317 43010134 อนุบาลสังคม
ยังไม่ยืนยัน
133 660424 43010135 อนุบาลบ้านคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
134 660425 43010136 บ้านเหมือดแอ่
ยังไม่ยืนยัน
135 660426 43010137 สมสะอาดดงมุขวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
136 660427 43010138 บ้านนากอ
ยังไม่ยืนยัน
137 660428 43010139 บ้านฝางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
138 660429 43010140 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
139 660430 43010141 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
140 660431 43010142 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
141 660432 43010143 บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
142 660433 43010144 บ้านหนองบัววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143 660434 43010145 บ้านสมสนุกดงหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
144 660435 43010146 ฉันทนาวัณรถ
ยังไม่ยืนยัน
145 660436 43010147 บ้านตอแก
ยังไม่ยืนยัน
146 660422 43010148 สระใครไชยานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
147 660423 43010149 บ้านหนองบัวเงิน
ยังไม่ยืนยัน
148 660420 43010150 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
ยังไม่ยืนยัน
149 660421 43010151 บ้านโพนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
150 660489 43010152 บ้านศูนย์กลาง
ยังไม่ยืนยัน
151 660490 43010153 บ้านน้ำทอน
ยังไม่ยืนยัน
152 660491 43010154 อาโอยาม่า 2
ยังไม่ยืนยัน
153 660492 43010155 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก
ยังไม่ยืนยัน
154 660493 43010156 บ้านดอนขนุนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
155 660488 43010157 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
156 660486 43010158 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
157 660487 43010159 อนุบาลดอนไผ่
ยังไม่ยืนยัน
158 660484 43010160 บ้านโพธิ์ตาก
ยังไม่ยืนยัน
159 660485 43010161 บ้านสาวแล
ยังไม่ยืนยัน